Školní sbor 2017/2018

Každé úterý od 13.30 do 14.30 hod.,

1. zkouška ÚT 19.9. 2017 – kompletování not,

2. zkouška ÚT 26.9.


Kde? – v hudebně
Cena? – 400Kč na pololetí ( doneste do konce září)
Věk žáků? – 2. - 7., (8.) ročník
Počet žáků? – Max. 35 žáků (bereme každého, kdo má zájem - nemusíš se bát, že neumíš zpívat , zapisujeme podle toho, kdo přijde dřív, s loňskými zpěváky samozřejmě počítáme – přesto také přineste přihlášku )

Přihlášku – najdete k vyplnění u vyučujících sboru a odevzdávejte u vyučujících sboru do 16.9.

Program:

- rozezpívání, zpěv populárních písní, klasických písní, melodií, výběr z různých žánrů, koled, (podle času možnost hry, popovídání)

- zpěv s doprovodem klavíru, kytary, popř. jiných nástrojů - možnost spolupodílení se na doprovodu - starší, zkušení muzikanti

- účast na akcích školy (adventní zpívání - před Živým Betlémem?, doprovod na Superstar , na závěr roku - vystoupení pro rodiče)

Pravidla:

  • Přijď včas.
  • Když chceš něco dokázat a mít radost, vytrvej.
  • Když nemůžeš přijít, omluv se učiteli. Je to normální a slušné.
  • Pokud jsi nemocný, také se omluv(stačí sms.)
  • Abychom něco pěkného vytvořili, tak pro zpívání na akcích školy je podmínkou pravidelná účast na zkouškách - v rámci sboru.

Další pravidla můžeme doplnit společně.

Zpěváci budou mít k dispozici noty. Na všechny zpěváky a zpěvačky se těší

za 1. st. K. Bergerová, za 2. st. J. Kubíková

 

1. 9. 2017


Zpět