Školská rada


Doplňovací volby do školské rady

3. 10. 2017

Doplňovací volby do školské rady
Kandidátní listina Švermova


Zápis z jednání školské rady 5.9.2017

1. 10. 2017

Jednání Školské rady ZŠ Žďár nad Sázavou, Švermova
Kdy: 5. 9. 2017
Kde: sborovna školy
Přítomni: Mgr. Eva Kociánová, Mgr. Marek Koudela, Mgr. Dana Králová, Pavel Novák, Ing. Josef Klement, Alena Prokopová.
Hosté: PaedDr. Jaroslav Ptáček, Mgr. Jarmila Hrdinová


Archiv