Projekt zdravá škola

Projekt Zdravá strava

18. 2. 2018

Zdravá škola znamená:

Zdravý pohyb – využití pohybu při zpívání, dramatizaci pohádek, uvolňovací tělovýchovné cviky
Výživa – potravinová pyramida, rozeznávání základních chutí
Vnitřní pohoda – souvislost mezi kvalitou jídla a duševní pohodou
Zdravé prostředí – souvislost zdrojů potravin a vliv na životní prostředí


Projekt Vlaštovkiáda

25. 10. 2017

V měsíci říjnu se uskutečnil projekt Vlaštovkiáda .V rámci projektu si děti v hodinách českého jazyka četly texty o podzimu, např. Vláďův drak, pracovaly s texty o podzimním počasí, přírodě a zvířátkách. V matematice počítaly různé příklady zaměřené zase na podzim. Zpívaly písničky o vlaštovkách a dracích. A nakonec si každý vyrobil papírovou vlaštovku, kterou si vyzkoušel na závodech v pouštění vlaštovek. Hodnotil se nejdelší let a komu vlaštovka doletí nejdále. Dětem se den líbil a počasí se docela vydařilo.


PROJEKTOVÝ DEN SPORTEM KE ZDRAVÍ

20. 9. 2017

V úterý se celá zámecká škola v rámci projektu Sportem ke zdraví vydala do přírody přímo za Pilskou nádrž na Táborky. Zde se děti rozdělily do družstev a po vyznačené trase se vydaly plnit různé úkoly. Ty pro ně připravili žáci páté třídy, kteří  je na stanovištích kontrolovali, jak soutěžící plní úkoly. Dětem se líbilo házet na cíl, přechod přes kameny,skoky přes překážky, slalom a jiné úkoly. Ti co nesoutěžili, sbírali dříví, rozdělai si oheň, opékali párky, hráli si a povídali. Dětem se sportovní den líbil i počasí nám přálo.