Publicita

Preventivní program ve druhé třídě

9. 1. 2018

Prevence s názvem Táhneme za jeden provaz se dětem líbila. V hodinách si děti s lektorkami nejen povídaly, ale také hrály různé hry, které mají napomáhat k tmelení kolektivu a  vzájemné důvěře mezi dětmi a vyučujícími. Všichni si uvědomili, že pokud budou táhnout za jeden provaz, překonají tak  mnohem snadněji všechny různé problémy a potíže.


Práce ve škole zámek

23. 12. 2017

Je všeobecně známé, že při výuce se střídáme různé aktivity. Děti mají prostor na svou práci a tak v hodinách českého jazyka si vystřihly, nalepily, vybarvily a hlavně vymýšlely básničky k danému obrázku. Práce se jim zdařila, můžete se přesvědčit a některé básničky si přečíst.


ADVENT VE ŠKOLE zámek - jak probíhal ?

23. 12. 2017

Na začátku prosince jsme připravili pro děti společný adventní kalendář, ve kterém byly úkoly na každý den. Postupně jsme je plnili - společně zpívali koledy, navštívila nás mateřská školka a zazpívala nám vánoční písničky, udržovali jsme pořádek v lavicích a šatnách, chovali jsme se k sobě, jak nejlépe jsme dovedli, starší žáci zpívali koledy anglicky, jeden den byl červenomašličkový, kdy si každý přišpendlil mašli, připravili jsme si slavnostně školní jídelnu a společně stolovali, snažili jsme se, co nejlépe zvládnout vystoupení na vánoční besídce a myslíme si, že to byla jedna z nejdelších a nejhezčích akcí.


HUDEBNÍ VÁNOČNÍ SOUTĚŽ

23. 12. 2017

Poslední kalendářní den v roce jsme si s dětmi užívali na pěvecké soutěži Slavíci v lavici, která se pořádá každý rok. I tentokrát se vydařila. Děti hrály na hudební nástroje a zpívaly písně dle vlastního výběru. V porotě zasedli žáci páté třídy. Výsledky byly těsné, ale přesto jsme museli vybrat vítěze v jednotlivých kategoriích. A jak to dopadlo? Tady jsou naši vítězové.
Hra na nástroj – klavír – Matěj Hansl, zpěv 1. třída Sára Vaňkátová - Jaro , léto,… ,2. třída Hana Bukáčková - Okolo Frýdku, 3. třída Eliška Nováková - Já malý přicházím, 4. třída Michaela Stejskalová -Bláznova ukolébavka a 5. třída Sandra Kirchnerová - Hlavně , že jsme na vzduchu. Všichni soutěžící byli odměněni hlavně potleskem a malou cenou. Foto

Při této akci dostali také děti vánoční nadílku – knihy do žákovské knihovny, které si mohou kdykoliv během roku zapůjčit na čtení.


VÁNOČNÍ BESÍDKA

17. 12. 2017

Ve čtvrtek 14.prosince se přišli podívat do sokolovny nejen rodiče, ale i prarodiče, sourozenci, prostě celé rodiny na vystoupení dětí zámecké školy a školky. Sál sokolovny byl zaplněn k prasknutí - do posledního místečka . Besídku uváděli žáci pátého ročníku – Eliška Bukáčková a Ondřej Kamarád. Program zahájila děvčata na píseň All I want for Christmas , následovaly básničky o zimě, tanec mateřinky na píseň ,, Zima, zima“, gymnastické cvičení, tanec čertíků, sněhuláků, vloček, hra na housle a klavír, scénky, pranostiky a zpěv nejznámějších koled jako Narodil se Kristus pán, My tři králové atd. Na závěr celá škola zazpívala písničku ,,Vánoce přijdou“. Obecenstvo odměňovalo účinkující potleskem . Po skončení programu odcházeli rodiče velice spokojeni, ale i dojati nádherným zážitkem.


PROSINEC - ADVENT

7. 12. 2017

Období adventu patří k nejkrásnějším chvílím v roce. Děti se těší na Vánoce, čekají na čerty a Mikuláše, připravují vánoční besídky a různá vystoupení. Letos jsme pro děti připravily společný adventní kalendář. Každý den se na malou chvíli sejdeme společně u adventního kalendáře a splníme si úkol, který je připraven v kapsáři. Budeme zpívat koledy, připomínat si vánoční zvyky, připravovat slavnostní vánoční stolování ve školní jídelně, chovat se k sobě hezky a každý týden si zapálíme jednu svíci.


MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA

7. 12. 2017

Dnes přišla do školy skupina čertíků, andělů a Mikuláš, naši bývalí žáci, dnes deváťáci. Zámecké děti se sešly v jedné třídě a nadílka začala. Nejdříve se přečetla kniha hříchů a nezbedné děti čertíci pomalovali.První třída zazpívala písničku o čertech,která se moc líbila. Dokonce si děti i zatancovaly. Celá škola zazpívala Mikulášovi písničku Vánoce přijdou, děti dostaly nadílku a všechno dobře dopadlo.


MLUVENÝ PROJEV – soutěž

26. 11. 2017

Součástí projektu Mluvený projev bylo školní kolo soutěže, kterého se zúčastnili nejúspěšnější žáci z třídních kol. První třída přednášela básničky a zvítězila Rozárie Plíšková. Druháci si přečetli krátkou pohádku a museli ji převyprávět. Zvítězil Jakub Staněk. Ve třetí třídě dovyprávěly děti určitý příběh a vítězkou se stala Markéta Němcová. Čtvrtá třída měla za úkol vyhledávat v enycyklopedii a potom předat získané informace. Nejlepší byl Matěj Hansl. Soutěž ukončili páťáci, kteří museli vymyslet příběh na daná slova. Nejvíce zaujala Adéla Blažíčková. Soutěž mluvený projev patří k nejobtížnějším soutěžím, všichni soutěžící získali hezké ceny a první také diplomy


První sníh

26. 11. 2017

První sníh, největší radost pro děti . Naše škola má výhodu, protože děti si o přestávce mohou vyběhnout před školu a ve sněhové nadílce si zařádit.


Bobřík INFORMATIKY

17. 11. 2017

V rámci výuky informatiky psali žáci testy BOBŘÍK INFORMATIKY. Nejúspěšnější řešitel ze zámecké školy z žáků čtvrté a páté třídy byl Natan Dobrovolný. Natan získal za odměnu USB, kterou určitě využije při práci na počítači.


Čistý kraj Vysočina

4. 11. 2017
V pondělí 30.10. přijeli za žáky 3. a 4. třídy zástupci kraje a spolku KUŠ s eko-enviro programem Čistý kraj Vysočina. Na úvod se děti naučily písničku Recyklační lidová a připomněly si, jak správně třídit odpad.
Ve skupinách pak žáci plnili hmatem, pohybem i čichem různé aktivity, na kterých si procvičovali nejen třídění odpadu, ale uvědomili si i nebezpečí, které přináší špatně roztříděný odpad.

Na závěr si vyrobili plně recyklovatelný strunný hudební nástroj indických Baulů z PET láhve.


Záhadná Namibie

4. 11. 2017

Žáci 4. a 5. třídy byli na přednášce o Namibii – pobřeží koster, diamantů a černochů. Děti byly seznámeny s pobřežním městem Swakopmund proslulé koňským hřbitovem, pavouky, gekony, chameleony, písečnýou zmijí a rostlinou starou 2000 let tykví nara.

Přístavem Walwis Bay, kde se těží sůl a jsou zde velká hejna plameňáků ,pobřeží koster plné lodních vraků a kolonií lachtanů. Dále viděli město Luderitz, kde se těžili diamanty a žijí zde divocí koně. Kromě toho také viděli národní park Waterberg plný zajímavých zvířat jako nosorožci,opice, barevní brouci a mangusty. Druhýn známým parkem je Etosha, kde zase žijí sloni,levharti, žirafy, zebry a antilopy. V Namibii žijí křováci – kmen San a Herero. A k nejkrásnějším místům patří i vodopády Epupa. Beseda byla moc hezká a děti se tak mohly podívat na krásy jiných kontinentů.


Projekt Vlaštovkiáda

25. 10. 2017

V měsíci říjnu se uskutečnil projekt Vlaštovkiáda .V rámci projektu si děti v hodinách českého jazyka četly texty o podzimu, např. Vláďův drak, pracovaly s texty o podzimním počasí, přírodě a zvířátkách. V matematice počítaly různé příklady zaměřené zase na podzim. Zpívaly písničky o vlaštovkách a dracích. A nakonec si každý vyrobil papírovou vlaštovku, kterou si vyzkoušel na závodech v pouštění vlaštovek. Hodnotil se nejdelší let a komu vlaštovka doletí nejdále. Dětem se den líbil a počasí se docela vydařilo.


SPORT pro všechny

24. 10. 2017

Atletický čtyřboj se konal na ZŠ Palachova. Vybraní žáci 4. Z a 5. Z se účastnili soutěže. V kategorii dívky ročník 2008 a mladší byla nejúspěšnější Isabel Yaretzi Morale, která získala 2. místo. V kategorii chlapci ročník 2007- 2006 získal Jonáš Soukal 4. místo. Oba žáci postupuji do krajského kola, které se uskuteční v Havlíčkově Brodě 11. listopadu. Vítězům blahopřejeme.


Vikingové

24. 10. 2017

Dýňový svět

24. 10. 2017

Archiv