Publicita

Tonda Obal

15. 4. 2018

Jedna z velmi zajímavých akcí, které pořádáme je TONDA OBAL. Děti  získávají zajímavé informace o třídění odpadu a zároveň si také třídění vyzkouší. Dnešní doba plastů si určitě zaslouží, abychom odpad třídili a také zároveň šetřili naše životní prostředí.


Zápis do 1. třídy

15. 4. 2018

Letos se konal zápis  opět v měsíci dubnu. Žáci čtvrté třídy připravili pro budoucí prvňáčky
skřítky, kteří děti provázeli celým zápisem. Všechny děti si zápis užily a na památku si odnesly    nejen skřítka , ale i knihu o skřítcích. K zápisu přišlo celkem 29 dětí. Zápis probíhal v poklidu a v pohodě ke spokojenosti všech.


Ukázka a nábor na házenou

11. 3. 2018

Jeden den zavítali do školy úspěšní házenkáři z Nového Veselí. V tělocvičně si s dětmi zahráli, zacvičili a zároveň ukázali jeden z nejoblíbenějších sportůa to házenou. Dětem se ukázka moc líbila a úžasný byl i přístup házenkářů k dětem. Takže, chcete být součástí týmu, chcete poznat nové kamarády a chcete potkávat extraligové hráče? Začněte hrát házenou.


Bruslení

11. 3. 2018

Poslední hodinu bruslení jsme ukončili malými bruslařskými závody. Děti předvedly základy jízdy. Děkujeme také trenérům, kteří se dětem po celou dobu výcviku věnovali. A jak dopadly závody?

1. třída : Julie Honusová,Jan Štěpánek,Robert Kadlec
2. třída: jakub Anděl, Aleš Kment, Mia Špačková
3. třída: Nicholas Martin Procházka,Michal Milichovský,Klára Haiduková
4. třída: Adéla Krejčová, Matěj Hansl, Tereza Kosourová
5. třída: Michal Kalců,Jonáš Soukal, Matouš Kříž

ZDRAVÁ STRAVA – ZDRAVÁ ŠKOLA

18. 2. 2018

Celý týden od pátého do devátého února jsme se s dětmi věnovaly hlavně zdravé stravě, která je součástí zdravé školy. Do zdravé školy patří zdravý pohyb – různé pohybové aktivity v hudební výchově, při dramatizaci pohádek, cvičení v tělesné výchově, zdravá strava – určili jsme si základy - pitný režim, sladké smíme, ale nemusíme , jídelníček pro malíček, vím, kolik sním, zdravá strava –plánovali jsme jídelníček, vybírali potraviny, počítali, kolik, která potravina stojí, co je zdravé a nezdravé a také si vytvořili zásady stravování – jíme zdravě, nakupujeme chytře, hýbáme se , hezky stolujeme. Samozřejmě , že dodržujeme hygienické návyky. Děti vyráběly prostírky,malovaly nádobí a různí pomůcky na vaření, připravovaly stoly ve školní jídelně na oběd. A na závěr jsme si vytvořili dvě postavičky Zdravěnku a Bumbrdličku, kterým děti rozdávaly potraviny , o kterých si myslely , že jsou zdravé nebo jsou méně zdravé. Práce se dařila a uvědomili jsme si, že vnitřní pohoda má také souvislost se zdravou školou.

 


Závody ve šplhu zámek

4. 2. 2018

V úterý odpoledne se konala ve škole soutěž ve šplhu na tyči.
Soutěžily děti, které se přihlásily a chtěly si navzájem poměřit své síly. A výsledky?


ZDRAVÁ STRAVA – kroužek dovedné ruce

4. 2. 2018

V rámci projektu Zdravá strava jsme   s dětmi v kroužku připravili malé občerstvení. Děti si zopakovaly zásady správného  stolování, přípravy pochutin a důležitosti zdravé stravy. Upravily stoly, připravily tácky s jídlem a nakonec, co si připravily, to také snědly. Na závěr kroužku dostaly všechny děti pochvalu za půlroční práci.


DEN PRO RODIČE

20. 1. 2018

V úterý 16. ledna se mohli rodiče , ale i prarodiče, přijít podívat do výuky žáčků první třídy.

Viděli své děti, co vše se už naučily, jak se v hodinách pracuje a také jak se dětem práce daří. Děti počítaly, četly, zpívaly a plnily různé aktivity. Všem se práce dařila a rodiče se těší, že se opět budou moci přijít podívat do školy, kde jim moc líbilo.


Preventivní program ve druhé třídě

9. 1. 2018

Prevence s názvem Táhneme za jeden provaz se dětem líbila. V hodinách si děti s lektorkami nejen povídaly, ale také hrály různé hry, které mají napomáhat k tmelení kolektivu a  vzájemné důvěře mezi dětmi a vyučujícími. Všichni si uvědomili, že pokud budou táhnout za jeden provaz, překonají tak  mnohem snadněji všechny různé problémy a potíže.


Práce ve škole zámek

23. 12. 2017

Je všeobecně známé, že při výuce se střídáme různé aktivity. Děti mají prostor na svou práci a tak v hodinách českého jazyka si vystřihly, nalepily, vybarvily a hlavně vymýšlely básničky k danému obrázku. Práce se jim zdařila, můžete se přesvědčit a některé básničky si přečíst.


ADVENT VE ŠKOLE zámek - jak probíhal ?

23. 12. 2017

Na začátku prosince jsme připravili pro děti společný adventní kalendář, ve kterém byly úkoly na každý den. Postupně jsme je plnili - společně zpívali koledy, navštívila nás mateřská školka a zazpívala nám vánoční písničky, udržovali jsme pořádek v lavicích a šatnách, chovali jsme se k sobě, jak nejlépe jsme dovedli, starší žáci zpívali koledy anglicky, jeden den byl červenomašličkový, kdy si každý přišpendlil mašli, připravili jsme si slavnostně školní jídelnu a společně stolovali, snažili jsme se, co nejlépe zvládnout vystoupení na vánoční besídce a myslíme si, že to byla jedna z nejdelších a nejhezčích akcí.


HUDEBNÍ VÁNOČNÍ SOUTĚŽ

23. 12. 2017

Poslední kalendářní den v roce jsme si s dětmi užívali na pěvecké soutěži Slavíci v lavici, která se pořádá každý rok. I tentokrát se vydařila. Děti hrály na hudební nástroje a zpívaly písně dle vlastního výběru. V porotě zasedli žáci páté třídy. Výsledky byly těsné, ale přesto jsme museli vybrat vítěze v jednotlivých kategoriích. A jak to dopadlo? Tady jsou naši vítězové.
Hra na nástroj – klavír – Matěj Hansl, zpěv 1. třída Sára Vaňkátová - Jaro , léto,… ,2. třída Hana Bukáčková - Okolo Frýdku, 3. třída Eliška Nováková - Já malý přicházím, 4. třída Michaela Stejskalová -Bláznova ukolébavka a 5. třída Sandra Kirchnerová - Hlavně , že jsme na vzduchu. Všichni soutěžící byli odměněni hlavně potleskem a malou cenou. Foto

Při této akci dostali také děti vánoční nadílku – knihy do žákovské knihovny, které si mohou kdykoliv během roku zapůjčit na čtení.


VÁNOČNÍ BESÍDKA

17. 12. 2017

Ve čtvrtek 14.prosince se přišli podívat do sokolovny nejen rodiče, ale i prarodiče, sourozenci, prostě celé rodiny na vystoupení dětí zámecké školy a školky. Sál sokolovny byl zaplněn k prasknutí - do posledního místečka . Besídku uváděli žáci pátého ročníku – Eliška Bukáčková a Ondřej Kamarád. Program zahájila děvčata na píseň All I want for Christmas , následovaly básničky o zimě, tanec mateřinky na píseň ,, Zima, zima“, gymnastické cvičení, tanec čertíků, sněhuláků, vloček, hra na housle a klavír, scénky, pranostiky a zpěv nejznámějších koled jako Narodil se Kristus pán, My tři králové atd. Na závěr celá škola zazpívala písničku ,,Vánoce přijdou“. Obecenstvo odměňovalo účinkující potleskem . Po skončení programu odcházeli rodiče velice spokojeni, ale i dojati nádherným zážitkem.


PROSINEC - ADVENT

7. 12. 2017

Období adventu patří k nejkrásnějším chvílím v roce. Děti se těší na Vánoce, čekají na čerty a Mikuláše, připravují vánoční besídky a různá vystoupení. Letos jsme pro děti připravily společný adventní kalendář. Každý den se na malou chvíli sejdeme společně u adventního kalendáře a splníme si úkol, který je připraven v kapsáři. Budeme zpívat koledy, připomínat si vánoční zvyky, připravovat slavnostní vánoční stolování ve školní jídelně, chovat se k sobě hezky a každý týden si zapálíme jednu svíci.


MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA

7. 12. 2017

Dnes přišla do školy skupina čertíků, andělů a Mikuláš, naši bývalí žáci, dnes deváťáci. Zámecké děti se sešly v jedné třídě a nadílka začala. Nejdříve se přečetla kniha hříchů a nezbedné děti čertíci pomalovali.První třída zazpívala písničku o čertech,která se moc líbila. Dokonce si děti i zatancovaly. Celá škola zazpívala Mikulášovi písničku Vánoce přijdou, děti dostaly nadílku a všechno dobře dopadlo.


MLUVENÝ PROJEV – soutěž

26. 11. 2017

Součástí projektu Mluvený projev bylo školní kolo soutěže, kterého se zúčastnili nejúspěšnější žáci z třídních kol. První třída přednášela básničky a zvítězila Rozárie Plíšková. Druháci si přečetli krátkou pohádku a museli ji převyprávět. Zvítězil Jakub Staněk. Ve třetí třídě dovyprávěly děti určitý příběh a vítězkou se stala Markéta Němcová. Čtvrtá třída měla za úkol vyhledávat v enycyklopedii a potom předat získané informace. Nejlepší byl Matěj Hansl. Soutěž ukončili páťáci, kteří museli vymyslet příběh na daná slova. Nejvíce zaujala Adéla Blažíčková. Soutěž mluvený projev patří k nejobtížnějším soutěžím, všichni soutěžící získali hezké ceny a první také diplomy


První sníh

26. 11. 2017

První sníh, největší radost pro děti . Naše škola má výhodu, protože děti si o přestávce mohou vyběhnout před školu a ve sněhové nadílce si zařádit.


Bobřík INFORMATIKY

17. 11. 2017

V rámci výuky informatiky psali žáci testy BOBŘÍK INFORMATIKY. Nejúspěšnější řešitel ze zámecké školy z žáků čtvrté a páté třídy byl Natan Dobrovolný. Natan získal za odměnu USB, kterou určitě využije při práci na počítači.


Čistý kraj Vysočina

4. 11. 2017
V pondělí 30.10. přijeli za žáky 3. a 4. třídy zástupci kraje a spolku KUŠ s eko-enviro programem Čistý kraj Vysočina. Na úvod se děti naučily písničku Recyklační lidová a připomněly si, jak správně třídit odpad.
Ve skupinách pak žáci plnili hmatem, pohybem i čichem různé aktivity, na kterých si procvičovali nejen třídění odpadu, ale uvědomili si i nebezpečí, které přináší špatně roztříděný odpad.

Na závěr si vyrobili plně recyklovatelný strunný hudební nástroj indických Baulů z PET láhve.


Záhadná Namibie

4. 11. 2017

Žáci 4. a 5. třídy byli na přednášce o Namibii – pobřeží koster, diamantů a černochů. Děti byly seznámeny s pobřežním městem Swakopmund proslulé koňským hřbitovem, pavouky, gekony, chameleony, písečnýou zmijí a rostlinou starou 2000 let tykví nara.

Přístavem Walwis Bay, kde se těží sůl a jsou zde velká hejna plameňáků ,pobřeží koster plné lodních vraků a kolonií lachtanů. Dále viděli město Luderitz, kde se těžili diamanty a žijí zde divocí koně. Kromě toho také viděli národní park Waterberg plný zajímavých zvířat jako nosorožci,opice, barevní brouci a mangusty. Druhýn známým parkem je Etosha, kde zase žijí sloni,levharti, žirafy, zebry a antilopy. V Namibii žijí křováci – kmen San a Herero. A k nejkrásnějším místům patří i vodopády Epupa. Beseda byla moc hezká a děti se tak mohly podívat na krásy jiných kontinentů.


Archiv