Publicita

Pasování na čtenáře

17. 6. 2017

Na konci školního roku pozvala knihovna žáčky 1. třídy na akci Pasování na čtenáře. Děti formou her a povídá se skřítkem Knihomolkou pohádkovou si povídaly o knížkách, hádaly hádanky, skládaly puzzle a nakonec byly pasovány na čtenáře. Dostaly Vandrovní knížu, ve které byla přihláška do knihovny na celý rok zdarma, záložku a informační letáčky o knihovně. Pro tuto pří-ležitost se vydávají knihy pro děti. Tentokrát jsme dostali knihuod Martina Šinkovského Lapálie v Lampálii.


Návštěva ZUŠ

17. 6. 2017

Zážitkový kurz první pomoci

9. 6. 2017

Firma IFA EDU nám nabídla kurz první pomoci, který je zaměřen na řešení situací ohrožující zdraví či život dítěte, které mohou vzniknout během výuky v interiéru i exteriéru základní školy. Kurz byl rozdělen na dvě části – teoretickou a praktickou. Obě části se vzájemně prolínaly. Děti si vyslechly základní informace o PP a potom si prakticky nacvičily ošetření nejčastějších úrazů – zlomeniny akrvácení na namaskovaných zraněních. Kurz by velkým přínosem pro nás všechny.


Dovedné ručky

4. 6. 2017

Poslední hodinu v kroužku dovedné ruce jsme soutěžili jako v televizním programu PROSTŘENO.

Děti dostaly různé inkredience, ze kterých vytvářely ochutnávkové talíře. Paní školnice vyhodnotila jako porotkyně celou soutěž. Za odměnu si děti snědly své výrobky a dostaly i malou odměnu.


Sběrný dvůr - zámek

6. 5. 2017

Žáci 2.Z se vyprovili na sběrný dvůr. S průvodkyní si prohlédli třídící linku na plasty, lisovací stroje a různé druhy odpadu. Odcházeli s odhodláním třídit veškerý odpad, aby naše zeměkoule byla stále krásná.


Čert a Káča

6. 5. 2017

Klasická pohádka v podání Jana Přeučila a Evy Hruškové se nám moc líbila. Hudební doprovod, zpěv, taneční pohyb – to vše roztleskalo malé diváky. Pohádka o hubaté Káče, kterou ani čert nechtěl, se těší stálé oblibě u dětí.


Akce žákovského parlamentu

6. 5. 2017

V pátek 28.4. se uskutečnil den filmových a pohádkových postav. A takhla se děti oblékly.


Dopravní hříště zámek

6. 5. 2017

Ve čtvrtek 27. 4. absolvovali žáci 4. Z na dopravním hřišti testy a jízdy, aby mohli získat průkaz cyklisty. I za nepříznivého počasí se akce vydařila a téměř všichni žáci průkaz získali.


TONDA OBAL

27. 4. 2017

Naučná akce pro žáky první třídy v hodině prvouky se všem dětem moc líbila. Formou pohádky o zlé ježibabě, která rozhazovala po okolí odpadky a o chytré sově, která naučila děti třídit odpad, se děti dozvěděly mnoho zajímavých věcí. Třídily odpad, naučily se správně určovat podle barev názvy kontejnerů, dozvěděly se , co se z vyřazených věcí dá zase vyrobit. Seznámily se s pojmem recyklace. Na závěr dostaly malou odměnu. Akce proběhla v rámci Den Země.


Naši družináři

27. 4. 2017

V rámci projektu Velikonoce jsme dis dětmi upletly své vlastní pomlázky. Proutky jsme si nařezali na procházce a dílo nám šlo samo od ruky. Někteří pletli i z osmi proutků.


Velikonoce ve školní družině

27. 4. 2017

V projektovém týdnu Velikonoce proběhl ve školní družině turnaj v pexesu. Do finále postoupili vždy první ze skupiny. Bojovalo se do poslední chvíle. Všichni dostali sladkou odměnu a vítězové .. jak jinak … PEXESO.


Zápis do první třídy

27. 4. 2017

Poprvé se konal zápis do první třídy v měsíci dubnuv pátek odpoledne a v sobotu dopoledne. Celkem jsme zapsali 21 dětí, tři děti budou mít odklad a 2 děti byly na zápisu na ZŠ Śvermova, ale chtěly by chodit do zámecké školy. Předpokládáme, že v budoucí první třídě bude 20 dětí. Zápisem děti provázeli Bob a Bobek – zajíci v klobouku. Děti si prohlédly školu, říkaly básničky nebo zpívaly písničky, házely kostkou ze hry Člověče , nezlob se, malovaly a ukázaly , co vše dovedou.

Fotografovaly se a vybraly si na památku na zápis pohádkovou knihu např. Popelka, O hloupém Honzovi, Tři prasátka, Císařovy nové šaty atd. Samozřejmě si odnesly obrázek klobouku s Bobem a Bobkem.


Velikonoce

27. 4. 2017

Projektový týden Velikonoce byl plný tvoření, vyrábění, hraní a zdobení. Děti jsou šikovné a tvořivé, stačí se podívat, co vyrobily. Některé výrobky dětí jsou vystaveny u Muzea, před školou a některé si děti odnesly i domů.


Dopravní hřiště

27. 4. 2017

I přes opravdu mrazivé aprílové počasí navštívili žáci 3.Z ve středu 19. dubna dopravní hřiště. Seznámili se s dopravními předpisy pro cyklisty i chodce ( v případě používání skate- i jiných boardů a kolečkových bruslí), připomněli si dopravní značky a nakonec se snažili získané informace uplatnit prakticky v jízdě na kole po dopravním hřišti. Někteří „hráli“ chodce. Cyklisté i chodci museli respektovat dopr. značky a světelnou signalizaci. Zimu jsme zvládli s úsměvem a zpátky do školy jsme se těšili opravdu všichni!


BESIPÁČEK ŽĎÁRSKÝ

27. 4. 2017

Začátkem dubna se konala třídní kola soutěže Besipáček. Z naší školy postoupili do dalšího kola Jakub Boušek, Natan Dobrovolný, Lukáš Mazánek a Jonáš Soukal. Postupové kolo se konalo na dopravním hřišti. Všeobecný přehled a pravidla silničního provozu byly hlavním tématem soutěže.

Krásné 3. místo získal Jakub Boušek. Další umístění našich žáků: 12. místo Jonáš Soukal, 18.místo Natan Dobrovolný, 19. místo Lukáš Mazánek.Slavnostní vyhlášení vítězů bude 28.4. na radnici ve 13.00 hod. Jsou zváni rodiče i pedagogové.


MASÁŽE 1. třída

27. 4. 2017

Program masáže na školách je program, který pomáhá všem dětem po cekém světě. Vize tohoto programu je, aby každé dítě procházející školní docházkou mělo možnost setkat se s uzdravujícím se dotykem každý den .. všude ve světě.Masáže probíhaly pod vedením p. učitelky Popelové, hlavně v třídnických hodinách. Dnes děti masáže ovládají a mohou si je provádět , se souhlasem kamára, navzájem. Dětem se masírování líbilo, hlavně s hudebním doprovodem.


Den Země

27. 4. 2017

Akce se uskutečnila v pátek 21.4.. Počasí se docela umoudřilo, a tak celá škola vyrazila sbírat odpadky a čistit naše město. Sbírali jsme odpadky v areálu Zámku, na parkovišti v Zámku, okolo Zelené hory a také na naučné stezce okolo Konventského rybníka. Fotografi dokazují, kolik je všude odpadků a nepořádku, který si děláme my sami


VESELÉ ZOUBKY

2. 4. 2017

Preventivní péče o zuby, ústní hygiena a základy ústní hygieny si děti osvojily při akci ,,veselé zoubky“ v hodině prvouky. Společně si povídaly a vyplňovaly pracovní list k preventivnímu programu. Například pomáhaly zoubkové víle a skřítkovi rozdělit jednotlivé potraviny do pytlů, spojovaly čísla, ze kterých vyšel obrázek zubní pasty a kartáčku na zuby, vybarvovaly obrázky a hledaly rozdíly mezi obrázky. Celkově děti zvládají základní ústní hygienu. Na závěr dostaly balíčky  se zubním kartáčkem, pastou na zuby, žvýkačkami Orbit a samolepkami. Dětem se akce líbila a největší radost měly z balíčků.


Matematická soutěž KLOKAN

26. 3. 2017

V pátek 17. března psali žáci druhých, třetích, čtvrtých a pátých tříd celorepublikovou matematickou soutěž Klokan. Soutěž je rozdělena do více kategorií – podle věku dětí. Druhá a třetí třída byla v kategorii Cvrček, čtvrtá a pátá v kategorii Klokánek. Maxim bodů bylo 120. Nejúspěšnější řešitelé kategorie Cvrček : 3. třída Denis Brodský 71 b, Anna Koloušková 64 b, druhá třída Michal Melichovský 64 b. Nejlepší řešitelé kategorie Klokánek: 5. třída Jan Koloušek 89 b, Tobias Zich 85 b, Michaela Štefáčková 79 b.


Spolupráce

26. 3. 2017

V rámci vzájemné spolupráce mateřská školka navštívila základní školu v Zámku. Budoucí

prvňáčci se podívali do výuky první třídy. Paní učitelka zapojila všechny děti do práce. Děti seděly společně v lavicích, skládaly a rozkládaly slabiky, zpívaly písničky, počítaly jednoduché příklady, pracovaly s geometrickými tvary a skládaly obrázky. Potom si děti namalovaly malé čmeláky, nalepily je na papíry a vytvořily tak společný obrázek. Dětem se ve škole líbilo a už se těší na zápis do první třídy.


¨Tříkrálové hrátky na sněhu

10. 1. 2017

V pátek 6.1. jsme využili sněhové nadílky. Pro děti byly připraveny hry ve sněhu, bobování na Zelené hoře a běžkaři využili areál M. Koukala. Děti si mohly vybrat, do které činnosti se zapojí. I přes celodenní mráz a sněžení se děti vyřádily a den si parádně užily.


Archiv