Pěkný den. Čas nám letí neuvěřitelnou rychlostí, že?

Vím, že na webu kromě prospěchu a jídelního lístku sledujete i průběžné zprávy z naší školy. Naše aktivity jsou velké, a tak jezdí naši žáci na rozmanitá místa, mají úžasné výsledky ve florbalu, v běhu, vybíjené, házené i basketbalu. Dále jezdí na exkurze, na šachová mistrovství , pro sportovní medaile i ocenění v olympiádách, které jim poté pomáhají  v přijetí na vybrané čtyřleté střední školy. Čímž blahopřejeme našim úspěšným deváťákům, kteří se v drtivé většině dostali na svoje vytoužené školy. Děkujeme všem nastupujícím prvňáčkům, že si  vybrali naše školičky a budou mít brzy první schůzku se svými třídními učitelkami a poté od 1.září nastoupí do našich dvou škol už naostro. Sejdeme se také s rodiči šestých ročníků, protože se vytvářejí nové kolektivy 6.A, 6.B (tímto jim blahopřeji, že po úspěšném složení zkoušek byli zařazeni do této matematické třídy), 6.C a 6.D třídy, kdy je nezbytné vám předat  důležité informace o systému výuky, učitelích a například o tradičních harmonizačních dnech, které budou v prvním a druhém týdnu v září.

A ještě jedna dobrá zpráva. Jsme účastni v několika projektech, několikaměsíční přípravy na ně nebyly  marné,  znamenají opět lepší servis jak pro žáky, tak pro učitele. Projekt šablony podporuje práci psychologa, a také speciálního pedagoga na škole. Ten pomáhá učitelům s problémy u jednotlivých žáků a navíc můžeme poskytnout pro naše žáky neplacenou službu s biofeedbackem. Dále se projekty týkají podpory čtenářské i matematické gramotnosti, inkluze a vzdělávacích akcí pro pedagogy.

Tak to byly jenom některé střípky ze všedních dnů naší školy, o dalších se dočtete v dalších zprávičkách na našich stránkách a v červnu se těším opět na tomto místě s dalšími střípky. Zajímavé aktivity vymýšlejí i rodiče ze SRPŠ, nepřehlédněte je!

 Pěkné dny přeje PaedDr. Jaroslav Ptáček, ředitel školy.


19. 5. 2019


Zpět