Školní sbor 2019/20

Informace o školním sboru


Kdy? Každý čtvrtek od 13.30 do 14.30h

1. informační schůzka již 5.9. ve 13.30(do 13.45) ( krátké sdělení, možnost vyzvednutí přihlášky) v HUDEBNĚ

Cena? 350Kč+ 50KČ – Pomůcky - na pololetí

Věk žáků? 2. - 7., (8.) ročník

Počet žáků? Max. 35 žáků

Přihlášku – najdete k vyplnění u vyučujících sboru a na informační schůzce

Program:

- rozezpívání, zpěv populárních písní, klasických písní, melodií, výběr z různých žánrů, koled, (podle času možnost hry, popovídání)

- zpěv s doprovodem klavíru, kytary, popř. jiných nástrojů - možnost spolupodílení se na doprovodu - starší, zkušení muzikanti

- účast na akcích školy (adventní zpívání , doprovod na Superstar , na závěr roku - vystoupení pro rodiče)

Pravidla:

Přijď včas.

Když chceš něco dokázat a mít radost, vytrvej.

Když nemůžeš přijít, omluv se učiteli. Je to normální a slušné.

Pokud jsi nemocný, také se omluv(stačí sms.)

Abychom něco pěkného vytvořili, tak pro zpívání na akcích školy je podmínkou pravidelná účast na zkouškách - v rámci sboru.

Další pravidla můžeme doplnit společně.

Zpěváci budou mít k dispozici noty. Na všechny zpěváky a zpěvačky se těší

 

za 1. st. K. Bergerová, za 2. st. J. Kubíková

29. 8. 2019


Zpět