Hlášení ve školním rozhlase.

Milí žáci a kolegové,
krásné a teplé léto skončilo, je 2. září 2019, a proto bych vás chtěl v novém školním roce za sebe i za vedení přivítat opět ve škole a popřát hodně úspěchů.
Děkujeme za milá přáníčka, která nám od vás během prázdnin přišla, potěšilo nás, že jste si občas přišli před školu pohrát nebo jen tak posedět, že jste přišli pomoci i na školní pozemek. Toto i radostné výkřiky shledání dnes ráno na chodbě nás utvrzují v přesvědčení, že do naší školy chodíte rádi a to je moc důležité.
Máme za sebou náročné období příprav na školní rok. Vzduchotechnika v jídelně, vymalování, zajímavé schody s anglickými slovesy, úpravy v šatnách u tělocvičen, mnohé další věci se nám podařilo zmodernizovat a vylepšit. Ale spoléháme každoročně na to, že mnohé věci si, milí žáci a kolegové, vylepšíte a školní prostory zkrásníte, aby se nám tady dobře učilo a žilo. Úžasné je, že byla dokončena zásadní modernizace školního hřiště, určitě se vám bude líbit a sportování bude pro vás ještě přitažlivější, místa je tu dost i na volnočasové aktivity. Vezměte s sebou rodiče zítra v 15,00 hodin, aby se přišli podívat, nebo ať přijdou v pátek 27. září, kdy bude sportovní odpoledne – svatováclavský víceboj a otevřená škola.
Opět vám připomínám, abyste využívali přechody přes silnici, byli opatrní a upozornili svoje rodiče, že máte nožičky v pořádku a nemusí vás vozit až před vchod školy, protože se zde tvoří nepřehledné zácpy.
Všichni učitelé a vychovatelé na obou našich školách, zaměstnanci školy i jídelny se na vás těší a jsou připraveni na nový rok.
Dnes dostáváte na lavice tradiční kalendáře, kde jsou fotografie ze školy, z exkurzí, soutěží, seznamy zaměstnanců, kontakty na ně, údaje o škole, prázdninách, pedagogických radách, najdete v něm, kdy jsou schůzky s rodiči, konzultace, kurzy atd.

Milí žáci, přeji vám všem výborné vykročení do nového školního roku, jeho dobrý průběh i úspěšné zakončení.
2. září 2019, 7,55 hodin PaedDr. Jaroslav Ptáček, ředitel školy


2. 9. 2019


Zpět