Vážení rodiče žáků 2. stupně

Chtěli bychom Vás informovat o vzdělávání žáků 2. stupně od 8.6. 2020

  • Nadále bude pokračovat výuka na dálku, tak jako doposud.
  • Osobní účast žáků 2. st. ve škole není možná z kapacitních důvodů – ve škole je rozmístěno 18 skupin žáků 1. stupně, kteří zabrali i část učeben 2. stupně.
  • Protože bychom se i přesto se svými žáky rádi viděli a také bychom potřebovali vrátit učebnice za stávající školní rok, navrhujeme pro každý ročník jeden den v týdnu, kdy by se do školy dostavili.
  • Vzhledem k tomu, že lze vzít vždy pouze skupinu do 15 žáků, každý třídní učitel si svoji třídu rozdělí na dvě skupiny a setká se s oběma skupinami jeden den v týdnu. Žáci přinesou s sebou učebnice, které odloží ve škole. Při vstupu do školy musí mít roušku.
  • Další týden se ve stejnou dobu a stejnou formou do školy vrátí a vyzvednou si učebnice na další školní rok.
  • Účast na této aktivitě by měla být povinná, neboť odevzdat učebnice je povinností žáka. Pokud tak ve vážných případech nebude možné učinit, domluví se zákonný zástupce s třídním učitelem na způsobu předání a vydání učebnic.
  • Podmínkou pro vstup žáka do školy je dodržení všech hygienických zásad, s kterými se rodiče i žáci podrobně seznámí v dokumentu Ochrana zdraví a provoz ZŠ do konce školního roku 2019/2020. Naleznete jej na našich webových stránkách v záložce RODIČE – VÝUKA V DOBĚ PANDEMIE – 2.STUPEŃ
  • Zároveň zákonný zástupce zodpovídá za pravdivé vyplnění čestného prohlášení, které žák odevzdá při prvním vstupu do školy. Čestné prohlášení najdete na webových stránkách školy v záložce RODIČE.
  • Vzhledem k naplněné kapacitě není možné ani přihlášení na oběd ve školní jídelně.

Časový harmonogram příchodů žáků 2.stupně ( Kdy a kam mám přijít do školy )

Je nutné, aby žák respektoval veškeré pokyny vyučujících, dodržoval stanovená hygienická pravidla.
Vedení školy


31. 5. 2020


Zpět