2. STUPEŃ od 4. 1. 2021 - INFORMACE

Od 4.1. 2021 se budou všichni žáci 2. stupně vzdělávat distančně. Jako součást distanční výuky je on-line výuka a na 2. stupni bude v pondělí 4.1. 2021 probíhat podle následujícího rozvrhu .
Upozornňuji, že první hodina v pondělí 4.1. je hodina s TU a začíná v 8:00 hodin.
Distanční výuka je povinná, a proto prosíme rodiče, aby případnou neúčast dětí na on-line hodinách omluvili třídnímu učiteli/třídní učitelce.
On-line hodiny budou probíhat v prostředí MS Teams, zde žáci najdou i zadávané úkoly a v kalendáři termíny on-line hodin na další dny.
Informace o rozvrhu on-line výuky 2.stupně na další dny bude dána také na webové stránky školy v pondělí.
Žáci mají od 4.1. 2021 odhlášené obědy a pokud budou mít zájen o odběr obědů i během distanční výuky, musí si je přihlásit u vedoucí školní jídelny A.Trojákové – tel. 566 503 994,e-mail trojakova@4zszdar.cz.   Za vedení školy Mgr. Eva Kociánová


1. 1. 2021


Zpět