Aktuality

Pěkný den. Čas nám letí neuvěřitelnou rychlostí, že?

19. 5. 2019

Vím, že na webu kromě prospěchu a jídelního lístku sledujete i průběžné zprávy z naší školy. Naše aktivity jsou velké, a tak jezdí naši žáci na rozmanitá místa, mají úžasné výsledky ve florbalu, v běhu, vybíjené, házené i basketbalu. Dále jezdí na exkurze, na šachová mistrovství , pro sportovní medaile i ocenění v olympiádách, které jim poté pomáhají  v přijetí na vybrané čtyřleté střední školy. Čímž blahopřejeme našim úspěšným deváťákům, kteří se v drtivé většině dostali na svoje vytoužené školy. Děkujeme všem nastupujícím prvňáčkům, že si  vybrali naše školičky a budou mít brzy první schůzku se svými třídními učitelkami a poté od 1.září nastoupí do našich dvou škol už naostro. Sejdeme se také s rodiči šestých ročníků, protože se vytvářejí nové kolektivy 6.A, 6.B (tímto jim blahopřeji, že po úspěšném složení zkoušek byli zařazeni do této matematické třídy), 6.C a 6.D třídy, kdy je nezbytné vám předat  důležité informace o systému výuky, učitelích a například o tradičních harmonizačních dnech, které budou v prvním a druhém týdnu v září.

A ještě jedna dobrá zpráva. Jsme účastni v několika projektech, několikaměsíční přípravy na ně nebyly  marné,  znamenají opět lepší servis jak pro žáky, tak pro učitele. Projekt šablony podporuje práci psychologa, a také speciálního pedagoga na škole. Ten pomáhá učitelům s problémy u jednotlivých žáků a navíc můžeme poskytnout pro naše žáky neplacenou službu s biofeedbackem. Dále se projekty týkají podpory čtenářské i matematické gramotnosti, inkluze a vzdělávacích akcí pro pedagogy.

Tak to byly jenom některé střípky ze všedních dnů naší školy, o dalších se dočtete v dalších zprávičkách na našich stránkách a v červnu se těším opět na tomto místě s dalšími střípky. Zajímavé aktivity vymýšlejí i rodiče ze SRPŠ, nepřehlédněte je!

 Pěkné dny přeje PaedDr. Jaroslav Ptáček, ředitel školy.


Jarní procházka Prahou

16. 5. 2019

Žáci třetí a čtvrté třídy se vydali na výlet do Prahy. Počasí bylo krásné.Někteří jeli poprvé vlakem, ale i metrem nebo tramvají. Výlet byl zaměřen na Karla IV. V Praze jsme nejdříve navštívili Pražský hrad, výstavu Cesta na hrad, prohlédli si katedrálu Sv. Víta, Vojtěcha a Václava, po zámeckých schodech došli na Karlův most, kde děti plnily pracovní listy. Odtud jsme pokračovali na Staroměstské náměstí a stihli v 15.00 hodin orloj. Pak jsme pokračovali na Václavské náměstí a zpátky na nádraží na vlak. Samozřejmě nemohlo chybět občerstvení v McDonaldś, kde si to děti také užily. Celou dobu nás provázela Prahou průvodkyně Aneta, která si nemohla vynachválit děti, které se chovaly úplně úžasně. Výlet se vydařil a vše jsme zvládli v pohodě a klidu.


Finanční gramotnost a praxe

16. 5. 2019

V pondělí 6.5. proběhl pro žáky 9. ročníku další  seminář v rámci  Finanční gramotnosti  pod názvem Cesta z dluhu. Dozvěděli se, na koho se obrátit, pokud by se dostali do problémů s dluhy. Byly jim nastíněny  obecné postupy, které jsou používány při práci s dlužníky. Pracovníci, kteří se této činnosti věnují, jsou schopni zmapovat dluhy,  sestavit přehled věřitelů, zkontaktovat dlužníka s insolvenčním správcem, pomoci se sestavením rozpočtu, nastavit hospodaření s penězi a průběžně monitorovat situaci. Žáci vědí, že problémy mohou přijít. Nelze se ale závazkům vyhýbat. Vše se dá postupně řešit.  Lenka Trojanová


ZŠ Švermova je blízko postupu do Jr. NBA

16. 5. 2019

Skvěle se uvedli v prvním kole Školní Basketbalové Ligy (ŠBL) žáci naší školy ze 2., 3. a 4.ročníku. Při prvním turnaji v Pardubicích (skupna B) dokázali zvítězit v obou utkáních a jsou velice blízko postupu do podzimní části projektu České Basketbalové Federace - Junior NBA. 


Procházka ZUŠ

16. 5. 2019

1. třída se vydala do ZUŠ, kde se děti seznámily s různými hudebními nástroji, zazpívaly si písničky a prohlédly si budovu ZUŠ. Akce se vydařila,


Kam páťáci půjdete?

16. 5. 2019

Duben byl měsíc, kdy se některé děti hlásily na víceletá gymnázia nebo do počítačových a matematických tříd. Ze zámecké školy se dostaly na státní gymnázium – Anna Koloušková, Anna Marie Novotná. Biskupské gymnázium - Anežka Vintrová, Adéla Petrová, Šárka Kovářová, Klára Kovářová. Třída s rozšířenou výukou informatiky na ZŠ Komenského 2 – Denis Brodský, Matěj Hansl. Matematická třída na ZŠ Švermova – Veronika Švomová, Izabel Morales. Ostatní žáci páté třídy budou přecházet na ZŠ Švermova .


Budoucí prvňáčci

16. 5. 2019

Zveme Vás na schůzku budoucích žáčků první třídy do zámecké školy v úterý 4. června 2019 v 15. 30 hodin. Přijďte i se svými  dětmi, které se budou fotografovat do školního kalendáře. Seznámíte se s třídní paní učitelkou.
Přineste si prosím peníze na pomůcky / asi 1000 Kč/. 
Těšíme se setkání s Vámi


Abeceda peněz / projekt 4. ročníků

8. 5. 2019

Zapojením do programu s akreditací MŠMT  a s podporou České spořitelny rozjeli žáci 4. ročníků vlastní podnikání. Získali jedinečnou příležitost přemýšlet o správě peněz, o spolupráci a zodpovědnosti. Učili se rozumět světu financí - kde a jak vznikají peníze, jak se vydělávají, jaká je hodnota peněz a proč nestačí jen pro ně zajít k bankomatu. A jak to fungovalo?
Vše začalo 25. 10. 2018 přihlášení tříd do projektu. Následovalo nahlédnutí do tajů banky, kde se žáci seznámili s jejím prostředím. Po té si vymysleli vlastní podnikatelský plán, který postupně realizovali. Vše vyvrcholilo prodejem výrobků na Jarmarku 6. a 7. května. Díky vydělaným penězům jsou bohatší nejen o prostředky např. na školní výlet, ale hlavně o zážitky a získané vědomosti. Část výdělku se některé třídy rozhodly věnovat organizacím, které pomáhají nemocným nebo zdravotně postiženým dětem. Děkujeme České spořitelně.

 


Velikonoční turnaj ve vybíjené

4. 5. 2019

K Velikonocům patří na zámecké i velikonoční turnaj ve vybíjené, který jsme hráli 29. dubna v sokolovně.
Hlavní cena je putovní pohár plný sladkostí. Hrají mezi sebou všechny třídy mimo prvňáčků, kteří se dívají a fandí spolužákům. I tentokrát zvítězili žáci páté třídy. Na druhém místě byli čtvrťáci, na třetím třeťáci a na čtvrtém místě druháci. Nejde o vítězství, ale hlavně o to, aby si všichni pořádně zahráli.


Den Země

4. 5. 2019

Den Země jsme oslavili trochu s předstihem - už ve středu 17. 4. A jaký letos byl? Myslíme si, že se povedl. Snad jsme trochu pomohli s úklidem našeho města v rámci zapojení do akce Čistá Vysočina. Sedmáci se seznámili s tím, jak složité a nákladné je čištění vody. Osmáci už dnes vědí, jak to vypadá na vodní přehradě Vír a jak se vyrábí energie ve vodní elektrárně. Druháci byli na návštěvě na sběrném dvoře ve Žďáře nad Sázavou. Prvňáci a šesťáci budou třídit odpad přesně tak, jak se naučili na besedě Tonda Obal na cestách. A co naši deváťáci, kteří už prošli všemi zmíněnými oblastmi během svého studiu na naší škole? Pomohli při organizaci přírodovědné soutěže pro žáky 3. a 4. ročníku přímo na jednotlivých stanovištích nebo na sportovním doprovodném programu, kde si vyzkoušeli, jak náročná je práce s dětmi. Všem děkujeme za elán, kterým přispěli k úspěšnému zvládnutí celé akce!
Koordinátorky EVVO


Hudební pořad Večerníčky nedáme….

4. 5. 2019

Písničky z večeníčků, hádanky, zpěv, hra na nástroje a tancování – to byla náplň hudebního pořadu v podání pana Drahotského a paní Smékalové. Děti hádaly názvy večerníčků – Aja a Pája, Včelka Mája, Včelí medvídci, Rákosníček, Víla Amálka, Bob a Bobek, Pat a Mat, Krakonoš, maxipes Fík a další. Seznamovaly se s hudebními nástroji a také si zazpívaly. Pořad byl perfektní a všem se líbil.


Informace měsíc květen zámek

4. 5. 2019

Informace pro měsíc květen 2019 – zámecká škola


Kroužek Míčové hry

4. 5. 2019

Úspěchy chlapců a dívek ve sportovních soutěžích v školním roce 2018/19

Chlapci 3. – 5. tříd se zúčastňují školské ligy v Miniházené. Tato soutěž probíhá během školního roku ve čtyřech turnajích. Z toho 3 turnaje škola organizuje s TJ NOVÉ VESELÍ v tělocvičnách naší školy. Závěrečný turnaj proběhne v květnu v házenkářské hale v Novém Veselí. V soutěži nás reprezentují 4 družstva (2 družstva mladších žáků a 2 družstva starších žáků). Z celkového počtu 22 družstev máme výborné výsledky. Zatím získala družstva mladších žáků 1. a 4. místo a družstva starších žáků 1. a 9. místo. Na okresním finále ve vybíjené MIX, které se uskutečnilo 2. 4. 2019 obsadili žáci 8. místo z šestnácti družstev. Žáci se připravují rovněž na turnaj v malé kopané Mc Donalds Cup, který se pořádá v průběhu května. Všem našim účastníkům sportovních turnajů držíme palce a přejeme, aby se v soutěžích dobře umístili. Všem výhercům gratulujeme . Máme radost, že je v naší škole stále spousta dětí, které rády sportují a soutěží.   Vedoucí kroužku: Mgr. Marek Koudela


Seznam žáků přijatých do třídy s rozšířenou výukou matematiky

29. 4. 2019

Ředitelské volno

27. 4. 2019

Na základě Zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, § 24 a Vyhlášky č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, § 2 vyhlašuji volné dny pro žáky na čtvrtek a pátek 9. a 10.5. 2019 z organizačních důvodů.   PaedDr. Jaroslav Ptáček, ředitel školy


Velikonoční turnaj ve školní družině zámek

21. 4. 2019

Velikonoční turnaj v pexesu se nám vyvedl a moc líbil. Mezi fanoušky byli i zajíčci a slepičky, které jsme si vyráběli.
1. místo Tereza Z, 2. místo Bibi K. A 3. místo Adéla N.


Besipáček Žďárský 2019

21. 4. 2019

Nejúspěšnější řešitel třídního kola Besipáčka byl Michal Milichovský, který postoupil do dalšího kola a mile nás překvapil. V kategorii žáků čtvrtých tříd žďárských škol obsadil 3. místo. Míšo, bahopřejeme. V pátek 26.4. bude na radnici ve 13.00hodin slavnostní vyhlášení vítězů, kam jsou pozváni všichni účastníci soutěže i s pedagogy a rodiči.


Velikonoce zámek 2019

21. 4. 2019

Velikonoční svátky jsou spojeny nejen s tradicemi a zvyky, ale také s výtvarným tvořením. Děti si zdobily vajíčka, skládaly z papíru slepičky nebo ze dřeva vyráběly zajíčky Své výrobky věnovaly maminkám a babičkám nebo je použily na velikonoční výzdobu.


KRAJSKÉ KOLO MATEMATICKÉ OLYMPIÁDY 9. ROČNÍKU

21. 4. 2019

V úterý 19. 3. 2019 se na Gymnáziu v Jihlavě konalo krajské kolo Matematické olympiády 9. ročníku. Naši školu reprezentovali Tereza Doležalová a Adam Stejskal. V silné konkurenci nejlepších specialistů této věkové kategorie se neztratili. Tereza obsadila 7. místo a Adam 16. místo v kraji. Oběma reprezentantům blahopřejme ke skvělému výsledku a děkujeme za reprezentaci  školy.   

 

Jiří Sedlák


Zápis 2019 - nově přijatí žáci

17. 4. 2019

Zápis 2019 – nově přijatí žáci


Matematický KLOKAN - zámek

13. 4. 2019

Dne 22. března se konala matematická soutěž – Klokan 2019. V kategorii Klokánek byl maximální počet bodů 120. Soutěže se účastnila 4A,4B,4C,4Z ,5A,5B,5C,5D,5Z. Nejúspěšnější řešitelé zámecké školy byli: Denis Brodský 5.Z / 97 bodů/- celkově byl na druhém místě ze všech žáků . Novotná Marie Anna 5.Z / 93 bodů/ a Milichovský Michal 4.Z / 89 bodů/. Blahopřejeme .


Tonda Obal

13. 4. 2019

Chránit přírodu, šetřit papírem a třídit odpad je hlavní úkolem akce Tonda Obal. Zábavnou formou a zapojením do různých činností se děti učí správně třídit odpad. Také se dozví, jak se některé matriály mohou recyklovat a proč je potřeba odpad třídit.


Staré pověsti české

13. 4. 2019

Divadelní vystoupení v podání Jana Přeučila a Evy Hruškové nezklamalo. Pověsti O Faustovi a O Horymírovi hrané pomocí loutek, veselých písniček a pohybových doprovodů byly perfektní. Dětem se divadlo moc líbilo. Věříme , že vystoupení nebylo poslední.


Žáci 2.C třídy luští MAKOVICI

13. 4. 2019

Od začátku školního roku jsme se rozhodli rozšířit si své znalosti luštěním osmisměrek, popletených synonym a rčení, doplňovaček s čísly, popletených textů, sudoku, řetězovek a dalších luštěnin. Zapojili jsme se také do soutěží tohoto časopisu a posílali jsme správná řešení Rosteme s knihou a Velkou filmovou soutěž. V Makovici z čísla 189 jsme slavili úspěch-naše spolužačka Terezka byla vylosována ve Velké filmové soutěži a dostala od časopisu krásné ceny. V luštění s časopisem budeme pokračovat a věřit, že opět někteří z nás vyhrají. Věrní luštitelé časopisu MAKOVICE.  Žáci 2.C třídy


Hudební vystoupení

7. 4. 2019

Dne 29. března 2019 nás navštívili muzikanti pan Drahotský a paní Smékalová. Připravili pro naše prvňáčky krásné hudební vystoupení. Žáci si nejen zazpívali, ale viděli i slyšeli spoustu hudebních nástrojů, něco nového se o nich dověděli a naučili se novou písničku. Mnoho prvňáčků se těší, že taky jednou budou navštěvovat ZUŠ ve Žďáře, na které oba kantoři působí.

Děkujeme a těšíme se na další spolupráci.


Den naruby

7. 4. 2019

Akce žákovského parlamentu k připomenutí si Dne učitelů 28. března – někteří žáci si vyměnili role s učiteli a převzali jejich úkol. U nás ve škole si tak pozice vystřídali ve 4. a 5. Z. Čtvrťáci si vyzkoušeli učit tělocvik a páťáci si vzali matematiku, češtinu a angličtinu. Sami nakonec naznali, že býti učitelem není jednoduché.


Vědomostní soutěž Všeználek

7. 4. 2019

Ve čtvrtek 28.3. se čtyřčlenné družstvo – Denis Brodský, Adéla Krejčová, Marie Anna Novotná a Adrian Staněk - utkalo s dalšími družstvy 5. ročníků. Soutěž se konala v Active clubu ve Žďáře n.S. Ostatní žáci své kamarády nadšeně povzbuzovali. Po téměř dvouhodinovém vědomostním souboji se naši umístili na 4. místě.


Republikové finále ve florbalu

30. 3. 2019

Ve čtvrtek 21.3.2019 se vydaly starší žákyně ZŠ Švermova do dalekých Otrokovic, aby se zde utkaly o co nejlepší umístění v republikovém finále ve florbalu. Do tohoto turnaje se probojovalo 6 nejlepších školních týmů z celé republiky. Po soubojích ve skupině děvčata postoupila do bojů o medaile. V zápase o finále sehrály vyrovnané utkání s pozdějšími vítězkami ZŠ Campanus Praha.Poté je čekal boj o bronzové medaile. Po zranění dvou hráček jim na medaili chyběly síly. Čtvrté místo je přesto skvělým úspěchem pro naši školu.
Velké poděkování patří všem děvčatům i oběma pedagogům – paní učitelce J.Holemářové a panu učiteli M.Prokopovi.


Hravá Aj v 5.Z

30. 3. 2019

V pondělí a úterý si žáci 5. třídy donesli plyšáky, vytvořili si cedulky s cenami a zahráli si na obchod. Tentokrát ale nakupovali v angličtině. Za pomoci učebnice si nakonec nakoupili všichni.


Informace měsíc duben zámek

30. 3. 2019

INFORMACE na měsíc duben 2019 – zámek


Matematický klokan 2019

30. 3. 2019

Kategorie Benjamín
1. GRODLOVÁ JANA    97 b.
2. HRDINA JAKUB        94 b.
3. MAREK PETR            93 B.

Kategorie Kadet

1. STEJSKAL ADAM  120 B.
2. BUDÍK ONDŘEJ    116 b.
3. ŠTORKOVÁ JANA  103 b.
Z ostatních tříd – nejlepší Zuzana Danihelková  81 b.  nejlepší Sebastián Kusý  77 b.


Den učitelů

30. 3. 2019

Vážení rodiče, je 28.březen a končí náš významný den, Den učitelů.
Je připomínkou toho, že učitelství, toto poslání i práce, která nás baví a věnujeme se jí naplno, je hodně důležitá a ustanovením Dne učitelů především tímto způsobem oceňovaná.
Musím ale uvést jeden překvapivý postřeh. Letos se mně totiž stalo poprvé, že nepřišlo ani jedno přáníčko od žáků ani rodičů. Tak jsem byl chvíli smutný, ale jenom chvíli, protože jsme si užili společné setkání všech zaměstnanců naší organizace, na které zveme i aktivní důchodce, naše bývalé kolegy. Je to úžasná zpětná vazba, kdy si uvědomíme, že mnohé věci nejsou tak samozřejmé, jak vypadají. Pochvaly našich bývalých kolegů vždy potěší, i to, jako ocení vylepšování školy a doplňování našeho sboru šikovnou a zapálenou omladinou. Jenom je škoda, že už se nikdy nedostaví na naše pravidelná vánoční, ani na tato setkání ke Dni učitelů, můj výborný předchůdce, pan ředitel Jiří Bohuněk.
Stejně vydařená byla i oslava Dne učitelů, kterou organizoval pro svoje příspěvkové organizace náš zřizovatel - Město Žďár nad Sázavou. Jednalo se o divadelní představení skvělých žďárských ochotníků, slavnostní zdravici, projevy a přání, poté následovalo diskutování i povídání si u připravených dobrot. Toto setkání se stalo již dobrou tradicí. Děkujeme za to.

Dovolte  ještě několik poznámek. Ve škole jsme dnes měli Den naruby, což je aktivita žákovského parlamentu, kdy žáci, kteří chtějí, vedou hodinu a sami nás učitele i svoje spolužáky zkouší. Musím podotknout, že jsou často mnohem přísnější, než mnozí učitelé. Opravdu. Těším se každoročně na jejich nápady, stejně jako na jejich barevný den a další aktivity. Jsou bezvadní.

Navíc nyní vrcholí různé soutěže a olympiády, mluvím především o druhém stupni. Můžete se o těchto excelentních výsledcích našich žáků dočíst v ostatních článcích i fotodokumentacích na školních stránkách. Příspěvky připravují učitelé, vaše děti se ale určitě doma pochlubí a barvitě vylíčí svoje úspěchy i  náročnou přípravu, kterou musí absolvovat před soutěžemi. Jenom připomínám, že naši žáci pravidelně vítězí nad svými vrstevníky z gymnázií i z ostatních základních škol okresu, ale i kraje.
A je to zásluhou jak jejich zodpovědného přístupu a vědomostí, tak
především systematické  a promyšlené podpoře našich učitelů.

Například děvčata, florbalistky, byly na čtvrtém místě v republikové soutěži, úžasné, že? Kluci, házenkáři, třetí v krajské soutěži.
Abych vstřebal atmosféru těchto soutěží, doprovodil jsem dva žáky na krajskou chemickou olympiádu do Jihlavy - získali první a čtvrté místo a jednoho žáka na dějepisnou olympiádu do Pelhřimova - získal skvělé sedmé místo. A navíc slušně reprezentovali školu. V ostatních předmětech na krajská kola čekáme, ale na prvních místech okresních kol jsou naši i v jazycích, matematice i fyzice.

Zmiňuji to i proto, že si myslíme, že nabízíme většině našich žáků na druhém stupni minimálně stejnou a v lecčems i lepší péči, než víceletá gymnázia. Kromě vědomostí a sociálních dovedností naši žáci vstřebávají i schopnosti najít si své místo v kolektivu. A to je hodně důležité.

Připravujeme zápisy do prvních ročníků, chtěli bychom zdůraznit, že nás těší vaše důvěra, se kterou se na nás obracíte. Také již jsou připraveny přijímačky do matematické třídy, kam se mnozí z vás hlásíte.

Pěkné jaro přejeme, taktéž veselého apríla a těšíme se na viděnou na třídních schůzkách.

PaedDr. Jaroslav Ptáček ředitel


6. setkání žákovksých parlamentů Kraje Vysočina

30. 3. 2019

Přijeďte „nastartovat“ svůj školní parlament pro další školní rok. Nejlepší je, když „Vaši parlamenťáci“ uvidí, co se daří jinde. Přijeďte si pro inspiraci, přijeďte se pochlubit, inspirovat ostatní. Přijeďte se společně ohlédnout za končícím školním rokem.

Pozvánka


Třídní schůzky

29. 3. 2019

Vážení rodiče,
zveme Vás na třídní schůzky v budově Švermova 4 ve čtvrtek 4. 4. 2019
- 1. stupeň - většina tříd v 15:30 hodin
- 2. stupeň - v 16:00 hodin


Návštěva v družině

24. 3. 2019

Děti z naší školní družiny přivítaly v pondělí 18.a 19. března  na malé návštěvě předškoláky z MŠ Srdíčko. Holky i kluci si společně pohráli, popovídali, podívali se také  na krátkou pohádku. Navštívili všechna oddělení ŠD a prohlédli si naši školu. Už se těšíme na naše nové žáky. 


Školní družina – karmevalový rej

24. 3. 2019

Karneval a masopust jsou dny hojnosti a veselí, po kterých následuje období příprav na Velikonoce.

Zámecká družina využila pátečního odpoledne, kam přišly samé zvláštní bytosti….. berušky, kovboj, víla, princezna a dokonce i kostlivec! Masky tancovaly, pro zpestření plnily různé úkoly a hlavně …. nechtělo se nám vůbec domů …. byla to velká zábava a legrace.


Soutěžíme

24. 3. 2019

Nejen sportovní, ale i vědomostní soutěže mají u dětí velký úspěch. Zapojili jsme se do přírodovědné soutěže Divočina blízko nás, kterou pořádá stanice Pavlov. Děti vyplňují pracovní listy, kam zapisují různé informace, které získávají z encyklopedíí, ze školy nebo od rodičů. Oceňuje se snaha dětí, které tak získávají kladný vztah k přírodě a ke zvířatům. Ukázka prací : foto


Okresní kolo šplh

24. 3. 2019

V březnu se konalo okresní kolo ve šplhu, kam postoupili z okrskového kola nejúspěšnější závodníci. Mezi nimi byla Mia Špačková, Jakub Anděl, Isabel Morales a Martin Šandera.
I zde děti zabodovaly. Mia Špačková získala 3. místo a Jakub Anděl také 3. místo. Blahopřejeme.


Úspěchy - chemická olympiáda

22. 3. 2019

Jeden z úspěchů našich deváťáků., kteří byli opět velmi kvalitně připraveni. Podrobnější informace přineseme brzy!  Blahopřejeme.
Příloha 1
Příloha 2


Krajské kolo Soutěže v anglickém jazyce

16. 3. 2019

Dne 11. března 2019 proběhlo v Jihlavě krajské kolo Soutěže v anglickém jazyce. Za každý z pěti okresů se mohl zúčastnit pouze jeden soutěžící. Náš okres Žďár nad Sázavou reprezentovala Z. Limlová z 8. ročníku. Její výborný projev, bohatou slovní zásobu a všestranné schopnosti a vědomosti porota ocenila krásným druhým místem. Žákyně postupuje do ústředního celostátního kola Soutěže v anglickém jazyce. Zaslouží si veliké poděkování za snahu, odvahu, vědomosti a milý projev.  Děkujeme.


Krajské kolo Olympiády v německém jazyce

16. 3. 2019

V Jihlavě se 25. 2. 2019 konalo krajské kolo Olympiády v německém jazyce, kterého se z naší školy zúčastnila Petra Musílková. Ve velké konkurenci nejlepších němčinářů z celého kraje obsadila 5. místo. Blahopřejeme!


Masopust ve školní družině

16. 3. 2019

V pátek 1. 3. 2019 bylo ve školní družině veselo. Chlapci i děvčata si dali záležet a připravili si různé masky, do kterých se převlékli. Děti si zasoutěžily, zatancovaly a utvořily masopustní průvod školou, který se na chvíli proměnil v dlouhý „vláček“. Páteční odpoledne se opravdu vydařilo.


Zápis zámecká škola

16. 3. 2019

MILÉ DĚTI, ZVEME VÁS NA ZÁPIS DO 1. TŘÍDY U PEJSKA A KOČIČKY V  ZÁMECKÉ ŠKOLE

v pátek 12. dubna od 14.00 do 17.00 hodin nebo v sobotu 13. dubna od 9.00 do 11.00 hodin


Přihláška do matematické třídy

13. 3. 2019

Ve školním roce 2019/2020 bude otevřena v 6. ročníku MATEMATICKÁ TŘÍDA.
Do této třídy se mohou přihlásit žáci 5. ročníku základních škol. Při přijímací zkoušce prokážou znalosti z matematiky a českého jazyka.
Přijímací zkoušky se uskuteční 24. dubna 2019 v budově ZŠ Švermova 4 ve 14:00 h.
Ke zkoušce budou žáci potřebovat:
psací potřeby, rýsovací potřeby (tužku, kružítko, pravítko, trojúhelník s ryskou).
Přihlášky do této třídy najdete na našich webových stránkách v rubrice RODIČE – MATEMATICKÁ TŘÍDA.
Vyplněné přihlášky doručte do školy do 23. dubna 2019.


Ohlédnutí za Superstar 2019

9. 3. 2019

Tato hudební soutěž proběhla s podobným programem jako každoročně, navíc jsme se zaposlouchali do nástrojových doprovodů. Žáci soutěžili ve třech věkových kategoriích.
Děti se ve třídách i doma připravovaly na sólový zpěv. Za každou třídu byli vybráni 2 nejlepší zpěváci. Některé třídy se vrhly i na oblíbenou soutěž skupin, při které někteří soutěžící instrumentálně i pohybově doprovodili svoje vystoupení. A ti, kteří nemohli být na pódiu, se účastnili diváckého hlasování a ohodnotili výkon svých spolužáků.
K pěkné atmosféře soutěže přispěl školní pěvecký sbor se svými písněmi a také vystoupení dvou hudebně nadaných žáků 2. stupně A. Březiny a D. Musiola.
Děkujeme všem zúčastněným za přípravu a vzorné chování během soutěže, gratulujeme vítězům a těšíme se na další ročník SUPERSTAR.
Za organizátory K. Bergerová


Pozvánka k zápisu do 1. třídy

9. 3. 2019

P O Z  V  Á N K A k  zápisu žáků do 1. třídy
Haló, haló, volá duben, u zápisu s Vámi budem.
Poradíme, pomůžeme, zápisem Vás provedeme.
Kamarádi z 5. třídy

Milí budoucí školáci, přijďte se svými rodiči k zápisu do 1. třídy do Základní školy ve Žďáře nad Sázavou, Švermova 4
v  pátek 12. 4. 2019 od 14 – 17 hodin nebo
v  sobotu 13. 4. 2019 od 9 – 11 hodin.

Čekají tu na Vás pohádkové postavičky s připravenými zajímavými úkoly, které hravě zvládnete.


Informace na březen 2019 zámek

3. 3. 2019

Informace na březen 2019


Závody na bruslích

3. 3. 2019

Poslední hodinu na zimním stadioně pro nás připravili trenéři závody. Děti soutěžili po jednotlivých třídách. Ukázaly, co se naučily nebo v čem se zdokonalily. Bylo to príma. A výsledky pro radost.
První tři z každé třídy získali diplom a malou odměnu.1. třída: Šimon Blažek, Vojtěch Doležal aLaura Morales, 2. třída: Matouš Forst, Luklie Honisová a Jan Štěpánek, 3. třída: Aleš Kment, Jakub Anděl a Oskar Píbil, 4. třída: Michal Milichovský, Adam Staněk a Klára Haiduková,5. třída: Matěj Hansl, Adéla Krejčová a Michaela Stejskalová. A heslo závodů – Za rok zase na ledě.


Děvčata ZŠ Švermova slaví florbalový úspěch

1. 3. 2019

Ve čtvrtek 28.2.2019 proběhla v Brně kvalifikace o postup do republikového finále ve florbalu starších žákyň. Naši školu reprezentoval tým ve složení : Lenča Vejvodová, Kája Slámová, Niki Sekničková, Marťa Přibylová, Áďa Ptáčková, Kája Bílková, Terka Pavlišová, Lucka Sobotková, Káťa Dvořáková, Naty Kubíková a Terka Večeřová.
Po úvodní prohře s mikulovskými soupeřkami musely naše holky vyhrát se ZŠ Jablonné o 4 branky. V hektickém závěru to naše děvčata po bojovném a fyzicky náročném výkonu dokázala a vybojovala si po roce opět účast mezi 6 nejlepšími žákovskými družstvy z celé republiky. Celému družstvu patří obrovské poděkování za předvedený výkon a skvělou reprezentaci naší školy.
Držte nám palce za 3 týdny, kdy budeme obhajovat loňské bronzové medaile na přeboru České republiky v Otrokovicích.


Karneval

23. 2. 2019

Období masopustu a karnevalů je tady, Děti si v kroužku vyráběly různé masky. A docela se jim podařily.


Lyžařský kurz 7. ročníku

23. 2. 2019

Lyžařské kurzy pro žáky 7. ročníku proběhly v termínech 4.2.-8.2. (pro žáky 7.AB) a 11.-15.2. 2019 (7.C)na známém místě: skiareál Svratka a stejnojmenný hotel . Žáci mají na výběr mezi výukou pro sjezdaře a snowboardisty. Lyžařů bylo tentokrát v obou kurzech přibližně třikrát víc než snowborďáků.

V letošní zimě bohaté na sníh se nám podařilo v dobrých podmínkách uskutečnit kurzy, provést výuku podle plánu, hodně se toho naučit a užít si kamarády a spoustu legrace na svahu, v chatkách, ale i v hotelovém bazénu, který jsme navštívili dokonce dvakrát.

 


Matematická olympiáda

22. 2. 2019

Ve středu 30. 1. 2019 proběhlo ve Žďáře nad Sázavou okresní kolo Matematické olympiády žáků 9. ročníku. Naši školu reprezentovali Tereza Doležalová, Adam Stejskal, Petr Sklář a Martin Petr .

V silné konkurenci základních škol a víceletých gymnázií se na krásném  děleném 2.-3. místě umístila Tereza Doležalová , Adam Stejskal byl čtvrtý. 

Všem reprezentantům děkujeme a Tereze a Adamovi blahopřejeme ke skvělému výsledku.


Alternátor Třebíč

21. 2. 2019

Včera jeli všichni sedmáci, dnes jsou na řadě šesťáci a zítra , v pátek, jedou páťáci. Podrobnější informace rádi dodáme a přineseme, dnes pro Vás alespoň básnička jedné šikovné sedmačky.


Matematická olympiáda

17. 2. 2019

Okresní kolo matematické olympiády se uskutečnilo 30. ledna 20019 na ZŠ Švermova Žďár nad Sázavou.
Žáci, kteří získali 9 a více bodů jsou úspěšnými řešiteli okresního kola. Maximální počet bodů byl 18. Úspěšným  řešitelem zámecké školy je Anežka Vintrová, která měla 12 bodů.
Marie Anna Novotná  získala 8 bodů.
Blahopřejeme.


Ochutnávka

17. 2. 2019

V 5. Z se tento týden připravovalo studené občerstvení. Na hodinu pracovek si žáci donesli potřebné ingredience, na kterých se museli předem navzájem ve skupinách domluvit. Tentokrát nikdo pomůcky na hodinu nezapomněl! Vyvrcholením byla ochutnávka pro všechny paní učitelky. A hodnocení? No máme tady mistry kulinářského umění!


Veselé zoubky

17. 2. 2019

V 1. a 2. třídě proběhl ve dnech 13. a 14. února program „Veselé zoubky“.
V preventivní hodině se děti zábavně-vzdělávací formou dozvěděly, jak se správně starat o své zuby.
S pomocí vyučujících vyplňovaly pracovní listy zaměřené na funkci zubů, správnou techniku čištění a zásady prevence zubního kazu. Na závěr hodiny děti dostaly preventivní balíček – taštičku, která obsahovala produkty péče o zoubky.


Vítězství v okresním kole Olympiády v německém jazyce

17. 2. 2019

Dne 14.2.2019 se konalo okresní kolo Olympiády v německém jazyce,  kterého se zúčastnily tři žákyně naší školy.
T.  Doležalová  z 9.ročníku se umístila  na pátém  místě, E. Formánková z 8.ročníku obsadila krásné třetí místo a v soutěži zvítězila P.  Musílková z 9.ročníku, která postupuje do krajského kola.
Všem třem děvčatům blahopřejeme  a  děkujeme za vzornou reprezentaci školy.  P. Musílkové přejeme mnoho štěstí v krajském kole.


Okresní kolo olympiády v anglickém jazyce

12. 2. 2019

Dne 5. února 2019 proběhlo okresní kolo olympiády v anglickém jazyce. Této soutěže se zúčastnily i dvě žákyně naší školy.
V kategorii mladších žáků se A. Krobová z 5. třídy umístila na pěkném 3. místě. Soutěžila s žáky 6. a 7. tříd.
V kategorii 8. a 9. tříd nás reprezentovala Z. Limlová z 8. ročníku. Z 26 žáků z celého okresu byla nejlepší.
Soutěž vyhrála a postupuje do krajského kola.
Oběma děvčatům děkujeme za vzornou reprezentaci a blahopřejeme ke krásnému umístění.


Prevence

3. 2. 2019

V lednu se uskutečnily prevence , které byly zaměřeny na téma 1. třída Pravidla nejsou strašidla, 2. třída neničme své tělo a 3. třída kolik co stojí?. Zajímavé programy a aktivní zapojení dětí do programů ukazuje, že prevence jsou důležitou součástí výuky žáků.


Výtvarná soutěž

3. 2. 2019

Žáci naší školy se zapojili do soutěže Požární ochrana dětí, kterou pořádá Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Dále do soutěže Voda, kterou vyhlásila KMJS ve Žďáře nad Sázavou a soutěž Namaluj, co ti chutná od společnosti Lidl. Tak uvidíme, jak to dopadne.


Družina

3. 2. 2019

Děti ze školní družiny každý den při pobytu venku dovádí, staví sněhuláky, bobují, prostě si užívají sněhové nadílky.


Informace na Únor 2019 zámek

3. 2. 2019

Informace na Únor 2019 zámek


Výstava KYBERŠIKANA

3. 2. 2019

Žáci 5. Z se ve čtvrtek 24.1.2019 zúčastnili komentované výstavy STOP – Kyberšikana. Program proběhl ve vestibulu 4. ZŠ. Žáci s pracovníky MÚ, kteří putovní výstavu na základních školách provázejí, připomenuli základní pravidla při používání sociálních sítí i možností nebezpečí s nimi spojená.


POZOR ZMĚNA V PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ !

12. 1. 2019

Přijímací termíny – jednotná zkouška


Párkové lyžařské závody.

12. 1. 2019

Škoda, že vás nepřišlo více, stálo to opravdu za to!
Ve středu 9. ledna 2019 se uskutečnily lyžařské závody pro žáky 1. stupně. Tentokrát netradičně v prostoru u „Rákosníčkova hřiště“ z důvodu rekonstrukce školního hřiště. Na start se dostavilo necelých 50 závodníků.  Soutěžilo se po ročnících, zvlášť v kategorii dívek a chlapců. Ti nejlepší obdrželi diplomy, medaile a ceny.
Nikdo z účastníků neodcházel zklamaný, protože každý dostal v cíli pamětní odznak s logem závodu a především párek v rohlíku a teplý čaj.

Oceňujeme, že dětem přišli fandit nejen rodiče, ale i prarodiče, sourozenci a ostatní kamarádi. Vzhledem k hezké „Ladovské zimě“ si všichni odpoledne příjemně užili. Kompletní výsledky závodu si můžete prohlédnout i v prostorách školy. Děkujeme všem za účast a přízeň a příště na našem novém hřišti!
Za tým organizátorů  Mgr.Simona Kirchnerová

výsledky komplet


Lyžařské párkové závody

7. 1. 2019

Zveme žáky 1. stupně na tradiční lyžařské párkové závody, které se uskuteční ve středu 9. ledna 2019. V tomto roce se závody nebudou konat na školním hřišti, které je v rekonstrukci , ale v prostranství „Rákosníčkova hřiště“ mezi parkovištěm za Komerční bankou a Relaxačním centrem.

Předpokládaný start 1. kategorie (1. – 3. ročník) je plánován ve 14 hodin, 2. kategorie (4., 5. ročník) ihned po odjetí 1. kategorie (přibližně ve 14,45 hodin).

Pro každého účastníka je připraveno občerstvení, pro ty nejlepší diplomy, medaile a drobné ceny.

Fanoušci mají tímto vstup bez jakéhokoliv omezení. Děti si mohou lyže přinést do školy již ráno a se zavazováním lyžáků a nasazením lyží pomohou prvňáčkům a druhákům kamarádi ze školního parlamentu. Vstup do školy bude v době závodů možný brankou vlevo od Relaxačního centra a následně přes šatny u tělocvičen.

Držme si všichni společně palce, ať nám přeje počasí a závody bude možné uskutečnit. V případě nepříznivého počasí a zrušení závodů bude toto sděleno školním rozhlasem.


Předávání robotíků.

7. 1. 2019

V čase předvánočním navštívil pan učitel Miloš Sláma se svými žáky firmu Del. Přinesli vlastnoručně vyrobené dárečky, které byly takovým osobitým poděkováním za dlouhodobou spolupráci a podporu pracovních činností ve škole, ale také  za velkou pomoc při vydávání školního kalendáře.

Kromě firmy Del spolupracujeme i s ostatními firmami, které tímto způsobem pomáhají zatraktivnit nabídku technických oborů.

Z fotografií je vidět oboustranné nadšení z dárečků. Těšíme se na další spolupráci o v roce 2019.


INFORMACE NA MĚSÍC – dodatek

7. 1. 2019

Třídnické hodiny v lednu: 4. 1., 18. 1.

Preventivní programy v rámci výuky:
22. 1. „Pravidla nejsou strašidla“ – 1. Z
24. 1. „ Nenič své chytré tělo“ – 2. Z
28. 1. „Kolik co stojí?“ – 3. Z
ŠD - děti musí nosit vhodné oblečení na odpolední pobyt venku
- platbu prosíme uhradit do 10. dne v měsíci
- možno zaplatit za měsíce leden až červen /2019 (540,- Kč)

Ke dni 31. 1. 2019 končí zájmová činnost za 1. pololetí. Od února 2019 začíná zájmová činnost pro zájemce na druhé pololetí, platba 300,- Kč, uhraďte v posledním týdnu ledna (omezená kapacita).


Družinová vánoční besídka

6. 1. 2019

V úterý 18.12. jsme měli ve školní družině skvělý den! Vyprávěli jsme si o Vánocích, četli společně z knihy, prskali prskavky…….. a hlavně jsme se těšili na rozbalování dárků. Nedočkavě jsme je otevřeli a hned je vyzkoušeli!! Jsme rádi, že si s nimi můžeme ještě do vánočních prázdnin hrát.


Zápisové lístky

6. 1. 2019

Vážení rodiče,
zápisové lístky žáků 9.tříd si prosím osobně vyzvedněte v některém z následujících termínů, popř. po osobní domluvě, u výchovné poradkyně 2.stupně PhDr. J.Bajerové ( kabinet NJ, pavilon C,2.poschodí, tel. : 730 519 284):

16.1.2019 - 13:45 – 15:00
22.1.2019 - 13:45 – 15:00
30.1.2019 - 13:45 - 15:00
1.2.2019 - 8:00 – 11:00
6.2.2019 - 14:15 – 15:00
13.2.2019 - 14:00 – 15:00


Konzultace s rodiči 1.stupeň

6. 1. 2019

Dne 17. 1. 2019 od 15:00 do 17:00 hodin se uskuteční na 1. stupni ZŠ Švermova 4 konzultace s rodiči. Upozorňujeme rodiče, že konzultace proběhnou POUZE NA 1. STUPNI.


Přání do nového roku 2019.

28. 12. 2018

Nejprve velké poděkování za předvánoční přáníčka, blahopřání i dárečky, za krásný adventní čas ve škole. Jsem moc rád, že se nám vydařilo vánoční setkání se současnými i bývalými zaměstnanci, že ve škole zněly písničky a radostné hlasy našich žáků. Některá přání byla vkutku originální, milá, někdy i slzička ukápla. Dokonce i putovní dáreček mně byl svěřen.
I vám, rodičům, děkujeme za milá a povzbuzující slova.
Přeji Vám za vedení naší školy vše dobré, zdraví, štěstí a radost z úspěchů i dobrých lidí kolem sebe.
PaedDr.Jaroslav Ptáček, ředitel školy


SHREK

23. 12. 2018

Ve středu 19.12. sedmé, osmé a deváté třídy navštívily anglické divadelní představení Shrek, pořádané divadelním spolkem United Artists of Gymzr na Gymnáziu Žďár nad Sázavou. Představení vycházelo z filmového zpracování známé americké animované pohádky a bylo jedním slovem úžasné. Kulisy, živá kapela, scénář, choreografie, kostýmy, režie, kamera, střih, plakáty a v neposlední řadě herci byli profesionální a skvělí. Měli jsme velkou radost, že mnozí z tvůrců a herců pocházeli z řad našich bývalých žáků. A jsme na ně pyšní. Dělají nám radost. Všichni diváci – my učitelé a žáci – byli nadšeni. A my učitelé doufáme, že to všechny bude inspirovat k pilnějšímu studiu angličtiny. Spolku United Artists of Gymzr i vedení školy děkujeme za možnost představení shlédnout. Za kabinet AJ Mgr. Jitka Smažilová


Muzikál O Perníčkovi

23. 12. 2018

V rámci projektu jsme se s dětmi vydali do Horáckého divadla v Jihlavě na muzikál O Perníčkovi od Davida Wooda.

Ve staré kredenci bydleli mořský vlk Solnička, slečna Pepřenka a zlá Čajbaba. Na stěně visely hodiny a v nich kukal pan Kukačka, který byl nachlazený, takže už moc nekukal. Hrozilo mu, že bude vyhozen do popelnice. Toho se bál. Naštěstí se objevil Perníček, který ho společně s Pepřenkou, Solničkou, ale i Čajbabou , chtěli zachránit. Všechno jim chtěl překazit Myšák. Naštěstí všechno dobře dopadlo. Krásné přestavení plné vtipných dialogů, zpěvu a tanců zpříjemnilo dětem den a dostaly tak krásný dárek na Vánoce.


MALOVÁNÍ

23. 12. 2018

Také v letošním roce jsme se setkali s výtvarnicí paní Matouškovou. V době adventní jsme s dětmi tvořily dárky . Byly to brože, čelenky do vlasů a batůžky na záda. Děti si tvoření užívaly a dárečky se jim dařily.


ADVENTNÍ ČAS

23. 12. 2018

Celý měsíc prosinec jsme se scházeli u adventního kalendáře. Na každý den děti dostávaly různé úkoly. Zpívali jsme koledy, předváděli vánoční zvyky, udržovali pořádek ve třícách a na chodbách, chovali se k sobě hezky a také si užili společné stolování ve školní jídelně, kterou si děti vyzdobilypodle svého. Měsíc utekl jako voda a adventní čas jsme si krásně zpříjemnili.


Informace na měsíc leden zámek

23. 12. 2018

INFORMACE NA MĚSÍC LEDEN


Hudební soutěž – zpěv , hra na hudební nástroje

23. 12. 2018

Poslední školní den v letošním roce jsme uspořádali pro děti hudební soutěž. Děti zpívaly písničky dle vlastního výběru. Někteří měli trochu trému, ale všichni soutěž zvládli. Mezi rozhodováním o umístění si děti zatančily, podívaly se ukázky moderních tanců nebo si zazpívaly koledy. Ve druhé půlce soutěže se hrálo na hudební nástroje – klavír, flétna, kytara. Soutěž byla vyrovnaná a rozhodování obtížné. Nakonec všichni soutěžící dostali krásné ceny a byli odměněni potleskem diváků.


Společná nadílka

23. 12. 2018

Zámecká škola se sešla u vánočního stromku, kde na děti čekalo překvapení. Pod stromečkem byla nadílka pro všechny děti. A jaké to bylo překvapení? Knihy. Stále platí přísloví ,,Kniha - nejlepší přítel člověka.“ Knihy budou k dispozici ve školní knihovně a každý žáček si je může kdykoliv vypůjčit a přečíst.


Ježíškova vnoučata

16. 12. 2018

Děti z naší školy se zúčastnily akce Ježíškova vnoučata a vyrobily vánoční přání pro babičky a dědečky v domovech důchodců. Tato přání jsme poslali do Českého rozhlasu,který tuto akci vyhlásil.


Výroba vánočních přání do domovů pro seniory

16. 12. 2018

Dobrovolníci z řad žáků 2. stupně ZŠ Švermova 4 se připojili k projektu ,,Ježíškova vnoučata“. Vyrobili a zaslali vánoční přání, která budou prostřednictvím Českého rozhlasu předána s drobnými dárky opuštěným dědečkům a babičkám z domovů pro seniory, které jsou v projektu zapojeny.

"Mají srdce na pravém místě a jsem na tyto žáky náležitě pyšná", podotkla jejich paní učitelka Lenka Lidmilová.


Veselý, úspěšný i dojemný závěr roku 2018

16. 12. 2018

I takto lze charakterizovat prosinec v naší škole ZŠ Švermova 4. Velikou radost nám udělaly naše starší dívky - florbalistky, které v krajském kole v Havlíčkově Brodě vybojovaly postup do kvalifikačního kola přeboru ČR.
Těší nás, že ani ve vědomostních soutěžích nezůstali naši žáci pozadu a hned v 1. ročníku soutěže v anglickém jazyce Christmas Quiz, pořádané Obchodní školou Žďár nad Sázavou, zvítězilo naše tříčlenné družstvo osmáků.
Předvánoční nálada zavládla ve škole i v Čechově domě při Vánoční výstavě výrobků našich žáků. Vánoční výzdobu školy mohli ocenit rodiče i další návštěvníci v průběhu Dne otevřených dveří.
Školní pěvecký sbor potěšil svým vystoupením nejen rodiče ve škole, ale i účastníky Ostrova pohody.
Mnoho radosti pak přinesli naši nejmladší žáčci do Domova klidného stáří. Dojetí se neubránili hostitelé při přijímání dárečků i při poslechu koled, které si děti se svými učitelkami Hanou Bořilovou a Jitkou Kvapilovou připravily. A tak nám nezbývá než si přát i do toho roku následujícího, abychom se mohli těšit ze skvělých výsledků našich žáků a z dalších dobrých skutků, které nás čekají. Mgr. Eva Kociánová


ČERTI a ČERTICE

8. 12. 2018

Den plný očekávání. A je to tu. Čertovská nadílka. A vydařila se. Děti zpívaly a přednášely básničky.Čertíci je trochu postrašili a Mikuláš jim nadělil malý dárek.


Vítězství florbalistek v krajském kole

8. 12. 2018

V úterý 4. prosince 2018 proběhlo v Havlíčkově Brodě krajské kolo florbalové soutěže. Naše děvčata z 8. a 9. tříd postupně porazila soupeřky z Moravských Budějovic (3:1), ze ZŠ Rošického Jihlava (2:1), z Pelhřimova (4:1) a remizovala s děvčaty ze Světlé nad Sázavou 2:2.
Náš tým celou soutěž přesvědčivě vyhrál a postoupil do kvalifikačního kola přeboru ČR, který se bude konat příští rok po jarních prázdninách. Nejlepší hráčkou soutěže byla naše Nikola Sekničková, která dala 8 gólů.
Naši školu reprezentovaly:
Nikola Sekničková, Martina Přibylová, Adéla Ptáčková, Natálie Kubíková, Karolína Bílková, Kateřina Dvořáková, Tereza Pavlišová, Karolína Slámová, Tereza Večeřová, Lucie Sobotková. Jitka Holemářová, učitelka a trenérka


Mikuláš

8. 12. 2018

Dobrý den, chtěla jsem vám, ale hlavně dětem moc poděkovat za úžasnou mikulášskou nadílku v naší MŠ. Děti to měly krásně  nachystané, byly velice milé, moc jim ještě jednou poděkujte a pochvalte je. Děkuji. 
Jana Culková, Mateřská škola Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace, 4. MŠ Brodská 5

Každá pochvala naší práce a aktivit potěší. Tato přišla v poledne 5.12. 2018, hned po odchodu čertů, Mikulášů a andílků zpět k nám do školy. Ty děti, které to měly krásně nachystané, jak píše paní učitelka, byli naši deváťáci. Ze všech 4 tříd deváťáků vznikly 4 skupiny, které obešly čtyři mateřské školy, první stupeň na zámecké škole i na 4.ZŠ. Děkuji učitelům i žákům za krásné dopoledne, bylo plné dárků, příprav a milých překvapení. Fotografie řeknou mnohé.

Jaroslav Ptáček, ředitel školy


Mikuláš v družině

8. 12. 2018

Ve středu 5. prosince  přišel za námi do školní družiny Mikuláš  a čert, přinesl pod náš stromeček dětem plno her a hraček, Lego, dřevěné stavebnice, kočárek, panenku, na sportování nová švihadla a míče. Děti měly z dárků velikou radost a všechny hračky ihned vyzkoušely.  Blanka Kupcová


Vernisáž Nastal čas vánoční

5. 12. 2018

4. prosince začala výstava prací žáků zámecké školy v Čechově domě. Výstavu zahájil pan ředitel Jaroslav Ptáček. Žáci pátého ročníku pod vedením paní učitelky Pavly Porubské zazpívali a zahráli vánoční písně a koledy. Navodili tak příjemnou vánoční atmosféru spojenou s prohlídkou obrázků a výrobků našich dětí. Všichni návštěvníci odcházeli spokojeni a vánočně naladěni.


Zprávy z florbalových soutěží

2. 12. 2018

V listopadu se uskutečnila okrsková a okresní kola florbalové soutěže dívek.
Družstvo starších dívek ( 8. – 9.ročník )zvítězilo v okrskovém kole. Dívky postupně porazily družstvo žďárského gymnázia a ZŠ Palachova. Nejvíce gólů nastřílela Nikola Sekničková.
27. listopadu se v hale Na Bouchalkách uskutečnilo okresní kolo. Naše děvčata sehrála utkání s nejlepšími celky z okrskových kol:


OKRESNÍ KOLO VE FLORBALU

2. 12. 2018

MLADŠÍ ŽÁCI – 28.11.2018 VELKÉ MEZIŘÍČÍ


Ukázka práce v kroužku dovedné ruce

2. 12. 2018

Děti už se těší na mikulášskou nadílku, proto jsme v kroužku vyráběli masky – čertíky. A dětem se opravdu povedly.


Soutěž v mluveném projevu

2. 12. 2018

Každoroční setkání žáků, kteří se účastnili soutěžě Mluvený projev, se uskutečnilo v úterý 27.listopadu po vyučování. Soutěž je zaměřena na techniku mluveného projevu. 1. třída přednášela básničku. 1. místo Barbora Koloušková. 2. místo Václav Dvořák, 3. místo Anna Filipi. 2. třída si přečetla pohádku a musela ji potom převyprávět. 1. místo: Sára Vaňkátová,2. Místo Tezera Hořínková,3. Místo Jan Štěpánek. 3. třída vyprávěla příběh podle kreslené osnovy. 1. místo Adam Blažíček, 2. místo Hana Buáčková, 3. místo Tereza Zedníčková. 4. třída vyhledávala v encyklopedii a převyprávěla. 1. místo Adam Staněk, 2. místo Miriam Jurková, 3. místo Markéta Němcová. 5. třída musela vymyslet příbeh na daná slova. 1. místo Šárka Kovářová, 2. místo Vanesa Tálská, 3. místo Michaela Stejskalová. Blahopřejeme.


OKRESNÍ KOLO VE FLORBALU

2. 12. 2018

29.11.2018 - Bystřice nad Pernštejnem , starší žáci


Vernisáž

29. 11. 2018

Zveme vás na vernisáž výstavy v Čechově domě
 „Nastal čas Vánoční“ 
V úterý 4.12.2018 v 15 hodin.
Uvidíte výtvarné práce žáků zámecké školy a zazpívají žáci 5. třídy.


Informace pro rodiče prosinec - zámecká škola

29. 11. 2018

INFORMACE NA MĚSÍC PROSINEC


Bobřík informatiky

28. 11. 2018

Ve dnech 5. - 16.11.  se na ZŠ Švermova konala tradiční soutěž Bobřík informatiky.
Soutěže se zúčastnilo celkem 499 žáků z 4.-9. tříd. Z toho 125  žáků bylo úspěšnými řešiteli a získali diplom.


Soutěž „Vytvoř stavbu ze stavebnice Teifoc“

28. 11. 2018

Žáci základních škol kraje Vysočina, včetně žáků naší školy, se sjeli do Třebíče, aby zde opět předvedli, jak umějí stavět z cihel stavebnice Teifoc. Dvoučlenné týmy nápaditě a precizně vystavěly originální stavby a na všech bylo vidět při práci, s jakým nadšením se do soutěže pouští. Naši školu výborně reprezentovali stavaři David Musiol a Dominik Paul pod vedením stavbyvedoucího pana učitele Miloše Slámy. Z 23 soutěžních týmů se naše družstvo umístilo na krásném 9. místě.
 


Den otevřených dveří

28. 11. 2018

Vážení rodiče našich žáků a milí přátelé školy, dne 6. 12. 2018 Vás srdečně zveme na návštěvu naší školy.
Rodiče žáků mohou přijít do tříd a zúčastnit se výuky od 9:40 do 11:30 hodin.
Od 12:00 do 16:00 se pak otevřou dveře ZŠ Švermova pro veřejnost.
Zveme Vás na prohlídku prostor školy, do tříd 1. stupně, odborných učeben 2. stupně, nahlédnout můžete do tělocvičen, školní družiny, jídelny i bufetu.
Ve vestibulu se žáci pochlubí výstavou svých prací s vánoční tématikou a v 15:00 hodin zazpívá školní pěvecký sbor pod vedením p. uč. Bergerové a Kubíkové.
Doufáme, že na Vás ve škole dýchne předvánoční atmosféra a kouzlo ADVENTU.
Pedagogové ZŠ Švermova


Tělocvik trochu jinak

28. 11. 2018

V rámci tělesné výchovy jsme využili vhodné počasí a vydali se cvičit do přírody. U naučné stezky kolem Konventského rybníka jsme si zahráli společně pohybové hry.  Na běh jsme využili schody, které vedou na Zelenou horu. Po cestičkách okolo Zelené hory jsme trénovali indiánský běh a chůzi. Hodina tělocviku byla jiná, ale přesto jsme si ji všichni užili.


Výlov rybníku Konvent

28. 11. 2018

Poslední listopadové pondělí jsme se s dětmi šli podívat na výlov rybníka Konvent. Některé děti viděly výlov poprvé  a byl to pro ně zážitek. Rybník plný bahna. Rybáři v holínkách a nepromokavých oblecích naháněli ryby do sítí a společně je potom vytahovali a dávali do kádí. Děti tak měly možnost zblízka si prohlédnout nejen kapry, ale i štiky a líny.


Archiv