Adventní pozvánky

Vážení rodiče,
podzim zvolna odchází a blíží se doba adventní. Tradičně si tuto dobu užíváme, v našich vyzdobených školách budou probíhat různá vystoupení, zpívánky, projekty, tanečky.  Několik skupin deváťáků vyrazí do školek a škol. A jak jinak, než jako andělé, čerti a Mikulášové. A kde je můžete povzbudit a potěšit svou účastí vy? Zámecká škola připravuje skvělou vánoční besídku v tělocvičně ve čtvrtek 14.12. v 17,00 hodin. A žáci ze Švermovy 4 mají tři vystoupení v rámci skvělého  OSTROVA POHODY na radnici i v divadle. Kdy? To jistě najdete na připojených plakátcích. Pěkné dny přejeme a těšíme se na těchto čtyřech akcích na viděnou. Jaroslav Ptáček


26. 11. 2017


Zpět