Malé zamyšlení ke konci roku 2017.

Proběhly nádherné akce. Můžete se o nich dočíst nejen na našich školních stránkách, ale také na stránkách novin – Deník, Žďárský zpravodaj, Žďárské noviny, facebookové stránky Město Žďár nad Sázavou, poslechnout reportáž v Českém rozhlase a další. Reportáže v rozhlase pojednávaly o naší spolupráci se žďárskými firmami a o prvním místě našich deváťáků v soutěži prezentačních videí. Ale vrcholem byly čtyři prosincové akce. Vánoční besídka žáků zámecké školy, na kterou si pozvali i mladší kamarády z mateřské školky. Po hodinovém pásmu v zámecké sokolovně nezůstalo suché málokteré oko. Ve spolupráci s Ostrovem pohody vystoupili naši žáci s pásmem písniček na Staré radnici, s divadlem-muzikálem Mrazík v Městském divadle a tamtéž se také představil školní pěvecký sbor s pásmem Tisíc andělů. Se svými vystoupeními se samozřejmě pochlubili a předvedli i svým spolužákům ve škole. To jsou velké radosti na konci roku, které utlumí případné neplechy, přestupky a některé podrážděné reakce z různých stran. Obstáli jsme také před náročnou hloubkovou inspekcí, která se na nás přišla „podívat“ po šesti letech. V předvánočním čase to bylo opravdu hodně náročné pro žáky, učitele, zaměstnance i vedení organizace. Ale závěrečné hodnocení, kterého se účastnila i vedoucí odboru školství našeho zřizovatele, vyznělo hodně pochvalně a objevily se i mnohé superlativy o práci obou našich škol.
A tak, jak se říká, konec dobré, všechno dobré.
Minulý rok jsem v této promluvě hovořil o potřebě tolerance a komunikace. Vidíme zde velký pozitivní posun, ale stále musím připomenout, že škola má jasný režim, kdy musíme pro žáky vytvořit bezpečné prostředí. A tomu neprospívají snahy rodičů vstupovat do školy v době, která k tomu není určena, doprovázení žáků do šaten, přijíždění automobilů až ke škole a mnohé další záležitosti.
A co na závěr?

Přeji zdraví, spokojenost a splněná přání v novém roce 2018. Přeji Vám všem za vedení naší organizace vše dobré. Jaroslav Ptáček, ředitel školy


22. 12. 2017


Zpět