Šablony II.

Projekt z názvem MOZAIKA

příležitostí “ v rámci Operačního programu VVV - Šablony II. Realizace od 1.1. 2019 do 31.12.2020,  
reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0010392
Aktivity projektu jsou zaměřeny na osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků zaměřených na podporu matematické gramotnosti, kariérové vzdělávání a cizí jazyky, vzdělávání na k výkonu specializované činnosti koordinace v oblasti ICT, vzájemné setkávání a sdílení zkušeností pedagogů, na tandemovou výuku a realizaci projektových dnů s přírodní a výtvarnou tématikou, podporou čtenářské gramotnosti, dále personální posílení o školního psychologa a speciálního pedagoga.

Novinky


Mimořádná opatření