Školní družina

Vychovatelka: Marie Uhlířová, školní družina Zámecká 4, šk. rok 2019/2020

ZÁŘÍ:    Naše škola , naše družina

 • .    naše škola není bludiště – pátráme, co skrývají chodby, učebny, zjišťujeme, kdo všechno v naší škole pracuje
 • .    organizace a režim ŠD, rozlišení povinnosti a zábavy
 • .    navázání přátelských vztahů
 • .    kamarádi okolo nás – žebříček hodnot
 • .    cesta do školy a sebeobsluha
 • .    výstava – návštěva včelího domečku, Zámek
 • .    „vuřtíkování“ s rodiči

ŘÍJEN: Veselé barvy podzimu

 • .    přírodovědné vycházky
 • .    hry s napodobováním zvířat
 • .    školní knihovna, městská knihovna
 • .    výrobky z přírodnin

LISTOPAD: Malá stezka odvahy

 • .    zamykáme les
 • .     rozvíjení charakterových vlastností, tolerance
 • .    učíme se pořádku, povídání o vandalismu
 • .     už myslíme na vánoce – příprava vystoupení na vánoční besídce

PROSINEC: Kouzelný vánoční měsíc

 • .    Mikulášské rejdění
 • .    vyprávění vánočních příběhů
 • .    vyrábění výrobků s vánoční tématikou
 • .    vánoční zvyky
 • .     návštěva hudební knihovny
 • .    vánoční besídka v sokolovně i v družině

LEDEN: Sníh, led a mráz – zimní čas

 • .    malování a vyrábění – zimní tématika
 • .    zimní sporty a radovánky
 • .    přírodovědné vycházky do okolí
 • .    jak se správně oblékat
 • .    kvízy, hádanky, doplňovačky

ÚNOR: Se zdravým duchem, zdravé tělo

 • .    sněhový sochař – stavby ze sněhu
 • .    naše tělo – životní styl, hygiena, stravování
 • .    lidé okolo nás – rodina, vztahy
 • .    karnevalový rej a soutěže – výroba masek

BŘEZEN: Jarní pozdrav sněženky

 • .    velikonoční turnaj v pexesu
 • .    probouzí se jaro
 • .    návštěva městské knihovny

DUBEN: Mláďata

 • .    týden zvířecích mazlíčků v družině
 • .    pomoc živé a neživé přírodě
 • .    velikonoce
 • .    logické matematické kvízy, hlavolamy

KVĚTEN: Jsme veselé děti

 • .    netradiční sporty
 • .    dárky a přání pro maminky
 • .    malování na chodníku
 • .    poznáváme blízké okolí


ČERVEN: Letní radovánky

 • .    Den dětí – návštěva ZOO
 • .    spolupráce s MŠ
 • .    bezpečnost - vyprávění o nebezpečích a nástrahách okolo nás
 • .    prázdniny se blíží
 • .    oprava a úklid hraček, úklid školního dvorku

Po celý školní rok budeme:

 • .    hrát šprtec (stolní hokej), jehož vyvrcholením je závěrečný turnaj a získání putovního poháru
 • .    navštěvovat akce školy a aktuální akce pořádané mimoškolními organizacemi
 • .    starat se o pěkné a čisté prostředí školního dvorku

Novinky


Mimořádná opatření