Školní družina

ZÁŘÍ : Naše škola, naše družina Zahájení školního roku, uvítání prvňáčků

 • Naše škola není bludiště – pátráme, co skrývají chodby, učebny, zjišťujeme, kdo všechno v naší škole pracuje

 • Organizace a režim ŠD, učíme se rozlišovat povinnosti a zábavu, co všechno stihneme během dne, náš rozvrh apod.

 • Navázání přátelských vztahů za pomoci společných her, pravidla společného soužití mezi dětmi

 • Kamarádi kolem nás – žebříček hodnot, čím si kamarádi dělají radost, vzájemná pomoc, malujeme kamaráda, poznáváme kamaráda po hlase apod.

 • Cesta do školy – povídání o cestě do školy a cestě domů – základy bezpečnosti při přesunu, při vycházce orientace v okolí školy

 • Sebeobsluha, stolování, kontrola běžné hygieny – mytí rukou, zásady zdravé výživy

 • Společná výzdoba herny

 • Beseda s policistkou BESIP

 • Návštěva „Rozkvetlá ZELENÁ HORA“

 • Pernštejni

ŘÍJEN : Veselé barvy podzimu

 • Přírodovědné vycházky – poznávání přírodnin, upevňujeme si pravidla chování v přírodě, rozvoj vztahu k přírodě, sběr lesních plodů pro zvířátka

 • Ekologická výchova – ochrana přírody, třídění odpadů, sběr papíru, kaštanů

 • Příroda okolo nás – jak se mění stromy, využíváme listy a plody pro koláže, zhotovujeme z nich drobné šperky a jiné výrobky

 • Stavby z přírodních materiálů v lese, výrobky z přírodnin, vyřezávání z dýní, hrátky s bramborami – tiskátka, korále

 • Hry s napodobováním zvířat

 • Seznámení se školní knihovnou a návštěva hudební knihovny

LISTOPAD : Malá stezka odvahy, pohádka, hry a soutěže

 • Zamykáme les – podzimní výpravy do přírody, hry v terénu

 • Rozvíjení charakterových vlastností, učíme se toleranci

 • Učíme se pořádku, přemýšlíme a povídáme si o vandalismu

 • Už myslíme na Vánoce – výstava v Čechově domě

PROSINEC : Kouzelný vánoční měsíc

 • Mikulášské rejdění – nadílka, soutěže, hry, tanec

 • Adventní čas – vyprávění o vánočních zvycích a tradicích, učíme se koledy

 • Vyprávíme si naše rodinné vánoční příběhy

 • Vyrábíme výrobky s vánočními náměty, přáníčka, vytváříme vánoční výzdobu

 • Zkoušíme vánoční zvyky

 • Pomáháme zvířátkům a ptáčkům přežít zimu (nosíme do krmítka nasbírané plody)

 • Návštěva hudební knihovny

 

LEDEN : Sníh, led a mráz – zimní čas

 • Mráz maluje na okna – koláže, sněhové vločky, práce se zimní tématikou

 • Zimní sporty – soutěže na sněhu, bobování, stavby ze sněhu

 • Povídáme si o bezpečnosti při hrách, zimních sportech