Publicita

Vídeň

23. 12. 2017

Vídeň je krásná vždycky, ale obzvlášť úchvatná je před Vánocemi. Všude plno adventních trhů, bohatá výzdoba, vůně punčů všeho druhu, grilovaných klobás i pečených kaštanů. Letos měli možnost tuto romantickou atmosféru zažít naši osmáci, kteří se jako druhý jazyk učí němčinu.
Do hlavního rakouského města vycestovali autobusem 7.12. 2017 s paní učitelkou Bajerovou a Chlubnovou. Cestou tam si zahráli na průvodce a řekli ostatním zajímavé informace o místech, kudy jsme projížděli i o historii a současnosti Rakouska. Ve Vídni si společně prohlédli přírodovědné muzeum, Hofburg s komnatami císařské rodiny a v nich výstavu o Sisi, navštívili centrum města, prošli se po Graben až ke kostelu sv. Štefana, nahlédli i dovnitř a samozřejmě nasáli vánoční atmosféru na tradičním vánočním trhu před radnicí.
Podívejte se, jak Vídeň zachytil svým fotoaparátem Dominik Lhotský z 8.C.


Velký úspěch florbalistek ZŠ Švermova 4 – vítězství v krajském kole.

4. 12. 2017

Každým rokem je sportem listopadu florbal. Naše mladší děvčata 30. listopadu zazářila v krajském kole. V Pelhřimově děvčata postupně porazila soupeřky z Pelhřimova, Jihlavy a Havlíčkova Brodu, pouze s děvčaty z Moravských Budějovic remizovala. Nikola Sekničková ze 7.C byla nejlepší hráčkou turnaje, nastřílela 10 gólů. Tímto vítězstvím si naše družstvo zajistilo účast v kvalifikaci do republikového finále, které se uskuteční příští rok v únoru.


Sběr papíru

3. 12. 2017

Minulý týden proběhl tradiční podzimní sběr papíru. Jsme rádi, že se do akce hojně zapojili žáci prvního i druhého stupně. Absolutním vítězem se stala třída 4. A, které se podařilo nasbírat 2 587kg.
Moc gratulujeme!!!
Děkujeme všem rodičům, prarodičům i ostatním , kteří se k naší akce připojili!


Listopad - jako každý rok v naší škole měsíc florbalu

3. 12. 2017

V minulém týdnu se  uskutečnilo okrskové kolo ve florbalu starších dívek. Naše děvčata tentokrát obsadila 3. místo.


Pokusy / prvouka ve 3.C

1. 12. 2017

Co se stane s olejem ve vodě? Rozpustí se mouka stejně jako cukr? Co zůstane ve skleničce, když se vypaří slaná voda? Proč mícháme cukr v čaji? ... na tyto a další otázky už víme odpověď.
M. Trojánková


Keramická dílna / pracovní činnosti 3. C

1. 12. 2017

Nejprve krátké poučení o tom, jak pracovat s keramickou hlínou. Rozdělit se do skupin, vybrat si tvoření anděla nebo vyrobení hrnečku, ... no a pustit se s chutí do práce. Po hodině plné tvoření a zdobení máme hotovo. Naše výrobky budou schnout, vypalovat se v peci a na nás ještě čeká závěrečné glazurování. M.Trojánková


Florbal 2017

1. 12. 2017

OKRESNÍ KOLO VE FLORBALU

STARŠÍ ŽÁCI – 23.11.2017 ŽĎÁR NAD SÁZAVOU


Florbal 2017 okresní kolo

1. 12. 2017

OKRESNÍ KOLO VE FLORBALU

MLADŠÍ ŽÁCI – 24.11.2017 VELKÉ MEZIŘÍČÍ


Podzimní sběr papíru

1. 12. 2017

Minulý týden proběhl tradiční podzimní sběr papíru. Jsme rádi, že se do akce hojně zapojili žáci prvního i druhého stupně. Absolutním vítězem se stala třída 4. A, které se podařilo nasbírat 2 587kg.
Moc gratulujeme!!!
Děkujeme všem rodičům, prarodičům i ostatním , kteří se k naší akce připojili!


Krajské kolo – stolní tenis

26. 11. 2017

Ve středu 8. 11. 2017 proběhlo v Havlíčkově Brodě krajské finále ve stolním tenisu.
Naši školu reprezentovala družstva mladších žáků a žákyň a starších žáků. Žáci v mladší kategorii jeli na tento turnaj hlavně sbírat zkušenosti. Mladší chlapci obsadili ve skupině 4. místo, dívky 5. místo.
Starší žáci si vedli výborně. Ve skupině prohráli pouze s celkovými vítězi ze ZŠ Hradecká Humpolec a v kraji tak obsadili skvělé 2. místo.
Velké díky patří Anetě Freyové a Petru Čechovi ze 7. A, Evě Řezníčkové ze 7. C , Štěpánu Daďourkovi a Sebastiánu Kusému ze 7. B, Radku Fňukalovi a Martinu Štolovi z 9. B a Štěpánu Sukupovi z 9. A.   Mgr. Jiří Sedlák


Okrskové kolo ve florbalu

17. 11. 2017

OKRSKOVÉ KOLO VE FLORBALU


Návštěva historického jádra města a kláštera

10. 11. 2017

V rámci projektu o našem městě navštívili žáci 3. A a 3. D dne 19. 10. Historické jádro města a klášter. P. uč. Bergerová děti seznámila s historií a některými pověstmi vztahujícími se k městu. Děti si prohlédly kostel Nanebevzetí panny Marie také vyslechly poutavé vyprávění pana faráře Záleského o vzniku studniční kaple, kterou si též prohlédly. Na závěr putování ještě odpověděly na několik otázek kvízu a za své vzorné chování obdržely malou sladkou odměnu. K.Bergerová


Dýňový svět

10. 11. 2017

Žáci třetích a čtvrtých ročníků vyjeli uprostřed měsíce října na celodenní exkurzi na statek u Pipků,
který je známý svým pěstováním dýní. Po příchodu na statek jsme užasli - všude, kam jsme se podívali byly dýně - méně známé i ty obvyklé, velké i malé, různých barev i tvarů. To nejlepší ale byly činnosti, spojené (nejen) s dýněmi - bloudění v dýňových cestičkách, stavění z dýní, honičky mezi dýňovými pyramidami, skákání do slámového bazénu, ... a mnoho dalších aktivit. Nechyběla ani ochutnávka dýňových hranolků a nákup dýní domů - maminkám pro radost, dětem pro vzpomínku.
M. Trojánková


V úterý 17. 10. Navštívili žáci 3. D služebnu Policie v rámci svého projektu Naše město.

10. 11. 2017

Na kamerovém systému se děti pokusily identifikovat zobrazená místa ve Žďáře. Zajímavá byla ukázka výzbroje a výstroje policistů i možnost „potěžkat si“ a osahat některé její součásti. Děti vyzkoušely na vlastní kůži snímání otisků palce, prohlédly část autoparku i vyzkoušely pohodlnost zadržovací cely. Ivona Veselská


Hele lidi

10. 11. 2017

V úterý 24. října 2017 se naše třída 5. B zúčastnila výchovně vzdělávacího programu o lidech se zdravotním postižením. Z Tasova na Vysočině k nám přijeli dva lektoři. Chlapci pomohli lektorům přinést pomůcky a všichni se těšili, jaké to bude.
Děti se měly seřadit před třídou, kde každý dostal barevný šátek přes oči. Jeden druhého chytil za ruku a všichni se vydali pomalu „naslepo“ do třídy. Na lavici měl každý připravenou keramickou destičku s písmenkem a obrázkem. Žáci měli hmatem poznat, co to je. Když sundali šátek z očí, tak se velice divili, kde jsou. Byli překvapeni. Mysleli si, že jsou úplně jinde. Nevidomý lektor jim potom povídal o svých zážitcích a zkušenostech. Vyprávěl jim o různých typech postižení. Děti si vyzkoušely i jízdu na invalidním vozíku.
V poslední části programu děti modelovaly podle pokynů lektorů-reliéf hlavy člověka Axmanovou technikou. Je to nová řemeslně výtvarná technika práce s hlínou pro zdravotně postižené. Tato technika je určena především nevidomým, mentálně postiženým a všem zdravotně postiženým, kteří nemohou absolvovat klasické vzdělání v modelování. Děti pracovaly zaujatě a s velkou chutí. Práce se jim podařila. Odnášely si svůj výtvor domů. Zároveň také poznatek o tom, že zdravotní postižení může potkat každého z nás.  J.Ohrazdová


Školní sbor / nábor nových členů

10. 11. 2017

Děti druhých a třetích tříd byly pozvány na ukázku z nácviku písní ve školním pěveckém sboru. Ten se schází každé úterý ve 13:30 hodin, a protože řady členů po letních prázdninách prořídly, děti byly vyzvány ke spolupráci. Pokud máte doma zpívajícího školáčka, neváhejte a … těšíme se na vás.
(tel.:736276373 Bergerová) M. Trojánková


Logická olympiáda

10. 11. 2017

V říjnu řešilo 89 žáků 6.,7.,8.  a 9.tříd postupové kolo logické olympiády. Z nich  bylo 75 mezi 75% nejlepších řešitelů základního kola.
Nejúspěšnější z nich, Dominik Paul, Martin Šikula a Aneta Slavíčková, postoupili do krajského kola. To se konalo 1. listopadu v Havlíčkově Brodě.
Zde se stal Martin Šikula úspěšným řešitelem. Tuto soutěž si poprvé velmi úspěšně vyzkoušel i Otto Polívka z 1.A
Blahopřejeme a všem děkujeme za velkou snahu. L. Trojanová


Okresní kolo ve stolním tenisu

4. 11. 2017

Ve středu 1. 11. 2017 proběhlo ve Žďáře nad Sázavou okresní kolo ve stolním tenisu základních škol. Naši školu reprezentovala družstva mladších žáků a žákyň a starších žáků. Vedli jsme si znamenitě a ve svých skupinách jsme vyhráli a vybojovali si tak účast v krajském kole, které se uskuteční v Havlíčkově Brodě. Velké díky patří Anetě Freyové a Petru Čechovi ze 7. A, Evě Řezníčkové ze 7. C , Štěpánu Daďourkovi a Sebastiánu Kusému ze 7. B, Radku Fňukalovi a Martinu Štolovi z 9. B a Štěpánu Sukupovi z 9. A.  Mgr. Jiří Sedlák


Halloween v 1.B

4. 11. 2017

My prvňáčci ještě neznáme svátek Halloween, ale domluvili jsme se, že si uděláme „strašidelný den“. Do školy jsme přišli v hrůzostrašných maskách a celé dopoledne plnili různé úkoly plné pavouků, netopýrů, dýní, kostlivců a upírů. Nakonec jsme si poslechli legendu o Jackovi, jak přelstil ďábla, a proč se do vyřezaných dýní zapalují svíčky. Také víme, že u nás vzpomínáme na ty, kteří s námi už nemohou být, právě v tyto dny – na „Dušičky“.


Suverénní vítězství děvčat ZŠ Švermova

12. 10. 2017

Ve středu 11.10.2017 proběhlo v areálu Martina Koukala na Pilské nádrži krajské finále v přespolním běhu. Po druhém místě v kole okresním postoupilo i naše družstvo. Na mokré trati dosáhla děvčata skvělého úspěchu, když v celkovém hodnocení zvítězila o 26 bodů před ZŠ Nové Město na Moravě a ZŠ Jihlava.

Také v soutěži jednotlivců se nám dařilo. V první „desítce“ se objevila hned 4 děvčata. 1.místo Markéta Košetická, 3.místo Kateřina Mičková, 4.místo Iva Vránová,6.místo Petra Musílková, které doplnily na 16.místě Simona Štětková a na 21.místě Markéta Škarková . Děvčatům gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy. Mgr. Milan Prokop


Povzbuzení našim žákům - šachovým nadějím.

12. 10. 2017

Povzbuzení našim žákům - šachovým nadějím.
Tři naši žáci se budou účastnit ve dnech 24.10. – 29.10.2017 Mistrovství Moravy a Slezska v šachu mládeže, konaném v Jeseníkách, Kouty nad Desnou. Turnaj je zároveň kvalifikací na Mistrovství ČR konaném na stejném místě v březnu 2018.
Jsou to:

  1. Tomáš Vokoun, 6.B.
  2. Vojtěch Kolátor, 7.B.
  3. Karolína Slámová, 7.B.

Držme jim palce a jen pro vaši představu, o jak náročný  turnaj se jedná, přikládám propozice mistrovství v šachu mládeže. Jaroslav Ptáček
Propozice


Žďárský deník napsal...

24. 9. 2017

Žďárský deník – naši prvňáčci


Hudební program s drumbeny

23. 9. 2017

V pátek 7.9. 2017 navštívil naši školu hudebník Zdeněk Roller , který si pro žáky 7. ročníků a  8.B  připravil  workshop s drumbeny, což jsou ekologické bubny, s nimiž pracujeme i v hudební výchově. Program byl zaměřený na rytmické techniky, za jejichž  pomoci žáci improvizovali, projevili kreativitu, sebevyjádření, spolupráci, empatii a respekt vůči sobě navzájem. Dokonce se seznámili s nejstarším hudebním nástrojem didgeridoo.
Program se líbil jak dětem tak učitelům a věřím, že ho využijeme i při výuce v hudební výchově.   Jana Kubíková


Hodnocení výletu do Polska

23. 9. 2017

Výlet do Polska se mi strašně moc líbil. Kdybych hodnotil jako ve škole  : 1 * . Moc rád bych tam zůstal, bylo to super a byla tam sranda. Nejhorší, ale zároveň nejvtipnější byli komáři. Hrozný na nich bylo, že jich bylo tolik, ale nejvtipnější, jak se všichni oháněli. Myslím si, že jestli zůstaneme v kontaktu, tak se zase sejdeme. Myslím si, že si to všichni užili, a taky že všichni chtějí zpět. Doufám, že to, jak to cítíme my, cítí taky kamarádi z Polska.      Vojta


Podzim

23. 9. 2017

Podzim se přihlásil s velkou vervou. Babí léto se nějak zapomnělo. A stejně tak, s velkou vervou, se pustili žáci naší školy do úklidu a práce na pozemcích školy. Šikulky, že?


Jak jsme tvořili na Staré radnici

23. 9. 2017

V pondělí 11.září jsme šli na Starou radnici . Nejdříve si naše třída 5.B prohlížela obrazy , které byly zajímavé a krásné . Povídala nám o nich moc pěkně paní Zabloudilová . Líbily se mi všechny obrazy , sochy i reliéfy . Poté jsme dostali test o věcech , které jsme viděli na výstavě . Potom jsme šli vytvářet  s paní Vosykovou . Měli jsme udělat kouli z hlíny , ale co na ní bude , jsme měli vymyslet my . Vytvořit kouli nebylo vůbec snadné , ale nakonec jsem vytvořil bowlingovou kouli .Vymýšlel jsem to hodně dlouho . Nejdříve jsem chtěl udělat prasátko , jenže mi to nešlo . Nakonec jsme dostali tužku a gumu . Na Staré radnici se mi moc líbilo .  Matěj Bukáček , žák 5.B


Nábor nových judistů

23. 9. 2017

Přijďte se podívat a rovnou si i zacvičit (s sebou tepláky, tričko a pití). Tak zněla pozvánka na akční a tak trochu netradiční tělocvik. Byl zahájen pozdravem, krátkou honičkou a rozcvičením. Následovalo vlastní judistické téma – příprava na pád (tak trochu jiný kotoul). A opět rychlý pohyb formou her, uklidnění a pozvánka na tréninky juda.   Martina Trojánková


Opakování učiva

23. 9. 2017

Školní rok jsme zahájili opakováním učiva z druhé třídy - v matematice to je počítání do sta a násobilka do pěti, v češtině procvičujeme řazení slov podle abecedy, v prvouce aktivujeme své znalosti o bezpečnosti. M. Trojánková


Archiv