Publicita

Pletení košíků

2. 7. 2017
Žáci několika tříd prvního stupně se dali do pletení košíků. Některé třídy začaly již v květnu, aby si vyrobily dárky pro maminky, jiné upletly košíky pro sebe na prázdniny. Všichni zjistili, že to vlastně není žádná věda. Různé třídy použily různé barvy proutků i velikosti dřevěného dna a tak vznikaly zajímavé orginály.


Výlet do Jam

2. 7. 2017

Žáci 5. C a 1C. se vydali vlakem na poznávací výlet do Veselíčka, kde si prohlédli zdejší orchestrion a poté pěšky směřovali k Jamám. Navštívili zdejší hasiče, kteří jim přichystali zábavný program. Výlet zakončili chutným obědem, který jim přichystali rodiče jednoho žáka. Autobusem se vrátili zpět do Žďáru n. S.


S lesníkem do lesa... ale s žáky

2. 7. 2017

Dne 23. 6. 2017 žáci čtvrtých tříd vyrazili do lesa, kde se zúčastnili soutěže, kterou každoročně pořádá Městský úřad Žďár nad Sázavou. Po slavnostním zahájení, na kterém promluvil k žákům mj. i místostarosta Ing. Josef Klement, se v okolí Křivého rybníka skupiny žáků vydaly do lesa na připravenou stezku. Organizátoři soutěže měli pro žáky připraveny na devíti stanovištích úkoly. Zástupci Lesů ČR, CHKO Žďárské vrchy, Městské policie Žďár nad Sázavou, Sboru dobrovolných hasičů Žďár nad Sázavou 2 - Zámek, Okresního mysliveckého spolku Žďár nad Sázavou a Stora Enso Wood Products Ždírec vyzkoušeli znalosti čtvrťáků týkajících se především přírody, ale vždy je také naučili ještě něco nového ze svého oboru. Nejvíce se všem žákům líbilo, že si mohli zasadit v lese „svůj“ strom. Na závěr po vyhodnocení soutěže se žáci naší školy mohli radovat z prvního a třetího místa. Děkujeme organizátorům za zajímavou akci, která vytáhla žáky do přírody za zábavnou lesní pedagogikou.

 


Den dětí ve školní družině

17. 6. 2017

Ve čtvrtek 1. 6. se uskutečnilo "Zábavné odpoledne ke Dni dětí ve školní družině."
3. – 6. oddělení trávilo Den dětí společně navštěvováním nejrůznějších stanovišť s úkoly. Během plnění úkolů si děti zasportovaly, skládaly hlavolamy, mohly předvést svoji zručnost a šikovnost, poprvé si mohly vyzkoušet své nové družinové chůdy. Za úspěšné plnění úkolů čekala každého účastníka sladká odměna.


Pracovní činnosti

17. 6. 2017

Žáci několika tříd prvního stupně se dali v PRACOVNÍCH ČINNOSTECH do pletení košíků. Některé třídy začaly již v květnu, aby si vyrobily dárky pro maminky, jiné upletly košíky pro sebe na prázdniny. Všichni žáci se naučili postup pletení a zjistili, že to vlastně není vůbec těžké. Různé třídy použily různé barvy proutků i velikosti dřevěného dna a tak vznikaly zajímavé kousky.


Branný kurz 8. ročníků 2017

17. 6. 2017

Ve dnech 5. – 8. června se uskutečnil branný kurz 8. ročníků. Vyráželi jsem z obce Milovy, kam jsme se dostali přes Nové Město na Moravě vlakem a poté autobusem. Putovali jsme přes Dráteníčky, vesničku Kadov, Podmedlovský mlýn až na Tři Studně. Cestou jsme si užívali krásu Vysočiny. Žáci plnili různé úkoly a na základě úspěchu či neúspěchu byli odměněni „platidlem“, za které si v kempu na Sykovci nakoupili suroviny na polévku.  První den byl zakončen stavbou stanů a vařením polévky.
Druhý den jsme pobalili stany a vyrazili opět „po svých“ do Žďáru nad Sázavou. Žáci s baťohy na zádech během dvou dnů nachodili 25 km. Myslím, že všem se tyto dny vryly do paměti a že na zážitky během tohoto dvoudenního putování nezapomenou.
Děkuji panu učiteli Jiřímu Strejčkovi, „učiteli ve výslužbě“, který mne doprovodil se třídou 8. C a paní učitelce Romaně Chlubnové, která tento branný kurz absolvovala se svou třídou 8. A. Děkuji i Sdružení rodičů, které mi umožnilo nákup tří stanů na tento kurz.   Napsal Jiří Sedlák.


Tradiční závěrečné zkoušky na naší škole.

17. 6. 2017

Již několik let v polovině června se deváťáci krásně obléknout a jdou složit malou maturitu. Jedná se o zkoušku z matematiky, českého jazyka a obhajoby  prezentace na vlastní téma. Ta jsou z oblasti zeměpisné, sportovní, počítačové, z historie, potravin, jezdectví a další. Seznámíme se během nich s umělou inteligencí, pravidly jednotlivých sportů, jak při tanci držet partnerku, vyzkoušíme hasičskou stříkačku, odpal golfovou holí, florbalovou hokejku a mnoho daších zajímavostí. Zkušební komisí bylo vedení školy, třídní učitel a učitel, garant prezentace.
Všichni prospěli a nad nervozitou zvítězili, povzbudit je přišel i místostarosta města Josef Klement.


Soutěž YOUR SPACE

9. 6. 2017

Obrovská gratulace patří Štěpánu Šimkovi z 8.A, který se v rámci anglického jazyka zúčastnil celostátní soutěže nazvané YOUR SPACE, jejímž cílem bylo natočit video o místě, kde rád tráví čas. Video muselo být doplněno výstižným ústním komentářem v anglickém jazyce. Štěpánovi se podařilo ve velké konkurenci ostatních účastníků z celé České republiky zvítězit. Odkaz na jeho video, které  obsadilo jednoznačně první místo, můžete najít  na stránkách www.yourspace.fraus.cz v sekci soutěž. Dne 5.6.2017 navštívila naši školu zástupkyně z nakladatelství Fraus, která Štěpánovi osobně pogratulovala a předala mu zasloušenou výhru - outdoorovou kameru.  Moc blahopřejeme!


Letní biatlon

9. 6. 2017

Ve středu 31. května se uskutečnil na školním hřišti pro děti 1. stupně 2. ročník „Letního biatlonu“, který pro ně zorganizoval školní parlament ve spolupráci s kabinetem tělesné výchovy. Na start se postavilo celkem 80 závodníků. Ti mladší absolvovali okruh a hod na cíl, pro starší byly připravené okruhy dva a dvakrát hod. Soutěžilo se po ročnících, zvlášť v kategorii dívek a chlapců. Na každého z účastněných dětí čekala v cíli malá odměna v podobě občerstvení, ti nejlepší potom obdrželi diplomy, medaile a čokoládovou odměnu. Každý, kdo se přišel na závody podívat, určitě fandil, povzbuzoval a užíval atmosféru od začátku do konce. Počasí nám v tomto ročníku přálo, a tak věříme, že si všichni odpoledne příjemně užili. Už nyní se těšíme na příští ročník, který bychom rádi opět uspořádali a přivítali více závodníků. Kompletní výsledky závodu si můžete prohlédnout společně s fotografiemi jak na našich stránkách, tak i v prostorách školy. Děkujeme všem za účast a přízeň.


4.krajské setkání školních parlamentů

9. 6. 2017

Naši parlamenťáci se 7. června 2017 zúčastnili 4. krajského setkání školních parlamentů, které  proběhlo na Krajském úřadě v Jihlavě. Setkání se zúčastnilo 20 škol z Kraje Vysočina, každá škola zde představila jednu svoji úspěšnou akci. Vanda, Lili, Melanie, Lucka a Marek s sebou vezli prezentaci na téma Filmový den ( proběhl v dubnu).
Konference byla nejenom přehlídkou prezentací, ale žáci také přemýšleli nad zadanými tématy (co ŠP potřebuje řešit, s čím si neví rady) ve školních i mimoškolních skupinách.
Vanda se společně s Markem stali aktivními komentátory v pracovních skupinách. Na závěr došlo k prezentaci prací mimoškolních skupin, kdy se komentátoři v krátkém
časovém úseku snažili o co nejpřesvědčivější pojetí daného tématu.
Setkání se účastnili tři naši deváťáci : Vanda Doležalová, Marek Fous, Lili Brožová, kteří tak završili svoji několikaletou práci v parlamentu.
Za šesťáky se zúčastnily Lucka Sobotková a Melanie Balcarová.   Mgr. Jitka Holemářová


Okresní kolo Poháru rozhlasu s Českou spořitelnou -atletická soutěž družstev

4. 6. 2017

Soutěže proběhly ve čtvrtek 18.května 20017 pro kategorii mladších žáků a žákyň (6.-7. třída) na hřišti u 2. ZŠ na Stalingradě.
V konkurenci 13 družstev chlapců i dívek se naši kluci umístili na krásném 3. místě, dívky byly deváté.


Tomáš Havránek

21. 5. 2017

Dříve 4.ZŠ,
Nyní HC KOMETA BRNO
Mistr republiky v ledním hokeji

 Ještě před třemi lety byl naším žákem, nyní je skvělým reprezentantem Žďáru i školy, kde vyrůstal a sportoval. Celé dnešní dopoledne strávil se svými mladšími spolužáky a bylo to pro něj náročné, stovky podpisů, povídání a setkání i se svými učiteli. Blahopřejeme a držíme palce.


Filmový den

4. 5. 2017

Náš aktivní žákovský parlament organizuje zajímavé věci. Krajská setkání žákovských parlamentů, barevné dny, sběrové akce, spolupráci tříd a vedení škol, pojmenovávání a řešení problémů, spolupráci s jídelnou a mnoho dalšího. Na pátek 28.4. vyhlásil FILMOVÝ DEN. Podmínkou bylo přijít ve filmovém oblečení a a dobrou náladou.

Vše se v jejich režii podařilo, zúčastnili se žáci, učitelé i vedení školy. Během velké přestávky proběla zajímavá představení. Získali jsme i mnoho podnětů na vylepšení pro příště, ale všichni si zaslouží velké poklepání na rameno.
Jaroslav Ptáček, ředitel školy.


Okresní kolo Matematické olympiády

22. 4. 2017

4. dubna proběhlo okresní kolo matematické olympiády.
V kategorii  Z5 soutěžilo 77 dětí, 5 žáků obsadilo 2. místo :
Lucie Braunová  5.A, Veronika Veselá 5.A, Anna Mokříšová  5.B, Hugo Škorpík 5.B, Jana Štolová 5.B;
9 žáků se stalo úspěšnými řešiteli :          
10. místo František Troubil 5.B, 14.m. Veronika Rousová 5.B, 14.m. Tommy Šlahař 5.B, 14.m. Veronika Přibylová 5.B. 41.m. Eva Hejlová 5.A, 41.m. Eliška Jadrná 5.A, 41.m. Kateřina Kobylková 5.B, 49.m. Nikola Filipenská 5.B, 49.m. Martin Sláma 5.B.
V kategorii Z6 soutěžilo 69 dětí ,  Eva Rusnáková  obsadila krásné 5. místo, 8. místo Václav Turinský a Jan Šteidl byl na 33. místě také úspěšným řešitelem .
V kategorii Z7  soutěžilo 50 chlapců a děvčat, Andrea Mazánková obsadila krásné 12. místo  a Tereza Doležalová byla na 22. místě také úspěšným řešitelem .
V kategorii Z8 soutěžilo 58 mladých matematiků, Natálie Kuttelwascherová obsadila krásné 15. místo  a Milan Marek na 24. místě byl také úspěšným řešitelem.
V krajském kole MO9 nás reprezentovala  Kristýna Čípková, která se stala úspěšnou řešitelkou a obsadila 26.místo.
Všem děkujeme za vzornou přípravu ve školním kole a snahu v kole okresním.


Loutky 9.B

2. 4. 2017

V hodinách výtvarné výchovy pracují žáci 9. B od pololetí na tvorbě loutky.  Nejdříve si odlili hlavičky ze sádry, opracovali, namalovali, ti nejšikovnější ušili sami nebo s pomocí maminky či babičky oblečky. V pondělí 27. 3. přijala pozvání do hodiny výtvarky paní Libuška z naší školní jídelny. Řadu let spolupracuje s firmou pana Niederleho ze Žďáru a má velkou praxi s výrobou loutek. Dětem pomohla se sestavením loutky, a tak se můžeme potěšit skupinkou 8 mimořádně povedených kousků! Jejich autory jsou Katka Novotná, Ela Blumová, Lili Brožová, Bára Dvořáková , Katka  Koubková, Martin Říčan, Honza Mach a Martin Fousek. Potěšte se i vy!

Naše poděkování patří panu Miroslavu Niederlemu  z firmy Ráj loutek za poskytnutí komponentů k loutkám zdarma a paní Libuši Doskočilové za cenné rady, pomoc i zajímavé zkušenosti.


Přírodovědná a fyzikální exkurze tříd 7.B a 7.D

2. 4. 2017

Ve čtvrtek  16. 3. 2017  třídy 7.B a 7.D  místo dne stráveného ve školních lavicích  měly zažít dobrodružství v Brně v  Technickém muzeu a Vida centru.
Sraz jsme měli v 6:15 na vlakovém nádraží. Cesta byla vcelku zábavná a rychle nám utekla. Z nádraží jsme šli pěšky 2 km do Technického muzea. Jelikož v muzeu otevírali až v 9:00h, měli jsme krátký rozchod na Slovanském náměstí. V Technickém muzeu nás milý průvodce seznámil s taji života dinosaurů, které se nám jistě budou hodit v hodinách přírodopisu. Dokonce jsme zhlédli i 3D kino o těchto veleještěrech. Po skončení prohlídky s průvodcem jsme mohli navštívit technickou hernu, kde byly připravené různé fyzikální pokusy a hry.

Celé muzeum jsme si mohli  prohlédnout  samostatně  v menších skupinkách. Překvapovaly nás různé věci z historie jako fotoaparáty, motocykly, automobily, letadla, psací potřeby, hudební nástroje, atd. Před muzeem stáli dva velcí dinosauři, u kterých jsme se fotili. Přejezd Brnem naplněnou tramvají nebyl moc příjemný zážitek, ale atrakce v muzeu Vida nám vše vynahradily. Všechny nás nejvíce zaujalo kolo jezdící po laně nad hlavami návštěvníků, dále točící místnost, v níž se hrála vybíjená, ale křivá tělocvična nebo Pandořina skříňka jim byla zdatnou konkurencí.  Strávili jsme zde tři hodiny, abychom si mohli projít  všechny pokusy, fyzikální zákony  a  adrenalinové atrakce. Do  Žďáru jsme dorazili v 17:30. Myslím, že se nám všem výlet líbil a všichni si ho podle svých představ užili. Už se těšíme na  další .


Chemická olympiáda

2. 4. 2017

Dne 28.3.2017 proběhlo v Jihlavě krajské kolo Chemické olympiády, kterého se zúčastnili i 3 žáci naší školy. Mezi 20 soutěžícími ze základních škol a víceletých gymnázií se probojovali na přední místa .
Zde je výsledková listina a dojmy vítězky :


První místo v okresním kole v basketbalu

2. 4. 2017

Ve čtvrtek 23. 3. 2017 proběhlo na 2. ZŠ ve Žďáře nad Sázavou okresní kolo v basketbalu mladších žáků. Naši školu reprezentovala děvčata ze sedmých tříd: Natálie Kubíková, Jana Mašková, Petra Musílková, Markéta Košetická, Simona Štětková a Žaneta Suchá.
Děvčata postupně porazila všechny soupeřky a zaslouženě zvítězila! Za vítězství družstvo obdrželo diplom, pohár a hromadu sladkostí.


MASOPUST 2017

26. 3. 2017

28. února jsme oslavili masopustní úterý jako každý rok KARNEVALEM, na který jsme si v praktických činnostech vyráběli masky, v prvouce a českém jazyce jsme si povídali o tradicích masopustu u nás na Vysočině. V úterý si žáci oblékli masky, v průvodu došli do tělocvičny, kde starostové tříd požádali pana ředitele o zahájení zábavy a udělení PRÁVA MASOPUSTU. Potom teprve začala ta pravá zábava. Ve velké tělocvičně se děti naučily pod vedením paní zástupkyně Lenky Litochlebové a dívek z parlamentu 2 tance. V malé tělocvičně se žáci zapojili do masopustních her, které byly upravené. Nestínali kohouta, ale přecházeli kladinku se čtveratým kohoutem na hlavě a ten nesměl spadnout. V babském mlýně se nám nepodařilo přemílat staré báby na mladé, zato si děti zakroužily obručí. Tak podobně byly hry přizpůsobeny našim možnostem. Po přestávce děti hádaly, kdo se schoval pod maskou medvěda. V 11 hodin jsme potrestali ty, kteří se provinili proti právu masopustu. Nakonec jsme pochovali basu, vrátili správu školy panu řediteli a karneval skončil. Na popeleční středu jsme si pochutnali na výborných koblížcích ve školní jídelně. Začal půst a my se už těšíme na příští masopust.


Preventivní program

26. 3. 2017

Jednou z důležitých oblastí školního výchovně vzdělávacího systému je prevence rizikového chování dětí. Jejím základem jsou v naší škole třídnické hodiny, vedené pravidelně jednou za dva týdny třídními učiteli. Ti mají možnost, pokud cítí potřebu, spojit se s Centrem prevence Oblastní charity Žďár nad Sázavou a ve spolupráci s jejími lektory vytvořit preventivní program na míru. V 2. pololetí byly realizovány programy na téma Třída pro mě, já pro třídu v osmém ročníku.

Prohlédněte si fotografie z programu v 8.A .


Třídnické hodiny

26. 3. 2017

Třídnické hodiny jsou důležitou součástí preventivní práce v naší škole. Třídní učitelé se scházejí s žáky jednou za 2 týdny buď ráno, nebo odpoledne po vyučování v kmenových třídách, v čítárně, v tělocvičně, popřípadě venku. Cílem hodin je pozitivní ovlivnění mezilidských vztahů ve třídě s využitím práce s dynamikou třídy jako sociální skupiny. Jednotlivé aktivity zahrnují nácvik komunikace, rozhodování, zabývají se různými formami lidského chování a jednání, sebepoznáním a seberegulací, podporují kamarádské vztahy mezi spolužáky a vzájemnou spolupráci.

Prohlédněte si ukázky z třídnické hodiny v 8.A, kdy děti spolupracují v náhodně rozdělených skupinách. Může to být i zábava!


První pomoc do škol

26. 3. 2017

První pomoc do škol je mimořádně zajímavý a užitečný projekt pro žáky 8. tříd.

Každoročně jej vyhlašuje Krajský úřad Kraje Vysočina a na naší škole se uskutečnil v průběhu ledna až března. Na jeho realizaci spolupracujeme již několik let se SZŠ a VOŠZ Žďár nad Sázavou.
Její studentky zajímavou formou seznamují naše žáky s pravidly poskytování první pomoci, vše je možné si vyzkoušet i prakticky. Nejoblíbenější je třetí - závěrečný blok, kdy děti navštíví profesionální hasiči a záchranáři. Žáci se dozvídají cenné informace o fungování integrovaného záchranného systému, soutěží ve znalostech o malé odměny a na závěr si mohou prohlédnout sanitku rychlé zdravotnické pomoci.


Archiv