Publicita

Okrskové kolo ve florbalu

17. 11. 2017

OKRSKOVÉ KOLO VE FLORBALU


Návštěva historického jádra města a kláštera

10. 11. 2017

V rámci projektu o našem městě navštívili žáci 3. A a 3. D dne 19. 10. Historické jádro města a klášter. P. uč. Bergerová děti seznámila s historií a některými pověstmi vztahujícími se k městu. Děti si prohlédly kostel Nanebevzetí panny Marie také vyslechly poutavé vyprávění pana faráře Záleského o vzniku studniční kaple, kterou si též prohlédly. Na závěr putování ještě odpověděly na několik otázek kvízu a za své vzorné chování obdržely malou sladkou odměnu. K.Bergerová


Dýňový svět

10. 11. 2017

Žáci třetích a čtvrtých ročníků vyjeli uprostřed měsíce října na celodenní exkurzi na statek u Pipků,
který je známý svým pěstováním dýní. Po příchodu na statek jsme užasli - všude, kam jsme se podívali byly dýně - méně známé i ty obvyklé, velké i malé, různých barev i tvarů. To nejlepší ale byly činnosti, spojené (nejen) s dýněmi - bloudění v dýňových cestičkách, stavění z dýní, honičky mezi dýňovými pyramidami, skákání do slámového bazénu, ... a mnoho dalších aktivit. Nechyběla ani ochutnávka dýňových hranolků a nákup dýní domů - maminkám pro radost, dětem pro vzpomínku.
M. Trojánková


V úterý 17. 10. Navštívili žáci 3. D služebnu Policie v rámci svého projektu Naše město.

10. 11. 2017

Na kamerovém systému se děti pokusily identifikovat zobrazená místa ve Žďáře. Zajímavá byla ukázka výzbroje a výstroje policistů i možnost „potěžkat si“ a osahat některé její součásti. Děti vyzkoušely na vlastní kůži snímání otisků palce, prohlédly část autoparku i vyzkoušely pohodlnost zadržovací cely. Ivona Veselská


Hele lidi

10. 11. 2017

V úterý 24. října 2017 se naše třída 5. B zúčastnila výchovně vzdělávacího programu o lidech se zdravotním postižením. Z Tasova na Vysočině k nám přijeli dva lektoři. Chlapci pomohli lektorům přinést pomůcky a všichni se těšili, jaké to bude.
Děti se měly seřadit před třídou, kde každý dostal barevný šátek přes oči. Jeden druhého chytil za ruku a všichni se vydali pomalu „naslepo“ do třídy. Na lavici měl každý připravenou keramickou destičku s písmenkem a obrázkem. Žáci měli hmatem poznat, co to je. Když sundali šátek z očí, tak se velice divili, kde jsou. Byli překvapeni. Mysleli si, že jsou úplně jinde. Nevidomý lektor jim potom povídal o svých zážitcích a zkušenostech. Vyprávěl jim o různých typech postižení. Děti si vyzkoušely i jízdu na invalidním vozíku.
V poslední části programu děti modelovaly podle pokynů lektorů-reliéf hlavy člověka Axmanovou technikou. Je to nová řemeslně výtvarná technika práce s hlínou pro zdravotně postižené. Tato technika je určena především nevidomým, mentálně postiženým a všem zdravotně postiženým, kteří nemohou absolvovat klasické vzdělání v modelování. Děti pracovaly zaujatě a s velkou chutí. Práce se jim podařila. Odnášely si svůj výtvor domů. Zároveň také poznatek o tom, že zdravotní postižení může potkat každého z nás.  J.Ohrazdová


Školní sbor / nábor nových členů

10. 11. 2017

Děti druhých a třetích tříd byly pozvány na ukázku z nácviku písní ve školním pěveckém sboru. Ten se schází každé úterý ve 13:30 hodin, a protože řady členů po letních prázdninách prořídly, děti byly vyzvány ke spolupráci. Pokud máte doma zpívajícího školáčka, neváhejte a … těšíme se na vás.
(tel.:736276373 Bergerová) M. Trojánková


Logická olympiáda

10. 11. 2017

V říjnu řešilo 89 žáků 6.,7.,8.  a 9.tříd postupové kolo logické olympiády. Z nich  bylo 75 mezi 75% nejlepších řešitelů základního kola.
Nejúspěšnější z nich, Dominik Paul, Martin Šikula a Aneta Slavíčková, postoupili do krajského kola. To se konalo 1. listopadu v Havlíčkově Brodě.
Zde se stal Martin Šikula úspěšným řešitelem. Tuto soutěž si poprvé velmi úspěšně vyzkoušel i Otto Polívka z 1.A
Blahopřejeme a všem děkujeme za velkou snahu. L. Trojanová


Okresní kolo ve stolním tenisu

4. 11. 2017

Ve středu 1. 11. 2017 proběhlo ve Žďáře nad Sázavou okresní kolo ve stolním tenisu základních škol. Naši školu reprezentovala družstva mladších žáků a žákyň a starších žáků. Vedli jsme si znamenitě a ve svých skupinách jsme vyhráli a vybojovali si tak účast v krajském kole, které se uskuteční v Havlíčkově Brodě. Velké díky patří Anetě Freyové a Petru Čechovi ze 7. A, Evě Řezníčkové ze 7. C , Štěpánu Daďourkovi a Sebastiánu Kusému ze 7. B, Radku Fňukalovi a Martinu Štolovi z 9. B a Štěpánu Sukupovi z 9. A.  Mgr. Jiří Sedlák


Halloween v 1.B

4. 11. 2017

My prvňáčci ještě neznáme svátek Halloween, ale domluvili jsme se, že si uděláme „strašidelný den“. Do školy jsme přišli v hrůzostrašných maskách a celé dopoledne plnili různé úkoly plné pavouků, netopýrů, dýní, kostlivců a upírů. Nakonec jsme si poslechli legendu o Jackovi, jak přelstil ďábla, a proč se do vyřezaných dýní zapalují svíčky. Také víme, že u nás vzpomínáme na ty, kteří s námi už nemohou být, právě v tyto dny – na „Dušičky“.


Suverénní vítězství děvčat ZŠ Švermova

12. 10. 2017

Ve středu 11.10.2017 proběhlo v areálu Martina Koukala na Pilské nádrži krajské finále v přespolním běhu. Po druhém místě v kole okresním postoupilo i naše družstvo. Na mokré trati dosáhla děvčata skvělého úspěchu, když v celkovém hodnocení zvítězila o 26 bodů před ZŠ Nové Město na Moravě a ZŠ Jihlava.

Také v soutěži jednotlivců se nám dařilo. V první „desítce“ se objevila hned 4 děvčata. 1.místo Markéta Košetická, 3.místo Kateřina Mičková, 4.místo Iva Vránová,6.místo Petra Musílková, které doplnily na 16.místě Simona Štětková a na 21.místě Markéta Škarková . Děvčatům gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy. Mgr. Milan Prokop


Povzbuzení našim žákům - šachovým nadějím.

12. 10. 2017

Povzbuzení našim žákům - šachovým nadějím.
Tři naši žáci se budou účastnit ve dnech 24.10. – 29.10.2017 Mistrovství Moravy a Slezska v šachu mládeže, konaném v Jeseníkách, Kouty nad Desnou. Turnaj je zároveň kvalifikací na Mistrovství ČR konaném na stejném místě v březnu 2018.
Jsou to:

  1. Tomáš Vokoun, 6.B.
  2. Vojtěch Kolátor, 7.B.
  3. Karolína Slámová, 7.B.

Držme jim palce a jen pro vaši představu, o jak náročný  turnaj se jedná, přikládám propozice mistrovství v šachu mládeže. Jaroslav Ptáček
Propozice


Žďárský deník napsal...

24. 9. 2017

Žďárský deník – naši prvňáčci


Hudební program s drumbeny

23. 9. 2017

V pátek 7.9. 2017 navštívil naši školu hudebník Zdeněk Roller , který si pro žáky 7. ročníků a  8.B  připravil  workshop s drumbeny, což jsou ekologické bubny, s nimiž pracujeme i v hudební výchově. Program byl zaměřený na rytmické techniky, za jejichž  pomoci žáci improvizovali, projevili kreativitu, sebevyjádření, spolupráci, empatii a respekt vůči sobě navzájem. Dokonce se seznámili s nejstarším hudebním nástrojem didgeridoo.
Program se líbil jak dětem tak učitelům a věřím, že ho využijeme i při výuce v hudební výchově.   Jana Kubíková


Hodnocení výletu do Polska

23. 9. 2017

Výlet do Polska se mi strašně moc líbil. Kdybych hodnotil jako ve škole  : 1 * . Moc rád bych tam zůstal, bylo to super a byla tam sranda. Nejhorší, ale zároveň nejvtipnější byli komáři. Hrozný na nich bylo, že jich bylo tolik, ale nejvtipnější, jak se všichni oháněli. Myslím si, že jestli zůstaneme v kontaktu, tak se zase sejdeme. Myslím si, že si to všichni užili, a taky že všichni chtějí zpět. Doufám, že to, jak to cítíme my, cítí taky kamarádi z Polska.      Vojta


Podzim

23. 9. 2017

Podzim se přihlásil s velkou vervou. Babí léto se nějak zapomnělo. A stejně tak, s velkou vervou, se pustili žáci naší školy do úklidu a práce na pozemcích školy. Šikulky, že?


Jak jsme tvořili na Staré radnici

23. 9. 2017

V pondělí 11.září jsme šli na Starou radnici . Nejdříve si naše třída 5.B prohlížela obrazy , které byly zajímavé a krásné . Povídala nám o nich moc pěkně paní Zabloudilová . Líbily se mi všechny obrazy , sochy i reliéfy . Poté jsme dostali test o věcech , které jsme viděli na výstavě . Potom jsme šli vytvářet  s paní Vosykovou . Měli jsme udělat kouli z hlíny , ale co na ní bude , jsme měli vymyslet my . Vytvořit kouli nebylo vůbec snadné , ale nakonec jsem vytvořil bowlingovou kouli .Vymýšlel jsem to hodně dlouho . Nejdříve jsem chtěl udělat prasátko , jenže mi to nešlo . Nakonec jsme dostali tužku a gumu . Na Staré radnici se mi moc líbilo .  Matěj Bukáček , žák 5.B


Nábor nových judistů

23. 9. 2017

Přijďte se podívat a rovnou si i zacvičit (s sebou tepláky, tričko a pití). Tak zněla pozvánka na akční a tak trochu netradiční tělocvik. Byl zahájen pozdravem, krátkou honičkou a rozcvičením. Následovalo vlastní judistické téma – příprava na pád (tak trochu jiný kotoul). A opět rychlý pohyb formou her, uklidnění a pozvánka na tréninky juda.   Martina Trojánková


Opakování učiva

23. 9. 2017

Školní rok jsme zahájili opakováním učiva z druhé třídy - v matematice to je počítání do sta a násobilka do pěti, v češtině procvičujeme řazení slov podle abecedy, v prvouce aktivujeme své znalosti o bezpečnosti. M. Trojánková


Pletení košíků

2. 7. 2017
Žáci několika tříd prvního stupně se dali do pletení košíků. Některé třídy začaly již v květnu, aby si vyrobily dárky pro maminky, jiné upletly košíky pro sebe na prázdniny. Všichni zjistili, že to vlastně není žádná věda. Různé třídy použily různé barvy proutků i velikosti dřevěného dna a tak vznikaly zajímavé orginály.


Výlet do Jam

2. 7. 2017

Žáci 5. C a 1C. se vydali vlakem na poznávací výlet do Veselíčka, kde si prohlédli zdejší orchestrion a poté pěšky směřovali k Jamám. Navštívili zdejší hasiče, kteří jim přichystali zábavný program. Výlet zakončili chutným obědem, který jim přichystali rodiče jednoho žáka. Autobusem se vrátili zpět do Žďáru n. S.


S lesníkem do lesa... ale s žáky

2. 7. 2017

Dne 23. 6. 2017 žáci čtvrtých tříd vyrazili do lesa, kde se zúčastnili soutěže, kterou každoročně pořádá Městský úřad Žďár nad Sázavou. Po slavnostním zahájení, na kterém promluvil k žákům mj. i místostarosta Ing. Josef Klement, se v okolí Křivého rybníka skupiny žáků vydaly do lesa na připravenou stezku. Organizátoři soutěže měli pro žáky připraveny na devíti stanovištích úkoly. Zástupci Lesů ČR, CHKO Žďárské vrchy, Městské policie Žďár nad Sázavou, Sboru dobrovolných hasičů Žďár nad Sázavou 2 - Zámek, Okresního mysliveckého spolku Žďár nad Sázavou a Stora Enso Wood Products Ždírec vyzkoušeli znalosti čtvrťáků týkajících se především přírody, ale vždy je také naučili ještě něco nového ze svého oboru. Nejvíce se všem žákům líbilo, že si mohli zasadit v lese „svůj“ strom. Na závěr po vyhodnocení soutěže se žáci naší školy mohli radovat z prvního a třetího místa. Děkujeme organizátorům za zajímavou akci, která vytáhla žáky do přírody za zábavnou lesní pedagogikou.

 


Den dětí ve školní družině

17. 6. 2017

Ve čtvrtek 1. 6. se uskutečnilo "Zábavné odpoledne ke Dni dětí ve školní družině."
3. – 6. oddělení trávilo Den dětí společně navštěvováním nejrůznějších stanovišť s úkoly. Během plnění úkolů si děti zasportovaly, skládaly hlavolamy, mohly předvést svoji zručnost a šikovnost, poprvé si mohly vyzkoušet své nové družinové chůdy. Za úspěšné plnění úkolů čekala každého účastníka sladká odměna.


Pracovní činnosti

17. 6. 2017

Žáci několika tříd prvního stupně se dali v PRACOVNÍCH ČINNOSTECH do pletení košíků. Některé třídy začaly již v květnu, aby si vyrobily dárky pro maminky, jiné upletly košíky pro sebe na prázdniny. Všichni žáci se naučili postup pletení a zjistili, že to vlastně není vůbec těžké. Různé třídy použily různé barvy proutků i velikosti dřevěného dna a tak vznikaly zajímavé kousky.


Branný kurz 8. ročníků 2017

17. 6. 2017

Ve dnech 5. – 8. června se uskutečnil branný kurz 8. ročníků. Vyráželi jsem z obce Milovy, kam jsme se dostali přes Nové Město na Moravě vlakem a poté autobusem. Putovali jsme přes Dráteníčky, vesničku Kadov, Podmedlovský mlýn až na Tři Studně. Cestou jsme si užívali krásu Vysočiny. Žáci plnili různé úkoly a na základě úspěchu či neúspěchu byli odměněni „platidlem“, za které si v kempu na Sykovci nakoupili suroviny na polévku.  První den byl zakončen stavbou stanů a vařením polévky.
Druhý den jsme pobalili stany a vyrazili opět „po svých“ do Žďáru nad Sázavou. Žáci s baťohy na zádech během dvou dnů nachodili 25 km. Myslím, že všem se tyto dny vryly do paměti a že na zážitky během tohoto dvoudenního putování nezapomenou.
Děkuji panu učiteli Jiřímu Strejčkovi, „učiteli ve výslužbě“, který mne doprovodil se třídou 8. C a paní učitelce Romaně Chlubnové, která tento branný kurz absolvovala se svou třídou 8. A. Děkuji i Sdružení rodičů, které mi umožnilo nákup tří stanů na tento kurz.   Napsal Jiří Sedlák.


Tradiční závěrečné zkoušky na naší škole.

17. 6. 2017

Již několik let v polovině června se deváťáci krásně obléknout a jdou složit malou maturitu. Jedná se o zkoušku z matematiky, českého jazyka a obhajoby  prezentace na vlastní téma. Ta jsou z oblasti zeměpisné, sportovní, počítačové, z historie, potravin, jezdectví a další. Seznámíme se během nich s umělou inteligencí, pravidly jednotlivých sportů, jak při tanci držet partnerku, vyzkoušíme hasičskou stříkačku, odpal golfovou holí, florbalovou hokejku a mnoho daších zajímavostí. Zkušební komisí bylo vedení školy, třídní učitel a učitel, garant prezentace.
Všichni prospěli a nad nervozitou zvítězili, povzbudit je přišel i místostarosta města Josef Klement.


Soutěž YOUR SPACE

9. 6. 2017

Obrovská gratulace patří Štěpánu Šimkovi z 8.A, který se v rámci anglického jazyka zúčastnil celostátní soutěže nazvané YOUR SPACE, jejímž cílem bylo natočit video o místě, kde rád tráví čas. Video muselo být doplněno výstižným ústním komentářem v anglickém jazyce. Štěpánovi se podařilo ve velké konkurenci ostatních účastníků z celé České republiky zvítězit. Odkaz na jeho video, které  obsadilo jednoznačně první místo, můžete najít  na stránkách www.yourspace.fraus.cz v sekci soutěž. Dne 5.6.2017 navštívila naši školu zástupkyně z nakladatelství Fraus, která Štěpánovi osobně pogratulovala a předala mu zasloušenou výhru - outdoorovou kameru.  Moc blahopřejeme!


Letní biatlon

9. 6. 2017

Ve středu 31. května se uskutečnil na školním hřišti pro děti 1. stupně 2. ročník „Letního biatlonu“, který pro ně zorganizoval školní parlament ve spolupráci s kabinetem tělesné výchovy. Na start se postavilo celkem 80 závodníků. Ti mladší absolvovali okruh a hod na cíl, pro starší byly připravené okruhy dva a dvakrát hod. Soutěžilo se po ročnících, zvlášť v kategorii dívek a chlapců. Na každého z účastněných dětí čekala v cíli malá odměna v podobě občerstvení, ti nejlepší potom obdrželi diplomy, medaile a čokoládovou odměnu. Každý, kdo se přišel na závody podívat, určitě fandil, povzbuzoval a užíval atmosféru od začátku do konce. Počasí nám v tomto ročníku přálo, a tak věříme, že si všichni odpoledne příjemně užili. Už nyní se těšíme na příští ročník, který bychom rádi opět uspořádali a přivítali více závodníků. Kompletní výsledky závodu si můžete prohlédnout společně s fotografiemi jak na našich stránkách, tak i v prostorách školy. Děkujeme všem za účast a přízeň.


4.krajské setkání školních parlamentů

9. 6. 2017

Naši parlamenťáci se 7. června 2017 zúčastnili 4. krajského setkání školních parlamentů, které  proběhlo na Krajském úřadě v Jihlavě. Setkání se zúčastnilo 20 škol z Kraje Vysočina, každá škola zde představila jednu svoji úspěšnou akci. Vanda, Lili, Melanie, Lucka a Marek s sebou vezli prezentaci na téma Filmový den ( proběhl v dubnu).
Konference byla nejenom přehlídkou prezentací, ale žáci také přemýšleli nad zadanými tématy (co ŠP potřebuje řešit, s čím si neví rady) ve školních i mimoškolních skupinách.
Vanda se společně s Markem stali aktivními komentátory v pracovních skupinách. Na závěr došlo k prezentaci prací mimoškolních skupin, kdy se komentátoři v krátkém
časovém úseku snažili o co nejpřesvědčivější pojetí daného tématu.
Setkání se účastnili tři naši deváťáci : Vanda Doležalová, Marek Fous, Lili Brožová, kteří tak završili svoji několikaletou práci v parlamentu.
Za šesťáky se zúčastnily Lucka Sobotková a Melanie Balcarová.   Mgr. Jitka Holemářová


Okresní kolo Poháru rozhlasu s Českou spořitelnou -atletická soutěž družstev

4. 6. 2017

Soutěže proběhly ve čtvrtek 18.května 20017 pro kategorii mladších žáků a žákyň (6.-7. třída) na hřišti u 2. ZŠ na Stalingradě.
V konkurenci 13 družstev chlapců i dívek se naši kluci umístili na krásném 3. místě, dívky byly deváté.


Tomáš Havránek

21. 5. 2017

Dříve 4.ZŠ,
Nyní HC KOMETA BRNO
Mistr republiky v ledním hokeji

 Ještě před třemi lety byl naším žákem, nyní je skvělým reprezentantem Žďáru i školy, kde vyrůstal a sportoval. Celé dnešní dopoledne strávil se svými mladšími spolužáky a bylo to pro něj náročné, stovky podpisů, povídání a setkání i se svými učiteli. Blahopřejeme a držíme palce.


Archiv