Aktuality

Zprávičky z naší školičky.

10. 11. 2017

Opět přicházíme s některými informacemi za říjen a začátek listopadu a omlouvám se za zdrobnělinu, zprávy ze školy ale zní tak nějak nelibozvučně.
O některých akcích vám ve zkratce, ale o to více poutavěji, píší a fotografiemi dokládají šikovné kolegyně. Dodal jsem ještě několik foteček. Jedná se o tyto tři důležité akce:
Probíhají volby, kdy se volí zástupce rodičů do Školské rady. Foto je ze zámecké školy.
Všichni deváťáci se v pátek 3. 11. zúčastnili moc zajímavé akce pod názvem Svojí cestou. V místním kině se představilo celkem šest osobností, které na svém příběhu dokumentovaly, že když se chce, tak to jde a dosáhnete svých cílů. Ohlasy našich žáků byly pěkné, zajímavé a inspirativní.

A ještě velký úspěch žáků 9.A a 9.B, kteří se zúčastnili soutěže, která byla součástí Festivalu vzdělávání a Dne otevřených dveří žďárských firem. Nevšedním způsobem měli vytvořit umělecké dílko, kde budou zmíněné firmy zachyceny a také zmíněno město Žďár. Jejich úžasná videa s uměleckou nadsázkou i jadrnou mluvou vzbudila zaslouženou pozornost. Obě třídy dostaly 1.cenu , což je 15 000,- Kč na školní výlet. Gratulace a užijte si to. 

A že se dobrá věc podařila a věž úspěšně stojí, dokládají naši stavebníci z družiny.

Jaroslav Ptáček


Informace na měsíc listopad 2017

4. 11. 2017

Informace na měsíc listopad 2017


Třídní schůzky

4. 11. 2017

V úterý 7.11. se konají třídní schůzky. Tentokrát budou společné ve třídách.
V 15.00 hod. - 1.Z, 2.Z,3.Z
V 15.30 hod. - 4.Z, 5.Z

Zároveň probíhají v prostorách školy volby do Školské rady v době 14.00 – 16.00 hod. Kandidát za zámeckou školu je pan Petr Staněk.


Přijímací řízení na osmiletá gymnazia

4. 11. 2017

Přijímací řízení na osmiletá gymnazia


Sláva podzimu.

25. 10. 2017

Pod tímto názvem jsme dělávali s přáteli krásné akce plné jeřabin, listí, ohňů, přestrojení a příběhů, opékání ryb i buřtíků, ochutnávek, hudby, tance a malování.
Jsem nadšen, když také v naší škole probíhá plno úžasných akcí v těchto podzimních dnech.
Enviro program ČISTÁ VYSOČINA, Hele lidi, slepíši, návštěva EDENu - ekologického centra, knihovnická akce, opera nás  baví, preventivní program Charity, příprava výstavy DRUŽINA knihovně. Jenom několik fotografií ku dokreslení dokládám. A přeji za vedení školy pěkné podzimní prázdniny spojené s významným stáním svátkem.  Jaroslav Ptáček. Sláva podzimu!


Projekt Vlaštovkiáda

25. 10. 2017

V měsíci říjnu se uskutečnil projekt Vlaštovkiáda .V rámci projektu si děti v hodinách českého jazyka četly texty o podzimu, např. Vláďův drak, pracovaly s texty o podzimním počasí, přírodě a zvířátkách. V matematice počítaly různé příklady zaměřené zase na podzim. Zpívaly písničky o vlaštovkách a dracích. A nakonec si každý vyrobil papírovou vlaštovku, kterou si vyzkoušel na závodech v pouštění vlaštovek. Hodnotil se nejdelší let a komu vlaštovka doletí nejdále. Dětem se den líbil a počasí se docela vydařilo.


Doplňovací volby do školské rady

3. 10. 2017

Doplňovací volby do školské rady
Kandidátní listina Švermova


INFORMACE NA MĚSÍC ŘÍJEN 2017

29. 9. 2017

INFORMACE NA MĚSÍC ŘÍJEN 2017

 


Oznámení zákonným zástupcům. našich žáků o vyhlášení ředitelského volna 29.9.2017.

21. 9. 2017

Usnesení RM. :
Rada města projednala oznámení o vyhlášení ředitelského volna na Základní škole Žďár nad Sázavou, Švermova 4 v pátek 29. 9. 2017 z provozních a organizačních důvodů. 


PROJEKTOVÝ DEN SPORTEM KE ZDRAVÍ

20. 9. 2017

V úterý se celá zámecká škola v rámci projektu Sportem ke zdraví vydala do přírody přímo za Pilskou nádrž na Táborky. Zde se děti rozdělily do družstev a po vyznačené trase se vydaly plnit různé úkoly. Ty pro ně připravili žáci páté třídy, kteří  je na stanovištích kontrolovali, jak soutěžící plní úkoly. Dětem se líbilo házet na cíl, přechod přes kameny,skoky přes překážky, slalom a jiné úkoly. Ti co nesoutěžili, sbírali dříví, rozdělai si oheň, opékali párky, hráli si a povídali. Dětem se sportovní den líbil i počasí nám přálo.


Plenární schůze - Klub rodičů Zámek

20. 9. 2017

12.září se konala plenární schůze - Klub rodičů Zámek.
Probírali jsme mnohé podněty, děkujeme za připomínky a těm, které můžeme řešit jako škola, se věnujeme. Vyvolali jsme několik schůzek a setkání na Vámi navržená témata.
Jedno z nejdiskutovanějších se týká dopravní situace před vstupem do zámeckého areálu.
Proto připojuji pro informaci zápis ze schůzky na toto téma.   Jaroslav Ptáček


BESIP

17. 9. 2017

Dnes jsme měli ve všech třídách besedy o bezpečném chování žáků v silničním provozu. Pan Hedvičák a paní Pálková zábavnou formou fětem přiblížili různé situace a rady , jak mají děti postupovat. Většinou děti reagovaly správně, ale opakování je matka moudrosti, takže prevence máme každý rok.


Naši prvňáci

17. 9. 2017

Ze Žďárského deníku


Rekonstrukce zámecké školy

10. 9. 2017

Letos o prázdninách se  prováděla rozsáhlá rekonstrukce školy. Jednalo se o zavedení plynového topení, nové rozvody elektriky a vody. Prostory školy se musely vystěhovat  a  připravit na opravy.
Celé dva měsíce se ve škole kopalo, zdilo, zaváděla elektrika, topení do podlah, sádrovalo, dávala nová dlažba, malovalo a obkládalo. Práce byla náročná. Nakonec se vše docela zvládlo. Ve škole jsou nové radiátory, ve některých prostorách je nové lino, nové osvětlení v šatně a jedné třídě, zcela nová školní jídelna, ve všech třídách teče teplá voda, nové aqua dveře na toaletách,u vchodu do školy nové
zvonění, centrální hodiny  po celé škole. No a jak to vypadalo při opravách ?


POZVÁNKA

10. 9. 2017

na zasedání Pléna Sdružení rodičů a přátel školy Zámek Žďár nad Sázavou, která se uskuteční v úterý dne 12.9.2017 v 15.30 hod. v zámecké škole v učebně č. 1
Program :

  • volba nového člena Rady rodičů školy
  • zpráva o hospodaření Klubu
  • příspěvek na školní rok 2017/2018
  • plán školy

 SRDEČNĚ     ZVE   NA  SETKÁNÍ    RADA   rodičů školy Zámek


Ukázka tanců Active

10. 9. 2017

BREAK a STREET DANCE – to byla ukázka tanců, kterou děti shlédly dnes ve škole. Děti byly nadšené a zájemci mohou využít možnosti se přihlásit do této zájmové činnosti.


Kalendář pro školní rok 2017/2018

12. 8. 2017


Poslední střípky školního roku 2016-2017.

29. 6. 2017

Vážení a milí rodiče, kolegové, naši žáci.
Vysypávám na hromádku poslední střípky školního roku 2016.2017. Je to neuvěřitelné, ale další roční cyklus, neopakovatelná etapa v našem životě končí a nová tím začíná.
Pro odcházející deváťáky se otevírá něco nového, zajímavého a inspirativního, nástup na střední školy, na které jsme je chtěli, a doufám, že se nám to povedlo, zodpovědně připravit.
Pro nastupující prvňáčky, pro které jsme, doufám, také vše zdárně připravili, začíná obrovský zlom v životě a organizaci času jejich i rodičů - začátek povinné školní  docházky.


Ředitelské volno zámecká škola od 28. - 30.6.2017

15. 6. 2017

Vyhlášení ředitelského volna pro školu zámek


Zákaz vjezdu do areálu školy Zámek

9. 6. 2017

Důležité oznámení
Vzhledem k tomu, že rodiče neustále porušovali zákaz vjezdu do areálu Zámku, se tento stává od 15.5. 2017 pěší zónou. Důrazně žádáme rodiče, aby nevjížděli do areálu, využijte parkoviště. Porušení zákazu bude pokutováno policií. Toto platí i pro zaměstnance areálu.


Informace o škole - zámek

9. 6. 2017

V letošním roce se hlásilo na biskupské a státní gymnázium celkem 8 žáků. Byli přijati dva žáci na biskupské gymnázium  Kosef Komínek a Matěj Vintr.
Do matematické třídy se hlásilo 10 žáků a bylo přijato 5: Aneta Sládková, Tomáš Vejlupek, Jan Koloušek, Michaela Štěfáčková, Hubert Pokorný.
Do budoucí první třídy nastoupí 20 žáků, třídní učitelka bude  Mgr. Iveta Klementová.


Informace na měsíc červen 2017

4. 6. 2017

INFORMACE NA MĚSÍC ČERVEN 2017


Květen 2017 - slovo ředitele školy

4. 6. 2017

Pěkný den.
Čas letí neuvěřitelnou rychlostí.
Vím, že na webu kromě prospěchu a jídelního lístku sledujete i průběžné zprávy z naší školy. Naše aktivity jsou velké, a tak jezdí naši žáci na rozmanitá místa. Na exkurze, do Prahy na vyhodnocení matematické soutěže Pangea, na šachové mistrovství republiky, pro sportovní medaile i ocenění v olympiádách, které poté pomáhají v přijetí na vybrané čtyřleté střední školy. Čímž blahopřejeme našim úspěšným deváťákům, kteří se v drtivé většině dostali na svoje vytoužené školy. Děkujeme í všem nastupujícím prvňáčkům, že si vybrali naše školičky (Zámeckou a Švermovu) a brzy budou mít (ve středu 7.6.) první schůzku se svojí paní učitelkou a poté od 4.září 2017 nastoupí do našich dvou škol už naostro.


Archiv