Aktuality

Napsali o nás - vánoční besídka

7. 1. 2018

Vánoční besídka zámecké školy,která se konala 14.12. v sokolovně na Dvorské ulici měla velký ohlas.  Ve Žďárských novinách se objevil  krátký pochvalný článek, který nás velmi potěšil.


Informace na leden 2018 zámek

23. 12. 2017

INFORMACE NA LEDEN 2018


Malé zamyšlení ke konci roku 2017.

22. 12. 2017

Proběhly nádherné akce. Můžete se o nich dočíst nejen na našich školních stránkách, ale také na stránkách novin – Deník, Žďárský zpravodaj, Žďárské noviny, facebookové stránky Město Žďár nad Sázavou, poslechnout reportáž v Českém rozhlase a další. Reportáže v rozhlase pojednávaly o naší spolupráci se žďárskými firmami a o prvním místě našich deváťáků v soutěži prezentačních videí. Ale vrcholem byly čtyři prosincové akce. Vánoční besídka žáků zámecké školy, na kterou si pozvali i mladší kamarády z mateřské školky. Po hodinovém pásmu v zámecké sokolovně nezůstalo suché málokteré oko. Ve spolupráci s Ostrovem pohody vystoupili naši žáci s pásmem písniček na Staré radnici, s divadlem-muzikálem Mrazík v Městském divadle a tamtéž se také představil školní pěvecký sbor s pásmem Tisíc andělů. Se svými vystoupeními se samozřejmě pochlubili a předvedli i svým spolužákům ve škole. To jsou velké radosti na konci roku, které utlumí případné neplechy, přestupky a některé podrážděné reakce z různých stran. Obstáli jsme také před náročnou hloubkovou inspekcí, která se na nás přišla „podívat“ po šesti letech. V předvánočním čase to bylo opravdu hodně náročné pro žáky, učitele, zaměstnance i vedení organizace. Ale závěrečné hodnocení, kterého se účastnila i vedoucí odboru školství našeho zřizovatele, vyznělo hodně pochvalně a objevily se i mnohé superlativy o práci obou našich škol.
A tak, jak se říká, konec dobré, všechno dobré.
Minulý rok jsem v této promluvě hovořil o potřebě tolerance a komunikace. Vidíme zde velký pozitivní posun, ale stále musím připomenout, že škola má jasný režim, kdy musíme pro žáky vytvořit bezpečné prostředí. A tomu neprospívají snahy rodičů vstupovat do školy v době, která k tomu není určena, doprovázení žáků do šaten, přijíždění automobilů až ke škole a mnohé další záležitosti.
A co na závěr?

Přeji zdraví, spokojenost a splněná přání v novém roce 2018. Přeji Vám všem za vedení naší organizace vše dobré. Jaroslav Ptáček, ředitel školy


Zámecká škola po rekonstrukci

11. 12. 2017

Prohlédněte si nové prostory zámecké školy


VÁNOČNÍ BESÍDKA

7. 12. 2017

Letos jsme připravili vánoční vystoupení pro rodiče a veřejnost a tady je pozvánka.

 

 


INFORMACE NA MĚSÍC PROSINEC 2017

3. 12. 2017

INFORMACE  NA  MĚSÍC  PROSINEC 2017


Zprávičky z naší školičky.

10. 11. 2017

Opět přicházíme s některými informacemi za říjen a začátek listopadu a omlouvám se za zdrobnělinu, zprávy ze školy ale zní tak nějak nelibozvučně.
O některých akcích vám ve zkratce, ale o to více poutavěji, píší a fotografiemi dokládají šikovné kolegyně. Dodal jsem ještě několik foteček. Jedná se o tyto tři důležité akce:
Probíhají volby, kdy se volí zástupce rodičů do Školské rady. Foto je ze zámecké školy.
Všichni deváťáci se v pátek 3. 11. zúčastnili moc zajímavé akce pod názvem Svojí cestou. V místním kině se představilo celkem šest osobností, které na svém příběhu dokumentovaly, že když se chce, tak to jde a dosáhnete svých cílů. Ohlasy našich žáků byly pěkné, zajímavé a inspirativní.

A ještě velký úspěch žáků 9.A a 9.B, kteří se zúčastnili soutěže, která byla součástí Festivalu vzdělávání a Dne otevřených dveří žďárských firem. Nevšedním způsobem měli vytvořit umělecké dílko, kde budou zmíněné firmy zachyceny a také zmíněno město Žďár. Jejich úžasná videa s uměleckou nadsázkou i jadrnou mluvou vzbudila zaslouženou pozornost. Obě třídy dostaly 1.cenu , což je 15 000,- Kč na školní výlet. Gratulace a užijte si to. 

A že se dobrá věc podařila a věž úspěšně stojí, dokládají naši stavebníci z družiny.

Jaroslav Ptáček


Informace na měsíc listopad 2017

4. 11. 2017

Informace na měsíc listopad 2017


Třídní schůzky

4. 11. 2017

V úterý 7.11. se konají třídní schůzky. Tentokrát budou společné ve třídách.
V 15.00 hod. - 1.Z, 2.Z,3.Z
V 15.30 hod. - 4.Z, 5.Z

Zároveň probíhají v prostorách školy volby do Školské rady v době 14.00 – 16.00 hod. Kandidát za zámeckou školu je pan Petr Staněk.


Přijímací řízení na osmiletá gymnazia

4. 11. 2017

Přijímací řízení na osmiletá gymnazia


Sláva podzimu.

25. 10. 2017

Pod tímto názvem jsme dělávali s přáteli krásné akce plné jeřabin, listí, ohňů, přestrojení a příběhů, opékání ryb i buřtíků, ochutnávek, hudby, tance a malování.
Jsem nadšen, když také v naší škole probíhá plno úžasných akcí v těchto podzimních dnech.
Enviro program ČISTÁ VYSOČINA, Hele lidi, slepíši, návštěva EDENu - ekologického centra, knihovnická akce, opera nás  baví, preventivní program Charity, příprava výstavy DRUŽINA knihovně. Jenom několik fotografií ku dokreslení dokládám. A přeji za vedení školy pěkné podzimní prázdniny spojené s významným stáním svátkem.  Jaroslav Ptáček. Sláva podzimu!


Projekt Vlaštovkiáda

25. 10. 2017

V měsíci říjnu se uskutečnil projekt Vlaštovkiáda .V rámci projektu si děti v hodinách českého jazyka četly texty o podzimu, např. Vláďův drak, pracovaly s texty o podzimním počasí, přírodě a zvířátkách. V matematice počítaly různé příklady zaměřené zase na podzim. Zpívaly písničky o vlaštovkách a dracích. A nakonec si každý vyrobil papírovou vlaštovku, kterou si vyzkoušel na závodech v pouštění vlaštovek. Hodnotil se nejdelší let a komu vlaštovka doletí nejdále. Dětem se den líbil a počasí se docela vydařilo.


Doplňovací volby do školské rady

3. 10. 2017

Doplňovací volby do školské rady
Kandidátní listina Švermova


INFORMACE NA MĚSÍC ŘÍJEN 2017

29. 9. 2017

INFORMACE NA MĚSÍC ŘÍJEN 2017

 


Oznámení zákonným zástupcům. našich žáků o vyhlášení ředitelského volna 29.9.2017.

21. 9. 2017

Usnesení RM. :
Rada města projednala oznámení o vyhlášení ředitelského volna na Základní škole Žďár nad Sázavou, Švermova 4 v pátek 29. 9. 2017 z provozních a organizačních důvodů. 


Plenární schůze - Klub rodičů Zámek

20. 9. 2017

12.září se konala plenární schůze - Klub rodičů Zámek.
Probírali jsme mnohé podněty, děkujeme za připomínky a těm, které můžeme řešit jako škola, se věnujeme. Vyvolali jsme několik schůzek a setkání na Vámi navržená témata.
Jedno z nejdiskutovanějších se týká dopravní situace před vstupem do zámeckého areálu.
Proto připojuji pro informaci zápis ze schůzky na toto téma.   Jaroslav Ptáček


BESIP

17. 9. 2017

Dnes jsme měli ve všech třídách besedy o bezpečném chování žáků v silničním provozu. Pan Hedvičák a paní Pálková zábavnou formou fětem přiblížili různé situace a rady , jak mají děti postupovat. Většinou děti reagovaly správně, ale opakování je matka moudrosti, takže prevence máme každý rok.


Naši prvňáci

17. 9. 2017

Ze Žďárského deníku


Rekonstrukce zámecké školy

10. 9. 2017

Letos o prázdninách se  prováděla rozsáhlá rekonstrukce školy. Jednalo se o zavedení plynového topení, nové rozvody elektriky a vody. Prostory školy se musely vystěhovat  a  připravit na opravy.
Celé dva měsíce se ve škole kopalo, zdilo, zaváděla elektrika, topení do podlah, sádrovalo, dávala nová dlažba, malovalo a obkládalo. Práce byla náročná. Nakonec se vše docela zvládlo. Ve škole jsou nové radiátory, ve některých prostorách je nové lino, nové osvětlení v šatně a jedné třídě, zcela nová školní jídelna, ve všech třídách teče teplá voda, nové aqua dveře na toaletách,u vchodu do školy nové
zvonění, centrální hodiny  po celé škole. No a jak to vypadalo při opravách ?


POZVÁNKA

10. 9. 2017

na zasedání Pléna Sdružení rodičů a přátel školy Zámek Žďár nad Sázavou, která se uskuteční v úterý dne 12.9.2017 v 15.30 hod. v zámecké škole v učebně č. 1
Program :

  • volba nového člena Rady rodičů školy
  • zpráva o hospodaření Klubu
  • příspěvek na školní rok 2017/2018
  • plán školy

 SRDEČNĚ     ZVE   NA  SETKÁNÍ    RADA   rodičů školy Zámek


Ukázka tanců Active

10. 9. 2017

BREAK a STREET DANCE – to byla ukázka tanců, kterou děti shlédly dnes ve škole. Děti byly nadšené a zájemci mohou využít možnosti se přihlásit do této zájmové činnosti.


Kalendář pro školní rok 2017/2018

12. 8. 2017


Archiv