Aktuality

Zápis z plenárního zasedání ze dne 12.9.2017

17. 9. 2017

Zápis z plenární schůze zámecké školy ze dne 12.9. 2017


BESIP

17. 9. 2017

Dnes jsme měli ve všech třídách besedy o bezpečném chování žáků v silničním provozu. Pan Hedvičák a paní Pálková zábavnou formou fětem přiblížili různé situace a rady , jak mají děti postupovat. Většinou děti reagovaly správně, ale opakování je matka moudrosti, takže prevence máme každý rok.


Naši prvňáci

17. 9. 2017

Ze Žďárského deníku


Rekonstrukce zámecké školy

10. 9. 2017

Letos o prázdninách se  prováděla rozsáhlá rekonstrukce školy. Jednalo se o zavedení plynového topení, nové rozvody elektriky a vody. Prostory školy se musely vystěhovat  a  připravit na opravy.
Celé dva měsíce se ve škole kopalo, zdilo, zaváděla elektrika, topení do podlah, sádrovalo, dávala nová dlažba, malovalo a obkládalo. Práce byla náročná. Nakonec se vše docela zvládlo. Ve škole jsou nové radiátory, ve některých prostorách je nové lino, nové osvětlení v šatně a jedné třídě, zcela nová školní jídelna, ve všech třídách teče teplá voda, nové aqua dveře na toaletách,u vchodu do školy nové
zvonění, centrální hodiny  po celé škole. No a jak to vypadalo při opravách ?


POZVÁNKA

10. 9. 2017

na zasedání Pléna Sdružení rodičů a přátel školy Zámek Žďár nad Sázavou, která se uskuteční v úterý dne 12.9.2017 v 15.30 hod. v zámecké škole v učebně č. 1
Program :

  • volba nového člena Rady rodičů školy
  • zpráva o hospodaření Klubu
  • příspěvek na školní rok 2017/2018
  • plán školy

 SRDEČNĚ     ZVE   NA  SETKÁNÍ    RADA   rodičů školy Zámek


Ukázka tanců Active

10. 9. 2017

BREAK a STREET DANCE – to byla ukázka tanců, kterou děti shlédly dnes ve škole. Děti byly nadšené a zájemci mohou využít možnosti se přihlásit do této zájmové činnosti.


Kalendář pro školní rok 2017/2018

12. 8. 2017


Poslední střípky školního roku 2016-2017.

29. 6. 2017

Vážení a milí rodiče, kolegové, naši žáci.
Vysypávám na hromádku poslední střípky školního roku 2016.2017. Je to neuvěřitelné, ale další roční cyklus, neopakovatelná etapa v našem životě končí a nová tím začíná.
Pro odcházející deváťáky se otevírá něco nového, zajímavého a inspirativního, nástup na střední školy, na které jsme je chtěli, a doufám, že se nám to povedlo, zodpovědně připravit.
Pro nastupující prvňáčky, pro které jsme, doufám, také vše zdárně připravili, začíná obrovský zlom v životě a organizaci času jejich i rodičů - začátek povinné školní  docházky.


Ředitelské volno zámecká škola od 28. - 30.6.2017

15. 6. 2017

Vyhlášení ředitelského volna pro školu zámek


Zákaz vjezdu do areálu školy Zámek

9. 6. 2017

Důležité oznámení
Vzhledem k tomu, že rodiče neustále porušovali zákaz vjezdu do areálu Zámku, se tento stává od 15.5. 2017 pěší zónou. Důrazně žádáme rodiče, aby nevjížděli do areálu, využijte parkoviště. Porušení zákazu bude pokutováno policií. Toto platí i pro zaměstnance areálu.


Informace o škole - zámek

9. 6. 2017

V letošním roce se hlásilo na biskupské a státní gymnázium celkem 8 žáků. Byli přijati dva žáci na biskupské gymnázium  Kosef Komínek a Matěj Vintr.
Do matematické třídy se hlásilo 10 žáků a bylo přijato 5: Aneta Sládková, Tomáš Vejlupek, Jan Koloušek, Michaela Štěfáčková, Hubert Pokorný.
Do budoucí první třídy nastoupí 20 žáků, třídní učitelka bude  Mgr. Iveta Klementová.


Informace na měsíc červen 2017

4. 6. 2017

INFORMACE NA MĚSÍC ČERVEN 2017


Květen 2017 - slovo ředitele školy

4. 6. 2017

Pěkný den.
Čas letí neuvěřitelnou rychlostí.
Vím, že na webu kromě prospěchu a jídelního lístku sledujete i průběžné zprávy z naší školy. Naše aktivity jsou velké, a tak jezdí naši žáci na rozmanitá místa. Na exkurze, do Prahy na vyhodnocení matematické soutěže Pangea, na šachové mistrovství republiky, pro sportovní medaile i ocenění v olympiádách, které poté pomáhají v přijetí na vybrané čtyřleté střední školy. Čímž blahopřejeme našim úspěšným deváťákům, kteří se v drtivé většině dostali na svoje vytoužené školy. Děkujeme í všem nastupujícím prvňáčkům, že si vybrali naše školičky (Zámeckou a Švermovu) a brzy budou mít (ve středu 7.6.) první schůzku se svojí paní učitelkou a poté od 4.září 2017 nastoupí do našich dvou škol už naostro.


PUSŤ SI NOHY NA ŠPACÍR

14. 5. 2017

V neděli 11.6. od 14.00 se koná odpolední společná akce SRPŠ a dětí. Srdečně zveme všechny děti s rodiči a učitele. Vyrazíme od vchodu školy do přírody plnit zábavné úkoly na jednotlivých stanovištích. Celou nenáročnou trasu (cca. 3-4 km) podle plánku zakončíme u ohně, kde bude možno opéci buřtík. S sebou si vezměte dobrou náladu, sportovní oblečení, pití, svačinku či buřtík. Za nepříznivého počasí (déšť, sněžení, mráz) akce odpadá. Tak doufejme, že se nám podaří hezké počasí objednat. Z organizačních důvodů, prosím, potvrďte závazně svoji účast. Za děti na této akci odpovídají rodiče sami, nebo si zajistí doprovod. Ostatní podrobnosti ohledně akce budou dostupné po zjištění přihlášeného počtu účastníků.


Rozhodnutí o přijetí - první třídy Švermova 4 a zámecká škola

12. 4. 2017

Rozhodnutí o přijetí pro Švermova 4 a zámeckou školu


INFORMACE NA MĚSÍC DUBEN 2017

31. 3. 2017

Školní družinu je nutné uhradit vždy do 10. dne v měsíci paní vychovatelce M. Uhlířové.

Pokud nebude školní družina uhrazena v termínu, dítě nebude moci ŠD navštěvovat.

 

V měsíci dubnu budeme mít projektový týden Velikonoce – zdobení vajíček, výzdoba u školy a výzdoba u Muzea – hrazeno z klubu Zámek

 

7.4. pátek ZÁPIS DO PRVNÍ TŘÍDY 14.00 – 17.00 hod.

8.4. sobota ZÁPIS DO PRVNÍ TŘÍDY 9.00 – 11.00 hod.

 

POZVÁNKA především pro rodiče a žáky čtvrté a páté třídy

na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ na ZŠ ŠVERMOVA 4, který se koná dne 7.4. od 14.00 hod. do 16.0hod. Můžete si prohlédnout prostory školy a zajímavosti, které pro Vás škola připravila.

 

7.4. pátek TONDA OBAL akce pro 1.Z ke Dni Země v 8.00 hod.

 

12.4. středa knihovnická lekce 1.Z v 8.30 hod. knihovna

 

13.4. čtvrtek velikonoční prázdniny

14.4. pátek Státní svátek

 

17.4. pondělí Velikonoce volno

 

19.4. středa pedagogická rada k 3. čtvrtletí

 

19.4. středa dopravní hřiště 3.Z v 8.30hod.

 

19.4. středa knihovna Nebezpečí internetu 4.Z

 

21.4. pátek Den Země : 1. Z masáže, 2.,3.,4.,5. Z sběr odpadků

více informací předají žákům TU

 

25.4. Sběrný dvůr 2.Z v 8.30hod. akce ke Dni Země

 

27.4. čtvrtek pohádka Čert a Káča 8.45 hod. 1.Z, 2.Z Active klub

 

1.5. pondělí Státní svátek

 

Sběr pomerančové a citronové kůry – dbejte prosím na správné sušení.

 

Letos budeme také sbírat květ hluchavky.

 

Odvoz starého papíru a hliníku plánujeme na polovinu června.

 

Děti musí nosit do školy své kapesníky, ve třídách jsou pouze pro případ nouze, popř. záleží na domluvě s TU.

 

 

 

Obědy č. 2 : termíny

 


Archiv