Aktuality

Archiv

Rok: 2017 | 2016

Co se dělo v naší škole

21. 2. 2017

Už uběhly tři týdny od pololetního vysvědčení, kdy prvňáčci obdrželi svoje úplně první, deváťáci naopak téměř poslední ohodnocení. Štěstím zářili všichni (jen to někteří nedávali s vrozenou skromností patřičně najevo). Žáci mají před sebou zasloužené týdenní jarní prázdniny. Těšíme se, že se pořádně vysportují, odpočinou si, doléčí se a s novou chutí se vrhnou na jarní měsíce plné učení a důležitých událostí. My zase během volného týdne něco na školičce a jídelně vylepšíme.

A nyní popořádku o některých zajímavostech z naší školy.


P O Z V Á N K A k zápisu žáků do 1. třídy

25. 1. 2017

Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4
P O Z V Á N K A k zápisu žáků do 1. třídy
pod heslem
Strašidel se nebojte - jen si s nimi pohrajte !


Základní informace k přijímacímu řízení na osmiletá gymnázia

14. 1. 2017

Přihlášky na střední školu se podávají do 1.března 2017.

Každý žák může podat dvě přihlášky na různé školy.

Přihlášky jsou ke stažení na http://www.cermat.cz/tiskopisy-prihlasek-sl-1404035400.html

Vyplněné přihlášky předejte výchovné poradkyni Mgr. Iloně Polcarové, která zajistí potvrzení a vrácení zpět žákům. Přihlášky dodejte do 10.února 2017.


Lyžařské párkové závody

6. 1. 2017

Zveme žáky 1. stupně na tradiční lyžařské párkové závody, které se uskuteční v úterý 10. ledna 2017 na hřišti u školy.

Předpokládaný start 1. kategorie (1. – 3. ročník) je plánován ve 14 hodin, 2. kategorie (4., 5. ročník) ihned po odjetí 1. kategorie (přibližně ve 14,45 hodin).
Pro každého účastníka je připraveno občerstvení, pro ty nejlepší diplomy, medaile a drobné ceny.
Pro fanoušky - rodiče bude možný vstup na hřiště brankou vlevo vedle vstupu do Relaxačního centra. Děti si mohou lyže přinést do školy již ráno. Se zavazováním lyžáků a nasazením lyží pomohou prvňáčkům a druhákům kamarádi ze školního parlamentu.

Držme si všichni společně palce, ať nám přeje počasí a závody bude možné uskutečnit. V případě nepříznivého počasí a zrušení závodů bude toto žákům sděleno školním rozhlasem.Zpět