Aktuality

Archiv

Rok: 2017 | 2016


Sláva podzimu.

25. 10. 2017

Pod tímto názvem jsme dělávali s přáteli krásné akce plné jeřabin, listí, ohňů, přestrojení a příběhů, opékání ryb i buřtíků, ochutnávek, hudby, tance a malování.
Jsem nadšen, když také v naší škole probíhá plno úžasných akcí v těchto podzimních dnech.
Enviro program ČISTÁ VYSOČINA, Hele lidi, slepíši, návštěva EDENu - ekologického centra, knihovnická akce, opera nás  baví, preventivní program Charity, příprava výstavy DRUŽINA knihovně. Jenom několik fotografií ku dokreslení dokládám. A přeji za vedení školy pěkné podzimní prázdniny spojené s významným stáním svátkem.  Jaroslav Ptáček. Sláva podzimu!


Školní bufet

25. 10. 2017

Vážení rodiče, povykládejte si a pobídněte, prosím, vaše děti.
Pamlsková vyhláška už zlikvidovala nejeden školní bufet. Náš se stále drží i díky kreativitě nabídek a přístupu paní Vladimíry Gruntové, která tento, bohužel  silně ztrátový, provoz zabezpečuje.
Dětí chodí málo, protože začaly nakupovat v nedaleké Vesně a bazénovém bufetu.
Bylo by to škoda, kdybychom bufet zrušili, protože dotovat se opravdu nemůže.
Z toho pramení i tato moje prosba. Děkuji. J.Ptáček
 


Poplach

25. 10. 2017

Cvičný evakuační poplach dnes proběhl výborně. Do dvou minut byli všichni žáci i zaměstnanci na určených venkovních plochách. Včetně kuchařek. Doufáme, že se jim nic nepřipálilo.
Přejeme všem pěkné podzimní prázdniny. J.Ptáček


Doplňovací volby do školské rady

3. 10. 2017

Doplňovací volby do školské rady
Kandidátní listina Švermova


Oznámení zákonným zástupcům. našich žáků o vyhlášení ředitelského volna 29.9.2017.

21. 9. 2017

Usnesení RM. :
Rada města projednala oznámení o vyhlášení ředitelského volna na Základní škole Žďár nad Sázavou, Švermova 4 v pátek 29. 9. 2017 z provozních a organizačních důvodů. 


Napsali o nás

10. 9. 2017


Školní sbor 2017/2018

1. 9. 2017

Každé úterý od 13.30 do 14.30 hod.,

1. zkouška ÚT 19.9. 2017 – kompletování not,

2. zkouška ÚT 26.9.


Kalendář pro školní rok 2017/2018

12. 8. 2017


Naše družba s Polskem.

12. 8. 2017

Proč a jak vznikla?
To vám bylo TAK. Filip T.A.K. je malíř polské národnosti. Žije a tvoří přes 30 let u nás a poslední dobou spolupracuje s naší školou. Ivo Havlík je  novinář a fotograf, žije v Praze i v Přibyslavi a také se zajímá o naši školičku. S nimi  jsem se vypravil v roce 2005 do polské Krzywini – města, které leží poblíž nám dobře známého Lešna.  
V Krzywini byly hasičké oslavy, družební setkání s Francouzi, Maďary, a také jmenování Iva Havlíka čestným občanem.
Zde jsem se setkal i s kolegou z polské školy a vyměňovali si zkušenosti.
Navrhl jsem určitou formu spolupráce učitelů a žáků. Základní ideou byla tato úvaha. Pořádají se výměny a stáže s učiteli i žáky v anglicky, německy i francouzsky mluvících zemích, ale čím dál méně víme o slovanských zemích, nerozumíme jim a neznáme jejich zpěváky, spisovatele, významné události a podobně. Navíc dorozumívacím jazykem může být angličtina, to je pro obě strany druhý jazyk, což je skvělé a navíc si postupně budeme rozumět, když budeme mluvit pomalu - my česky a oni polsky.   Postupně se naše idea realizovala. Proběhla výměna učitelů, na obou stranách se našly spřízněné duše, bez nichž a jejich nadšení i obětování času i prostředků by to nemohlo nikdy fungovat.
Máme podepsánu dohodu, představitelé obou měst těmto aktivitám fandí.
V červnu 2017 přijelo 14 polských dětí, ředitel školy a 2 učitelé, naše rodiny je přijaly s úžasnou pohostinností, spolu s námi a s městem všichni připravili pestrý program včetně společné výuky ve škole.
Program byl velice bohatý. Celý pobyt se všem moc líbil a při loučení ukáply i slzičky. Obě strany se shodly, že v těchto setkáních budeme pokračovat. Proto už začátkem září odjíždí naše skupina do Polska.  Jaroslav Ptáček
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ve dnech 7. – 10. 9. 2017 15 žáků naší školy navštíví své kamarády v partnerské škole  Krzywin v Polsku. Kromě návštěvy školy a pobytu v rodinách svých přátel se naše výprava zúčastní oslav založení města.
Bližší informace o odjezdu a pobytu získají rodiče i žáci, kterých se výměna týká, na schůzce dne 30. 8. v 15:00 hodin ve sborovně školy. Doporučujeme rodičům, aby zavčas vyřídili svým dětem pojištění a zkontrolovali v předstihu cestovní doklady. Pokud se rodiče žáků nebudou moci schůzky zúčastnit, mohou si informace vyžádat u paní zástupkyně Mgr. E. Kociánové.
Mgr. Eva Kociánová
kocianova@4zszdar.cz
tel. 566 503 967 nebo 566 503 961

 


Fotografie ze slavnostního vyřazení

30. 6. 2017

Fotografie ze slavnostního vyřazení deváťáků – 30.6.2017  –  ke stažení ZDE (470 mB)


Poslední střípky školního roku 2016-2017.

29. 6. 2017

Vážení a milí rodiče, kolegové, naši žáci.
Vysypávám na hromádku poslední střípky školního roku 2016.2017. Je to neuvěřitelné, ale další roční cyklus, neopakovatelná etapa v našem životě končí a nová tím začíná.
Pro odcházející deváťáky se otevírá něco nového, zajímavého a inspirativního, nástup na střední školy, na které jsme je chtěli, a doufám, že se nám to povedlo, zodpovědně připravit.
Pro nastupující prvňáčky, pro které jsme, doufám, také vše zdárně připravili, začíná obrovský zlom v životě a organizaci času jejich i rodičů - začátek povinné školní  docházky.


Prodej čipů pro nové žáky

26. 6. 2017

Prodej čipů pro nové žáky naší školy bude ve dnech:

3. a 4. července                7.30 – 12.00 hodin
30. srpna                         7.30 – 8.00  a  11.30 – 14.30 hodin
31. srpna                          7.30 – 8.00  a  11.30 – 15.30 hodin
Žáci prvních tříd nebudou mít první den školní docházky tj. 4. 9. přihlášený oběd.


Ředitelské volno zámecká škola od 28. - 30.6.2017

15. 6. 2017

Vyhlášení ředitelského volna pro školu zámek


Zákaz vjezdu do areálu školy Zámek

9. 6. 2017

Důležité oznámení
Vzhledem k tomu, že rodiče neustále porušovali zákaz vjezdu do areálu Zámku, se tento stává od 15.5. 2017 pěší zónou. Důrazně žádáme rodiče, aby nevjížděli do areálu, využijte parkoviště. Porušení zákazu bude pokutováno policií. Toto platí i pro zaměstnance areálu.


Schůzka žáků i rodičů budoucích 6. tříd

4. 6. 2017

Dne 8.6. 2017 se v 15,30 hodin koná schůzka žáků i rodičů budoucích šestých tříd .
Žáci se seznámí se svými budoucími třídními učiteli a společně se vyfotografují do školního kalendáře.
Rodiče obdrží informace o harmonizačních dnech na počátku příštího školního roku.


Květen 2017 - slovo ředitele školy

4. 6. 2017

Pěkný den.
Čas letí neuvěřitelnou rychlostí.
Vím, že na webu kromě prospěchu a jídelního lístku sledujete i průběžné zprávy z naší školy. Naše aktivity jsou velké, a tak jezdí naši žáci na rozmanitá místa. Na exkurze, do Prahy na vyhodnocení matematické soutěže Pangea, na šachové mistrovství republiky, pro sportovní medaile i ocenění v olympiádách, které poté pomáhají v přijetí na vybrané čtyřleté střední školy. Čímž blahopřejeme našim úspěšným deváťákům, kteří se v drtivé většině dostali na svoje vytoužené školy. Děkujeme í všem nastupujícím prvňáčkům, že si vybrali naše školičky (Zámeckou a Švermovu) a brzy budou mít (ve středu 7.6.) první schůzku se svojí paní učitelkou a poté od 4.září 2017 nastoupí do našich dvou škol už naostro.


Pozvánka pro prvňáčky

25. 5. 2017


„Letní biatlon“ – 2. ročník

22. 5. 2017

Zveme děvčata a kluky 1. stupně k účasti v 2. ročníku „Letního biatlonu“ 
Kde: školní hřiště
Kdy: ve středu 31. května, začátek ve 13,30 hodin
Pravidla:              

  • soutěžit se bude po ročnících, kategorie chlapci a dívky
  • všichni účastníci budou mít možnost se po absolvování závodu občerstvit
  • nejlepší budou odměněni diplomy, medailemi a drobnými cenami
  • účastníci  poběží 1 okruh (1.-3. ročník) nebo 2 okruhy (4.a  5. ročník), na stanovišti budou plnit úkol
  • v případě nesplnění, bude účastník absolvovat trestné kolo
  • vítězí účastník s nejlepším časem v cíli
  • účastníci se po celou dobu budou pohybovat  v prostoru hřiště a školy 
  • budou dbát pokynů pořadatelů a učitelů
  • v případě nedodržení pravidel a pokynů, budou informováni rodiče a soutěžící bude ze soutěže vyloučen
  • vyhlášení výsledků soutěže proběhne ihned po skončení

Důležité informace:    akci zajišťuje školní parlament pod vedením Jitky Holemářové a Simony Kirchnerové Všichni, co nebudete zapojeni do soutěže, přijďte povzbudit své kamarády. 
Zároveň srdečně zveme rodiče, sourozence, babičky a dědečky, aby přišli povzbudit své ratolesti. Přijďte fandit!!!


V červnu proběhne tradiční sběr papíru

21. 5. 2017

Kdy:     
7. 6.  13:30 – 16:00
8. 6. 7:00 – 8:00
Množství nad  70kg prosím dovézt přímo na sběrný dvůr (Brněnská) a lísteček s množstvím zapsat ve škole.
Finanční částka bude rozdělena do jednotlivých tříd.


PUSŤ SI NOHY NA ŠPACÍR

14. 5. 2017

V neděli 11.6. od 14.00 se koná odpolední společná akce SRPŠ a dětí. Srdečně zveme všechny děti s rodiči a učitele. Vyrazíme od vchodu školy do přírody plnit zábavné úkoly na jednotlivých stanovištích. Celou nenáročnou trasu (cca. 3-4 km) podle plánku zakončíme u ohně, kde bude možno opéci buřtík. S sebou si vezměte dobrou náladu, sportovní oblečení, pití, svačinku či buřtík. Za nepříznivého počasí (déšť, sněžení, mráz) akce odpadá. Tak doufejme, že se nám podaří hezké počasí objednat. Z organizačních důvodů, prosím, potvrďte závazně svoji účast. Za děti na této akci odpovídají rodiče sami, nebo si zajistí doprovod. Ostatní podrobnosti ohledně akce budou dostupné po zjištění přihlášeného počtu účastníků.


OKRESNÍ KOLO SOUTĚŽE MLADÝCH ZDRAVOTNÍKÚ

14. 5. 2017

Ve čtvrtek 4. května se naši žáci zúčastnili okresního kola soutěže mladých zdravotníků, které pořádal  Český červený kříž Oblastní spolek ve Žďáře nad Sázavou. Soutěž ověřovala znalosti a praktické dovednosti v poskytování první pomoci. Naše žáky připravovala na soutěž členka ČČK paní Novotná. Naši soutěžící byli připraveni skvěle – děkujeme! Starší žáci obsadili  3. místo. Naši školu  reprezentovali :  Matěj Novotný (7. D), Barbora Nováčková (7.D),  Natálie Rohrichová (7. D), Radek Chmelař  (7. D) a Ester Jalušková (7. C). Družstvo mladších žáků ve složení  David Bořil, Lucie Gregorová, Pavel Kvapil, Elisa Řetická, Lucie Dvořáková a Michaela Dolanská (všichni  4. A) obsadilo krásné 2. místo.
Všem děkujeme za úspěšnou reprezentaci školy.


Filmový den

4. 5. 2017

Náš aktivní žákovský parlament organizuje zajímavé věci. Krajská setkání žákovských parlamentů, barevné dny, sběrové akce, spolupráci tříd a vedení škol, pojmenovávání a řešení problémů, spolupráci s jídelnou a mnoho dalšího. Na pátek 28.4. vyhlásil FILMOVÝ DEN. Podmínkou bylo přijít ve filmovém oblečení a a dobrou náladou.

Vše se v jejich režii podařilo, zúčastnili se žáci, učitelé i vedení školy. Během velké přestávky proběla zajímavá představení. Získali jsme i mnoho podnětů na vylepšení pro příště, ale všichni si zaslouží velké poklepání na rameno.
Jaroslav Ptáček, ředitel školy.


Okresní kolo Matematické olympiády

22. 4. 2017

4. dubna proběhlo okresní kolo matematické olympiády.
V kategorii  Z5 soutěžilo 77 dětí, 5 žáků obsadilo 2. místo :
Lucie Braunová  5.A, Veronika Veselá 5.A, Anna Mokříšová  5.B, Hugo Škorpík 5.B, Jana Štolová 5.B;
9 žáků se stalo úspěšnými řešiteli :          
10. místo František Troubil 5.B, 14.m. Veronika Rousová 5.B, 14.m. Tommy Šlahař 5.B, 14.m. Veronika Přibylová 5.B. 41.m. Eva Hejlová 5.A, 41.m. Eliška Jadrná 5.A, 41.m. Kateřina Kobylková 5.B, 49.m. Nikola Filipenská 5.B, 49.m. Martin Sláma 5.B.
V kategorii Z6 soutěžilo 69 dětí ,  Eva Rusnáková  obsadila krásné 5. místo, 8. místo Václav Turinský a Jan Šteidl byl na 33. místě také úspěšným řešitelem .
V kategorii Z7  soutěžilo 50 chlapců a děvčat, Andrea Mazánková obsadila krásné 12. místo  a Tereza Doležalová byla na 22. místě také úspěšným řešitelem .
V kategorii Z8 soutěžilo 58 mladých matematiků, Natálie Kuttelwascherová obsadila krásné 15. místo  a Milan Marek na 24. místě byl také úspěšným řešitelem.
V krajském kole MO9 nás reprezentovala  Kristýna Čípková, která se stala úspěšnou řešitelkou a obsadila 26.místo.
Všem děkujeme za vzornou přípravu ve školním kole a snahu v kole okresním.


Rozhodnutí o přijetí - první třídy Švermova 4 a zámecká škola

12. 4. 2017

Rozhodnutí o přijetí pro Švermova 4 a zámeckou školu


MASOPUST 2017

26. 3. 2017

28. února jsme oslavili masopustní úterý jako každý rok KARNEVALEM, na který jsme si v praktických činnostech vyráběli masky, v prvouce a českém jazyce jsme si povídali o tradicích masopustu u nás na Vysočině. V úterý si žáci oblékli masky, v průvodu došli do tělocvičny, kde starostové tříd požádali pana ředitele o zahájení zábavy a udělení PRÁVA MASOPUSTU. Potom teprve začala ta pravá zábava. Ve velké tělocvičně se děti naučily pod vedením paní zástupkyně Lenky Litochlebové a dívek z parlamentu 2 tance. V malé tělocvičně se žáci zapojili do masopustních her, které byly upravené. Nestínali kohouta, ale přecházeli kladinku se čtveratým kohoutem na hlavě a ten nesměl spadnout. V babském mlýně se nám nepodařilo přemílat staré báby na mladé, zato si děti zakroužily obručí. Tak podobně byly hry přizpůsobeny našim možnostem. Po přestávce děti hádaly, kdo se schoval pod maskou medvěda. V 11 hodin jsme potrestali ty, kteří se provinili proti právu masopustu. Nakonec jsme pochovali basu, vrátili správu školy panu řediteli a karneval skončil. Na popeleční středu jsme si pochutnali na výborných koblížcích ve školní jídelně. Začal půst a my se už těšíme na příští masopust.


MEZINÁRODNÍ MATEMATICKÁ SOUTĚŽ - KLOKAN 2017

26. 3. 2017

Ve druhém březnovém  týdnu se žáci naší školy zúčastnili mezinárodní matematické soutěže KLOKAN.


Den učitelů

21. 3. 2017


Pozvánka

21. 3. 2017

Co se dělo v naší škole

21. 2. 2017

Už uběhly tři týdny od pololetního vysvědčení, kdy prvňáčci obdrželi svoje úplně první, deváťáci naopak téměř poslední ohodnocení. Štěstím zářili všichni (jen to někteří nedávali s vrozenou skromností patřičně najevo). Žáci mají před sebou zasloužené týdenní jarní prázdniny. Těšíme se, že se pořádně vysportují, odpočinou si, doléčí se a s novou chutí se vrhnou na jarní měsíce plné učení a důležitých událostí. My zase během volného týdne něco na školičce a jídelně vylepšíme.

A nyní popořádku o některých zajímavostech z naší školy.


P O Z V Á N K A k zápisu žáků do 1. třídy

25. 1. 2017

Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4
P O Z V Á N K A k zápisu žáků do 1. třídy
pod heslem
Strašidel se nebojte - jen si s nimi pohrajte !


Základní informace k přijímacímu řízení na osmiletá gymnázia

14. 1. 2017

Přihlášky na střední školu se podávají do 1.března 2017.

Každý žák může podat dvě přihlášky na různé školy.

Přihlášky jsou ke stažení na http://www.cermat.cz/tiskopisy-prihlasek-sl-1404035400.html

Vyplněné přihlášky předejte výchovné poradkyni Mgr. Iloně Polcarové, která zajistí potvrzení a vrácení zpět žákům. Přihlášky dodejte do 10.února 2017.


Lyžařské párkové závody

6. 1. 2017

Zveme žáky 1. stupně na tradiční lyžařské párkové závody, které se uskuteční v úterý 10. ledna 2017 na hřišti u školy.

Předpokládaný start 1. kategorie (1. – 3. ročník) je plánován ve 14 hodin, 2. kategorie (4., 5. ročník) ihned po odjetí 1. kategorie (přibližně ve 14,45 hodin).
Pro každého účastníka je připraveno občerstvení, pro ty nejlepší diplomy, medaile a drobné ceny.
Pro fanoušky - rodiče bude možný vstup na hřiště brankou vlevo vedle vstupu do Relaxačního centra. Děti si mohou lyže přinést do školy již ráno. Se zavazováním lyžáků a nasazením lyží pomohou prvňáčkům a druhákům kamarádi ze školního parlamentu.

Držme si všichni společně palce, ať nám přeje počasí a závody bude možné uskutečnit. V případě nepříznivého počasí a zrušení závodů bude toto žákům sděleno školním rozhlasem.Zpět