Aktuality

Archiv

Rok: 2017 | 2016


PUSŤ SI NOHY NA ŠPACÍR

14. 5. 2017

V neděli 11.6. od 14.00 se koná odpolední společná akce SRPŠ a dětí. Srdečně zveme všechny děti s rodiči a učitele. Vyrazíme od vchodu školy do přírody plnit zábavné úkoly na jednotlivých stanovištích. Celou nenáročnou trasu (cca. 3-4 km) podle plánku zakončíme u ohně, kde bude možno opéci buřtík. S sebou si vezměte dobrou náladu, sportovní oblečení, pití, svačinku či buřtík. Za nepříznivého počasí (déšť, sněžení, mráz) akce odpadá. Tak doufejme, že se nám podaří hezké počasí objednat. Z organizačních důvodů, prosím, potvrďte závazně svoji účast. Za děti na této akci odpovídají rodiče sami, nebo si zajistí doprovod. Ostatní podrobnosti ohledně akce budou dostupné po zjištění přihlášeného počtu účastníků.


OKRESNÍ KOLO SOUTĚŽE MLADÝCH ZDRAVOTNÍKÚ

14. 5. 2017

Ve čtvrtek 4. května se naši žáci zúčastnili okresního kola soutěže mladých zdravotníků, které pořádal  Český červený kříž Oblastní spolek ve Žďáře nad Sázavou. Soutěž ověřovala znalosti a praktické dovednosti v poskytování první pomoci. Naše žáky připravovala na soutěž členka ČČK paní Novotná. Naši soutěžící byli připraveni skvěle – děkujeme! Starší žáci obsadili  3. místo. Naši školu  reprezentovali :  Matěj Novotný (7. D), Barbora Nováčková (7.D),  Natálie Rohrichová (7. D), Radek Chmelař  (7. D) a Ester Jalušková (7. C). Družstvo mladších žáků ve složení  David Bořil, Lucie Gregorová, Pavel Kvapil, Elisa Řetická, Lucie Dvořáková a Michaela Dolanská (všichni  4. A) obsadilo krásné 2. místo.
Všem děkujeme za úspěšnou reprezentaci školy.


Filmový den

4. 5. 2017

Náš aktivní žákovský parlament organizuje zajímavé věci. Krajská setkání žákovských parlamentů, barevné dny, sběrové akce, spolupráci tříd a vedení škol, pojmenovávání a řešení problémů, spolupráci s jídelnou a mnoho dalšího. Na pátek 28.4. vyhlásil FILMOVÝ DEN. Podmínkou bylo přijít ve filmovém oblečení a a dobrou náladou.

Vše se v jejich režii podařilo, zúčastnili se žáci, učitelé i vedení školy. Během velké přestávky proběla zajímavá představení. Získali jsme i mnoho podnětů na vylepšení pro příště, ale všichni si zaslouží velké poklepání na rameno.
Jaroslav Ptáček, ředitel školy.


Okresní kolo Matematické olympiády

22. 4. 2017

4. dubna proběhlo okresní kolo matematické olympiády.
V kategorii  Z5 soutěžilo 77 dětí, 5 žáků obsadilo 2. místo :
Lucie Braunová  5.A, Veronika Veselá 5.A, Anna Mokříšová  5.B, Hugo Škorpík 5.B, Jana Štolová 5.B;
9 žáků se stalo úspěšnými řešiteli :          
10. místo František Troubil 5.B, 14.m. Veronika Rousová 5.B, 14.m. Tommy Šlahař 5.B, 14.m. Veronika Přibylová 5.B. 41.m. Eva Hejlová 5.A, 41.m. Eliška Jadrná 5.A, 41.m. Kateřina Kobylková 5.B, 49.m. Nikola Filipenská 5.B, 49.m. Martin Sláma 5.B.
V kategorii Z6 soutěžilo 69 dětí ,  Eva Rusnáková  obsadila krásné 5. místo, 8. místo Václav Turinský a Jan Šteidl byl na 33. místě také úspěšným řešitelem .
V kategorii Z7  soutěžilo 50 chlapců a děvčat, Andrea Mazánková obsadila krásné 12. místo  a Tereza Doležalová byla na 22. místě také úspěšným řešitelem .
V kategorii Z8 soutěžilo 58 mladých matematiků, Natálie Kuttelwascherová obsadila krásné 15. místo  a Milan Marek na 24. místě byl také úspěšným řešitelem.
V krajském kole MO9 nás reprezentovala  Kristýna Čípková, která se stala úspěšnou řešitelkou a obsadila 26.místo.
Všem děkujeme za vzornou přípravu ve školním kole a snahu v kole okresním.


Rozhodnutí o přijetí - první třídy Švermova 4 a zámecká škola

12. 4. 2017

Rozhodnutí o přijetí pro Švermova 4 a zámeckou školu


MASOPUST 2017

26. 3. 2017

28. února jsme oslavili masopustní úterý jako každý rok KARNEVALEM, na který jsme si v praktických činnostech vyráběli masky, v prvouce a českém jazyce jsme si povídali o tradicích masopustu u nás na Vysočině. V úterý si žáci oblékli masky, v průvodu došli do tělocvičny, kde starostové tříd požádali pana ředitele o zahájení zábavy a udělení PRÁVA MASOPUSTU. Potom teprve začala ta pravá zábava. Ve velké tělocvičně se děti naučily pod vedením paní zástupkyně Lenky Litochlebové a dívek z parlamentu 2 tance. V malé tělocvičně se žáci zapojili do masopustních her, které byly upravené. Nestínali kohouta, ale přecházeli kladinku se čtveratým kohoutem na hlavě a ten nesměl spadnout. V babském mlýně se nám nepodařilo přemílat staré báby na mladé, zato si děti zakroužily obručí. Tak podobně byly hry přizpůsobeny našim možnostem. Po přestávce děti hádaly, kdo se schoval pod maskou medvěda. V 11 hodin jsme potrestali ty, kteří se provinili proti právu masopustu. Nakonec jsme pochovali basu, vrátili správu školy panu řediteli a karneval skončil. Na popeleční středu jsme si pochutnali na výborných koblížcích ve školní jídelně. Začal půst a my se už těšíme na příští masopust.


MEZINÁRODNÍ MATEMATICKÁ SOUTĚŽ - KLOKAN 2017

26. 3. 2017

Ve druhém březnovém  týdnu se žáci naší školy zúčastnili mezinárodní matematické soutěže KLOKAN.


Den učitelů

21. 3. 2017


Pozvánka

21. 3. 2017

Co se dělo v naší škole

21. 2. 2017

Už uběhly tři týdny od pololetního vysvědčení, kdy prvňáčci obdrželi svoje úplně první, deváťáci naopak téměř poslední ohodnocení. Štěstím zářili všichni (jen to někteří nedávali s vrozenou skromností patřičně najevo). Žáci mají před sebou zasloužené týdenní jarní prázdniny. Těšíme se, že se pořádně vysportují, odpočinou si, doléčí se a s novou chutí se vrhnou na jarní měsíce plné učení a důležitých událostí. My zase během volného týdne něco na školičce a jídelně vylepšíme.

A nyní popořádku o některých zajímavostech z naší školy.


P O Z V Á N K A k zápisu žáků do 1. třídy

25. 1. 2017

Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4
P O Z V Á N K A k zápisu žáků do 1. třídy
pod heslem
Strašidel se nebojte - jen si s nimi pohrajte !


Základní informace k přijímacímu řízení na osmiletá gymnázia

14. 1. 2017

Přihlášky na střední školu se podávají do 1.března 2017.

Každý žák může podat dvě přihlášky na různé školy.

Přihlášky jsou ke stažení na http://www.cermat.cz/tiskopisy-prihlasek-sl-1404035400.html

Vyplněné přihlášky předejte výchovné poradkyni Mgr. Iloně Polcarové, která zajistí potvrzení a vrácení zpět žákům. Přihlášky dodejte do 10.února 2017.


Lyžařské párkové závody

6. 1. 2017

Zveme žáky 1. stupně na tradiční lyžařské párkové závody, které se uskuteční v úterý 10. ledna 2017 na hřišti u školy.

Předpokládaný start 1. kategorie (1. – 3. ročník) je plánován ve 14 hodin, 2. kategorie (4., 5. ročník) ihned po odjetí 1. kategorie (přibližně ve 14,45 hodin).
Pro každého účastníka je připraveno občerstvení, pro ty nejlepší diplomy, medaile a drobné ceny.
Pro fanoušky - rodiče bude možný vstup na hřiště brankou vlevo vedle vstupu do Relaxačního centra. Děti si mohou lyže přinést do školy již ráno. Se zavazováním lyžáků a nasazením lyží pomohou prvňáčkům a druhákům kamarádi ze školního parlamentu.

Držme si všichni společně palce, ať nám přeje počasí a závody bude možné uskutečnit. V případě nepříznivého počasí a zrušení závodů bude toto žákům sděleno školním rozhlasem.Zpět