Švermova

Volba povolání

17. 11. 2017

Pro školní rok 2018/2019 se ke studiu ve středních školách pro první kolo přijímacího řízení mohou podávat dvě přihlášky.
Přihlášku je třeba podat na střední školu do 1. března 2018.
Přihlášku na SŠ, kde se konají talentové zkoušky, je třeba podat do 30. listopadu 2017.
Zápisový lístek obdrží žáci ( zákonní zástupci) v lednu 2018 na třídních schůzkách.
Ředitelé středních škol si budou sami stanovovat kritéria pro přijetí, termíny přijímacích zkoušek a předpokládané počty přijímaných uchazečů.
To vše musí zveřejnit nejpozději do 31. ledna 2018.

Termíny jednotných přijímacích zkoušek:
1. termín:
12. 4. 2018 pro čtyřleté maturitní obory (z 9.r.),
13. 4. pro víceletá gymnázia (z 5.r.)
2. termín:
16. 4. 2018 pro čtyřleté maturitní obory,
17. 4. pro víceletá gymnázia
náhradní termín: 10. a 11. 5. 2018

Uchazeči o ostatní (nematuritní) obory jednotnou přijímací zkoušku nekonají.
Schůzka rodičů žáků 9. tříd se koná 23.11.2017 v 15:30 ve školní jídelně.


Sběr papíru

11. 11. 2017

Sběr papíru
22.11. 13:30-16:00 hod.
23.11. 07:00-08:00 hod.
Množství nad 60 kg odvezte prosim na sběrný dvůr na Jihlavské ulici a nechte si vystavit potvrzení.  Děkujeme –  Ekotým


Zprávičky z naší školičky.

10. 11. 2017

Opět přicházíme s některými informacemi za říjen a začátek listopadu a omlouvám se za zdrobnělinu, zprávy ze školy ale zní tak nějak nelibozvučně.
O některých akcích vám ve zkratce, ale o to více poutavěji, píší a fotografiemi dokládají šikovné kolegyně. Dodal jsem ještě několik foteček. Jedná se o tyto tři důležité akce:
Probíhají volby, kdy se volí zástupce rodičů do Školské rady. Foto je ze zámecké školy.
Všichni deváťáci se v pátek 3. 11. zúčastnili moc zajímavé akce pod názvem Svojí cestou. V místním kině se představilo celkem šest osobností, které na svém příběhu dokumentovaly, že když se chce, tak to jde a dosáhnete svých cílů. Ohlasy našich žáků byly pěkné, zajímavé a inspirativní.

A ještě velký úspěch žáků 9.A a 9.B, kteří se zúčastnili soutěže, která byla součástí Festivalu vzdělávání a Dne otevřených dveří žďárských firem. Nevšedním způsobem měli vytvořit umělecké dílko, kde budou zmíněné firmy zachyceny a také zmíněno město Žďár. Jejich úžasná videa s uměleckou nadsázkou i jadrnou mluvou vzbudila zaslouženou pozornost. Obě třídy dostaly 1.cenu , což je 15 000,- Kč na školní výlet. Gratulace a užijte si to. 

A že se dobrá věc podařila a věž úspěšně stojí, dokládají naši stavebníci z družiny.

Jaroslav PtáčekSláva podzimu.

25. 10. 2017

Pod tímto názvem jsme dělávali s přáteli krásné akce plné jeřabin, listí, ohňů, přestrojení a příběhů, opékání ryb i buřtíků, ochutnávek, hudby, tance a malování.
Jsem nadšen, když také v naší škole probíhá plno úžasných akcí v těchto podzimních dnech.
Enviro program ČISTÁ VYSOČINA, Hele lidi, slepíši, návštěva EDENu - ekologického centra, knihovnická akce, opera nás  baví, preventivní program Charity, příprava výstavy DRUŽINA knihovně. Jenom několik fotografií ku dokreslení dokládám. A přeji za vedení školy pěkné podzimní prázdniny spojené s významným stáním svátkem.  Jaroslav Ptáček. Sláva podzimu!


Školní bufet

25. 10. 2017

Vážení rodiče, povykládejte si a pobídněte, prosím, vaše děti.
Pamlsková vyhláška už zlikvidovala nejeden školní bufet. Náš se stále drží i díky kreativitě nabídek a přístupu paní Vladimíry Gruntové, která tento, bohužel  silně ztrátový, provoz zabezpečuje.
Dětí chodí málo, protože začaly nakupovat v nedaleké Vesně a bazénovém bufetu.
Bylo by to škoda, kdybychom bufet zrušili, protože dotovat se opravdu nemůže.
Z toho pramení i tato moje prosba. Děkuji. J.Ptáček
 


Poplach

25. 10. 2017

Cvičný evakuační poplach dnes proběhl výborně. Do dvou minut byli všichni žáci i zaměstnanci na určených venkovních plochách. Včetně kuchařek. Doufáme, že se jim nic nepřipálilo.
Přejeme všem pěkné podzimní prázdniny. J.Ptáček


Doplňovací volby do školské rady

3. 10. 2017

Doplňovací volby do školské rady
Kandidátní listina Švermova


Oznámení zákonným zástupcům. našich žáků o vyhlášení ředitelského volna 29.9.2017.

21. 9. 2017

Usnesení RM. :
Rada města projednala oznámení o vyhlášení ředitelského volna na Základní škole Žďár nad Sázavou, Švermova 4 v pátek 29. 9. 2017 z provozních a organizačních důvodů. 


Napsali o nás

10. 9. 2017


Školní sbor 2017/2018

1. 9. 2017

Každé úterý od 13.30 do 14.30 hod.,

1. zkouška ÚT 19.9. 2017 – kompletování not,

2. zkouška ÚT 26.9.


Kalendář pro školní rok 2017/2018

12. 8. 2017


Naše družba s Polskem.

12. 8. 2017

Proč a jak vznikla?
To vám bylo TAK. Filip T.A.K. je malíř polské národnosti. Žije a tvoří přes 30 let u nás a poslední dobou spolupracuje s naší školou. Ivo Havlík je  novinář a fotograf, žije v Praze i v Přibyslavi a také se zajímá o naši školičku. S nimi  jsem se vypravil v roce 2005 do polské Krzywini – města, které leží poblíž nám dobře známého Lešna.  
V Krzywini byly hasičké oslavy, družební setkání s Francouzi, Maďary, a také jmenování Iva Havlíka čestným občanem.
Zde jsem se setkal i s kolegou z polské školy a vyměňovali si zkušenosti.
Navrhl jsem určitou formu spolupráce učitelů a žáků. Základní ideou byla tato úvaha. Pořádají se výměny a stáže s učiteli i žáky v anglicky, německy i francouzsky mluvících zemích, ale čím dál méně víme o slovanských zemích, nerozumíme jim a neznáme jejich zpěváky, spisovatele, významné události a podobně. Navíc dorozumívacím jazykem může být angličtina, to je pro obě strany druhý jazyk, což je skvělé a navíc si postupně budeme rozumět, když budeme mluvit pomalu - my česky a oni polsky.   Postupně se naše idea realizovala. Proběhla výměna učitelů, na obou stranách se našly spřízněné duše, bez nichž a jejich nadšení i obětování času i prostředků by to nemohlo nikdy fungovat.
Máme podepsánu dohodu, představitelé obou měst těmto aktivitám fandí.
V červnu 2017 přijelo 14 polských dětí, ředitel školy a 2 učitelé, naše rodiny je přijaly s úžasnou pohostinností, spolu s námi a s městem všichni připravili pestrý program včetně společné výuky ve škole.
Program byl velice bohatý. Celý pobyt se všem moc líbil a při loučení ukáply i slzičky. Obě strany se shodly, že v těchto setkáních budeme pokračovat. Proto už začátkem září odjíždí naše skupina do Polska.  Jaroslav Ptáček
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ve dnech 7. – 10. 9. 2017 15 žáků naší školy navštíví své kamarády v partnerské škole  Krzywin v Polsku. Kromě návštěvy školy a pobytu v rodinách svých přátel se naše výprava zúčastní oslav založení města.
Bližší informace o odjezdu a pobytu získají rodiče i žáci, kterých se výměna týká, na schůzce dne 30. 8. v 15:00 hodin ve sborovně školy. Doporučujeme rodičům, aby zavčas vyřídili svým dětem pojištění a zkontrolovali v předstihu cestovní doklady. Pokud se rodiče žáků nebudou moci schůzky zúčastnit, mohou si informace vyžádat u paní zástupkyně Mgr. E. Kociánové.
Mgr. Eva Kociánová
kocianova@4zszdar.cz
tel. 566 503 967 nebo 566 503 961

 


Fotografie ze slavnostního vyřazení

30. 6. 2017

Fotografie ze slavnostního vyřazení deváťáků – 30.6.2017  –  ke stažení ZDE (470 mB)


Poslední střípky školního roku 2016-2017.

29. 6. 2017

Vážení a milí rodiče, kolegové, naši žáci.
Vysypávám na hromádku poslední střípky školního roku 2016.2017. Je to neuvěřitelné, ale další roční cyklus, neopakovatelná etapa v našem životě končí a nová tím začíná.
Pro odcházející deváťáky se otevírá něco nového, zajímavého a inspirativního, nástup na střední školy, na které jsme je chtěli, a doufám, že se nám to povedlo, zodpovědně připravit.
Pro nastupující prvňáčky, pro které jsme, doufám, také vše zdárně připravili, začíná obrovský zlom v životě a organizaci času jejich i rodičů - začátek povinné školní  docházky.


Prodej čipů pro nové žáky

26. 6. 2017

Prodej čipů pro nové žáky naší školy bude ve dnech:

3. a 4. července                7.30 – 12.00 hodin
30. srpna                         7.30 – 8.00  a  11.30 – 14.30 hodin
31. srpna                          7.30 – 8.00  a  11.30 – 15.30 hodin
Žáci prvních tříd nebudou mít první den školní docházky tj. 4. 9. přihlášený oběd.


Ředitelské volno zámecká škola od 28. - 30.6.2017

15. 6. 2017

Vyhlášení ředitelského volna pro školu zámek


Zákaz vjezdu do areálu školy Zámek

9. 6. 2017

Důležité oznámení
Vzhledem k tomu, že rodiče neustále porušovali zákaz vjezdu do areálu Zámku, se tento stává od 15.5. 2017 pěší zónou. Důrazně žádáme rodiče, aby nevjížděli do areálu, využijte parkoviště. Porušení zákazu bude pokutováno policií. Toto platí i pro zaměstnance areálu.


Schůzka žáků i rodičů budoucích 6. tříd

4. 6. 2017

Dne 8.6. 2017 se v 15,30 hodin koná schůzka žáků i rodičů budoucích šestých tříd .
Žáci se seznámí se svými budoucími třídními učiteli a společně se vyfotografují do školního kalendáře.
Rodiče obdrží informace o harmonizačních dnech na počátku příštího školního roku.


Květen 2017 - slovo ředitele školy

4. 6. 2017

Pěkný den.
Čas letí neuvěřitelnou rychlostí.
Vím, že na webu kromě prospěchu a jídelního lístku sledujete i průběžné zprávy z naší školy. Naše aktivity jsou velké, a tak jezdí naši žáci na rozmanitá místa. Na exkurze, do Prahy na vyhodnocení matematické soutěže Pangea, na šachové mistrovství republiky, pro sportovní medaile i ocenění v olympiádách, které poté pomáhají v přijetí na vybrané čtyřleté střední školy. Čímž blahopřejeme našim úspěšným deváťákům, kteří se v drtivé většině dostali na svoje vytoužené školy. Děkujeme í všem nastupujícím prvňáčkům, že si vybrali naše školičky (Zámeckou a Švermovu) a brzy budou mít (ve středu 7.6.) první schůzku se svojí paní učitelkou a poté od 4.září 2017 nastoupí do našich dvou škol už naostro.


Pozvánka pro prvňáčky

25. 5. 2017


„Letní biatlon“ – 2. ročník

22. 5. 2017

Zveme děvčata a kluky 1. stupně k účasti v 2. ročníku „Letního biatlonu“ 
Kde: školní hřiště
Kdy: ve středu 31. května, začátek ve 13,30 hodin
Pravidla:              

  • soutěžit se bude po ročnících, kategorie chlapci a dívky
  • všichni účastníci budou mít možnost se po absolvování závodu občerstvit
  • nejlepší budou odměněni diplomy, medailemi a drobnými cenami
  • účastníci  poběží 1 okruh (1.-3. ročník) nebo 2 okruhy (4.a  5. ročník), na stanovišti budou plnit úkol
  • v případě nesplnění, bude účastník absolvovat trestné kolo
  • vítězí účastník s nejlepším časem v cíli
  • účastníci se po celou dobu budou pohybovat  v prostoru hřiště a školy 
  • budou dbát pokynů pořadatelů a učitelů
  • v případě nedodržení pravidel a pokynů, budou informováni rodiče a soutěžící bude ze soutěže vyloučen
  • vyhlášení výsledků soutěže proběhne ihned po skončení

Důležité informace:    akci zajišťuje školní parlament pod vedením Jitky Holemářové a Simony Kirchnerové Všichni, co nebudete zapojeni do soutěže, přijďte povzbudit své kamarády. 
Zároveň srdečně zveme rodiče, sourozence, babičky a dědečky, aby přišli povzbudit své ratolesti. Přijďte fandit!!!


V červnu proběhne tradiční sběr papíru

21. 5. 2017

Kdy:     
7. 6.  13:30 – 16:00
8. 6. 7:00 – 8:00
Množství nad  70kg prosím dovézt přímo na sběrný dvůr (Brněnská) a lísteček s množstvím zapsat ve škole.
Finanční částka bude rozdělena do jednotlivých tříd.


Archiv