Švermova

Okresní kolo Matematické olympiády

22. 4. 2017

4. dubna proběhlo okresní kolo matematické olympiády.
V kategorii  Z5 soutěžilo 77 dětí, 5 žáků obsadilo 2. místo :
Lucie Braunová  5.A, Veronika Veselá 5.A, Anna Mokříšová  5.B, Hugo Škorpík 5.B, Jana Štolová 5.B;
9 žáků se stalo úspěšnými řešiteli :          
10. místo František Troubil 5.B, 14.m. Veronika Rousová 5.B, 14.m. Tommy Šlahař 5.B, 14.m. Veronika Přibylová 5.B. 41.m. Eva Hejlová 5.A, 41.m. Eliška Jadrná 5.A, 41.m. Kateřina Kobylková 5.B, 49.m. Nikola Filipenská 5.B, 49.m. Martin Sláma 5.B.
V kategorii Z6 soutěžilo 69 dětí ,  Eva Rusnáková  obsadila krásné 5. místo, 8. místo Václav Turinský a Jan Šteidl byl na 33. místě také úspěšným řešitelem .
V kategorii Z7  soutěžilo 50 chlapců a děvčat, Andrea Mazánková obsadila krásné 12. místo  a Tereza Doležalová byla na 22. místě také úspěšným řešitelem .
V kategorii Z8 soutěžilo 58 mladých matematiků, Natálie Kuttelwascherová obsadila krásné 15. místo  a Milan Marek na 24. místě byl také úspěšným řešitelem.
V krajském kole MO9 nás reprezentovala  Kristýna Čípková, která se stala úspěšnou řešitelkou a obsadila 26.místo.
Všem děkujeme za vzornou přípravu ve školním kole a snahu v kole okresním.


Rozhodnutí o přijetí - první třídy Švermova 4 a zámecká škola

12. 4. 2017

Rozhodnutí o přijetí pro Švermova 4 a zámeckou školu


MASOPUST 2017

26. 3. 2017

28. února jsme oslavili masopustní úterý jako každý rok KARNEVALEM, na který jsme si v praktických činnostech vyráběli masky, v prvouce a českém jazyce jsme si povídali o tradicích masopustu u nás na Vysočině. V úterý si žáci oblékli masky, v průvodu došli do tělocvičny, kde starostové tříd požádali pana ředitele o zahájení zábavy a udělení PRÁVA MASOPUSTU. Potom teprve začala ta pravá zábava. Ve velké tělocvičně se děti naučily pod vedením paní zástupkyně Lenky Litochlebové a dívek z parlamentu 2 tance. V malé tělocvičně se žáci zapojili do masopustních her, které byly upravené. Nestínali kohouta, ale přecházeli kladinku se čtveratým kohoutem na hlavě a ten nesměl spadnout. V babském mlýně se nám nepodařilo přemílat staré báby na mladé, zato si děti zakroužily obručí. Tak podobně byly hry přizpůsobeny našim možnostem. Po přestávce děti hádaly, kdo se schoval pod maskou medvěda. V 11 hodin jsme potrestali ty, kteří se provinili proti právu masopustu. Nakonec jsme pochovali basu, vrátili správu školy panu řediteli a karneval skončil. Na popeleční středu jsme si pochutnali na výborných koblížcích ve školní jídelně. Začal půst a my se už těšíme na příští masopust.


MEZINÁRODNÍ MATEMATICKÁ SOUTĚŽ - KLOKAN 2017

26. 3. 2017

Ve druhém březnovém  týdnu se žáci naší školy zúčastnili mezinárodní matematické soutěže KLOKAN.


Den učitelů

21. 3. 2017


Pozvánka

21. 3. 2017

Co se dělo v naší škole

21. 2. 2017

Už uběhly tři týdny od pololetního vysvědčení, kdy prvňáčci obdrželi svoje úplně první, deváťáci naopak téměř poslední ohodnocení. Štěstím zářili všichni (jen to někteří nedávali s vrozenou skromností patřičně najevo). Žáci mají před sebou zasloužené týdenní jarní prázdniny. Těšíme se, že se pořádně vysportují, odpočinou si, doléčí se a s novou chutí se vrhnou na jarní měsíce plné učení a důležitých událostí. My zase během volného týdne něco na školičce a jídelně vylepšíme.

A nyní popořádku o některých zajímavostech z naší školy.


P O Z V Á N K A k zápisu žáků do 1. třídy

25. 1. 2017

Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4
P O Z V Á N K A k zápisu žáků do 1. třídy
pod heslem
Strašidel se nebojte - jen si s nimi pohrajte !


Základní informace k přijímacímu řízení na osmiletá gymnázia

14. 1. 2017

Přihlášky na střední školu se podávají do 1.března 2017.

Každý žák může podat dvě přihlášky na různé školy.

Přihlášky jsou ke stažení na http://www.cermat.cz/tiskopisy-prihlasek-sl-1404035400.html

Vyplněné přihlášky předejte výchovné poradkyni Mgr. Iloně Polcarové, která zajistí potvrzení a vrácení zpět žákům. Přihlášky dodejte do 10.února 2017.


Lyžařské párkové závody

6. 1. 2017

Zveme žáky 1. stupně na tradiční lyžařské párkové závody, které se uskuteční v úterý 10. ledna 2017 na hřišti u školy.

Předpokládaný start 1. kategorie (1. – 3. ročník) je plánován ve 14 hodin, 2. kategorie (4., 5. ročník) ihned po odjetí 1. kategorie (přibližně ve 14,45 hodin).
Pro každého účastníka je připraveno občerstvení, pro ty nejlepší diplomy, medaile a drobné ceny.
Pro fanoušky - rodiče bude možný vstup na hřiště brankou vlevo vedle vstupu do Relaxačního centra. Děti si mohou lyže přinést do školy již ráno. Se zavazováním lyžáků a nasazením lyží pomohou prvňáčkům a druhákům kamarádi ze školního parlamentu.

Držme si všichni společně palce, ať nám přeje počasí a závody bude možné uskutečnit. V případě nepříznivého počasí a zrušení závodů bude toto žákům sděleno školním rozhlasem.


Malé zamyšlení ke konci roku 2016.

31. 12. 2016

Proběhly nádherné akce, bylo plno úsměvů a krásných přáníček. Některé z mnohých připomenu. Projektové dny jednotlivých tříd, kdy žáci pekli, vyráběli, stříhali, vyprávěli příběhy cizími jazyky, zpívali, soutěžili. Společné bruslení druhého stupně. Vánoční zpívání školního sboru, kdy tuto odpolední akci navštívilo mnoho z Vás, téměř jsme se do vestibulu nevešli. Ale spokojenost, pobrukování melodií a vaše nefalšovaná radost z mnoha dárečků, které jste si odnášeli, to vše bylo pro nás největší odměnou.

Vánoční stromečky před oběma školami jsou krásně nazdobeny a budí zasloužený obdiv. Na prvním stupni byly v jednotlivých třídách otevřené dny, či spíše hodiny. Děkuji jménem našich učitelek za Váš přístup. Přiložím jeden dopis, jména žáků i pisatelky máme, ale nebudu je uvádět.


Projektový den Volba povolání

14. 12. 2016

10.11.2016 probíhal na naší škole projektový den Volba povolání. Zapojily se třídy 8. a  9. ročníku. Ráno se svými třídními učiteli procházely zajímavé prezentace, potom navštívily jednotlivé žďárské firmy a nakonec festival vzdělávání v kulturním domě. Žáci třídy 8. A se podívali do firmy Del. A jejich zpětná vazba?


Zdobení stromečků před muzeem

14. 12. 2016

Do Vánoc je ještě čas, ale na naší škole už máme nazdobeno! Celý minulý týden vytvářeli žáci 2. stupně v hodinách výtvarné výchovy ozdoby odolné počasí, aby jimi ve středu  odpoledne jejich paní učitelky Romana Chlubnová a Lenka Nováková mohly nazdobit první dva stromečky před Muzeem nové generace v Zámku. 


4. ZŠ hlásí- Hodina pohybu navíc

14. 12. 2016
V loňském školním roce se v pokusném ověřování rozběhl program Ministerstva školství a tělovýchovy Hodina pohybu navíc. Ten nabízí žákům 1.-3.třídy jednu hodinu pohybových aktivit týdně navíc. Hodiny vedou učitelé tělesné výchovy. V letošním školním roce se do programu zapojila i ZŠ Švermova ve Žďáře nad Sázavou. Na naší  škole jsou zatím otevřeny dvě skupiny pro žáky 1. a 2. třídy. Cvičení probíhá vždy ve středu od 13.45 v rámci pobytu dětí ve školní družině.

Výroba dřevěných ozdob

14. 12. 2016
Žáci 5. C si zpestřili předvánoční čas výrobou kapříka a ozdoby ze dřeva, oboje si vybarvili  a udělali tím radost nejen sobě, ale i svým blízkým.
Zapsala: M. Mašová

Výsledky sběru papíru 23., 24. 11. 2016

14. 12. 2016
I v tomto školním roce se uskutečnila tradiční akce – sběr starého papíru. Do této činnosti se zapojilo hodně dětí. A která ze tříd byla nejaktivnější?
Na třetím místě se umístila třída 6. D
Druhé místo patří třídě 3. A
Vítězem se stala třída 5. B
Vítězům blahopřejeme a zároveň všem děkujeme za každé přinesené kilo. Každá třída bude odměněna podle odevzdaného množství papíru.
Zdraví parlamenťáci

Odměna za pomoc při sběru papíru

14. 12. 2016
Pro nás, kteří jsme při sběru papíru pomáhali, byla odměnou prohlídka místní pekárny s drobným občerstvením.
Tímto bychom rádi poděkovali panu řediteli a panu Částkovi, kteří nám připravili toto příjemné sladko – slané překvapení.
Parlamenťáci

Adventní doba nastává.

13. 12. 2016

V neděli se poprvé rozsvítil vánoční stromeček na žďárském náměstí, v úterý opět zatížily větve smrku před školou na ŠVERMOVĚ dárečky pro Ježíška, které připravily jednotlivé třídy. Na stromeček před zámeckou školou už jsou také přichystány ozdoby a brzy bude instalován.

Ve školách už také podzimní výzdobu nahradila zimní a vánoční. Těšíme se na zpívání ve vestibulu školy ve čtvrtek v 15,30 hodin. Přijďte povzbudit náš pěvecký sbor, možná kromě hudebního zážitku vás čeká i nějaký dáreček.


Družební vztahy

13. 12. 2016

Ve čtvrtek a pátek 24. a 25.11. 2016 byla u nás delegace z Polska. Pan ředitel naší družební školy se chtěl pochlubit, s kým spolupracuje. Proto s ním byli i starosta a místostarosta města Krzywiň a jeho 2 kolegové ředitelé okolních škol. A především jsme domlouvali termíny a podmínky výměny našich žáků, kteří se navzájem vymění a stráví tři dny v polských rodinách. Přikládáme některé fotografie z pestrého programu, který jsme pro naše hosty připravili.


Florbalový listopad

3. 12. 2016

Měsíc listopad každoročně patří florbalu. V minulém měsíci naše dívčí družstva absolvovala florbalové turnaje.
Družstvo starších žákyň skončilo v okrskovém kole na 2. místě. Přestože děvčata podala i bez tréninků výborný výkon, na postup do další soutěže to nestačilo.


OKRESNÍ KOLO VE FLORBALU MŽ

3. 12. 2016

MLADŠÍ ŽÁCI – 25.11.2016 VELKÉ MEZIŘÍČÍ


OKRSKOVÉ KOLO VE FLORBALU

3. 12. 2016

STARŠÍ ŽÁCI ŽĎÁR NAD SÁZAVOU 24.11.2016


Soutěž Nakrmte plastožrouta

22. 11. 2016

Naše škola se v letošním školním roce zapojila ve sběru víček od PET lahví do soutěže „Plastožrout“ . Finanční částka, která z tohoto sběru vznikne, bude poskytnuta na rehabilitační ozdravný pobyt chlapce ze Žďáru nad Sázavou, který je od malička na invalidním vozíku a moc by tento pobyt potřeboval. Děkujeme, že sbíráte a tím i pomáháte!!!Barevný podzim na škole

5. 11. 2016

Od prvního podzimního dne až do podzimních prázdnin (23.9. – 25.10.2016) probíhal ve 4.ZŠ Švermova 4, Žďár nad Sázavou projekt Barvy podzimu, do něhož byli zapojeni všichni žáci a učitelé školy. Byl zaměřen zejména na hodiny výtvarné výchovy a pracovních činností, ale přesahoval i do hodin prvouky, občanské výchovy, českého jazyka, cizích jazyků, hudební výchovy a tělesné výchovy. Hlavním cílem projektu bylo motivovat žáky k aktivnímu přístupu k výuce a posílení spolupráce a pozitivních vztahů mezi dětmi po návratu z prázdnin. Vyvrcholením projektu byly dva dny před prázdninami. V pondělí 24. 10. Byl vyhlášen den v barvách podzimu, kdy se děti i všichni dospělí ve škole oblékli do červené, žluté, oranžové a hnědé barvy. Soutěžilo se o nejvíce získaných bodů za oblečení, ale i nejlépe podzimně vyzdobenou třídu. Akci organizoval žákovský parlament. Děti si celý týden chystaly oblečení, navzájem si je půjčovaly, vytvářely společně podzimní dekorace, náhrdelníky, upravovaly třídy. Hlavní cena pro vítězné třídy byl výlet do zámku ve Žďáře nad Sázavou následující den, prohlídka Muzea nové generace a návštěva Baziliky Minor spojená se setkáním s panem farářem Vladimírem Záleským, který děti bazilikou provedl a seznámil s její historií. Této akce se zúčastnily třídy 9.B a 9.C, které získaly nejvíc bodů v soutěži.
Celý projekt byl velmi úspěšný. Děti se s chutí zapojily do vytváření, kreslení i malování na dané téma. Svými pracemi vyzdobily své třídy, jídelnu u vestibul školy. Nadšeně si chystaly oblečení, spolupracovaly a pořídily řadu fotografií. Společné zážitky jsou nejúčinnějším prostředkem k posílení pozitivních vztahů ve třídě a prevencí šikany.


Mladý zahrádkář 2016

4. 6. 2016

V pondělí 16. 5. 2016 se žáci naší školy zúčastnili okresního kola přírodovědné soutěže Mladý zahrádkář. Tato soutěž má v našem městě již dlouholetou tradici (první roč. se uskutečnil v r. 1986). Soutěž má dvě části - první je písemný test ze znalostí botaniky, ekologie, zelinářství a ovocnářství. V druhé, náročnější části soutěžící poznávají a určují okrasné rostliny, bylinky, semena a klíčící rostliny. Soutěž je náročná na přípravu a prověří i praktické znalosti žáků z prací na zahradě. Proto velké poděkování patří všem, kteří se do soutěže přihlásili.