Švermova

MALÉ HLÁŠENÍ ŠKOLNÍHO ROZHLASU

9. 1. 2018

Hlásíme, že do nového roku 2018 jsme vstoupili v plném počtu, všichni jsou natěšeni a nikdo není nemocen. Tak si držme palce a hurá do učení, neb se blíží pololetí. A především Vás zveme na konzultace o prospěchu a chování. Na závěr přikládám přání - foto z našich vchodových dveří.  J.Ptáček


Konzultace s třídními učiteli

7. 1. 2018

Vážení rodiče,
zveme Vás na konzultace s třídními učiteli a vyučujícími Vašich dětí.
Konzultace se uskuteční dne 18. ledna 2018 od 15:00 do 17:00 hodin ve třídách  ZŠ Švermova.


Malé zamyšlení ke konci roku 2017.

22. 12. 2017

Proběhly nádherné akce. Můžete se o nich dočíst nejen na našich školních stránkách, ale také na stránkách novin – Deník, Žďárský zpravodaj, Žďárské noviny, facebookové stránky Město Žďár nad Sázavou, poslechnout reportáž v Českém rozhlase a další. Reportáže v rozhlase pojednávaly o naší spolupráci se žďárskými firmami a o prvním místě našich deváťáků v soutěži prezentačních videí. Ale vrcholem byly čtyři prosincové akce. Vánoční besídka žáků zámecké školy, na kterou si pozvali i mladší kamarády z mateřské školky. Po hodinovém pásmu v zámecké sokolovně nezůstalo suché málokteré oko. Ve spolupráci s Ostrovem pohody vystoupili naši žáci s pásmem písniček na Staré radnici, s divadlem-muzikálem Mrazík v Městském divadle a tamtéž se také představil školní pěvecký sbor s pásmem Tisíc andělů. Se svými vystoupeními se samozřejmě pochlubili a předvedli i svým spolužákům ve škole. To jsou velké radosti na konci roku, které utlumí případné neplechy, přestupky a některé podrážděné reakce z různých stran. Obstáli jsme také před náročnou hloubkovou inspekcí, která se na nás přišla „podívat“ po šesti letech. V předvánočním čase to bylo opravdu hodně náročné pro žáky, učitele, zaměstnance i vedení organizace. Ale závěrečné hodnocení, kterého se účastnila i vedoucí odboru školství našeho zřizovatele, vyznělo hodně pochvalně a objevily se i mnohé superlativy o práci obou našich škol.
A tak, jak se říká, konec dobré, všechno dobré.
Minulý rok jsem v této promluvě hovořil o potřebě tolerance a komunikace. Vidíme zde velký pozitivní posun, ale stále musím připomenout, že škola má jasný režim, kdy musíme pro žáky vytvořit bezpečné prostředí. A tomu neprospívají snahy rodičů vstupovat do školy v době, která k tomu není určena, doprovázení žáků do šaten, přijíždění automobilů až ke škole a mnohé další záležitosti.
A co na závěr?

Přeji zdraví, spokojenost a splněná přání v novém roce 2018. Přeji Vám všem za vedení naší organizace vše dobré. Jaroslav Ptáček, ředitel školyVelký úspěch florbalistek ZŠ Švermova 4 – vítězství v krajském kole.

4. 12. 2017

Každým rokem je sportem listopadu florbal. Naše mladší děvčata 30. listopadu zazářila v krajském kole. V Pelhřimově děvčata postupně porazila soupeřky z Pelhřimova, Jihlavy a Havlíčkova Brodu, pouze s děvčaty z Moravských Budějovic remizovala. Nikola Sekničková ze 7.C byla nejlepší hráčkou turnaje, nastřílela 10 gólů. Tímto vítězstvím si naše družstvo zajistilo účast v kvalifikaci do republikového finále, které se uskuteční příští rok v únoru.


Adventní pozvánky

26. 11. 2017

Vážení rodiče,
podzim zvolna odchází a blíží se doba adventní. Tradičně si tuto dobu užíváme, v našich vyzdobených školách budou probíhat různá vystoupení, zpívánky, projekty, tanečky.  Několik skupin deváťáků vyrazí do školek a škol. A jak jinak, než jako andělé, čerti a Mikulášové. A kde je můžete povzbudit a potěšit svou účastí vy? Zámecká škola připravuje skvělou vánoční besídku v tělocvičně ve čtvrtek 14.12. v 17,00 hodin. A žáci ze Švermovy 4 mají tři vystoupení v rámci skvělého  OSTROVA POHODY na radnici i v divadle. Kdy? To jistě najdete na připojených plakátcích. Pěkné dny přejeme a těšíme se na těchto čtyřech akcích na viděnou. Jaroslav Ptáček


Třídní schůzky

21. 11. 2017

Dne 23. 11. 2017 v 16:00 hodin zveme rodiče našich žáků na třídní schůzky, které proběhnou v kmenových třídách.

Před třídními schůzkami zveme rodiče žáků 9. tříd na informační schůzku o přijímacím řízení na střední školy. Schůzka se uskuteční 23. 11. v 15:30 hodin v jídelně školy.


Volba povolání

17. 11. 2017

Pro školní rok 2018/2019 se ke studiu ve středních školách pro první kolo přijímacího řízení mohou podávat dvě přihlášky.
Přihlášku je třeba podat na střední školu do 1. března 2018.
Přihlášku na SŠ, kde se konají talentové zkoušky, je třeba podat do 30. listopadu 2017.
Zápisový lístek obdrží žáci ( zákonní zástupci) v lednu 2018 na třídních schůzkách.
Ředitelé středních škol si budou sami stanovovat kritéria pro přijetí, termíny přijímacích zkoušek a předpokládané počty přijímaných uchazečů.
To vše musí zveřejnit nejpozději do 31. ledna 2018.

Termíny jednotných přijímacích zkoušek:
1. termín:
12. 4. 2018 pro čtyřleté maturitní obory (z 9.r.),
13. 4. pro víceletá gymnázia (z 5.r.)
2. termín:
16. 4. 2018 pro čtyřleté maturitní obory,
17. 4. pro víceletá gymnázia
náhradní termín: 10. a 11. 5. 2018

Uchazeči o ostatní (nematuritní) obory jednotnou přijímací zkoušku nekonají.
Schůzka rodičů žáků 9. tříd se koná 23.11.2017 v 15:30 ve školní jídelně.


Sběr papíru

11. 11. 2017

Sběr papíru
22.11. 13:30-16:00 hod.
23.11. 07:00-08:00 hod.
Množství nad 60 kg odvezte prosim na sběrný dvůr na Jihlavské ulici a nechte si vystavit potvrzení.  Děkujeme –  Ekotým


Zprávičky z naší školičky.

10. 11. 2017

Opět přicházíme s některými informacemi za říjen a začátek listopadu a omlouvám se za zdrobnělinu, zprávy ze školy ale zní tak nějak nelibozvučně.
O některých akcích vám ve zkratce, ale o to více poutavěji, píší a fotografiemi dokládají šikovné kolegyně. Dodal jsem ještě několik foteček. Jedná se o tyto tři důležité akce:
Probíhají volby, kdy se volí zástupce rodičů do Školské rady. Foto je ze zámecké školy.
Všichni deváťáci se v pátek 3. 11. zúčastnili moc zajímavé akce pod názvem Svojí cestou. V místním kině se představilo celkem šest osobností, které na svém příběhu dokumentovaly, že když se chce, tak to jde a dosáhnete svých cílů. Ohlasy našich žáků byly pěkné, zajímavé a inspirativní.

A ještě velký úspěch žáků 9.A a 9.B, kteří se zúčastnili soutěže, která byla součástí Festivalu vzdělávání a Dne otevřených dveří žďárských firem. Nevšedním způsobem měli vytvořit umělecké dílko, kde budou zmíněné firmy zachyceny a také zmíněno město Žďár. Jejich úžasná videa s uměleckou nadsázkou i jadrnou mluvou vzbudila zaslouženou pozornost. Obě třídy dostaly 1.cenu , což je 15 000,- Kč na školní výlet. Gratulace a užijte si to. 

A že se dobrá věc podařila a věž úspěšně stojí, dokládají naši stavebníci z družiny.

Jaroslav PtáčekSláva podzimu.

25. 10. 2017

Pod tímto názvem jsme dělávali s přáteli krásné akce plné jeřabin, listí, ohňů, přestrojení a příběhů, opékání ryb i buřtíků, ochutnávek, hudby, tance a malování.
Jsem nadšen, když také v naší škole probíhá plno úžasných akcí v těchto podzimních dnech.
Enviro program ČISTÁ VYSOČINA, Hele lidi, slepíši, návštěva EDENu - ekologického centra, knihovnická akce, opera nás  baví, preventivní program Charity, příprava výstavy DRUŽINA knihovně. Jenom několik fotografií ku dokreslení dokládám. A přeji za vedení školy pěkné podzimní prázdniny spojené s významným stáním svátkem.  Jaroslav Ptáček. Sláva podzimu!


Školní bufet

25. 10. 2017

Vážení rodiče, povykládejte si a pobídněte, prosím, vaše děti.
Pamlsková vyhláška už zlikvidovala nejeden školní bufet. Náš se stále drží i díky kreativitě nabídek a přístupu paní Vladimíry Gruntové, která tento, bohužel  silně ztrátový, provoz zabezpečuje.
Dětí chodí málo, protože začaly nakupovat v nedaleké Vesně a bazénovém bufetu.
Bylo by to škoda, kdybychom bufet zrušili, protože dotovat se opravdu nemůže.
Z toho pramení i tato moje prosba. Děkuji. J.Ptáček
 


Poplach

25. 10. 2017

Cvičný evakuační poplach dnes proběhl výborně. Do dvou minut byli všichni žáci i zaměstnanci na určených venkovních plochách. Včetně kuchařek. Doufáme, že se jim nic nepřipálilo.
Přejeme všem pěkné podzimní prázdniny. J.Ptáček


Doplňovací volby do školské rady

3. 10. 2017

Doplňovací volby do školské rady
Kandidátní listina Švermova


Oznámení zákonným zástupcům. našich žáků o vyhlášení ředitelského volna 29.9.2017.

21. 9. 2017

Usnesení RM. :
Rada města projednala oznámení o vyhlášení ředitelského volna na Základní škole Žďár nad Sázavou, Švermova 4 v pátek 29. 9. 2017 z provozních a organizačních důvodů. 


Napsali o nás

10. 9. 2017


Školní sbor 2017/2018

1. 9. 2017

Každé úterý od 13.30 do 14.30 hod.,

1. zkouška ÚT 19.9. 2017 – kompletování not,

2. zkouška ÚT 26.9.


Kalendář pro školní rok 2017/2018

12. 8. 2017


Naše družba s Polskem.

12. 8. 2017

Proč a jak vznikla?
To vám bylo TAK. Filip T.A.K. je malíř polské národnosti. Žije a tvoří přes 30 let u nás a poslední dobou spolupracuje s naší školou. Ivo Havlík je  novinář a fotograf, žije v Praze i v Přibyslavi a také se zajímá o naši školičku. S nimi  jsem se vypravil v roce 2005 do polské Krzywini – města, které leží poblíž nám dobře známého Lešna.  
V Krzywini byly hasičké oslavy, družební setkání s Francouzi, Maďary, a také jmenování Iva Havlíka čestným občanem.
Zde jsem se setkal i s kolegou z polské školy a vyměňovali si zkušenosti.
Navrhl jsem určitou formu spolupráce učitelů a žáků. Základní ideou byla tato úvaha. Pořádají se výměny a stáže s učiteli i žáky v anglicky, německy i francouzsky mluvících zemích, ale čím dál méně víme o slovanských zemích, nerozumíme jim a neznáme jejich zpěváky, spisovatele, významné události a podobně. Navíc dorozumívacím jazykem může být angličtina, to je pro obě strany druhý jazyk, což je skvělé a navíc si postupně budeme rozumět, když budeme mluvit pomalu - my česky a oni polsky.   Postupně se naše idea realizovala. Proběhla výměna učitelů, na obou stranách se našly spřízněné duše, bez nichž a jejich nadšení i obětování času i prostředků by to nemohlo nikdy fungovat.
Máme podepsánu dohodu, představitelé obou měst těmto aktivitám fandí.
V červnu 2017 přijelo 14 polských dětí, ředitel školy a 2 učitelé, naše rodiny je přijaly s úžasnou pohostinností, spolu s námi a s městem všichni připravili pestrý program včetně společné výuky ve škole.
Program byl velice bohatý. Celý pobyt se všem moc líbil a při loučení ukáply i slzičky. Obě strany se shodly, že v těchto setkáních budeme pokračovat. Proto už začátkem září odjíždí naše skupina do Polska.  Jaroslav Ptáček
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ve dnech 7. – 10. 9. 2017 15 žáků naší školy navštíví své kamarády v partnerské škole  Krzywin v Polsku. Kromě návštěvy školy a pobytu v rodinách svých přátel se naše výprava zúčastní oslav založení města.
Bližší informace o odjezdu a pobytu získají rodiče i žáci, kterých se výměna týká, na schůzce dne 30. 8. v 15:00 hodin ve sborovně školy. Doporučujeme rodičům, aby zavčas vyřídili svým dětem pojištění a zkontrolovali v předstihu cestovní doklady. Pokud se rodiče žáků nebudou moci schůzky zúčastnit, mohou si informace vyžádat u paní zástupkyně Mgr. E. Kociánové.
Mgr. Eva Kociánová
kocianova@4zszdar.cz
tel. 566 503 967 nebo 566 503 961

 


Archiv