Budoucí prvňáčci

INFORMACE PRO RODIČE BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ

Vážení rodiče,
Těšíme se na první setkání s Vámi v úterý 6. června 2023 v 15:00h na Švermové a v 16:00h na Zámku. (Další setkání plánujeme 12. 9. 2023 v 15:00h v rámci třídních schůzek 1. roč.). Na červnové schůzce s budoucí třídní učitelkou se dozvíte důležité informace ohledně nástupu vašeho dítěte do 1. ročníku a děti budou mít možnost se vyfotit se spolužáky do školního kalendáře.


Ve školním roce 2023/2024 přivítáme v naší škole 91 prvňáčků. Z toho 70 na Švermové a 21 na Zámku.
Žáci se budou vzdělávat podle ŠVP RŮZNÉ CESTY, SPOLEČNÝ CÍL.
Prvňáčci se budou učit 20 hodin týdně, denně do 11:30 hodin. První dny si žáčci budou zvykat na nový režim a hodiny jim budou postupně přibývat. 
V pondělí 4. 9. se slavnostně přivítáme v 7:45 s dětmi a rodiči a strávíme čas do 8:40h. V následujících dnech bude výuka probíhat takto: 
5. - 6. 9. do 9:35h, 7.- 8. 9.  do 10:30h a od 11. 9. do 11:30h.

Pro hladký nástup do školy prosíme rodiče, aby v co nejkratším čase poslali emailem nebo vhodili do schránky školy tyto dokumenty (vše nejlépe do 26. 6. 2023):
- PŘIHLÁŠKU NA OBĚD na adresu trojakova@4zszdar.cz 
- PŘIHLÁŠKU DO ŠKOLNÍ DRUŽINY na adresu kupcova@4zszdar.cz
Přihlášky i informace o ŠD a ŠJ najdete na stránkách školy, také budou k dispozici na informační schůzce.
Žáci, kteří budou mít oběd přihlášený na školní rok 2023/2024 budou mít oběd automaticky přihlášený od 5. 9. 2023. V případě, že první týden nepůjde některý z žáků na oběd, je nutné, aby rodiče žákovi oběd odhlásili např. telefonicky u vedoucí ŠJ (tel. 566 503 994).

Žáci jsou přihlášeni do projektu OVOCE A ZELENINA DO ŠKOL a MLÉKO DO ŠKOL, což znamená, že budou 2x za měsíc dostávat zdarma mléko neochucené, jogurt nebo sýr a ovoce nebo zeleninu.
 
Brzy na shledanou
 
Mgr. Jarmila Ohrazdová 1.A
Mgr. Markéta Kozáková 1.B
Mgr. Vladimíra Veselá 1.C
Mgr. Helena Strnadová 1.Z (Zámek)

23.5.2023

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY – PŘIJATÍ ŽÁCI

 
Zápisy do 1. tříd 2023/2024
  • 14. dubna 2023 od 14:00 do 17:00 hodin
  • 15. dubna 2023 od 9:00 do 11:00 hodin
Kontakt:  Mgr. Jarmila Hrdinová       tel.: 734 313 352        e-mail: hrdinova@4zszdar.cz
Vážení rodiče,
Letos Vás i naše budoucí prvňáčky přivítáme v budově školy Švermova nebo Zámek.