Budoucí prvňáčci

Vážení rodiče,
Těšíme se na první setkání s Vámi v úterý 7. června 2022 v 15:00h 
(další setkání plánujeme 8. 9. 2022 v 15:00h v rámci třídních schůzek 1. roč.). Na schůzce s budoucí třídní učitelkou se dozvíte důležité informace ohledně nástupu vašeho dítěte do 1. ročníku a děti budou mít možnost se vyfotit se spolužáky do školního kalendáře.

Ve školním roce 2022/2023 přivítáme v naší škole 96 prvňáčků. Z toho 74 na Švermové a 22 na Zámku.
Žáci se budou vzdělávat podle ŠVP RŮZNÉ CESTY, SPOLEČNÝ CÍL.
Prvňáčci se budou učit 20 hodin týdně, denně do 11:30 hodin. První dny si žáčci budou zvykat na nový režim a hodiny jim budou postupně přibývat. 
Ve čtvrtek 1. 9. se slavnostně přivítáme v 7:45 s dětmi a rodiči a strávíme čas do 8:40h. V následujících dnech bude výuka probíhat takto: 
2. 9., 5. 9. do 9:35h, 6. 9. do 10:30h a od 7. 9. do 11:30h.

Pro hladký nástup do školy prosíme rodiče, aby v co nejkratším čase poslali nebo vhodili do schránky školy tyto dokumenty (vše nejlépe do 23. 6. 2022):
- PŘIHLÁŠKU NA OBĚD na adresu trojakova@4zszdar.cz 
- PŘIHLÁŠKU DO ŠKOLNÍ DRUŽINY na adresu kupcova@4zszdar.cz
Přihlášky i informace o ŠD a ŠJ najdete na stránkách školy, také budou k dispozici na informační schůzce.
Žáci, kteří budou mít oběd přihlášený na školní rok 2022/2023 budou mít oběd automaticky přihlášený od 2. 9. 2022. V případě, že první týden nepůjde některý z žáků na oběd, je nutné, aby rodiče žákovi oběd odhlásili např. telefonicky u vedoucí ŠJ (tel. 566 503 994).

Výuka AJ je zařazena od 3. ročníku. V 1. a 2. třídě se žáci mohou přihlásit v budově Švermova do Jazykové školičky paní Ing. M. Zvěřinové, která rodiče kontaktuje 1. 9. 2022. Žáci jsou přihlášeni do projektu OVOCE A ZELENINA DO ŠKOL a MLÉKO DO ŠKOL, což znamená, že budou 1x týdně dostávat zdarma mléko neochucené, jogurt nebo sýr a ovoce nebo zeleninu.
 
Brzy na shledanou
 
Mgr. Hana Bořilová 1.A
Mgr. Radka Müllerová 1.B
Mgr. Ivona Veselská 1.C
Mgr. Iveta Klementová 1.Z (Zámek)

Přijatí žáci k základnímu vzdělávání 2022/2023

 

Zápisy do 1. tříd 2022/2023

  • 8. dubna 2022 od 14:00 do 17:00 hodin
  • 9. dubna 2022 od 9:00 do 11:00 hodin

Koordinátor: Mgr. Jarmila Hrdinová tel.: 734 313 352 e-mail: hrdinova@4zszdar.cz