Budoucí prvňáčci

Vážení rodiče,
vzhledem k situaci ve školách v souvislosti s preventivními opatřeními proti šíření koronaviru se plánované červnové setkání rodičů s učitelkami budoucích prvních tříd neuskuteční. Veškeré potřebné informace jsou zveřejněny na webových stránkách v záložce RODIČE – BUDOUCÍ PRVŇÁČCI a podrobnější informace Vám zašlou třídní učitelky e-mailem, který jste uvedli v zápisovém listu.
Ve školním roce 2020/2021 přivítáme v naší škole 78 prvňáčků. Z toho 65 na Švermové a 13 na Zámku.
Žáci se budou vzdělávat podle ŠVP RŮZNÉ CESTY, SPOLEČNÝ CÍL.

Prvňáčci se budou učit 20 hodin týdně, denně do 11:30 hodin. 1. týden si žáčci budou zvykat na nový režim a hodiny jim budou postupně přibývat. 1. 9. se budou učit do 8:40h, 2. 9. do 9:35h, 3. – 4. 9. do 10:35h a od 7. 9. do 11:30h.

Ve třídách 1. A a 1. Z se budou žáci učit psát vázané písmo (tzv. psací) a ve třídách 1. B a 1. C nevázané písmo (tzv. tiskací). Bližší informace naleznete v záložce INFORMACE TŘÍDNÍCH UČITELEK.

Výuka AJ je zařazena od 3. ročníku. V 1. a 2. třídě se žáci mohou přihlásit do Jazykové školičky paní Ing. M. Zvěřinové, která rodiče kontaktuje 1. 9. 2020.

Pro hladký nástup do školy prosíme rodiče, aby v co nejkratším čase vytiskli, vyplnili, naskenovali a poslali PŘIHLÁŠKU NA OBĚD na adresu trojakova@4zszdar.cz nebo vhodili do schránky školy a také v co nejkratším čase PŘIHLÁŠKU DO ŠKOLNÍ DRUŽINY na adresu kupcova@4zszdar.cz . Přihlášku do školní družiny je možné také doručit do schránky školy (na Švermovu nebo Zámek). Prosíme nejlépe do 19. 6. 2020. Přihlášky i informace o ŠD a ŠJ najdete na stránkách školy, rovněž budou zaslány e-mailem.
Budeme se těšit na setkání s prvňáčky i Vámi rodiči v úterý 1. září 2020 v 7:55h a pak později 8. 9. 2020 na třídních schůzkách.
Za vedení školy Mgr. Jarmila Hrdinová

1. INFORMACE TŘÍDNÍCH UČITELEK

2. ŠKOLNÍ DRUŽINA

3. ŠKOLNÍ JÍDELNA

Novinky


Mimořádná opatření