Budoucí prvňáčci

Vážení rodiče,

Těšíme se na setkání s Vámi v úterý 15. června 2021 v 15:30h (a pak později 9. 9. 2021 v 15:00h na třídních schůzkách). Na schůzce s budoucí třídní učitelkou se dozvíte důležité informace ohledně nástupu vašeho dítěte do 1. ročníku. Po schůzce proběhne krátké setkání s paní učitelkou a děti budou mít možnost se vyfotit se spolužáky do školního kalendáře.

Ve školním roce 2021/2022 přivítáme v naší škole 88 prvňáčků. Z toho 66 na Švermové a 22 na Zámku.

Žáci se budou vzdělávat podle ŠVP RŮZNÉ CESTY, SPOLEČNÝ CÍL.

Prvňáčci se budou učit 20 hodin týdně, denně do 11:30 hodin. 1. týden si žáčci budou zvykat na nový režim a hodiny jim budou postupně přibývat. 1. 9. se budou učit do 8:40h, 2. – 3. 9. do 9:35h a od 6. 9. do 11:30h.

Žáci, kteří budou mít oběd přihlášený na školní rok 2021/2022 budou mít oběd automaticky přihlášený od 2.9. 2021. V případě, že první týden nepůjde některý z žáků na oběd, je nutné, aby rodiče žákovi oběd odhlásili např. telefonicky u vedoucí ŠJ (tel.566 503 994).

Výuka AJ je zařazena od 3. ročníku. V 1. a 2. třídě se žáci mohou přihlásit v budově Švermova do Jazykové školičky paní Ing. M. Zvěřinové, která rodiče kontaktuje 1. 9. 2021.

Pro hladký nástup do školy prosíme rodiče, aby v co nejkratším čase odevzdali a poslali PŘIHLÁŠKU NA OBĚD na adresu trojakova@4zszdar.cz nebo vhodili do schránky školy (nebo předali třídním učitelkám) a také v co nejkratším čase PŘIHLÁŠKU DO ŠKOLNÍ DRUŽINY na adresu kupcova@4zszdar.cz (nebo předali třídním učitelkám). Přihlášku do školní družiny je možné také doručit do schránky školy (na Švermovu nebo Zámek).

Vše nejlépe do 23. 6. 2021.

Přihlášky i informace o ŠD a ŠJ najdete na stránkách školy, rovněž jsou v příloze e-mailu a také budou k dispozici na informační schůzce.

Žáci jsou přihlášeni do projektu OVOCE A ZELENINA DO ŠKOL a MLÉKO DO ŠKOL, což znamená, že budou 1x týdně dostávat zdarma mléko neochucené, jogurt nebo sýr a ovoce nebo zeleninu.

Brzy na shledanou

Mgr. Jitka Kvapilová 1.A
Mgr. Dita Kosová 1.B
Mgr. Veronika Marčáková 1.C
Mgr. Hana Olšiaková 1.Z (zámek)

Přijatí žáci k základnímu vzdělávání ve školním roce 2021/2022


Zápisy 2021/2022

budou probíhat od 7. 4. do 16. 4. 2021 do 15:00h
Koordinátor:       Mgr. Jarmila Hrdinová      tel.: 734 313 352       e-mail: hrdinova@4zszdar.cz

Milí rodiče,
v souladu s opatřením vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s onemocněním COVID-19 a v souladu s opatřením MŠMT k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2021/2022 je vydáno toto opatření, které mění organizaci a průběh zápisu k povinné školní docházce.
Zápis bude organizován bez přítomnosti dítěte ve škole a také bez přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole. 
Přesto, že zápisy budou probíhat na obou pracovištích školy (Švermova i Zámek), můžete, milí rodiče, žádosti určené na Zámeckou školu doručit i na budovu Švermova, na zadní stranu obálky napište ZÁPIS DO 1. TŘÍDY- ZÁMEK.