Budoucí prvňáčci

Vážení rodiče,
vzhledem k situaci ve školách v souvislosti s preventivními opatřeními proti šíření koronaviru se plánované červnové setkání rodičů s učitelkami budoucích prvních tříd neuskuteční. Veškeré potřebné informace jsou zveřejněny na webových stránkách v záložce RODIČE – BUDOUCÍ PRVŇÁČCI a podrobnější informace Vám zašlou třídní učitelky e-mailem, který jste uvedli v zápisovém listu.
Ve školním roce 2020/2021 přivítáme v naší škole 78 prvňáčků. Z toho 65 na Švermové a 13 na Zámku.
Žáci se budou vzdělávat podle ŠVP RŮZNÉ CESTY, SPOLEČNÝ CÍL.

Prvňáčci se budou učit 20 hodin týdně, denně do 11:30 hodin. 1. týden si žáčci budou zvykat na nový režim a hodiny jim budou postupně přibývat. 1. 9. se budou učit do 8:40h, 2. 9. do 9:35h, 3. – 4. 9. do 10:35h a od 7. 9. do 11:30h.

Ve třídách 1. A a 1. Z se budou žáci učit psát vázané písmo (tzv. psací) a ve třídách 1. B a 1. C nevázané písmo (tzv. tiskací). Bližší informace naleznete v záložce INFORMACE TŘÍDNÍCH UČITELEK.

Výuka AJ je zařazena od 3. ročníku. V 1. a 2. třídě se žáci mohou přihlásit do Jazykové školičky paní Ing. M. Zvěřinové, která rodiče kontaktuje 1. 9. 2020.

Pro hladký nástup do školy prosíme rodiče, aby v co nejkratším čase vytiskli, vyplnili, naskenovali a poslali PŘIHLÁŠKU NA OBĚD na adresu trojakova@4zszdar.cz nebo vhodili do schránky školy a také v co nejkratším čase PŘIHLÁŠKU DO ŠKOLNÍ DRUŽINY na adresu kupcova@4zszdar.cz . Přihlášku do školní družiny je možné také doručit do schránky školy (na Švermovu nebo Zámek). Prosíme nejlépe do 19. 6. 2020. Přihlášky i informace o ŠD a ŠJ najdete na stránkách školy, rovněž budou zaslány e-mailem.
Budeme se těšit na setkání s prvňáčky i Vámi rodiči v úterý 1. září 2020 v 7:55h a pak později 8. 9. 2020 na třídních schůzkách.
Za vedení školy Mgr. Jarmila Hrdinová

1. INFORMACE TŘÍDNÍCH UČITELEK

2. ŠKOLNÍ DRUŽINA

3. ŠKOLNÍ JÍDELNA


Úřední hodiny ve škole.
Všechny vaše požadavky rádi vyřídíme každé pondělí a středu vždy od 7,00 hodin do 11,00 hodin.