Pedagogové a zaměstnanci

Pedagogický sbor 2021/2022
Ptáček Jaroslav, PaedDr. ředitel  566 503 963 reditel@4zszdar.cz
1.stupeň
Hrdinová Jarmila, Mgr. zástupce ředitele 566 503 967 hrdinova@4zszdar.cz
Bergerová Klára, Mgr. 2.A 566 503 973 bergerova@4zszdar.cz
Bořilová Hana, Mgr. 5.A 566 503 973 borilova@4zszdar.cz
Hortová Jarmila, Mgr.   566 503 966 hortova@4zszdar.cz
Juhošová Ivona, Mgr. 3.A 566 503 974 juhosova@4zszdar.cz
Kirchnerová Simona, Mgr. 3.B 566 503 974 kirchnerova@4zszdar.cz
Kosová Dita, Mgr. 1.B 566 503 966 kosova@4zszdar.cz
Koudela Marek, Mgr. 5.C 566 503 966 koudela@4zszdar.cz
Kozáková Markéta, Mgr. 4.B 566 503 974 kozakova@4zszdar.cz
Kvapilová Jitka, Mgr. 1.A 566 503 973 kvapilova@4zszdar.cz
Marčáková Veronika, Mgr. 1.C 566 503 973 marcakova@4zszdar.cz
Müllerová Radka, Mgr.    566 503 973 mullerova@4zszdar.cz
Ohrazdová Jarmila,Mgr. 4.A 566 503 973 ohrazdova@4zszdar.cz
Polcarová Ilona, Mgr.   739 433 973 polcarova@4zszdar.cz
Prokopová Zlatuše, Mgr. 2.B 566 503 974 prokopova@4zszdar.cz
Štorková Hana, Mgr. 5.B 566 503 969 storkova@4zszdar.cz
Trojánková Martina, Mgr. 2.C 566 503 974 trojankova@4zszdar.cz
Veselá Vladimíra, Mgr. 4.C 566 503 973 vesela@4zszdar.cz
Veselská Ivona, Mgr. 3.C 566 503 974 veselska@4zszdar.cz
       
Zámek 
Drahotská Zdena, Mgr. 2.Z 566 624 492 info@zameckaskola.cz
Klementová Iveta, Mgr. 5.Z 566 624 492 info@zameckaskola.cz
Olšiaková Hana, Mgr. 1.Z 566 624 492 info@zameckaskola.cz
Porubská Pavla, Mgr. 3.Z 566 624 492 info@zameckaskola.cz
Strnadová Helena, Mgr. 4.Z 566 624 492 info@zameckaskola.cz
       
II. Stupeň
Kociánová Eva, Mgr. zástupce ředitele 566 503 967 kocianova@4zszdar.cz
Bajerová Jindra, PhDr.   566 503 981 bajerova@4zszdar.cz
Berger Erik, Mgr. 8.D 566 503 979 berger@4zszdar.cz
Bergerová Šárka, Mgr. 7.E 566 503 979 bergerova.s@4zszdar.cz
Bláhová Monika, Mgr.    566 503 980 blahova@4zszdar.cz
Bubláková Iva, Mgr.   566 503 966 bublakova@4zszdar.cz
Čumpl Martin, Mgr. správce PC,8.C 566 503 980 cumpl@4zszdar.cz
Hloušková Klára   566 503 966 hlouskova@4zszdar.cz
Holemářová Jitka, Mgr. 7.D 566 503 972 holemarova@4zszdar.cz
Kachlíková Milada, Mgr. 7.B 566 503 969 kachlikova@4zszdar.cz
Kubíková Jana, Mgr. 8.A 566 503 971 kubikova@4zszdar.cz
Lidmilová Lenka, Mgr. 9.D 566 503 981 lidmilova@4zszdar.cz
Myslivcová Dagmar, Mgr. 7.C 566 503 977 myslivcova@4zszdar.cz
Novotná Kateřina, Mgr. 6.C 566 503 977 novotna@4zszdar.cz
Prokop Milan,  Mgr. 7.A 566 503 980 prokop@4zszdar.cz
Sedlák Jiří, Mgr. 8.B 566 503 965 sedlak@4zszdar.cz
Sláma Miloš, Mgr.   566 503 968 slama@4zszdar.cz
Smažilová Jitka, Mgr.   566 503 969 smazilova@4zszdar.cz
Sobotková Alena, PaedDr.   566 503 971 sobotkova@4zszdar.cz
Strážnický Ivan, Mgr. 9.A 566 503 977 straznicky@4zszdar.cz
Suk Miroslav, Mgr.    566 503 980 suk@4zszdar.cz
Svobodová Alena, Mgr. 6.B 566 503 965 svobodova@4zszdar.cz
Šimurda Ivo, Mgr.   566 503 972 simurda@4zszdar.cz
Šimurdová Iva, Mgr. 9.C 566 503 972 simurdova@4zszdar.cz
Tomášková Dana, PaedDr. 6.D 566 503 997 tomaskova@4zszdar.cz
Tomková Ivona, Mgr.   566 503 969 tomkova@4zszdar.cz
Trojanová Lenka, Mgr. 9.B 566 503 965 trojanova@4zszdar.cz
Večeřa František, Mgr. 6.A 566 503 968 vecera@4zszdar.cz
       
Asistentky pedagoga
Fialová Markéta   566 503 973 fialova@4zszdar.cz
Jůdová Markéta   566 503 966 judova@4zszdar.cz
Pohlová Zina   566 506 966 pohlova@4zszdar.cz
Přecechtělová Jana   566 503 973 precechtelova@4zszdar.cz
Sekničková Kateřina   566 503 973 seknickova@4zszdar.cz
Strnadová Helena   566 503 968 strnadova@4zszdar.cz
Šorfová Petra   566 503 966 sorfova@4zszdar.cz
Špinarová Renata   566 503 968 spinarova@4zszdar.cz
       
školní družina
Kupcová Blanka ved. vychovatelka 566 503 978 kupcova@4zszdar.cz
Hamalová Šárka   566 503 982 hamalova@4zszdar.cz
Hartlová Hana   566 503 978 hartlova@4zszdar.cz
Pohlová Zina   566 503 985 pohlova@4zszdar.cz
Pondělíčková Jana, Mgr.   566 503 983 pondelickova@4zszdar.cz
Fialová Markéta   566 503 982 fialova@4zszdar.cz
Uhlířová Marie   566 624 492 uhlirova@4zszdar.cz
       
Další kontakty
       
Paulová Dominika, Ing. ekonomka 566 503 964 paulova@4zszdar.cz
Šulc Milan školník 566 503 987 sulc@4zszdar.cz
Apolínová Jana    školnice  Zámek 566 624 492  
Kulhánek Zdeněk, PhDr. psycholog 566 503 976 kulhanek@4zszdar.cz
Řeháčková Pavla referentka 566 503 961 rehackova@4zszdar.cz
Slámová Lea, Ing. mzdová účetní 566 503 962 slamova@4zszdar.cz
Trojáková Alena vedoucí školní jídelny 566 503 994 trojakova@4zszdar.cz
Gruntová Vladimíra bufet 566 503 995 gruntova@4zszdar.cz
cvičná kuchyně   566 503 970  
hudebna   566 503 984  
sborovna 1.stupně   566 503 974  
počítačová učebna + dílny   566 503 996  
       
www.4zszdar.cz ID DS  : su2mqk5   škola@4zszdar.cz
číslo účtu: 701 909 604/0600 IČO:43380123