Publicita

Vyhlášení výsledků soutěže ,,Podzim čaruje''

2. 12. 2020

V době podzimní distanční výuky se žáci 2. stupně zapojili do školní výtvarné soutěže na téma: ,,Podzim čaruje''. Rozhodnout o tom, které dílo je to úplně nejlepší, bylo opravdu velmi těžké. Vážíme si všech zaslaných výtvorů, krásné inspirace pro ostatní i veškerého času, který soutěži naši žáci věnovali.

Gratulujeme vítězům:
1. místo: Zuzana Doležalová
2. místo: Monika Mazánková
3. místo: Aneta Šerejchová

Potěšte se malou ukázkou výtvorů našich šikovných a kreativních výtvarnic a výtvarníků. Mgr. Lenka Lidmilová


Hurá na kola!

5. 10. 2020

V letošním školním roce jsme zahájili výuku nejenom v lavicích, ale i na dopravním hřišti.  Žáčci 4. A se nejprve v učebně BESIP seznámili s pravidly bezpečné jízdy na kole, procvičili znalost dopravních značek, křižovatek a pak vyrazili na dopravní hřiště. Zde si pečlivě prošli celé hřiště a pak to přišlo. Nasedli na kola a učili se jezdit podle pravidel silničního provozu. Zkušenosti, které za celé dopoledne žáci získali,  budou procvičovat ve výuce a jízdu na hřišti  si vyzkouší ještě jednou na jaře.


UMĚNÍ SROZUMITELNĚ

28. 9. 2020

Dne 16. září 2020 se třídy 4.A a 5.A zúčastnily kulturně vzdělávací akce na Staré radnici pořádané členy Klubu výtvarných umělců Horácka v rámci projektu UMĚNÍ SROZUMITELNĚ. Pod vedením výtvarnice paní Jany Zabloudilové si děti v grafické dílně nakreslily krásný obrázek a poté zhlédly výstavu umělců z Horácka komentovanou uměleckým fotografem panem Holanem. Všem se tato akce velmi líbila a děti si domů odnesly také malý dárek.

J. Kvapilová a H. Bořilová

 


Archiv

Novinky


Mimořádná opatření