Publicita

Superstar 2024

21. 2. 2024

Ve čtvrtek 8. února proběhla na naší škole v rámci prvního stupně hudební soutěž Škola hledá Superstar. Vystupující soutěžili nejen proti sobě, ale také proti trémě a stresu. Všichni předvedli skvělé pěvecké výkony. Zpěváky hodnotila nejen odborná porota sestavená z řad učitelů, ale také spolužáci - diváci. 


Cimbálová muzika Réva – dobrá volba

21. 2. 2024

V týdnu před jarními prázdninami k nám se svým vystoupením přijela „cimbálovka“ Réva.  Žáci prvního stupně a žáci sedmého a osmého ročníku si užili koncert, jak se patří. Zpívalo se, tancovalo a bylo veselo. A kdo by hádal, že budou hrát lidovky i rock? Děkujeme!


Karneval ve školní družině

8. 2. 2024

Naše školní družina se opět rozveselila krásnými maskami, které proměňují děti v jejich oblíbené postavy. Karneval  jsme si užili, jak se patří!


Projekt firmy Hettich: Žďár – město budoucnosti

15. 12. 2023

Od října žáci 8.B pilně pracovali v pracovních činnostech na projektu firmy Hettich ,, Žďár – město budoucnosti´´. Jejich model ,, Rozšíření nákupního centra na Brněnské´´ zaujal odbornou porotu, a tak ve velké konkurenci  8.B vyhrála. Ceny v podobě finančního příspěvku na školní výlet a vstupenek do kina jsou skvělou odměnou za jejich úsilí.

Blahopřejeme k velkému úspěchu!

A.Svobodová


Festival vzdělávání – soutěž pro třídní kolektivy

15. 12. 2023

Žďár nad Sázavou, vaše město, vaše práce, váš život

V rámci letošního ročníku Festivalu vzdělávání proběhla soutěž pro třídní kolektivy. Úkolem bylo zhotovit projekt, který by představil zúčastněné firmy a také město Žďár nad Sázavou. Žáci 8.B se této soutěže zúčastnili a umístili se na krásném 3. místě. Vyhráli společnou návštěvu kina.

Blahopřejeme!


Netradiční hodina výtvarné výchovy

15. 12. 2023

V hodině výtvarné výchovy se žáci 7. B dohodli na společném „vizuálním díle“ ve sněhu na školním hřišti. Nešlo o klasické umění, ale spíše o umění se dohodnout a zorganizovat práci. I tak se naše společná akce lehce přiblížila k Akčnímu umění nebo tzv. Happeningu.

Za fotky a videa děkuji Ondrovi Tomšíkovi (7. B).

 MgA. František Dušek


Tak máme šampióny!

11. 12. 2023
Náš tým se vrátil z Prahy rozzářený, nadšený a mávající pohárem a na prstech se jim leskly zlaté prsteny.
To dokumentuje i záběr z dnešního dopoledne, kdy sem vtrhli se pochlubit a vypovědět několik zážitků.
V celostátní basketbalové soutěži junior NBA nenašli přemožitele a dosáhli úžasného úspěchu.
Blahopřejeme a máme spolu s vámi ohromnou radost, že jste to dokázali.
Jste borkyně a borci.
 
Jaroslav Ptáček
 

Postup do Velkého Finále Jr. NBA

1. 12. 2023

Včera, 30.11.2023, se podařilo týmu ZŠ Švermova 4 postoupit do Velkého Finále Jr. NBA. Jedná se o celorepublikové finále 8 nejlepších základních škol, které si účast vybojovaly v několikakolové soutěži, která začala na jaře 2023 a skončila konferenčním finále, které proběhlo včera v hale ve Žďáru nad Sázavou ve spolupráci s BK Vlci Žďár. Přespolní běh 4.10.2023

5. 10. 2023

Výsledková listina a fotografie v článku.


Harmonizační dny 6. ročníku

20. 9. 2023

Každý rok naši šesťáci absolvují dva dny věnované harmonizačním dnům, kde se třídní učitelé s výchovnou poradkyní snaží stmelovat kolektiv, jelikož se v šestých třídách setkávají žáci z různých tříd naší školy a dalších okolních škol. Na tyto dny se těší nejen děti, ale i jejich třídní učitel, aby se se svou novou třídou více poznali.


Archiv