Publicita

Cihla k cihle

1. 11. 2021

Název soutěže, jejíž 4. ročník se odehrál 14.10. 2021 na SOŠ Nové Město na Moravě.
Devatenáct dvoučlenných týmů žáků základních škol z celé Vysočiny stavělo designové klenby.
Z malých cihliček vznikaly originální stavby, které porota později hodnotila.
Ve velké konkurenci se neztratila ani děvčata naší školy - Magdaléna Drlíčková a Sára Zemanová – která získala vynikající 3. místo.
Jak vypadala jejich stavba si můžete prohlédnout na fotografiích.

Oběma děvčatům děkujeme za skvělou reprezentaci školy a blahopřejeme k úspěchu. Zároveň patří velké poděkování i p. učiteli Slámovi, který děvčata připravoval a celou soutěží provázel.


Logická olympiáda

1. 11. 2021

Logická olympiáda je soutěž pro žáky základních škol a studenty středních škol pořádaná Mensou ČR. Charakterizovat ji lze slovy logika, rozum, hlavolamy, logická hra a podobně.
V kategorii B ( 2.stupeň ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií) se do soutěže v základním kole přihlásilo 21 091 řešitelů, z toho v Kraji Vysočina 1294.
Mezi těmito řešiteli jsou i žáci naší školy a nevedli si vůbec špatně. V základním kole se nejlépe umístila Kateřina Zelená na 4. – 5. místě. Skvělé! Postupuje do krajského kola.
Výborně se také umístili : Veronika Červinková (56.místo) a Ondřej Mahel (72.místo).
Ale velké poděkování patří i zbývajícím 82 žákům, kteří se této soutěže zúčastnili.
Zároveň děkujeme i všem vyučujícím matematiky, kteří žáky motivovali k těmto výborným výsledkům.


Den seniorů

8. 10. 2021

Uděláme radost našim babičkám a dědečkům, je Mezinárodní den seniorů. Rozhodli se naši žáci a učitelé s podporou zkušené zahradnice a aranžérky. Vytvořené květinové koše si vyzvedl u nás ve skleníku ředitel sociálních služeb Václav Šerák a můžete je obdivovat v domech sociální péče. Ale hlavně aby přinesly radost. J.Ptáček,4.ZŠ. Foto je z jejich přípravy.


Svatováclavská štafeta 23.září 2021.

29. 9. 2021

Dotkni se vesmíru s žáky 4.ZŠ

29. 9. 2021

"Už jsme vysoko, 36 kilometrů, to je zatím nejvíce, co se školám podařilo! Pravděpodobně ale balon brzy  praskne a začne volný pád z mrazivé zóny, který bude brzdit pouze malý červený padáček. Připojeni jsme, rychle zaměřte anténu a budeme sledovat, kam naše sonda dopadne," předal pokyny žákům na nejvyšším kopci u Přelouče učitel František Večeřa.
Ten spolu s kolegyní Šárkou Bergerovou připravoval žáky několik měsíců na vyvrcholení výjimečného projektu, kterého se zúčastnilo 45 škol z celé republiky. Ta k tomu dodává: "Povedlo se nám děti motivovat a zapojit do něčeho netradičního a nového. Úkolem 15 zapojených žáků 7. a 9. ročníku bylo sestavit sondu do stratosférického balonu. Se sondou se 15.září vydali do Prahy k atraktivní realizaci projektu. Balon je totiž možné vypustit kvůli bezpečnosti letového provozu pouze zde, v Českém hydrometeorologickém ústavu, následují 3 hodiny letu, monitorování a poté, co sonda dopadne na zem, ji musí děti vypátrat. Může se klidně stát, že balon se sondou, který bude vypuštěn, už nikdy nikdo nenajde, takže i přesto, že se povede vše na jedničku, jsou i ztráty. Projekt nabízí spoustu dalších tvůrčích činností. Děti během projektu pracují na pilotním deníku, kde si zaznamenávají, co se jim povedlo či nepovedlo při sestavování sondy a při práci v kolektivu. Dále vypracovávají pracovní listy, které využijí i někteří pedagogové na naší škole,“dodává paní učitelka. Sice jsme se těšili, že budeme naši sondu hledat v přírodě, na louce, v lese nebo ve vodě, ale i Pardubice měly svoje kouzlo. Třeba přesvědčit nevěřícího pána, aby nás pustil na svoji zahradu se zdůvodněním, že jsme v Praze vypustili balon se sondou a ta dle našeho výpočtu mu spadla do záhonu, bylo docela těžké. Ale postupně roztál, když viděl naše radostné poskakování a objímání se u nalezené sondy, která mu připomínala míč na házenou a když dostal náš školní kalendář s věnováním od celého našeho vědeckého týmu. Nyní už jsme ve škole a v hodinách zbývá analyzovat všechny získané údaje o teplotě, tlaku, hustotě, fotografie a mnoho dalšího. Pěkné to bylo. Navíc žáci dostali v Praze velkou pochvalu za dokonalou přípravu k vypuštění sondy, za aktivitu na místě, a proto byli odměněni i neplánovanou exkurzí spojenou s poznávačkou všech hydrometeorologických měřících předmětů a zařízení.
Jaroslav Ptáček

Video


Archiv