Kariérové poradenství

Nejdůležitějšími úkoly kariérového poradenství na škole jsou:

 • Poradenská činnost pro žáky i rodiče
 • Spolupráce s vedením školy a pedagogickými pracovníky
 • Poskytování informací pro volbu povolání a další studium
 • Poskytování informací končícím ročníkům o příp. kurzech a přijímacích zkouškách
 • Poskytování informací končícím ročníkům o středních školách ve Žďáře n. Sáz. i širokém okolí
 • Pomoc při vyplňování přihlášek a případná pomoc při odvolacím řízení
 • Průzkumy mezi žáky zaměřené na volbu povolání
 • Testování zájmů a předpokladů žáků
 • Mapování kompetencí žáků
 • Motivační aktivity pro žáky ve výběru vhodného povolání
 • Informační nástěnky
 • Příprava na vstup na trh práce
 • Exkurze na střední školy, firmy, ÚP aj.
 • Vyhodnocení úspěšnosti přijímacího řízení

Osobnostní předpoklady by pak měli srovnat s požadavky středních škol a snažit se najít v maximální možné míře vzájemnou shodu tak, aby byli v dalším vzdělávání spokojení a úspěšní.

http://www.infoabsolvent.cz/

Vyhledávání SŠ

http://www.seznamskol.eu/

http://www.atlasskolstvi.cz/


Kariérový poradce

Mgr. Erik Berger
Úterý 14:45 – 16:45
berger@4zszdar.cz