ROMAN BEDNÁŘ SPORTOVNÍ KROUŽEK

POHYBOVÁ PŘÍPRAVKA – 1. třídy

Pohybová přípravka (pro děti často Pohybovky), bude na ZŠ Švermova probíhat jednou týdně od druhé poloviny září. Hlavní myšlenkou cvičení v Pohybové přípravce je radost z pohybu, hra a učení se základním pohybovým dovednostem zábavnou formou. V rámci cvičení v přípravce nabízíme dětem pohybovou aktivitu, hry, zábavu, nové zážitky a zkušenosti nad rámec školního vyučování, přitom stále ve známém prostředí areálu školy v návaznosti na školní vyučování resp. školní družinu. Pohybová přípravka probíhá pod odborným vedením Mgr. Erika Bergera a Mgr. Romana Bednáře, metodika České Basketbalové Federace (ČBF) a lektora projektu MŠMT – „Sportuj ve škole“.

Přestože Pohybová přípravka probíhá ve spolupráci s basketbalovým klubem BK VLCI Žďár, je její primární a hlavní náplní rozvoj všeobecných pohybových dovedností dětí a to především formou her a soutěží. Pohybové hry v sobě mj. nesou i paralelu k reálnému světu. U dětí rozvíjejí samostatnost, rozhodování, tvořivost, zodpovědnost, smysl pro fair play a další vlastnosti, které u nich chceme v rámci pohybové přípravky cíleně rozvíjet i pro běžný život.

Co pohybová přípravka nabízí?

  • Zábavu, hry, akce, soutěže
  • Nové kamarády, přátelství, legraci, nové zážitky
  • seznámení se s novými pohybovými aktivitami a sporty

Co si mám vzít na sebe, s sebou do basketbalové školky?

  • Pevnou sportovní obuv + sportovní oblečení (tričko, tepláky, trenky, legíny, ponožky)
  • Pití (malá láhev vodou případně s nápojem podle chutě dítěte)
  • Dobrou náladu, chuť se bavit a soutěžit

Jak Pohybová přípravka funguje? Kdy a kam mají děti přijít?

„Pohybovky“ probíhají v tělocvičnách ZŠ Švermova v návaznosti na vyučování resp. na družinové aktivity vždy ve STŘEDU do 1330 – 1500 hod.

Cvičení zahajujeme od středy 16.9. 2020. Děti se mohou do cvičení zapojit kdykoliv od tohoto data. Info o kroužku najdete také na webových stránkách klubu BK Vlci Žďár - www.basketzdarns.cz - v sekci Kroužky.

Děti vyzvedává se souhlasem rodičů z družiny vedoucí trenér a po skončení se děti vracejí zpět do družiny. Děti také mohou dorazit přímo ke vchodu do tělocvičny resp. je může přímo po cvičení u vchodu do tělocvičen vyzvednout určená osoba.

Několik prvních cvičení je pro děti i rodiče bezplatných, aby se děti seznámily s trenéry, prostředím a novými kamarády.

S dotazy na možnosti zapojení se do pohybových kroužků na vaší škole a pro podrobnější informace kontaktujte hlavního trenéra BK Vlci Žďár a koordinátora pohybových kroužků:

Mgr. Roman Bednář - 776 286 428 rombed1@gmail.com

www.basketzdarns.cz

SPORTOVNÍ A BASKETBALOVÝ KROUŽEK – 2. a 3. třídy

Sportovní a Basketbalový kroužek (pro děti často Sportovky nebo Basketbalový kroužek), volně navazuje na Pohybovky. Je určen pro děti z 2. a 3. tříd a na ZŠ Švermova bude ve školním roce 2020/21 probíhat dvakrát týdně od druhé poloviny září. Hlavní myšlenkou cvičení ve Sportovkách je pokračovat v rozvoji dovednostního potenciálu dětí v jim známém prostředí školy, což mj. znamená minimální náročnost na logistiku pro vás rodiče. Sportovní a basketbalový kroužek bude ve školním roce 2020/21 probíhat pod odborným vedením Mgr. Romana Bednáře, metodika České Basketbalové Federace (ČBF) a lektora projektu MŠMT – „Sportuj ve škole“.

Cvičení ve Sportovkách opět především formou her a soutěží dále rozvíjí pohybový a dovedností potenciál dětí. Do aktivit v rámci cvičení jsou častěji (než u Pohybovek) zařazeny aktivity s různými míči a různé formy týmových her a soutěží, které již děti v 2. a 3. třídách zvládají. Děti si mj. vyzkouší zjednodušené formy míčových her jako je basketbal, fotbal, házená, rugby, přehazovaná a další. U dětí i nadále rozvíjím samostatnost, rozhodování, tvořivost, zodpovědnost, smysl pro fair play, ale i soutěživost a další vlastnosti důležité pro běžný život.

Do Sportovek mohou naprosto bez problémů chodit i děti, které nenavštěvovali Pohybovou přípravku mj. i proto, že aktivity v rámci cvičení vždy zohledňují dovednostní úroveň jednotlivých kluků a holek.

Co si mám vzít na sebe, s sebou do Sportovního a Basketbalového kroužku?

Pevnou sportovní obuv + sportovní oblečení (tričko, tepláky, trenky, legíny, ponožky)

Pití (malá láhev vodou případně s nápojem podle chutě dětí)

Dobrou náladu, chuť se bavit a soutěžit

 

Jak Sportovní a basketbalový kroužek funguje? Kdy a kam mají děti přijít?

Sportovnky probíhají v tělocvičnách ZŠ Švermova v návaznosti na vyučování resp. na družinové aktivity vždy v PONDĚLÍ 1430 – 1530 hod. a v PÁTEK 1330 – 1500 hod.

Cvičení zahajujeme od pátku 18.9.2020 Děti se mohou do cvičení zapojit kdykoliv od tohoto data. Info o kroužku najdete také na webových stránkách klubu BK Vlci Žďár - www.basketzdarns.cz - v sekci Kroužky.

Děti vyzvedává se souhlasem rodičů z družiny vedoucí trenér a po skončení se děti vracejí zpět do družiny. Děti také mohou dorazit přímo ke vchodu do tělocvičny resp. je může přímo po cvičení u vchodu do tělocvičen vyzvednout určená osoba.

Několik prvních cvičení je pro děti i rodiče bezplatných, aby se děti seznámily s trenéry, prostředím a novými kamarády.

S dotazy na možnosti zapojení se do pohybových kroužků na vaší škole a pro podrobnější informace kontaktujte hlavního trenéra BK Vlci Žďár a koordinátora pohybových kroužků:

Mgr. Roman Bednář - 776 286 428 rombed1@gmail.com

www.basketzdarns.cz