Roman Bednář sportovní kroužek

Pohybová přípravka - pro děti z 1. tříd (r.n.2015,2014) - letáček zde

- první cvičení proběhne ve středu 29.9. od 13:30 hod

- sportovní kroužek se zaměřením na rozvoj pohybových dovedností dětí a to především formou her a soutěží. Pohybové hry v sobě mj. nesou i paralelu k reálnému světu. U dětí rozvíjejí samostatnost, rozhodování, tvořivost, zodpovědnost, smysl pro fair play a další vlastnosti, které u nich chceme v rámci kroužku cíleně rozvíjet i pro běžný život. 

Roman Bednář - 776 286 428, rombed@gmail.com

Sportovní hry a basketbal - pro děti z 2. a 3. tříd (r.n.2014, 2013) - letáček zde

- první cvičení proběhne v pondělí 27.9. od 14:15 hod.

sportovní kroužek se zaměřením na míčové hry a sporty a rozvoj dovedností s různými míči. Součástí je také běžecká a obratnostní průprava, soutěže a další pohybové hry. Děti se učí první spolupráci, samostatnému rozhodování, obecným principům týmových her, respektu k ostatním v kolektivu.  

Roman Bednář - 776 286 428, rombed@gmail.com