Švermova

Vážení rodiče žáků 9.tříd,

6. 1. 2022

zveme Vás na on-line setkání k přijímacímu řízení ( informace k přijímacímu řízení, přihláškám na střední školy). Schůzka proběhne v prostředí TEAMS.

  • 9.A – v pondělí 10.1.2022 v 18:00
  • 9.B – v úterý 11.1.2022 v 18:00
  • 9.C – ve středu 12.1.2022 v 18:00
  • 9.D – ve čtvrtek 13.1.2022 v 18:00

Jindra Bajerová, výchovná poradkyně pro 2.st.


Informaci o způsobu objednávání žáků po pozitivním antigenním samotestu na potvrzovací PCR.

6. 1. 2022

Žákům by měla být po nahlášení výsledků ze strany školy automaticky vystavena tzv. eŽádanka na provedení PCR testu (viz leták).
Poté je nutné se objednat na potvrzovací PCR test, což je možné trojí cestou:

Žáci po pozitivním antigenním samotestu budou prioritně umísťovány na PCR test buď ten samý den nebo jak se s příslušnou osobou domluvíme.
Není možné přijít na odběrové místo bez předchozího objednání – pracovníci odběrového místa budou vždy odkazovat na objednávkový systém nebo na krajskou telefonickou linku pro objednávku na konkrétní termín. Jednak pracovníci odběrového místa nemají kapacity na administrativou spojenou s objednáváním a hlavně laboratorní kapacity jsou v Kraji Vysočina velmi omezené a je nutno je řídit tak, aby nedošlo k přehlcení těchto kapacit, což by následně znamenalo značné zpoždění výsledků.

Leták


Testování žáků na Covid 19 (3. - 16. 1. 2022)

2. 1. 2022

V období 3. – 16. 1. 2022 se budou žáci testovat vždy v pondělí a ve čtvrtek před 1. vyučovací hodinou ve svých kmenových třídách. Nově se testují i děti a žáci, kteří mají dokončené očkování nebo jsou v ochranné lhůtě po prodělání nemoci. V případě, že se dítě nebo žák testu nepodrobí, platí stejná režimová pravidla jako doposud (nošení ochranného prostředku i při výuce apod.)

Testovat se nemusí žáci, kteří předloží:
    • potvrzení o testu PCR s negativním výsledkem provedeném před maximálně 72 hodinami
    • nebo potvrzení o antigenním testu provedeném poskytovatelem zdravotnických služeb před maximálně 24 hodinami.
 


Vážení rodiče, milí kolegové a žáci. 

23. 12. 2021

Děkujeme za milá slova, přáníčka a milá popovídání. Jsme rádi, že se nám podařilo v těchto neuvěřitelně  hektických časech najít chvilky na tato naše setkání, vyměnit si dárečky i péefka. Vážíme si těchto chvil i toho, že si všichni navzájem spíše pomáháme, než abychom vytvářeli zbytečné problémy, že se na sebe spíše usmíváme, než mračíme a hudrujeme. To přenechme čertům. 
Kolem nás dnes zní krásné koledy, ale i úžasná píseň What A Wonderful World (Jaký úžasný svět).
Přeji za celé vedení školy pěkné a spokojené svátky a lepší nový rok 2022. Jaroslav Ptáček


leták COVID

15. 11. 2021


Informace o třídních schůzkách (v prostředí MICROSOFT TEAMS)

2. 11. 2021

Proběhnou v plánovaném termínu během příštího týdne, jak máme uvedeno i ve školním kalendáři.

Ve škole Švermova 4 budou třídní schůzky ve čtvrtek 11.11.2021

2. stupeň od 15,30 hodin   TEAMS !!!
1. stupeň od 16,15 hodin     TEAMS !!!

Žáci 1. ročníku budou mít schůzky také 11.11. 2021, dle pokynů třídních učitelů.
Ve škole Zámek 4 budou třídní schůzky v úterý 9.11.2021 dle pokynů třídních učitelů.
Vedení školy


Aktivity školy se opět rozjíždějí, pomalu, ale jistě.

8. 9. 2021
  • Aktivity žáků a učitelů
  • Výstava, kterou jsme získali z Prahy a připravil ji z USTRu pan Petr Blažek ve spolupráci s Alexandrem Vondrou, zaujala naše osmáky a deváťáky. Všichni jsme si navíc zazpívali i písničku, které se stala v době pádu železné opony hosně populární a často zpívaná - Náměšť od Jaroslava Hutky. Krásný se svět ........

Rodičovské schůzky 1. ročník

1. 9. 2021

Vážení rodiče,
zveme Vás na první třídní schůzku 1. ročníku, která se uskuteční dne 9. 9. 2021 v 15:30 hod. ve třídách 1. A, B, C.
Těšíme se na Vás.
třídní učitelky J. Kvapilová, D. Kosová, V. Marčáková


Přání do nového školního roku.

31. 8. 2021

Každodenně přichází tolik důležitých informací a pokynů, takže jenom co nejstručněji.
Mám před sebou náš nový školní kalendář plný akcí, úsměvů a foteček a také dnešní dopis od rodičů našich žáků. Oboje je moc pěkné a milé. Potěšilo nás to a nalilo ještě více optimismu a chuti do práce, které si vážíme.  
Za vedení naší základní školy bychom vám chtěli popřát vše dobré a lepší školní rok. Držme si palce a s chutí do toho, jsme natěšeni, je prvního září nového školního roku 2021-2022.

Jaroslav Ptáček 


Zahájení školního roku 2021/22

30. 8. 2021


Žáky přivítáme ve středu 1. září 2021.

Testování a mimořádná opatření od 1. 9. 2021 /materiál ministerstva zdravotnictví/ :

Testování všech žáků proběhne 1., 6. a 9. září (ANTIGEN TEST KIT od firmy GENRUI).
Prosíme rodiče žáků 1. tříd, aby přivedli děti první školní den o něco dříve – od 7:30h, aby se žáci do 8:00hodin stačili otestovat.
Test ve škole NEMUSÍ PODSTOUPIT ŽÁCI OČKOVANÍ (14 dnů po dokončeném očkování), ŽÁCI PO PRODĚLANÉ NEMOCI Covid 19 (po dobu 180 dní od 1. pozitivního testu) a žáci, kteří se prokážou laboratorním testem. NUTNO DOLOŽIT TŘÍDNÍMU UČITELI.
Netestovaní žáci musí mít respirátor po celou dobu vyučování.
Ve třídách během výuky nemusí mít žáci a pedagogičtí zaměstnanci ochranu dýchacích cest, ve společných prostorách však musí mít respirátory.
Stěhování žáků na různé předměty mimo kmenové třídy bude omezeno na minimum.

1.ročník:

1. 9. - Rodiče (doprovod) musí mít respirátor. Žáci budou ve škole 1 hodinu. Nemají přihlášený oběd ani školní družinu.

2. 9. – žáci budou ve škole 2 vyučovací hodiny, půjdou na oběd i do družiny.

3. 9. - žáci budou ve škole 3 vyučovací hodiny, půjdou na oběd i do družiny.

2. – 5. ročník:

1.9. – žáci budou mít výuku do 9:30hodin, pak mohou jít na oběd a do školní družiny, pokud jsou přihlášeni.

Od 2. 9. – výuka dle rozvrhu.

6. – 9. ročník:

1. 9. – žáci budou mít výuku do 9:15h. Poté následuje oběd.

Od 2. 9. – výuka dle rozvrhu.


INFORMACE PRO RODIČE ŽÁKŮ 6. ROČNÍKU

19. 8. 2021

Vážení rodiče,
zveme vás na první třídní schůzky 6. ročníku, které se uskuteční dne 2. 9. 2021 v 15:30 hod.
Na schůzce se seznámíte s třídní učitelkou/ s třídním učitelem a budete informováni o programu Harmonizačních dnů, které se uskuteční v týdnu od 6. 9. 2021.


Archiv