Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina II.

V rámci Operačního programu potravinové pomoci a materiální pomoci, poskytovatel dotace MPSV, i nadále pokračuje projekt Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina II.

Potravinová pomoc je poskytována ve formě stravy v zařízeních školního stravování a je určena jako pomoc žákům ze sociálně slabších rodin, kteří navštěvují vzdělání v rámci povinné školní docházky na základní škole.

Více informací

Článek iDNES