Školní psycholog

PhDr. Zdeněk Kulhánek
Kde mne najdete: Kabinet výchovných poradců (vedle pana školníka)
Kdy mne tam najdete: Každé pondělí a středu (je dobré se dopředu objednat)
Jaký je na mne kontakt:
Pevná linka: 566 503 976 Mobil: 608 529 851
e-mail: druwyd@centrum.cz

Kdo a proč se může obrátit na školního psychologa?

Žáci:

 • Když máte potíže při učení
 • Když si nevíte rady s domácí přípravou na vyučování a nevíte jakým způsobem se učit
 • Když máte potíže s ostatními dětmi a trápí vás vztahy se spolužáky, ostatními dětmi nebo dospělými
 • Když se necítíte ve třídě dobře nebo jste ohroženi (šikana, vydírání, agresivní chování,…)
 • Když si nerozumíte s učiteli nebo jinými dospělými
 • Když máte problémy si zvyknout na školu v 1. nebo 6. třídě
 • Když máte problémy s chováním nebo dodržováním školního řádu
 • Když potřebujete poradit s výběrem dalšího studia
 • Když se potřebujete dozvědět něco sami o sobě
 • Když se cítíte osamělí, smutní, něco vás trápí
 • Když si potřebujete jen tak popovídat, postěžovat,…
 • Když potřebujete……


Ke školnímu psychologovi se žáci dostávají na doporučení učitele, na žádost rodičů i na základě vlastního přání. 

Rodiče a zákonní zástupci:

 • Když Vašemu dítěti nejde učení, rádo by si spravilo známky a neví, jak to udělat nebo když máte pocit, že mu to ve škole nejde tak, jak by mělo
 • Pokud se Vám něco nedaří ve výchově Vašeho dítěte, když si chcete popovídat o rodičovství
 • Když se Vám nedaří na něčem domluvit s učiteli Vašich dětí nebo když máte pocit, že Vašemu dítěti učitelé nerozumí
 • Když se chcete poradit, jakou vybrat pro dítě střední školu
 • Když máte podezření, že se Vašemu dítěti ve škole děje něco, co by nemělo
 • Když někdo někomu ubližuje
 • Když potřebujete pomoci při řešení obtíží Vašeho dítěte se spolužáky, jinými dětmi nebo dospělými
 • Když se ve Vaší rodině dějí velké změny nebo se řeší problémy, které můžou mít dopad na psychiku Vašeho dítěte (rozvod…)
 • Když potřebujete pomoci při řešení sourozeneckých vztahů
 • Když má Vaše dítě jakékoli psychické problémy (Vašemu dítěti je smutno, do breku, má z něčeho strach, stěžuje si na bolest, nevolnost, i když je zdravé, je neobvykle zamlklé, přestane chodit za kamarády apod.)
 • Když máte podezření, že Vaše dítě experimentuje nebo užívá nějaké návykové látky nebo se s někým takovým stýká
 • Když si Vaše dítě potřebuje s někým vážně promluvit
 • Když se potřebujete vyznat ve zprávě z psychologické poradny nebo od klinického psychologa

Pedagogové:

 • Když si potřebujete jen tak popovídat o dění ve škole, postěžovat či tak
 • Když potřebujete poradit s řešením výukových nebo výchovných problémů žáků
 • Když potřebujete poradit při řešení vztahových potíží žáků
 • Když potřebujete pomoci při řešení aktuální krize žáka
 • Když potřebujete zjistit aktuální klima třídy a realizovat následná opatření při práci se třídou
 • Když potřebujete pomoci při řešení výchovných potíží ve školní družině
 • Když potřebujete pomoci při řešení potíží dětí ve spolupráci s rodiči a zákonnými zástupci
 • Když potřebujete poradenství v osobních nebo rodinných obtížích

V případě potřeby přijďte raději hned, jakmile Vás začne něco znepokojovat. Čím dříve se daný problém vyřeší, tím menší budou jeho následky. Rád Vám v rámci svých odborných kompetencí pomohu najít řešení Vašeho problému. 
Psycholog tady není proto, aby kritizoval nebo vyvracel něčí pravdu. Pomáhá najít cestu.

Školní psycholog je nezávislým pracovníkem školy, řídí se etickým kodexem a je vázán mlčenlivostí. 
Informace z rozhovorů a z šetření jsou důvěrné. 
Výjimku tvoří informace o trestné činnosti, na niž se ze zákona vztahuje oznamovací povinnost a které podléhá stejně jako všichni ostatní občané.