Metodik prevence

Metodik prevence rodičům
Co dělat, když dítě...
Vážení rodiče!  Ráda bych Vám poskytla několik zajímavých kontaktů na internetu, kde můžete najít řadu doporučení  využitelných při výchově Vašich dětí.
Jedná se zejména o stránky Poradenského centra pro drogové a jiné závislosti v Brně:
http://www.poradenskecentrum.cz/
Najdete zde například odpovědi na otázky "Co dělat, když dítě 
-  bere drogy
-   hraje o peníze
-   hraje na počítači
-   je šikanováno "
Další zajímavé odkazy k problematice závislostí jsou: 
http://www.drogy-info.cz/
http://www.odrogach.cz/
http://www.drogovaporadna.cz/
Přeji Vám hodně radosti s Vašimi dětmi.
 Mgr. Romana Chlubnová, metodik prevence rizikového chování
 

Vážení rodiče,
škola zároveň se vzdělávacími úkoly plní i řadu úkolů výchovných. Důležitou roli zde hraje i prevence rizikového chování. Základními dokumenty v této oblasti jsou v naší škole tzv. Minimální preventivní program a Program proti šikanování, jehož součástí je krizový plán. Ve škole pracuje preventivní tým ve složení: ředitel školy a jeho zástupkyně, metodik prevence Romana Chlubnová, výchovné poradkyně pro 1. i 2. stupeň a psycholog PhDr. Zdeňek Kulhánek. Tento tým se schází vždy 1. středu v měsíci v 13:30. Jednotliví poradenští pracovníci jsou Vám k dispozici v úředních hodinách. Vzniklé problémy se snažíme vždy vyřešit a dětem, které mají nějaký problém pomoci, ale je velmi důležité, abyste i Vy přišli s informací včas za námi. Kdybyste měli podezření či dokonce jistotu, že je Vašemu dítěti ubližováno, bezprostředně se na nás obraťte. K dobrému klimatu školy by měl přispět také žákovský parlament. Členy jsou obvykle dva zástupci z každé třídy. Koordinátorkami jsou paní učitelky Simona Kirchnerová pro 1. stupeň a Jitka Holemářová pro 2. stupeň.  Romana Chlubnová

Vážení rodiče, milí žáci, naše škola je zaregistrována do systému Nenech to být. Ten je nyní zdarma přístupný všem našim žákům i jejich rodičům na adrese https://nntb.cz, odkud si můžete stáhnout doplňující mobilní aplikaci. Věříme, že připojením naší školy k tomuto jedinečnému projektu pomůžeme k budování pohodové atmosféry na škole, do které se budou žáci, učitelé i rodiče těšit.
Co je NNTB?
“Nenech to být” je internetový systém a mobilní aplikace bojující proti šikaně a vylučování z kolektivu na školách po celé ČR. S podporou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy přinášíme efektivní způsob odhalování těchto problémů ještě v jejich zárodku. To vše za spolupráce s Pedagogicko-psychologickou poradnou Brno a Linkou bezpečí, která aktuálně řeší veškerou administraci, schvalování škol, technickou podporu a obecnou komunikaci.