Metodik prevence

Metodik prevence rodičům:

Vážení rodiče,

ráda bych Vám poskytla několik zajímavých internetových odkazů, kde můžete najít řadu doporučení  využitelných při výchově Vašich dětí.
Jedná se zejména o stránky Poradenského centra pro drogové a jiné závislosti v Brně:
http://www.poradenskecentrum.cz/
Najdete zde například odpovědi na otázky "Co dělat, když dítě 

  • bere drogy
  • hraje o peníze
  • hraje na počítači
  • je šikanováno"

Další zajímavé odkazy k problematice závislostí jsou: 

http://www.drogy-info.cz
http://www.drogy.cz
http://www.drogovaporadna.cz

Škola zároveň se vzdělávacími úkoly plní i řadu úkolů výchovných. Důležitou roli zde hraje i prevence rizikového chování. Základními dokumenty v této oblasti jsou v naší škole tzv. Preventivní program školy a Strategie řešení šikany a dalších projevů rizikového chování, jehož součástí je i krizový plán. Ve škole pracuje preventivní tým ve složení: ředitel školy a jeho zástupkyně, metodik prevence, výchovné poradkyně pro 1. i 2. stupeň a školní psycholog. Tento tým se schází vždy 1. středu v měsíci ve 13:30. Jednotliví poradenští pracovníci jsou Vám k dispozici v úředních hodinách. Vzniklé problémy se snažíme vždy vyřešit. Je ale velmi důležité, abyste i Vy přišli s informací včas za námi. Kdybyste měli podezření či dokonce jistotu, že je Vašemu dítěti ubližováno, bezprostředně se na nás obraťte. K dobrému klimatu školy přispívá také žákovský parlament. Členy jsou obvykle dva zástupci z každé třídy. Koordinátorkami jsou paní učitelky Jitka Holemářová a Kateřina Vališová.

Mgr. Jitka Holemářová, metodik prevence rizikového chování

Dokumenty: