Metodik prevence

Metodik prevence rodičům:
Vážení rodiče,

ráda bych Vám poskytla několik zajímavých internetových odkazů, kde můžete najít řadu doporučení  využitelných při výchově Vašich dětí.
Jedná se zejména o stránky Poradenského centra pro drogové a jiné závislosti v Brně:
http://www.poradenskecentrum.cz/
Najdete zde například odpovědi na otázky "Co dělat, když dítě 

  • bere drogy
  • hraje o peníze
  • hraje na počítači
  • je šikanováno"

Další zajímavé odkazy k problematice závislostí jsou: 

http://www.drogy-info.cz
http://www.drogy.cz
http://www.drogovaporadna.cz

Škola zároveň se vzdělávacími úkoly plní i řadu úkolů výchovných. Důležitou roli zde hraje i prevence rizikového chování. Základními dokumenty v této oblasti jsou v naší škole tzv. Preventivní program školy a Program proti šikanování, jehož součástí je krizový plán. Ve škole pracuje preventivní tým ve složení: ředitel školy a jeho zástupkyně, metodik prevence Lenka Lidmilová, výchovné poradkyně pro 1. i 2. stupeň a psycholog PhDr. Zdeněk Kulhánek. Tento tým se schází vždy 1. středu v měsíci ve 13:30. Jednotliví poradenští pracovníci jsou Vám k dispozici v úředních hodinách. Vzniklé problémy se snažíme vždy vyřešit a dětem, které mají nějaký problém, pomoci. Je ale velmi důležité, abyste i Vy přišli s informací včas za námi. Kdybyste měli podezření či dokonce jistotu, že je Vašemu dítěti ubližováno, bezprostředně se na nás obraťte. K dobrému klimatu školy by měl přispět také žákovský parlament. Členy jsou obvykle dva zástupci z každé třídy. Koordinátorkami jsou paní učitelky Jitka Holemářová a Kateřina Vališová.

Mgr. Lenka Lidmilová, metodik prevence rizikového chování

Dokumenty:

Vážení rodiče, milí žáci, naše škola je zaregistrována do systému Nenech to být. Ten je nyní zdarma přístupný všem našim žákům i jejich rodičům na adrese https://nntb.cz , odkud si můžete stáhnout doplňující mobilní aplikaci. Věříme, že připojením naší školy k tomuto jedinečnému projektu pomůžeme k budování pohodové atmosféry na škole, do které se budou žáci, učitelé i rodiče těšit.
Co je NNTB?
“Nenech to být” je internetový systém a mobilní aplikace bojující proti šikaně a vylučování z kolektivu na školách po celé ČR. S podporou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy přinášíme efektivní způsob odhalování těchto problémů ještě v jejich zárodku. To vše za spolupráce s Pedagogicko-psychologickou poradnou Brno a Linkou bezpečí, která aktuálně řeší veškerou administraci, schvalování škol, technickou podporu a obecnou komunikaci.

Vážení rodiče,

Naše škola byla zapojena do žďárské kampaně „NEZAVÍRÁME OČI“
Myslet si, že mezi našimi dětmi nejsou drogy je… úsměvné.
Nebát se to řešit… je odvážné!
Nezavírejme oči.

Smysl kampaně popisovala Mgr. Petra Nováčková z Centra primární prevence Spektrum, jež kampaň organizovalo: „Cílem kampaně je jasně říct, jak se pozná dobrá škola. Je to škola, kde nikdo nekouří? Nebo je kvalitní škola ta, která nikdy neřešila žádnou obtíž týkající se závislostí? Podle nás je dobrá škola ta, která nezavírá oči nad realitou a k obtížím se staví čelem. Tedy, že je řeší.“

První aktivitou kampaně bylo proškolení školních metodiků prevence žďárských škol. Na to navazovala kampaň v médiích ve Žďáře. Při ní byla snaha žďárákům sdělit, že při obtížích s kouřením, marihuanou či závislostí na PC je zavírání očí, zametání pod koberec či dělání mrtvého to, co dítěti ubližuje a situaci zhoršuje.

Projekt podporovala Mgr. Renata Horká z pedagogicko-psychologické poradny ve Žďáře nad Sázavou: „Děti, které začínají kouřit, dostanou se k marihuaně nebo začnou příliš vysedávat u počítače, potřebují naši pomoc. Oni sami se ještě neumí odpovědně rozhodovat, a proto je na škole a rodičích, aby takové experimentování jen tak nepřešli a danou situaci řešili. Ať už na škole, v pedagogicko-psychologické poradně, adiktologické ambulanci, středisku výchovné péče či v dalších odborných zařízeních a institucích.“

Dalšími aktivitami projektu byla výstava „Děti a závislost aneb mě se to netýká“ ve žďárské knihovně. Dále se zde konala beseda s názvem „Nezveme si závislost či nemoc do rodiny vlastně sami?“, byly distribuovány letáky a proběhla mediální prezentace.

Informace o kampani a řada praktických informací a odkazů je uvedena na webu www.nezavirameoci.kolping.cz a facebooku @cpp.spektrum.

Kampaň organizovalo Kolpingovo dílo české republiky z.s.

Dítěti nejvíc pomůže odpovědný rodič a odpovědná škola, kteří obtíže řeší.