Úkoly výchovného poradenství

HLAVNÍMI ÚKOLY VÝCHOVNÉHO PORADCE NA ŠKOLE JSOU:

 • Poradenská činnost pro rodiče a žáky.
 • Úzká spolupráce s pedagogickými pracovníky a vedením školy.
 • Nastavení podpůrného opatření školou a jeho následné vyhodnocení.
 • Zajištění odborného posouzení, případně kontroly v poradenském zařízení.
 • Vedení agendy o žácích s podpůrnými opatřeními.
 • Ve spolupráci s třídními a vyučujícími učiteli zpracování individuálních vzdělávacích plánů a plánů pedagogické podpory.
 • Spolupráce při zajištění potřebných pomůcek žákům na základě doporučení poradenského zařízení.
 • Zajišťování individuální péče, pedagogické intervence, speciální pedagogické péče.
 • Zajišťování besed v úzké spolupráci s metodikem prevence.
 • Informace o přijímacím řízení na víceletá gymnázia, matematické třídy.
 • Podpora při zpracování přihlášek na osmiletá gymnázia.
 • Spolupráce s metodikem prevence ve škole, s PPP, SPC, komisí pro péči o dítě při MěÚ, Policií ČR.
 • Konzultační hodiny: středa 13,30 – 15,30 hodin
 • Kontakt: Mgr. Simona Kirchnerová, telefon: 739 433 973

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA OSMILETÁ GYMNÁZIA 

 • Pro školní rok 2021/2022 se přihlášky podávají do 1. března 2022.
 • Žák (rodiče žáka) může podat dvě přihlášky na dvě různé školy.
 • Zdravotní potvrzení není potřeba.
 • Přihlášku na požádání zpracuje výchovná poradkyně.
 • Je nutné informovat výchovnou poradkyni nebo třídní učitele nejpozději do 11. 2. 2022, že máte zájem o vyplnění přihlášky nebo do tohoto dne vyplněnou přihlášku odevzdat k potvrzení školy.
 • Přihlášku je možné stáhnout na stránkách MŠMT, kde jsou uvedeny podrobné pokyny.
 • Vyplněnou, potvrzenou přihlášku se zápisovým lístkem vydá výchovná poradkyně:
  21. 2. 2022 od 13,30 do 16,00 hodin
  23. 2. 2022 od 13,30 do 16,00 hodin
 • Termín přijímacích zkoušek:  
  1. termín: 19. dubna 2022   
  2. termín: 20. dubna 2022
 • Náhradní termíny: 10. května 2022, 11. května 2022
 • V případě zájmu informace podá výchovná poradkyně Simona Kirchnerová
 • Kontakt: Mgr. Simona Kirchnerová, telefon: 739 433 973
 • Konzultační hodiny: středa: 13,30 – 15,30 hodin