Úkoly výchovného poradenství

HLAVNÍMI ÚKOLY VÝCHOVNÉHO PORADCE PRO 1. STUPEŇ NA ŠKOLE JSOU:

 • Poradenská činnost pro rodiče a žáky.
 • Úzká spolupráce s pedagogickými pracovníky a vedením školy.
 • Nastavení podpůrného opatření školou a jeho následné vyhodnocení.
 • Zajištění odborného posouzení, případně kontroly v poradenském zařízení.
 • Vedení agendy o žácích s podpůrnými opatřeními.
 • Ve spolupráci s třídními a vyučujícími učiteli zpracování individuálních vzdělávacích plánů a plánů pedagogické podpory.
 • Spolupráce při zajištění potřebných pomůcek žákům na základě doporučení poradenského zařízení.
 • Zajišťování individuální péče, pedagogické intervence, speciální pedagogické péče.
 • Zajišťování besed v úzké spolupráci s metodikem prevence.
 • Informace o přijímacím řízení na víceletá gymnázia, matematické třídy.
 • Podpora při zpracování přihlášek na osmiletá gymnázia.
 • Vedení evidence zapojení žáků do vědomostních a sportovních soutěží
 • Spolupráce s metodikem prevence ve škole, s PPP, SPC, OSPOD, Policií ČR.
 • Konzultační hodiny: středa 13,30 – 15,30 hodin
 • Kontakt: Mgr. Simona Kirchnerová, telefon: 739 433 973/ 732 179 268