Výchovný poradce 2.stupeň

HLAVNÍMI ÚKOLY VÝCHOVNÉHO PORADCE PRO 2. STUPEŇ NA ŠKOLE JSOU:

 • Poradenská činnost pro rodiče a žáky
 • Úzká spolupráce s pedagogickými pracovníky a vedením školy.
 • Zajišťování vyšetření nebo následných kontrol v pedagogicko-psychologické poradně.
 • Vedení evidence žáků s podpůrnými opatřeními.
 • Zpracování IVP a PLPP ve spolupráci s třídními a vyučujícími učiteli.
 • Spolupráce při zajištění potřebných pomůcek žákům na základě doporučení poradenského zařízení.
 • Zajišťování individuální péče, pedagogické intervence, speciální pedagogické péče.
 • Zajišťování besed a preventivních programů v úzké spolupráci s metodikem prevence.
 • Informace o přijímacím řízení na střední školy.
 • Spolupráce s IPS ÚP ve Žďáře nad Sázavou, zajištění exkurzí, účasti na Festivalu vzdělávání a Dnu firem
 • Zpracování přihlášek na střední školy.
 • Vyhodnocení přijímacího řízení na střední školy.
 • Spolupráce s metodikem prevence ve škole, s PPP, SPC, OSPOD, Policií ČR.
 • Vedení evidence zapojení žáků do vědomostních a sportovních soutěží
 • Konzultační hodiny: středa 13,30 – 15,00 hodin
 • Kontakt: PhDr. Jindra Bajerová, telefon: 730 519 284, 566 503 981