Výchovný poradce 2.stupeň

Poslední verze přijímacích zkoušek – 31.3. 2020

Volba povolání

Pro školní rok 2020/2021 se ke studiu ve středních školách pro první kolo přijímacího řízení mohou podávat dvě přihlášky.

Důležité termíny:

Přihlášku je třeba podat do 2. března 2020.

 • Zápisový lístek si zákonní zástupci vyzvednou v určených termínech

  Termíny pro vyzvednutí zápisových lístků – žáci 9.tříd:
  15.1.2020 13:30 – 15:00
  5.2.2020   14:15 – 15:30
  12.2.2020 13:30 – 15:30
  4.3.2020   14:15 – 16:00

  Zápisový lístek si musí vyzvednout zákonný zástupce ( proti podpisu).
  Pokud Vám žádný termín nevyhovuje, volejte : 730 519 284.
  PhDr. Jindra Bajerová, výchovná poradkyně pro 2.stupeň

Ředitelé středních škol stanoví kritéria pro přijetí do 31. ledna 2020.

Termíny jednotných přijímacích zkoušek:

 • 1. termín: 14. 4. 2020 pro čtyřleté maturitní obory
 • 2. termín: 15. 4. 2020 pro čtyřleté maturitní obory,
 • náhradní termín pro všechny obory: 13. a 14. 5. 2020

Uchazeči o ostatní (nematuritní) obory jednotnou přijímací zkoušku nekonají.

 • Přijímací řízení proběhne 22. - 30. 4. 2020
 • Talentové zkoušky 2. - 15. 1. 2020,
 • Talentové zkoušky konzervatoří: 15. - 31. 1. 2020
 • Talentové zkoušky sportovních gymnázií 2. 1. - 15. 2. 2020

  

Přihlášky

 • Přihlášku si můžete stáhnout na stránkách středních škol nebo na stránkách MŠMT
 • Na požádání přihlášky zpracuje výchovná poradkyně

 

Nejdůležitějšími úkoly výchovného poradce na škole jsou :

 • poradenská činnost pro rodiče i žáky
 • úzká spolupráce s vedením školy a pedagogickými pracovníky
 • zajišťování vyšetření nebo následných kontrol v pedagogicko-psychologické poradně
 • vedení přehledu o žácích se SPU a SPCH
 • zpracování materiálů o integraci žáků, ve spolupráci s třídními učiteli a vyučujícími zpracování individuálníchvzdělávacích plánů
 • zajišťování činnosti dyslektických kroužků, individuální péče o integrované žáky
 • ve spolupráci s metodikem prevence zajišťování besed s tematikou drog, právního vědomí, trestné činnosti dětí atd.
 • profiorientace žáků, spolupráce s IPS Úřadu práce ve Žďáře nad Sázavou
 • kompletace přihlášek na SŠ
 • informovat o umístění žáků na SŠ, vedení evidence
 • spolupráce s metodikem prevence na škole, s PPP, SPC, komisí pro péči o dítě při MěÚ, Policií ČR

 

Úřední hodiny ve škole.
Všechny vaše požadavky rádi vyřídíme každé pondělí a středu vždy od 7,00 hodin do 11,00 hodin.