Sociální pedagog

SOCIÁLNÍ PEDAGOG
Horká Renata, Mgr.

Kontakty:

Kabinet výchovného poradce 1. stupně, přízemí pavilonu B, místnost č. 16

Tel: 725 737 808

Email: horka@4zszdar.cz

 

Konzultační hodiny:

 • pondělí až pátek
 • je třeba se předem telefonicky, osobně či emailem domluvit na termínu

 

Co Vám sociální pedagog může nabídnout:

Žákům

 • individuální podporu, poskytnutí konzultace při řešení obtíží souvisejících se školou (např. motivace k učení, řešení docházky do školy, přípravy na vyučování, zapomínání pomůcek, podpora při osobnostních obtížích, špatných vztazích se spolužáky nebo učiteli)
 • skupinovou práci v rámci třídních kolektivů
 • poskytnutí krizové intervence v akutní náročné situaci
 • pomoc s přípravou na vyučování
 • pravidelné vedení – rozvoj individuálních schopností a dovedností

 

Zákonným zástupcům

 • individuální podporu, poskytnutí konzultací při řešení obtíží souvisejících se školou
 • podporu při kontaktu a komunikaci s pedagogy, mediaci při řešení náročné či konfliktní situace
 • podporu při řešení obtíží s dětmi, volbě vhodného přístupu, komunikace, nastavení podmínek v domácím prostředí
 • poskytování informací, sociálně právního a sociálně pedagogického poradenství, sociální terapie
 • zprostředkování komunikace s dalšími odbornými institucemi a organizacemi, možnost doprovodu, nasměrování k další vhodné odborné pomoci či podpoře
 • pomoc při řešení obtížné sociální či finanční situace s dopadem do vzdělávání dítěte

 

Pedagogům

 • metodickou podporu – individuální konzultace, metodické návštěvy v hodině
 • podporu při kontaktu a komunikaci se zákonnými zástupci žáků, mediaci setkání
 • poskytování sociálněprávního a sociálně pedagogického poradenství, odborných informací
 • spolupráci a komunikaci s odbornými organizacemi a institucemi

 

Na sociálního pedagoga se můžete obrátit vždy, když máte pocit, že něco nejde dle Vašich představ. Pokud by daná situace nebyla v kompetenci sociálního pedagoga, odkáže Vás na další odborné pracovníky – ať už v rámci školy, či mimo ni.

Sociální pedagog je člen školního poradenského pracoviště.