Učíme se ze života pro život

Implementace Krajského akčního plánu Kraje Vysočina I.
Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008656
Cílem projektu je prostřednictvím komunit vzájemného učení, síťováním, vzájemným setkáváním a výměnou zkušeností základních a středních škol podpořit zvýšení kvality a efektivity pedagogického působení učitelů směrem k výuce obohacené o využívání aktivizačních metod a posílené o prvky transferu kompetencí. Aktivní přístup k učení, učení se jako součást lidské přirozenosti, práci na sobě a nové příležitosti – nejen to slibují aktivity projektu. Aby mohly školy do výuky zavést aktivizační a transferové nástroje, nakoupí si potřebné pomůcky. Příkladem je používání stavebnic Merkur, Teifoc nebo Lego ve výuce podle stanovených metodik. Školy si také mohou pořídit další moderní vybavení, měřící sady, stavebnice pro základní výuku robotiky, žáci vyšších ročníků pak využijí 3D tiskárny, brýle pro virtuální realitu nebo speciální pokročilé počítačové programy.

Více informací zde.

ČTG, ICT, kariéra, podnikavost, polytechnika

 • Čtenářská gramotnost
  Čtenářská gramotnost
 • Čtenářská gramotnost
  Čtenářská gramotnost
 • Čtenářská gramotnost
  Čtenářská gramotnost
 • Čtenářská gramotnost
  Čtenářská gramotnost
 • ICT
  ICT
 • ICT
  ICT
 • ICT
  ICT
 • ICT
  ICT
 • ICT
  ICT
 • ICT
  ICT
 • ICT
  ICT
 • ICT
  ICT
 • Kariérové poradenství
  Kariérové poradenství
 • Kariérové poradenství
  Kariérové poradenství
 • Kariérové poradenství
  Kariérové poradenství
 • Kariérové poradenství
  Kariérové poradenství
 • Kariérové poradenství
  Kariérové poradenství
 • Kariérové poradenství
  Kariérové poradenství
 • Kariérové poradenství
  Kariérové poradenství
 • Kariérové poradenství
  Kariérové poradenství
 • Kariérové poradenství
  Kariérové poradenství
 • Kariérové poradenství
  Kariérové poradenství
 • Kariérové poradenství
  Kariérové poradenství
 • Kariérové poradenství
  Kariérové poradenství
 • Kariérové poradenství
  Kariérové poradenství
 • Kariérové poradenství
  Kariérové poradenství
 • Kariérové poradenství
  Kariérové poradenství
 • Podnikavost
  Podnikavost
 • Podnikavost
  Podnikavost
 • Podnikavost
  Podnikavost
 • Podnikavost
  Podnikavost
 • Podnikavost
  Podnikavost
 • Podnikavost
  Podnikavost
 • Podnikavost
  Podnikavost
 • Podnikavost
  Podnikavost
 • Podnikavost
  Podnikavost
 • Podnikavost
  Podnikavost
 • Podnikavost
  Podnikavost
 • Podnikavost
  Podnikavost
 • Polytechnika
  Polytechnika
 • Polytechnika
  Polytechnika
 • Polytechnika
  Polytechnika
 • Polytechnika
  Polytechnika
 • Polytechnika
  Polytechnika
 • Polytechnika
  Polytechnika
 • Polytechnika
  Polytechnika
 • Polytechnika
  Polytechnika
 • Polytechnika
  Polytechnika
 • Polytechnika
  Polytechnika
 • Polytechnika
  Polytechnika
 • Polytechnika
  Polytechnika