Speciální pedagog

Hlavní náplní práce speciálního pedagoga je pomáhat žákům zvládnout nároky, které jsou na ně při vyučování kladeny s ohledem na jejich individuální možnosti, pomáhat řešit příčiny slabého prospěchu dětí, uspokojovat specifické výchovné a vzdělávací potřeby žáků a pomáhat řešit jejich osobní problémy. Dále sem patří také:

 • Individuální a skupinová reedukační činnost pro žáky se specifickými poruchami učení.
 • Speciálně pedagogické intervence a služby pro žáky, rodiče a pedagogické pracovníky školy.
 • Průběžná komunikace a kontakty s rodinami klientů.
 • Konzultace a kooperace s odbornými pracovníky poradenských a dalších institucí.
 • Konzultace s pedagogy zaměřené na přípravu a vytvoření individuálního vzdělávacího plánu pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.
 • Příprava a průběžná úprava podmínek pro integraci žáků se zdravotním postižením ve škole.
 • Zajištění speciálních pomůcek, didaktických a diagnostických materiálů.
 • Zajištění individuální i skupinové speciálně pedagogické vzdělávací činnosti, činností reedukačních, kompenzačních, stimulačních.
 • Realizace speciálních cvičení – metoda EEG Biofeedback.
 • Koordinace speciálně pedagogické péče ve škole.
 • Konzultace s pedagogy k přípravě a průběžné úpravě podmínek pro integraci žáků se zdravotním postižením ve škole.
 • Další vzdělávání v oboru.