Speciální pedagog

Hlavní náplní práce speciálního pedagoga je pomáhat žákům zvládnout nároky, které jsou na ně při vyučování kladeny s ohledem na jejich individuální možnosti, pomáhat řešit příčiny slabého prospěchu dětí, uspokojovat specifické výchovné a vzdělávací potřeby žáků a pomáhat řešit jejich osobní problémy. Dále sem patří také:

 • Individuální a skupinová reedukační činnost pro žáky se specifickými poruchami učení.
 • Speciálně pedagogické intervence a služby pro žáky, rodiče a pedagogické pracovníky školy.
 • Průběžná komunikace a kontakty s rodinami klientů.
 • Konzultace a kooperace s odbornými pracovníky poradenských a dalších institucí.
 • Konzultace s pedagogy zaměřené na přípravu a vytvoření individuálního vzdělávacího plánu pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.
 • Příprava a průběžná úprava podmínek pro integraci žáků se zdravotním postižením ve škole.
 • Zajištění speciálních pomůcek, didaktických a diagnostických materiálů.
 • Zajištění individuální i skupinové speciálně pedagogické vzdělávací činnosti, činností reedukačních, kompenzačních, stimulačních.
 • Realizace speciálních cvičení – metoda EEG Biofeedback.
 • Koordinace speciálně pedagogické péče ve škole.
 • Konzultace s pedagogy k přípravě a průběžné úpravě podmínek pro integraci žáků se zdravotním postižením ve škole.
 • Další vzdělávání v oboru.

EEG Biofeedback

Přístroj EEG Biofeedback na ZŠ Švermova 4 provozujeme již sedmým rokem. Pro děti navštěvující naši školu, je tato služba zdarma.

 

Obtíže, se kterými pomáháme:

- poruchy učení a pozornosti

- úzkost a stres

- potíže se spánkem

- neurologické potíže

 

EEG biofeedback je metoda, která dětem i dospělým klientům umožní ovládat své mozkové vlny. Jedná se o sebeučení mozku pomocí tzv. biologické zpětné vazby. Když dostanete okamžitou, cílenou a přesnou informaci o ladění či případném rozladění svých mozkových vln, můžete se naučit, jak je uvést do souladu. Biologická zpětná vazba, biofeedback, existuje odjakživa. Živé organismy jsou živé proto, že mají zpětnou vazbu o svém chování. Život sám je nositelem účelné zpětné vazby a sebeudržování rovnováhy organismu. Biofeedback je přirozený jev.

Jak se provádí?

Prvním krokem je vstupní pohovor, kdy zjišťujeme, co je třeba na fungování vašeho mozku zlepšit, jestli soustředění, pozornost, vůli, paměť, uvolnění apod. Následně je proveden zkušební EEG biofeedback trénink, abychom mohli odhadnout, jaký u vás může mít úspěch. Tento výsledek zpravidla získáme již po prvním zkušebním sezení, protože z něho vyčteme tzv. křivku učení. Pomocí tří elektrod zachytí EEG snímač mozkové vlny a předává je počítači. Počítač analyzuje signál a zajišťuje "feedback" - zpětnou vazbu. Zpětná vazba je informace o tom, jak fungují mozkové vlny v konkrétním okamžiku. Průběh svých mozkových vln před sebou uvidíte na obrazovce "přeložený" do podoby video hry, kterou hrajete pouze silou své myšlenky, soustředění, vůlí, bez klávesnice nebo myši. "Hru" ovládáte jen činností svého mozku. Jinými slovy: mozek řídí sám sebe. Trénink za pomoci EEG biologické zpětné vazby je nenásilný, bezbolestný a hravý. Nepředstavuje žádná rizika, protože nemá vedlejší účinky. Není návykový a jeho efekt je trvalý.

Pro koho je EEG Biofeedback vhodný?

Pro každého, kdo chce zlepšit fungování své nervové soustavy. Je mnoho příčin různých mozkových dysfunkcí, kterým zlepšená nervová regulace pomáhá. Klinické úspěchy jsou referovány již u dětí od 2 let. Zvláště vhodný je u dětí, kterým v předškolním věku byl doporučen odklad školní docházky, chodí na logopedii, mají potíže v kolektivu v mateřské škole apod. Včasnou nápravou lehkých mozkových dysfunkcí lze ušetřit mnohem závažnější trápení ve škole dítěti, jeho rodičům i učitelům. U osob vyššího věku EEG biofeedback příznivě ovlivňuje kognitivní funkce (duševní svěžest, pozornost, paměť).

Může mít EEG Biofeedback škodlivé následky, případně vyvolat závislost apod.?

Trénink EEG nemá škodlivé vedlejší účinky, protože jde o tzv. neinvazivní metodu. Nic se "nedává do člověka", klient pracuje se svým vlastním signálem. Trénink vždy vedou specialisté, kteří absolvovali odbornou průpravu v metodě. Na naší škole pracujeme pod záštitou EEG Institutu Praha, kde jsou nám poskytovány konzultace a supervize.

V případě zájmu a poskytnutí dalších informací kontaktujte PhDr. Zdeňka Kulhánka tel. 608 529 851 nebo Mgr. Zlatuši Popelovou tel. 737 348 234.