Zápis do první třídy

V pátek 5. dubna a v sobotu 6. dubna se konal zápis dětí do první třídy. Do zámecké školy přišlo k zápisu 24 dětí.  Z toho 2 děti budou mít odklad školní docházky. V září by mělo nastoupit do první třídy 22 prvňáčků.