Zástupci žákovského parlamentu zámecká škola

Na letošní rok si zvolili žáci pátého ročníku zástupce do žákovského parlamentu BARBORU BYSTŘICKOU a LUCII SLÁDKOVOU.
Ve čtvrté třídě byli zvoleni do žákovského parlamentu zástupci ADAM JELÍNEK a KRYŠTOF HAIDUK.
Žákovský parlament sídlí na ZŠ Švermova a děti se schází 1krát za 14 dní každý měsíc. Zástupci nás budou informovat o všech akcích, které bude parlament pořádat.