Zástupci žákovského parlamentu zámecká škola

V letošním školním roce 2021/2022 žákovský parlament zahájil svou činnost.
Zámecká škola má v parlamentu své zástupce, kteří ostatní žáky informují o aktivitách a akcích, které ŽP připravuje.
Zástupci 4. třídy:
Václav Bukáček a Kateřina Antonie Filipová
Zástupci 5. třídy:
Vladimír Jan Dostál a Sára Vaňkátová