Poradenství

Funkce Jméno Úřední hodiny Telefon e-mail
Školní psycholog PhDr. Zdeněk Kulhánek Středa 13:30 – 15:30 566 503 976 kulhanek@4zszdar.cz
Výchovný poradce 1. stupeň Mgr. SImona Kirchnerová Středa 13:30 – 15:30 739 433 973 kirchnerova@4zszdar.cz
Výchovný a kariérový poradce
2. stupeň
PhDr. Jindra Bajerová Středa 13:45 – 15:00 566 503 981 bajerova@4zszdar.cz
Metodik prevence rizikového chování Mgr. Lenka Lidmilová Středa 14:00  566 503 981 lidmilova@4zszdar.cz
Speciální pedagog Mgr. Zlatuše Popelová Středa 13:30 – 14:30 566 503 974 popelova@4zszdar.cz
Kariérový poradce Mgr. Erik Berger Úterý 14:45 - 16:45 566 503 979 berger@4zszdar.cz

Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních