Poradenství

 

  funkce  jméno  úřední hodiny  telefon  e-mail

 Školní psycholog

 PhDr. Zdeněk Kulhánek

 Středa 13:30 – 15:30

 566 503 976

 kulhanek@4zszdar.cz

 Výchovný poradce 1.stupeň

 Mgr. Ilona Polcarová

 Středa 13:00 – 14:00

 566 503 974

 polcarova@4zszdar.cz

 Výchovný poradce 2.stupeň

 PhDr. Jindra Bajerová

 Středa 13:45 – 15:00

 566 503 981

 bajerova@4zszdar.cz

 Metodik prevence
 rizikového chování

 Mgr. Romana Chlubnová

 Středa 14:30 
 po předchozí domluvě

 566 503 981

 chlubnova@4zszdar.cz

 Speciální pedagog

 Mgr. Zlatuše Popelová

 Středa 13:30 – 14:30

 566 503 974

 popelova@4zszdar.cz

Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních