Operační program VVV - Šablony I

Operační program VVV - Šablony I

V rámci Operačního programu VVV - Šablony I, poskytovatel dotace MŠMT je od 1.1. 2017 do 31.12.2018 realizován projekt s názvem „ Podpora vzdělávání cestou inkluze“,

reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0004078

A ktivity projektu jsou zaměřeny na osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, vzájemné setkávání a sdílení zkušeností pedagogů, personální posílení o školního psychologa a speciálního pedagoga.


 


Mimořádná opatření