Organizace školního roku

25. 8 - 31. 8. 2020 - Přípravný týden

26. 8. 2020 - 9:30 - Provozní porada Švermova 4 a Zámek 4, porada ŘŠ

27. 8. 2020 -BOZP

28. 8. 2020 – 9:00 - Pedagogická rada

31. 8. 2020 – školení Bakaláři

1. 9. 2020 – Zahájení školního roku,

10:30- Schůzka TU 6. a 5. tříd;

11:00 – Školská rada

3. 9. 2020 - Třídní schůzky 6. ročníků

7. 9. – 15. 9. 2020 – Harmonizační dny 6. ročníků

8. 9. 2020 -15:00 Schůzky rodičů 1. tříd

8. 9. 2020 – 15:30 Klub rodičů - Zámek

8. 9. 2020 – 16:00 Rodičovská rada– Zámek

10. 9. 2020 – Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Kraje Vysočina

20.9. 2020 – Žďárská pouť

22. 9. 2020 - Sportovní den Cvičíš, cvičím, cvičíme - Zámek

22. 9. 2020 - Regionální přírodovědná soutěž – Jeřabinka

28. 9. 2020 - Svatováclavský víceboj na hřišti

2. - 3. 10. 2020 - (Po)nocování ve škole – školní parlament

6. 10. 2020 – 14:00 -SEMINÁŘ Zdeněk Martínek

20. 10. 2020 Já stavitel – Zámek

29. – 30. 10. 2020 – Podzimní prázdniny

3. 11.2020 – VERNISÁŽ – výstava ÚSTRu v podání našich žáků

5. – 7. 11. 2020 – Konference konzultačních center CEDU – školní parlamenty

4. 11. 2020 - 14:00 -16:00 Prezentace terapie biofeedback pro rodiče

5. 11. 2020 – 16:00 -Třídní schůzky - ZŠ Švermova 4

10. 11. 2020 - 14:00- 16:00 Třídní schůzky - Zámek

11. 11. 2020 - Pedagogická rada k 1.čtvrtletí

12. 11. 2020 – Festival vzdělávání a firem

20. 11. 2020 - Svojí Cestou-program pro deváťáky

18. 11. 2020 - Kateřina a Miloš Motani - Velké safari a malé surikaty 4.B, 4.Z, 5.Z

1. 12. 2020 - Mikulášský jarmark-Švermova

1.12.2020 – zahájení Adventu Zámek

11.12. 2020 vánoční nadělování ŠD Zámek

14. - 18.12.2020 - Vánoční besídka ŠD- Švermova

18. 12. 2020 – 16:00 - Vánoční besídka pro zaměstnance

22. 12. 2020 - Zámecký slavík, vánoční besídky a ukončení Adventu-Zámek

23. 12. 2020 - 3. 1. 2021 - Vánoční prázdniny

4. 1. 2021 – Začátek vyučování v roce 2021

7.1. 2021 – 15:00 – 17:00 - 2.stupeň konzultace

12.1. 2021 – 14:00 – 16:00 ZÁMEK konzultace

14.1.2021 – 14:30 – 17:00 1. stupeň konzultace

20. 1. 2021 – Pedagogická rada k 1. pololetí

28. 1. 2021 - Koncert Z pohádky do pohádky-Zámek

28. 1. 2021 - Vydání vysvědčení za 1. pololetí

29. 1. 2021 - Pololetní prázdniny

1. 2. – 7. 2. 2021 - Jarní prázdniny

12. 2. 2021 - ZŠ hledá Superstar

8. 2 – 19. 2. 2021 - Lyžařský kurz pro 7.ročníky

9. 2. 2020 – seminář pro sborovnu s Michaelou Veselou

12. 2. 2021 - Bruslení na ZS-Zámek

15. 2. 2021 - Valentárium- přáníčka

19. 2. 2021. - Bruslení na ZS- Zámek

26. 2. 2021 - Bruslení na ZS-Zámek

5. 3. 2021 - Bruslení na ZS závody-Zámek

9. 3. 2021 - Soutěž Mluvený projev-Zámek

12. 3. 2021 - Karneval-ŠD Zámek

1.3.- 5.3. 2021 - Masopustní rej-Švermova ŠD a 1. stupeň

26. 3. 2021 - Den naruby – školní parlament

26. 3. 2021 - 16:00 - Setkání současných a bývalých zaměstnanců ke Dni učitelů

29.3. velikonoční turnaj v pexesu ŠD Zámek

30. 3. 2021 - Návštěva MŠ Pastelka do 1. třídy- Zámek

31. 3. 2021 - Velikonoční turnaj ve vybíjené - Zámek

  1. 4. 2021 -Velikonoční prázdniny

5. 4. - Velikonoční pondělí

7. 4. 2021 - Velikonoční turnaj v pexesu ŠD Zámek

9. 4. 2021 - 14:00 – 17:00- Zápis do 1. tříd

10. 4. 2021 - 9.00 – 11.00- Zápis do 1. tříd

13. 4. 2021 - Třídní schůzky Zámek 14.00 – 16.00 hod.

15. 4. 2021 - Třídní schůzky-Švermova

21. 4. 2021 - Pedagogická rada k 3. čtvrtletí

23. 4. 2021 - Den Země

27. 4. 2021 - Besedy TONDA OBAL ke Dni Země 1. a 6. r.

4. 5. 2021 - Malování s výtvarnicí Ivetou Filipovou-Zámek

3. 5. 2021 - 31. 5. 2021 - Výstava výtvarných prací ŠD v KMJS – Máme rádi zvířata

19. 5. - 20. 5. 2021 - Sběr papíru

27. 5. 2021 – Memoriál JUDr. Ferdinanda Bušty

1. 6. 2021 - Den dětí - Zoo Jihlava - Zámek

1. 6. 2021 - Den dětí - programy tříd i zábavné odpoledne ve ŠD

8. 6. 2021 - Schůzka rodičů budoucích prvňáčků- Švermova a Zámek

3. 6. 2021 - Setkání školních parlamentů v Jihlavě

3. 6. 2021 - Schůzky budoucích 6.tříd-ZŠ Švermova 4

11.6. 2021 turnaj ve Šprtci ŠD Zámek

15. 6. - 17. 6. 2021 - Závěrečné zkoušky 9. ročníku

17. 6. 2021 - Vyřazení žáků 5.Z

23. 6. 2021 - Pedagogická rada k 2. pololetí

29. 6. 2021 - Slavnostní vyhodnocení žáků 1. st. – kino

29. 6. 2021 – Slavnostní vyřazení žáků 9. tříd – Stará radnice (12:00 – 15:00)

30. 6. 2021 - Konec školního roku

1. 7. - 31. 8. 2021 - Hlavní prázdniny

1. 9. 2021 - Začátek školního roku 2021/2022


Mimořádná opatření