Organizace školního roku 2021-2022

25. 8 - 31. 8. 2021 - Přípravný týden

27. 8. 2021 - 9:30 - Provozní porada – seznámení s výroční zprávou za rok 2020-21

30. 8. 2021 - 11:30 – BOZP

31. 8. 2021 – 9:15 - školení sborovny – děti s hendikepem

10:00 - Pedagogická rada

13:00 - Školská rada

1. 9. 2021 – 7:55 - Zahájení školního roku

10:00 -Schůzka TU 5. a 6. tříd

2.9. – 15:30 - Třídní schůzky 6. tříd

6. 9. – 10. 9. 2021 - Harmonizační dny 6. ročníků

7. 9. 2021 - 15:30 Schůzky rodičů 1. Z

7. 9. 2021 - 16:00 Klub rodičů - Zámek

7. 9. 2021 - 16:30 Rodičovská rada – Zámek

9. 9. 2021 - 15:30 Schůzky rodičů 1. A, B, C

16. 9. 2021 - 14:00 - SPORTOVNÍ AREÁL – MŠ sportuje celá rodina

23. 9. 2021 - Svatováclavská štafeta – týdenní sportovní klání

23. 9. 2021 - Sportem ke zdraví - Zámek

23.9. 2021 - Slepíši 5. A, B

24.9. 2021 - Slepíši 5.C a 4.roč.

24. 9. 2021 - „Vuřtíkování„ vycházka s dětmi a rodiči se školní družinou Zámek

27. 9. 2021 - Já stavitel, Zámek

29. 9. – 10. 12. 2021 - Plavecký výcvik, Zámek

1. - 2. 10. 2021 - (Po)nocování ve škole – školní parlament

11. 10. 2021 - Dopravní hřiště 4.A

12. 10. 2021 - Dopravní hřiště 4.B

13. 10. 2021 - Dopravní hřiště 4.C

14. 10. 2021 - Kateřina a Miloš Motani - Velké safari a malé surikaty 1.B

14. 10. 2021 - Velké safari a malé surikaty - Zámek

27. 10. 2021 - Podzimní prázdniny

29. 10. 2021 - Podzimní prázdniny

9. 11. 2021 - 14:00 - 16:00 třídní schůzky - Zámek

11. 11. 2021 - 16:00 třídní schůzky - Švermova

24. 11. 2021 - Pedagogická rada k 1. čtvrtletí

11. 11. 2021 - Festival vzdělávání, Den firem

1. 12. 2021 - Zahájení projektu Advent

13. 12. 2021 - Besídka ve školní družině - Zámek

13. - 17. 12. 2021 - Vánoční besídky ŠD- Švermova

16. 12. 2021 - Vánoční besídka - Zámek

17. 12. 2021 - 16:00 - Vánoční besídka pro zaměstnance

21. 12. 2021 - Zámecký slavík

22. 12. 2021 - Vánoční besídky a ukončení Adventu

23. 12. 2021 - 2. 1. 2022 – Vánoční prázdniny

11. 1. 2022 - 14:00 – 16:00 konzultace – Zámek

13. 1. 2022 - 15:00 – 17:00 – Konzultace s rodiči - Švermova

26. 1. 2022 - Pedagogická rada k 1. pololetí

27. 1. 2022 - Hudební pořad Z pohádky do pohádky - Zámek

31. 1. 2022 - Vydání vysvědčení za 1. pololetí

31. 1. - 11. 2. 2022 - Lyžařský kurz

4. 2. 2022 - Pololetní prázdniny

11. 2. 2022 - Bruslení Zámek

11. 2. 2022 - ZŠ hledá Superstar

7-11. 2. 2022 - Valentárium- přáníčka

14. – 20. 2. 2022 - Jarní prázdniny

22. 2. 2022 - Soutěž v mluveném projevu Zámek

25. 2. 2022 - Bruslení Zámek

25. 2. 2022 - Karneval ve ŠD - Zámek

4. 3. 2022 – Bruslení Zámek

11. 3. 2022 - Bruslení Zámek

14. 3. 2022 -Projekt Velikonoce

28. 3. 2022 - Den naruby – školní parlament

25. 3. 2022 - 16:00 - Setkání současných a bývalých zaměstnanců ke Dni učitelů

4. 4. 2022 - 30. 4. 2022 - Výstava výtvarných prací ŠD v KMJS – Máme rádi zvířata

5. 4. 2022 - Velikonoční tvoření, Zámek

5. 4. 2022 - Třídní schůzky Zámek 14.00 – 16.00 hod.

7. 4. 2022 - Třídní schůzky Švermova

8. 4. 2022 - 14:00 – 17:00 - Zápis do 1. tříd

9. 4. 2022 - 9.00 – 11.00 - Zápis do 1. tříd

11. 4. 2022 - Velikonoční turnaj v pexesu ve školní družině, Zámek

13. 4. - Velikonoční turnaj ve vybíjené, Zámek

14. 4. 2022 - Velikonoční prázdniny

20. 4. 2022 - Pedagogická rada k 3. čtvrtletí

22. 4. 2022 - Den Země

17. 5. 2022 - Sborovna - Seminář s Michaelou Veselou

1. 6. 2022 - Den dětí - programy tříd i zábavné odpoledne v ŠD

7. 6. 2022 - Schůzka rodičů budoucí 1. třídy

8. 6. 2022 - Letní biatlon – školní parlament

9. 6. 2022 - Schůzky budoucích 6. tříd - Švermova

13. 6. - 16. 6. 2022 - Závěrečné zkoušky 9. ročníku

17. 6. 2022 - Turnaj ve šprtci o putovní pohár ve školní družině - Zámek

23. 6. 2022 - vyřazení žáků 5.Z

22. 6. 2022 - Pedagogická rada k 2. pololetí

29. 6. 2022 - Slavnostní vyhodnocení žáků 1. st. – kino 8,00 – 11,00 hodin

29. 6. 2022 - Slavnostní vyřazení žáků 9. tříd – Stará radnice (12:00 – 15:00)

30. 6. 2022 - Konec školního roku

1. 7. - 31. 8. 2022 - Hlavní prázdniny

1. 9. 2022 - Začátek školního roku 2022/2023