Organizace školního roku 2022-2023

25. 8 - 31. 8. 2022 - Přípravný týden

25. 8. 2022 - Slavnosti jeřabin (trvají do 18.9.)

25. – 26. 2022 – práce v kabinetech, předmětové komise

29. 8. 2022 - 9:30 - Provozní porada všech ped.

- seznámení s výroční zprávou za rok 2021-22

- porada ŠD

- ROZŠÍŘENÉ VEDENÍ 11,45 hodin

30. 8. 2022 - 8,00 komisionální zkoušky

                 - 9,30 schůzka AP 

                      - 14:00 – ŠKOLSKÁ RADA

31. 8. 2022 -   9:15 - školení sborovny – BOZP noví zam.

                        10:00 - Pedagogická rada

    1. 9. 2022 -     Zahájení školního roku

                         Schůzka TU 5. a 6. tříd

5. 9. – 9. 9. 2022 - Harmonizační dny 6. ročníků

6. 9. 2022 – Klub rodičů, schůzky rodičů a fotografování 1. Z 

8. 9. 2022 - Schůzky rodičů 1. A, B, C

26. 9. 2022 - Svatováclavská štafeta – začátek týdenního sportovního klání

23. 9. 2022 - Sportem ke zdraví - Zámek

27. 9. 2022 - Já stavitel Zámek

3. 10. 2022 -  Zahájení plaveckého výcviku Zámek

4. 10. 2022 -  Zahájení plaveckého výcviku 

                         Švermova ( 2. - 4. roč.)

4. 10. 2022 – Dopravní hřiště 4. Z Zámek

6. – 9. 10. 2022 – Odjezd žáků do polské družební 

                                  školy Krzywiň 

18.10.  2022 - Pernštejni  Leonardo da Vici 500 let  Zámek 

26. 10. 2022 - Podzimní prázdniny středa

27. 10. 2022 - Podzimní prázdniny čtvrtek

3.11. 2022  Setkání třídních důvěrníků Švermova 4 

4. 11. 2022 -  Kateřina a Miloš Motani – Dravá Amazonie 

8. 11. 2022    Třídní schůzky Zámek

10. 11. 2022 - Třídní schůzky – Švermova

23. 11. 2022 - Pedagogická rada k 1. čtvrtletí

10. 11. 2022 - Festival vzdělávání, Den firem 

1. 12. 2022 - Zahájení projektu Advent 

19. - 22. 12. 2022 - Vánoční besídky ŠD-  Švermova

15. 12. 2022 - Vánoční besídka  - Zámek 

16. 12. 2022 Vánoční besídka ŠD Zámek

16. 12. 2022 - Vánoční besídka pro zaměstnance

19. – 20. 12. 2022 – Vánoční turnaj ve vybíjené 1. st.

21. 12. 2022 – Zámecký slavík Zámek

22. 12. 2022 - Vánoční besídky a ukončení Adventu 

23. 12. 2022 - 2. 1. 2023 – Vánoční prázdniny

9. – 13.1 2023 - Lyžařský kurz

16. - 20. 1. 2023  - Lyžařský kurz

10. 1. 2023 Konzultace s rodiči – Zámek

11. 1. 2023 -  Zahájení plaveckého výcviku Švermova (1.roč.)

12. 1. 2023 - Konzultace s rodiči - Švermova

25. 1. 2023 - Pedagogická rada k 1. pololetí

31. 1. 2023 - Vydání vysvědčení za 1. pololetí

3. 2. 2023 - Pololetní prázdniny pátek

7. 2. 2023 – Školní kolo šplh Zámek

8. 2. 2023 – Školní kolo šplh Švermova

10. 2. 2023 – Zahájení tréninku bruslení Zámek

16. 2. 2023 – Škola hledá Superstar

6. - 10. 2. 2023 – ŽP - Valentárium – přáníčka 

13. - 17. 2. 2023 – Karnevalový rej ve ŠD Švermova

16. 2. 2023 - Karneval ŠD Zámek

13. – 17. 2. 2023 – Projekt Masopust

20. – 26. 2. 2023 - Jarní prázdniny

24. 3. 2023 - Setkání současných a bývalých zaměstnanců ke Dni učitelů 

1. 4. - 30. 4. 2023 - Výstava výtvarných prací ŠD v KMJS

4. – 5. 4. 2022 - Velikonoční tvoření a soutěže Zámek

4. 4. 2023 - Třídní schůzky Zámek

5. 4. - Velikonoční turnaj ve vybíjené Zámek

3. 11. 2023  Setkání třídních důvěrníků Švermova 4 

20. 4. 2023 - Třídní schůzky Švermova

14. 4. 2023 - 14:00 – 17:00 -  Zápis do 1. tříd 

15. 4. 2023 - 9.00 – 11.00 - Zápis do 1. tříd 

6. 4. 2023 - Velikonoční prázdniny čtvrtek

26. 4. 2023 - Pedagogická rada k 3. čtvrtletí

21. 4. 2023 - Den Země

3. - 10. 5. 2023 -  zápisy do mateřských škol

17. 5. 2022 - Seminář s Michaelou Veselou 

1. 6. 2023 - Den dětí – celodenní programy tříd a ŠD

6. 6. 2023 – Schůzka rodičů budoucích 1. tříd 

7. 6. 2023 – Setkání v Jihlavě – školní parlamenty

7. 6. 2023 - Letní biatlon – školní parlament

8. 6. 2023 - Schůzky budoucích 6. tříd – Švermova

10. 6. 2023 – Den Žďáru 

12. 6. - 15. 6. 2023 - Závěrečné zkoušky 9. ročníku

16. 6. 2023 - Turnaj ve šprtci o putovní pohár ŠD Zámek

22. 6. 2023 - vyřazení žáků 5.Z

21. 6. 2023 - Pedagogická rada k 2. pololetí

29. 6. 2023 - Slavnostní vyhodnocení žáků 1. st. v  kině

29. 6. 2023 - Slavnostní vyřazení žáků 9. tříd – Stará radnice 

30. 6. 2023 - Konec školního roku

1. 7. - 31. 8. 2023 - Hlavní prázdniny

4. 9. 2023 - Začátek školního roku 2023-2024