Organizace školního roku

26. – 30. 8. 2019 – přípravný týden

26.8.2019 – 9,30 – úvodní  porada, ŠVP, výroční zpráva, organizační záležitosti

27.8. 2019 

  • referentské zkoušky 
  • opravné zkoušky
  • návštěva v knihovně
  • porada ŘŠ na MĚÚ 
  • Rozšířené vedení 

28.8. 2019 – seminář – právní poradna Mgr. Dvořák Ladislav a BOZP  12,00 – 13,00 seminář pro rodiče

29. 8. 2019  – Pedagogická rada 9:00  

2. 9. 2019 – Zahájení školního roku a schůzka TU 6. a 5.tříd

3. 9. 2019 – slavnostní otevření školního hřiště ve 13,30 hodin

4. – 5. 9. 2019 – Harmonizační dny Kuklík - 6.D

5. – 6. 9. 2019 – Harmonizační dny Kuklík - 6.A

9. – 10. 9. 2019-Harmonizační dny Kuklík - 6.B

10.- 11.9.2019 - Harmonizační dny Kuklík - 6.C

10.9.2019  schůzka rodičů 1. třída  Zámek 15.00 hod

10.9.2019  Klub rodičů Zámek 15.30 hod.

10.9.2019  Rodičovská rada Zámek 16.00 hod.                  

17.9.2019 – Regionální přírodovědná soutěž – Jeřabinka

19.9.2019 – účast na Zetor show (SOU Bělisko)

20.9. 2019  Dopravní hřiště 4. Z  Zámek 8.30 hod.

20.9.2019   Vuřtíkování s rodiči ŠD Zámek

26. 9. 2019 – Třídní schůzky 6. ročníku    

27.9.2019 – Svatováclavský víceboj na novém hřišti

26.-29.9.2019 – návštěva žáků z polské družební školy  

7.10. 2019 – spolupracující fi DEL na Mezinárodním strojírenském veletrhu 

23.10. 2019 – seminář Michaela Veselá, 

29. – 30. 10. 2019 – Podzimní prázdniny 

31.10.2019  projekt Podzim s výtvarnicí p. Matouškovou Zámek

5.11. 2019 – sdílení zkušeností s 3.ZŠ

5.11. 2019 třídní schůzky Zámek 14.00 – 17.00 hod. 

6.- 7. 11. 2019 – Sběr papíru EKOTÝM 

6.11.2019 – Prezentace terapie biofeedback  pro rodiče -14:00 -16:00 

19.11.2019 Kateřina Motani Expedice Borneo  4.Z + 5.Z  Zámek

13. 11. 2019 – Pedagogická rada k 1. čtvrtletí

14.11.2019 – Festival vzdělávání a den otevřených dveří firem, DEL, Hettich, PKS a další

15.11.2019 – kino - Svojí Cestou 

21. 11. 2019 – třídní schůzky na ZŠ Švermova 4

2. 12. 2019  Zahájení Adventu Zámek

2.12.2019 – 3.1.2020 – Výstava výtvarných prací ŠD v KMJS – Od Mikuláše do Tří králů

5. 12. 2019 – Mikulášská nadílka - Zámek

5. 12. 2019 – Mikulášský jarmark – Švermova

12.12 2019  Vánoční besídka Zámek sokolovna 17.00hod.

13.12.2019  Vánoční besídka ŠD Zámek

13. 12. 2019 – Vánoční besídka pro zaměstnance

20.12.2019   hudební soutěž ,,Zámecký slavík, Vánoční besídky a ukončení Adventu Zámek

16. 12. 2020 - Vánoční nadílky v ŠD Švermova 

23. 12. 2019 – 5. 1. 2020 – Vánoční prázdniny

6. 1. 2020 – Začátek vyučování v roce 2019

22. 1. 2019 – Pedagogická rada k 1. pololetí

24.1.2020 sběr papíru  a hliníku Zámek

28. 1. 2020 - Školní kolo ve šplhu Zámek

30.1. 2020 – Vydání vysvědčení za 1. pololetí

31.1. 2020 – Pololetní prázdniny

3.- 7. 2. 20 -  Lyžařský kurz

7.2. - Bruslení na ZS  – Zámek

10. – 14. 2. 2020 – Lyžařský kurz 

14. 2. 2020  Bruslení na ZS - Zámek

21. 2. 2020 – Pěvecká soutěž SUPERSTAR

21.2.2020   Bruslení na ZS – Zámek

28.2.2020 Bruslení na ZS - závody

9. 3.  – 13. 3. 2020 – Jarní prázdniny 

2. 3. 2019 – Masopustní rej Švermova  

6.3. 2020 – Týden karnevalového reje v ŠD Švermova, Karneval ŠD Zámek

9.3. – 15.3. jarní prázdniny

17.3. 2020 – Veletrh AMPER s fi DEL

27. 3. 2020 – Setkání současných a bývalých zaměstnanců ke Dni učitelů v 16:30

26.-28.3. 2020 – konference konzultačních center žákovských parlamentů

24.3. 2019 – sdílení zkušeností s 3.ZŠ

31.3.2020 návštěva MŠ Pastelka do 1. třídy Zámek

7.4.2020  Projekt Velikonoce-Švermova, Turnaj v pexesu ŠD Zámek,

8.4.2020 Velikonoční turnaj ve vybíjené Zámek

9.4. -10.4. Velikonoční prázdniny

3. 4. 2020 - Zápis do 1. tříd- 14:00 – 17:00

4. 4. 2020 - Zápis do 1. tříd- 9.00 – 11.00

­14.4.  třídní schůzky Zámek 14.00 – 17.00 hod.

2. 4. -Třídní schůzky - Švermova

21. 4. - Den Země

9. 4. 2020 -Velikonoční prázdniny

8. 4. 2020 – Pedagogická rada k 3. čtvrtletí 

22. 4. 2020 – Přijímací zkoušky do matematické třídy

29.4.2020 – SEMINÁŘ Zdeněk Martínek 13,00 – 16,30 hodin

5.5.2020 – 30.6.2020 – Výstava výtvarných prací ŠD v KMJS – Pohádkové postavičky

21. – 24. 5. 2020 - Výměnný pobyt našich žáků do polské školy 

20. – 21. 5. 2020 - Sběr papíru – akce ŽP 

1.6.2020 Den dětí – Zoo Jihlava s výukovými programy Zámek

1.6.2020  Den dětí, individuální programy tříd a zábavné odpoledne v ŠD

9.6. 2020  schůzka rodičů budoucích prvňáčků Zámek

3. 6. 2020 – Setkání ŽP v Jihlavě

3. 6. 2020 – Schůzky budoucích 6. tříd - ZŠ Švermova 4

8. – 11. 6. 2020 – Závěrečné zkoušky 9. ročníku

18. 6. 2020 -Vyřazení žáků 5. Z – Zámek

19.6. Turnaj ve Šprtci  ŠD Zámek

25.6. sběr papíru a hliníku Zámek

22. 6. 2020 – Pedagogická rada k 2. pololetí

25. 6. 2020 – Slavnostní vyhodnocení žáků 1. stupně – kino Vysočina v 8:00 a v 10:00

25. 6. 2020 – Slavnostní vyřazení žáků 9. tříd – Stará radnice (12:00 – 15:00)

26.  6. 2020 – Konec školního roku

29.- 30.6. 2020 ředitelské volno pro všechny žáky školy

1.7. – 31. 8. 2020 – Hlavní prázdniny

1. 9. 2020 –Začátek školního roku 2020/2021


Úřední hodiny ve škole.
Všechny vaše požadavky rádi vyřídíme každé pondělí a středu vždy od 7,00 hodin do 11,00 hodin.