Organizace školního roku 2023-2024

Organizace školního roku 2023 - 2024

28. 8. - 1. 9. 2023 - Přípravný týden

28. 8. 2023 – práce v kabinetech, předmětové komise

29. 8. 2023 - 9:30 - Porada všech pedagogů

- seznámení s výroční zprávou za rok 2022-23

- porada ŠD

- ROZŠÍŘENÉ VEDENÍ 11,45 hodin

30. 8. 2022 - 8,00 komisionální zkoušky

                       - 9,30 schůzka AP

                     - 10:30 - Schůzka TU 5. a 6. tříd 

                     - 13:00 – ŠKOLSKÁ RADA

31. 8. 2023 -   8:00 - BOZP J.Vařeka

                        10:00 - Pedagogická rada

  1. 9. 2023 – 9,00 – 12,30 – seminář o technikách a strategiích učení

                                                         

      4. 9. 2023 -     Zahájení školního roku

 

5.9. 2023 -Besip  - Zámek                  

6. 9. 2023 - metodická schůzka 1.stupně

11.9. 2023 – Dr.Lenka Bradáčová – beseda s 9.ročníky

11. 9. – 15. 9. 2023 - Harmonizační dny 6. tříd, Fryšava pod Žákovou horou

12. 9. 2023 – Schůzka rodičů 1. tříd, Klub rodičů Zámek,

                    Rodičovská rada, schůzka zájemců o školičku AJ

22. 9. 2023 - Sportem ke zdraví – Zámek

25. 9. 2023 – začíná Evropský týden sportu

26. 9. 2023 - Svatováclavská štafeta – sportovní klání

28. 9. – 1. 10. 2023 – Návštěva polské družební školy našimi zaměstnanci   

19. 10. 2023   Setkání třídních důvěrníků Švermova 4 

23.10. 2023 Dopravní hřiště 4.Z Zámek

26. 10. 2023 - Podzimní prázdniny

27. 10. 2023 - Podzimní prázdniny

31. 10. 2023    Třídní schůzky Zámek

2. 11. 2023 - Třídní schůzky – Švermova

9. 11. 2023 - Festival vzdělávání, Den firem

15. 11. 2023 - Pedagogická rada k 1. čtvrtletí

1. 12. 2023 - Zahájení projektu Advent

18. - 20. 12. 2023 - Vánoční besídky ŠD -  Švermova

15. 12. 2023 - Vánoční besídka pro zaměstnance

20. – 21. 12. 2023 – Vánoční turnaj ve vybíjené 1. stupně

22. 12. 2023 - Vánoční besídky a ukončení Adventu

23. 12. 2023 - 2. 1. 2024 – Vánoční prázdniny

9. 1. 2024 Konzultace  s rodiči – Zámek

12. 1. 2024 - Konzultace s rodiči - Švermova

24. 1. 2024 - Pedagogická rada k 1. pololetí

31. 1. 2024 - Vydání vysvědčení za 1. pololetí

31.1.  2024   Zámecký slavík Zámek

2. 2. 2024 - Pololetní prázdniny pátek

5.-9.2024 – Karnevalový rej v ŠD Švermova

6. 2. 2024 – Školní kolo šplh Zámek i Švermova

8. 2. 2024 – Škola hledá Superstar

5. - 9. 2. 2024 – ŽP a Valentárium                  

5. – 9. 2. 2024 – Projekt Masopust

12. 2. – 18. 2. 2024 - Jarní prázdniny

19. 2. 2024 Bruslení na ZS Zámek

23. 2. 2024- Bruslení na ZS Zámek

1. 3. 2024 - Bruslení na ZS Zámek

8. 3. 2024 -  Bruslení závody Zámek

20. 3. 2024 – Den otevřených dveří

22. 3. 2024 - Setkání současných a bývalých zaměstnanců ke Dni učitelů

27.3. 2024 -  Velikonoční turnaj ve vybíjené Zámek

28. 3. 2024 - Velikonoční prázdniny

29.3. 2024 – Velký pátek

1.4. 2024 – Velikonoční pondělí

4.4. 2024  Setkání třídních důvěrníků Švermova 4 

 

5. 4. 2024 - 14:00 – 17:00 - Zápis do 1. tříd

6. 4. 2024 - 9.00 – 11.00 - Zápis do 1. tříd

26. 3. 2024 – přijímací zkoušky do matematické třídy

9. 4. 2024 - Třídní schůzky Zámek

11. 4. 2024 - Třídní schůzky Švermova

17. 4. 2024 - Pedagogická rada k 3. čtvrtletí

22. 4. 2024    Den Země

4.-7. 5. 2024 – návštěva pedagogů a zaměstnanců z polské družební školy

3.5.2024 – výstava v divadle (květen) – naše škola v proměnách času a hlavně v současnosti

7. 5. 2024 – AKADEMIE K 50. VÝROČÍ ŠKOLY – DŮM KULTURY

30. 5. 2024 – Roztančená škola Den dětí Zámek

31. 5. 2024 - Den dětí – celodenní programy tříd a ŠD

4. 6. 2024 – Schůzka rodičů budoucích 1. tříd

5. 6. 2024 – Setkání v Jihlavě – školní parlamenty

5. 6. 2024 - Letní biatlon – školní parlament

6. 6. 2024 - Schůzky budoucích 6. tříd – Švermova

8. 6. 2024 – Den Žďáru

10. 6. - 14. 6. 2024 - Závěrečné zkoušky 9. ročníku

19. 6. 2024 - Pedagogická rada k 2. pololetí

27. 6. 2024 - Slavnostní vyhodnocení žáků 1. stupně v kině

27. 6. 2024 - Slavnostní vyřazení žáků 9. tříd – Stará radnice

28. 6. 2024 - Konec školního roku, předání vysvědčení

29.6. - 1. 9. 2024 - Hlavní prázdniny

2. 9. 2024 - Začátek školního roku 2024-2025