Zámecká škola

Zámecká škola se nachází v nádherném prostředí areálu Zámku ve Žďáře nad Sázavou. Byla založena již v roce 1775 jako škola triviální. V roce 1801 byla škola přestěhována do dnešní budovy a v roce 1901 byla majiteli darována obci, která ji nákladem pěti tisíc zlatých upravila. Do současné doby prošla mnoha úpravami, které však nijak nenarušily zámecký ráz budovy. V současné době je v budově školy pět tříd, které navštěvuje kolem100 žáků. Součástí školy je i školní družina. Děti se v budově stravují v malebné jídelně s klenbou. Učebny jsou vybaveny výpočetní technikou s výukovými programy a audiovizuální technikou. Za příznivého počasí děti využívají školní dvorek. Jako volnočasové aktivity jsou dětem nabídnuty kroužky s rozličným zaměřením - sportovní a dovedné ruce. Volný čas tráví děti v družině. Každý měsíc jsou pro děti připraveny různé akce. Na škole také funguje Sdružení rodičů a přátel školy.