Zámecká škola

Zámecká škola se nachází v pěkném prostředí areálu Zámku ve Žďáře nad Sázavou. Byla založena roku 1775 jako škola triviální. V roce 1801 byla škola přestěhována do dnešní budovy a v roce 1901 byla majiteli darována obci, která je nákladem pěti tisíc zlatých upravila. Do současné doby prošla mnoha úpravami, které však nenarušily ráz budovy.

V současné škole je pět tříd, které navštěvuje skoro sto žáků. Součástí školy jsou i školní družiny a školní jídelna. Učebny jsou vybaveny audiovizuální technikou.

Děti mají možnost využívat ve volném čase zámecký areál na hraní a pobyt venku nebo školní dvorek.

Na škole funguje Klub rodičů a přátel školy, který školu podporuje v jejich aktivitách. Zámecká škola je součástí Základní školy Švermova 4 Žďár nad Sázavou.