Zabezpečení ochrany osobních údajů

POVĚŘENEC
S účinností od 1. března 2023 je jmenován do funkce pověřence pro ochranu osobních údajů 
Mgr. et Bc. Luboš Kliment
mobil: 776 233 879, 
email: GDPR@akkliment.cz, 
ID datové schránky ideg93s.
Na něj se můžete obrátit v případě jakékoli situace při zpracování osobních údajů a jejich zabezpečení.