Labyrint našeho života - šablony OP JAK

- byl spolufinancován Evropskou unií.

Cíl projektu zvyšování kvality vzdělávání, profesní rozvoj a rozvoj kompetencí pedagogů, personální podpora a podpora pedagogů ve zvyšování kvality jejich každodenní práce při vzdělávání a výchově žáků.

Projekt je zaměřen na kombinaci témat: personální podpora, osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání pomocí vzájemné spolupráce a sdílení zkušeností, osobnostní a sociální rozvoj žáků a jejich podpora v rozvoji znalostí a dovedností s využitím inovativních forem výuky a vzdělávání prostřednictvím netradičních vzdělávacích metod a strategií, které vedou žáka k rozvoji kreativity, talentu a samostatnosti a spolupráce s rodiči žáků a veřejností.

 Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0002520