Inkluze ve Žďáře nad Sázavou

Účelem projektu je podpora zavádění inkluzivního vzdělávání ve Žďáře nad Sázavou. MŠ bude podpořena mj. v oblasti aktivizace rodičů a dětí ohrožených školním neúspěchem formou edukativně stimulačních skupin, vzájemného sdílení dobré praxe či v oblasti zavádění inovativních výukových metod. V ZŠ bude zajištěna pozice koordinátora inkluze či kariérního poradce, kroužky, doučování žáků a kolegiální podpora pedagogických pracovníků. Město v rámci projektu zřídí pozici koordinátora inkluze pro obec.

Termín realizace: 2018-2021
Registrační číslo projektu: CZ.02.3.61/0.0/0.0/17_051/0009223

Naše škola je zapojená na následujících aktivit:

  • Kluby a kroužky
  • Mladý občánek
  • Návštěva jiných škol
  • Kariérové poradenství
  • Výjezdní aktivity