Školní jídelna

Žák má v době nemoci nárok první den nemoci na oběd dotovaný tj. běžně účtovaný, další dny v plné ceně viz. „Provozní řád školní jídelny“. Obědy do jídlonosiče pro žáka lze vyzvedávat na čip žáka v době 11.15 – 13.30 hodin vstupem přes hlavní vchod.

Provozní řády školní jídelny 

Alena Trojáková - vedoucí školní jídelny 
telefon : 566/625 344, 566/503 994 
e-mail: trojakova@4zszdar.cz 
úřední hodiny: 7.30 - 8.00, 11.00 - 13.00 hod.