Školní jídelna

Školní jídelna

VÝDEJ   OBĚDŮ  V DOBĚ  DISTANČNÍ   VÝUKY  OD 1. 3. do 21. 3.  2021

Všichni žáci základní školy mají pouze distanční výuku. Žáci v době distanční  výuky  jsou automaticky odhlášeni z obědů.  Mohou však obědy v dotované ceně odebírat. Pokud mají žáci zájem o tyto obědy, musí si je sami přihlásit běžným způsobem (telefon – záznamník, mail) den předem do 8.00 hodin ráno. Obědy budou vydány do jednorázových nádob (poskytuje škola) pouze v době 11.15 – 12.30 hodin přes okénko v buňce pro cizí strávníky (u zadního vchodu školní jídelny ve dvoře). 
Cizí strávníci, kteří mají obědy přihlášené, budou nyní do odvolání dostávat obědy také pouze do jednorázových nádob v době 11.30 – 12.30 hodin. Oběd budeme podávat přes okénko v buňce pro cizí strávníky.  Pokud Vám tento způsob nevyhovuje, odhlaste si prosím obědy.
Odhlašování a přihlašování lze provádět  mailem – trojakova@4zszdar.cz, sms 730 897 120 nebo 732 536 144, telefonicky - záznamník 566 625 344. Termín platby obědů v hotovosti si prosím domluvte telefonicky s vedoucí školní jídelny mobil 732 536 144.

Žák má v době nemoci nárok první den nemoci na oběd dotovaný tj. běžně účtovaný, další dny v plné ceně viz. „Vnitřní řád školní jídelny“.
Obědy do jídlonosiče (nyní do odvolání do jednorázových nádob od ŠJ) pro žáka v době distanční výuky a nemoci lze vyzvedávat v 11.15 – 12.30 hodin přes okénko v buňce pro cizí strávníky.
Cizím strávníkům je nyní do odvolání zakázaný vstup do školní jídelny – obědy mohou odebírat pouze do jednorázových nádob v buňce pro cizí strávníky.

Alena Trojáková - vedoucí školní jídelny 
telefon : 566/625 344, 566/503 994 
e-mail: trojakova@4zszdar.cz 
úřední hodiny: 7.30 - 8.00, 11.30 - 13.00 hodin, pouze ve středu do 15.00 hodin