Školní jídelna

Školní jídelna

VÝDEJ   OBĚDŮ  V DOBĚ  DISTANČNÍ   VÝUKY  OD 4. 1. do 8. 1.  2021

    Žáci v době distanční  výuky  jsou automaticky odhlášeni z obědů.  Mohou však obědy v dotované ceně odebírat. Pokud mají žáci zájem o tyto obědy, musí si je sami přihlásit běžným způsobem (telefon – záznamník, mail) den předem do 8.00 hodin ráno. Obědy budou vydány do jednorázových nádob (poskytuje škola) pouze v době 11.15 – 12.30 hodin přes okénko v buňce pro cizí strávníky (u zadního vchodu školní jídelny ve dvoře). 
    Pouze žáci prvních a druhých tříd jsou automaticky od 4. 1. do 8. 1. přihlášeni na obědy. Pokud nemáte o stravování zájem, odhlaste stravu nejpozději do pondělí 4. 1. do 6.00 hodin. 
    Cizí strávníci, kteří mají obědy přihlášené, budou nyní dostávat obědy pouze do jednorázových nádob v době 11.30 – 12.30 hodin. Oběd budeme podávat přes okénko v buňce pro cizí strávníky.  Pokud Vám tento způsob nevyhovuje, odhlaste si prosím obědy.
    Odhlašování a přihlašování lze provádět  mailem – trojakova@4zszdar.cz, sms 730 897 120, telefonicky - záznamník 566 625 344

Žák má v době nemoci nárok první den nemoci na oběd dotovaný tj. běžně účtovaný, další dny v plné ceně viz. „Vnitřní řád školní jídelny“.
Obědy do jídlonosiče (nyní do odvolání do jednorázových nádob od ŠJ) pro žáka v době distanční výuky a nemoci lze vyzvedávat v 11.15 – 12.30 hodin přes okénko v buňce pro cizí strávníky.
Cizím strávníkům je nyní do odvolání zakázaný vstup do školní jídelny – obědy mohou odebírat pouze do jednorázových nádob v buňce pro cizí strávníky.

Alena Trojáková - vedoucí školní jídelny 
telefon : 566/625 344, 566/503 994 
e-mail: trojakova@4zszdar.cz 
úřední hodiny: 7.30 - 8.00, 11.30 - 13.00 hodin, pouze ve středu do 15.00 hodin

Novinky


Mimořádná opatření