Školní jídelna

Školní jídelna

Žák má v době nemoci nárok první den nemoci na oběd dotovaný tj. běžně účtovaný, další dny v plné ceně viz. „Vnitřní řád školní jídelny“.
Obědy do jídlonosiče (nyní do odvolání do jednorázových nádob od ŠJ) pro žáka lze vyzvedávat na čip žáka v době 11.15 – 11.30 hodin a 12.50 – 13.05 hodin.
Cizím strávníkům je nyní do odvolání zakázaný vstup do školní jídelny – obědy mohou odebírat pouze do jídlonosičů v buňce pro cizí strávníky.

Alena Trojáková - vedoucí školní jídelny 
telefon : 566/625 344, 566/503 994 
e-mail: trojakova@4zszdar.cz 
úřední hodiny: 7.30 - 8.00, 11.30 - 13.00 hodin, pouze ve středu do 15.00 hodin