Školní jídelna

Školní jídelna

VÝDEJ   OBĚDŮ  V DOBĚ   COVIDOVÝCH   OPATŘENÍ

Od 1. 1. 2022 zvyšujeme cenu stravného – viz text v INFORMACÍCH školní jídelny

Žák má v době nemoci nárok první den nemoci na oběd dotovaný tj. běžně účtovaný, další dny v plné ceně viz „Vnitřní řád školní jídelny“.

Obědy pro žáka v době nemoci vydáváme do odvolání do jednorázových nádob a lze vyzvedávat po telefonickém nahlášení v buňce pro

cizí strávníky (ze dvora kolem skleníku vchod v rohu  mezi družinou a rampou kuchyně) v době od 11.30 do 13.00 hodin.

Cizím strávníkům je nyní do odvolání zakázaný vstup do školní jídelny -  obědy mohou odebírat do předem připravených jídlonosičů

v buňce pro cizí strávníky v době od 11.30 do 13.00 hodin.

Oběd lze odhlásit pouze do 6.00 hodin daného dne na telefonu se záznamníkem 566 503 994, na mobil 730 897 120 nebo 732 536 144, mailem – trojakova@4zszdar.cz

Alena Trojáková - vedoucí školní jídelny 
telefon : 566/625 344, 566/503 994 
e-mail: trojakova@4zszdar.cz 
úřední hodiny: 7.30 - 8.00, 11.30 - 13.00 hodin, pouze ve středu do 15.00 hodin