Školní jídelna

Školní jídelna

VÝDEJ   OBĚDŮ 

Od 26. 1. 2024 zvyšujeme cenu stravného – viz text v INFORMACÍCH školní jídelny

Žák má v době nemoci nárok první den nemoci na oběd dotovaný tj. běžně účtovaný, další dny v plné ceně viz sekce ● Informace.

Obědy pro žáka v době nemoci vydáváme do jídlonosiče ve výdejně školní jídelny s čipem strávníka nebo náhradní stravenkou vytištěnou na boxu nebo u vedoucí školní jídelny v době 11.15 – 11.30 nebo 12.50 – 13.05 hodin.

Cizí strávníci – oběd do jídlonosiče (oddělená místnost - ze dvora kolem skleníku vchod v rohu  mezi družinou a rampou kuchyně) mohou vyzvednout v době od 11.30 do 13.00 hodin.

Cizí strávníci – oběd na talíř v jídelně - se mohou stravovat ve vyhrazenou dobu 12.00 – 12.20 nebo 13.00 – 13.20 hodin.

Oběd lze odhlásit pouze do 6.00 hodin daného dne na telefonu se záznamníkem 566 503 994, na mobil 730 897 120 nebo mailem – trojakova@4zszdar.cz. Všechny ostatní informace viz „Vnitřní řád školní jídelny Švermova 4“ v sekci ● Informace.

Alena Trojáková - vedoucí školní jídelny 
telefon : 566/625 344, 566/503 994 
e-mail: trojakova@4zszdar.cz 
úřední hodiny: 7.30 - 8.00, 11.30 - 13.00 hodin, pouze ve středu do 15.00 hodin