Školská rada

Jednání Školské rady 5.9.2018

14. 9. 2018

Kdy: 5. 9. 2018 v 15,15 hodin
Kde: ředitelna
Přítomni: Mgr. Eva Kociánová, Mgr. Marek Koudela, Ing. Josef Klement, Pavel Novák,
Omluveni : Petr Staněk, Ilona Machová Hosté: PaedDr. Jaroslav Ptáček
Program:
1) Zahájení - předsedkyně Kociánová přivítala členy ŠR
2) Slovo ředitele – seznámil členy ŠR s výroční zprávou - byla projednána.
Připomínky : Ing. Klement navrhl, aby ve Výroční zprávě se doplnil údaj o výsledcích inspekcí a kontrol školy. Pan Novák a pan Staněk hodnotili výsledky školy a zpracování výroční zprávy velmi kladně.


Archiv