Publicita

Leonardo da Vinci

5. 11. 2022

Tentokrát si agentura Pernštejni připravila pro děti výchovný program na téma Leonardo da Vinci. Zábavnou formou seznámila děti s jeho životopisem a hlavně ukázala , jakou byl významnou renesanční osobností. Malíř, sochař, architekt, přírodovědec, vynálezce, konstruktér a hudebník. Měl obrovskou představu o pohybu planet, gravitaci, koloběhu krve atd. Navrhl princip bagru, dmychadla, tisku, závitník , tkací stroje a mnoho dalších. Nakreslil asi 3 500 technických náčrtků, napsal slovníky, ale především maloval – Mona Lisa, Dáma s hranostajem a další a další. Součástí programu byla i prohlídka některých výtvarných děl a děti si mohly vyzkoušet v praxi, jak jeho vynálezy fungovaly.


SOUTĚŽÍME

5. 11. 2022

Dne 19. 10. 2022 se vybraní žáci 5. ročníku (Barbora Koloušková, Šarlota Novotná, Laura Morales, Václav Bukáček, Filip Strnad a Michal Šandera) zúčastnili sportovní soutěže v Zimním čtyřboji. Soutěžili ve čtyřech disciplinách: šplh, skok z místa, hod medicimbalem a člunkový běh. Děvčatům se dařilo zejména ve šplhu, chlapci byli úspěšnější spíše v člunkovém běhu. Žáci byli do boje zapáleni a ve druhém kole své výsledky zlepšili. Dívky se umístily na 5., 6. a 20 místě, chlapci na 12., 13., 20. místě. Všem zúčastněným gratulejeme, děkujeme za dobře odvedenou práci a reprezentaci školy.


PROJEKTOVÝ DEN SPORTEM KE ZDRAVÍ

17. 10. 2022

V pátek 23. září jsme v rámci projektu,, Sportem ke zdraví“ vyrazili na Táborky. Žáci páté třídy připravili pro své spolužáky různé úkoly, které se plnily na stanovištích. Páťáci kontrolovali a hodnotili výkony svých kamarádů. Děti musely házet na cíl, běhat lesní slalom, poznávat stromy, rostliny a také dopravní značky. Po proběhnutí vyznačené trasy a splnění všech úkolů, si děti opékaly párky, hrály s míči, házely na kuželky nebo využily dětského hřiště anebo si jen tak užívaly pěkného počasí a pohody. Družstva byla smíšená a všechny děti výborně spolupracovaly. Soutěž byla zaměřena na vzájemné poznávání žáků mezi třídami a vytváření kamarádských vztahů. Nejvíce se dařilo družstvu COOL, ŠŤĚŇÁTKŮM a DUBÁNKŮM.
A páté třídě náleží pochvala za organizaci dne.


Soutěž Já stavitel

17. 10. 2022

V úterý 27.9. odpoledne se uskutečnila soutěž Já stavitel. Děti z 2. až 5. třídy stavěly lidská obydlí ze stavebnice Roto nebo lego. Žáci stihli za 60 minut postavit zajímavé stavby, nechybělo ani iglú s polární liškou. Stavby byly vystaveny a všichni žáci školy hlasovali pro tři nejlepší. Nejvíce bodů získala pyramida Adama Jelínka. Gratulujeme.


PREVENTIVNÍ PROGRAM – pro druháky

17. 10. 2022

V úterý se děti účastnily preventivního programu NENIČ SVÉ CHYTRÉ TĚLO:
Prevence byla zaměřena na různé aktivity, povídání, malování, práce ve skupinách, které se týkaly především zdravé stravy a pohybu. Vymýšlely jídelníčky, hodnotily zdravá jídla NEZDRÁLKOV a ZDRAVICE, rozlišovaly, co prospívá našemu tělu a co ne, pracovaly s potravino-vou pyramidou. Preventivní program se dětem líbil a těší se na další setkání příští školní rok.


Kolik co stojí

17. 10. 2022

V úterý 4. října přišly do 3. třídy pracovnice Oblastní charity Žďár nad Sázavou s programem "Kolik co stojí". Žáci si uvědomili hodnotu peněz a hospodaření s nimi. Jak lidé peníze získávají a jak s nimi nakládají.  Do programu se zapojily aktivně všechny děti.


O pejskovi a kočičce

17. 10. 2022

Jedna z nejznámějších knížek O pejskovi a kočičce od Josefa Čapka zaujala na dnešní besedě v knihovně všechny děti. Knihovnice přečetly ukázku z knihy Jak pejsek s kočičkou pekli dort. Všichni pozorně poslouchali a potom plnili různé úkoly, které souvisely s poslechem pohádky. Například si museli zapamatovat, co všechno pejsek s kočičkou dávali do dortu. A věřili byste, že na všech 31 ingrediencí si vzpomněli? Beseda se vydařila a těšíme se na další setkání.


Letí, letí drak

17. 10. 2022

Podzim je období papírových draků a dráčků, které děti chodí pouštět s rodiči nebo s kamarády, když venku pofukuje vítr. V pracovních činnostech jsme si vyráběli dráčky podle svých představ. Stříhali jsme, lepili, malovali a hned u školy si vyzkoušeli, jak poletí.


BESIP

7. 9. 2022

Na začátku každého školního roku provádí paní policistka Pálková besedy na téma bezpečná cesta do školy a ze školy, bezpečnost na komunikacích a bezpečné chování dětí v běžném životě. Děti už spoustu věci znají, ale pokaždé se dozví něco zajímavého a nového. Stále platí ,,opakování matka moudrosti.“


Výlet 3.Z

9. 7. 2022

V pátek 10. června 2022 se třeťáci sešli na vlakovém nádraží a odjeli do Přibyslavi. Na přibyslavském náměstí děti dostaly výstřižek mapy okolí Přibyslavi a buzoly. Za pomoci mapy a turistických značek jsme vyrazili k Žižkově mohyle. Cestou nás čekalo plnění úkolů a různá překvapení. Asi nejmilejší ale bylo při návratu do Přibyslavi, když začalo svítit sluníčko a my si s chutí dojedli svačinu, dali zmrzlinu nebo pizzu na trávníku u fontánky. V Hasičském muzeu si děti mohly vyzkoušet staré stříkačky a hasičské sirény. Odpoledne jsme se obtěžkáni suvenýry šťastně vrátili vlakem do Žďáru.


Výlet Licibořice

9. 7. 2022

První a druhá třída se vydaly do Licibořic na Babiččin dvoreček. Děti si prošly oboru, kde viděly pštrosy, muflony, divoké prase, daňky, holuby, křepelky atd. Potom si na dvorku prohlédly selská stavení, pekly si preclíky, krmily slepice, králíky, kozy, koně, ovce, husy, lamy, sbíraly vajíčka, pumpovaly vodu a dávaly krmení drůbeži. V poledne si připravily špízy z masa, sýrů, cibule, které si opekly na ohni. K tomu si přidaly ovoce, zeleninu a co si nachystaly, to si také snědly. K výletu samozřejmě patří i nákup sladkostí a dárečků. A nakonec  nám vyšlo i bezva počasí, takže den si děti užily a v Licibořicích se jim moc líbilo.


ZOO JIHLAVA

13. 6. 2022

ZOO JIHLAVA
Na Den dětí se celá naše škola vydala do jihlavské zoologické zahrady. Prohlídka zvířat, výukové programy pro jednotlivé třídy, průlezky , tobogán a samozřejmě nákup dárečků a občerstvení -to vše si děti náležitě užily. Z výletu jsme se vrátili všichni spokojeni a třeba příští školní rok vyrazíme zase…


PASOVÁNÍ NA ČTENÁŘE

13. 6. 2022

Prvnáčci se vydali do městské knihovny ve Žďáře nad Sázavou. Tam je pohádkoví skřítci ,,Knihomolky´´ zkoušeli ze čtení, dávali jim různé hádanky a úkoly, učili je vracet vypůjčené knihy do regálů a ukázali jim celou knihovnu. Všechny děti předvedly, jak umí číst a skřítci Knihomolky je pasovali obrovskou záložkou na čtenáře. Každý dostal také přihlášku do knihovny, kam se může přihlásit a dokonce na celý rok zdarma. Dětem se v knihovně moc líbilo a rodiče je určitě do knihovny přihlásí, protože stále platí - Kniha – přítel člověka.


Archiv