Publicita

Ukončení Adventu a vánoční besídky

20. 12. 2019

V pátek jsme se naposledy sešli u adventního kalendáře, kde jsme si společně zazpívali píseň ,,Vánoční motlitbičků. Popřáli jsme si hezké svátky a ve třídách jsme si nadělili společně dárečky. Zpívali jsme koledy, povídali si, pojídali cukroví , které napekly maminky a ukončili tak kalendářní rok 2019. Sejdeme se až v novém roce 2020 a tak si přejeme , aby byl aspoň takový jako ten letošní.


Zámecký slavík

20. 12. 2019

Poslední školní den před Vánocemi soutěžily děti ve zpěvu a hře na hudební nástroje. Děti ukázaly, co dovedou, občas se objevila i tréma a nervozita, ale nakonec jsme si Zámeckého slavíka užili. A jak to dopadlo? Zpěv:

1. třída -1. místo Vanessa Tomková, 2. místo Sára Špačková, 3. místo Adam Jelínek. 2. třída – 1. místo Julie Kuncová, 2. místo Václav Dvořák, 3. místo Matěj Blažek. 3. třída – 1. místo Valentina Burešová, 2. místo Jan Štěpánek, 3. místo Sára Vaňkátová. 4. třída – 1. místo Pavla Kynclová, 2. místo Liliana Slámová, 3. místo Ema Zdeňka Morales. 5. třída – 1. místo Markéta Němcová, 2. místo Eliška Nováková, 3. místo Adam Staněk.

Hra na hudební nástroje:

1. místov Tomáš Cicálek, 2. místo Kateřina Filipová, 3. místo Hana Bukáčková. Odměnou za výkony byly diplomy a hračky.


Vánoční vystoupení

15. 12. 2019

12.12. v 17.00 hodin se zaplnil sál v sokolovně do posledního místečka. Rodiče a příznivci školy se přišli podívat na tradiční vánoční vystoupení zámecké školy a školky. Krásná výzdoba, ozvučení a osvětlení prostor , ale především vystoupení našich dětí, navodilo příjemnou vánoční atmosféru. Čertí rej, koledy, zpěv s doprovodem houslí a varhan, gymnastika, fólklórní a moderní tance a vánoční hra o narození Ježíše. Nakonec všechny děti zazpívaly Vánoční motlitbičku, která dojala rodiče k slzám a také k zamyšlění. Závěr písně zní ,,Mějte se rádi“.


MIKULÁŠ

6. 12. 2019

Mikuláš ztratil plášť, Mikuláška sukni…. říkanka, kterou jistě všichni známe, protože je spojena s mikulášskou nadílkou. A ta byla dnes. Do školy přišlo hejno čertů ,andělů a samozřejmě i Mikuláš. Děti si tento den užily, dostaly nadílku a malé zlobivce čertíci i pomalovali.


Zahájení ADVENTU

5. 12. 2019

Začíná prosinec – začíná advent. I děti naší školy se začaly scházet u adventního kalendáře a vánočního stromku. V kalendáři na ně čekají dárečky v podobě plnění různých úkolů – zpívání vánočních písní a koled, zdobení tříd, příprava vánočního stolování ve školní jídelně a povídání o tradicích a vánočních zvycích.


Expedice Borneo

4. 12. 2019

Žáci čtvrté a páté třídy se vydali na EXPEDICI BORNEO.

Kateřina Motani nás tentokrát zavedla napříč Malajským poloostrovem, kde hlavním cílem byl ostrov Borneo. Ukázala nám Hadí jeskyně plné rozmanitých druhů plazů, rezavé orangutany, nosaté a břichaté opice kahau, které žijí jen na Borneu a také trpasličí slony. Zavedla nás také mezi mořské cikány, kteří žijí na tyrkysovém moři v dřevěných chatách na kůlech. Mimo jiné, tito lidé umí dříve plavat než chodit. Děti se dozvěděly hodně zajímavostí o životě na Borneu. Na závěr proběhla soutěž, vítězové byli odměněni a děti si mohly zakoupit cizokrajné drobnosti. Akce opravdu skvělá.


Návštěva planetária v Brně

4. 12. 2019

Ve středu 4. prosince se žáci 4. a 5. třídy vypravili do planetária v Brně na Kraví hoře. V digitáriu pořad zahájili prohlídkou hvězdné oblohy . Poté se již v rámci 2D programu Cesta sluneční soustavou rozletěli vesmírem a navštívili Měsíc, Mars a všechny velké planety. Dostali se až k trpasličí planetce Pluto. Před planetáriem si pak prohlédli vozidlo, které zkoumá povrch Marsu a je dálkově řízeno ze Země. Výlet do planetária se vydařil.


BOBŘÍK INFORMATIKY

3. 12. 2019

Žáci pátých tříd se zúčastnili celostátní soutěže BOBŘÍK INFORMATIKY. Mezi nejúspěšnější řešitele patří Miriam Jurková, žákyně 5.Z. Za odměnu získala diplom a flashdrive. Blahopřejeme.


Knihovna

1. 12. 2019

Během listopadu navštívily postupně všechny třídy naší školy žďárskou knihovnu. Paní knihovnice měly pro žáky připravený pořad o pohádkách a jejich zpracování ve filmu. V ukázkách mohly děti poznat i některé hrady a zámky. Ve druhé části programu poznávaly ve skupinách mladší děti pohádky podle obrázků a starší je vyprávěly tak, aby ostatní poznali, o které pohádky se jedná. Na jaře se budeme těšit na další knihovnické lekce.


Výuka na svatého Martina

22. 11. 2019

11.11. děti čekaly, že Martin přijede na bílém koni, ale nestalo se. A tak si povídaly o tom, že se Martin narodil roku 316 n.l., že byl vojákem, který se dle legendy podělil s žebrákem o svůj vojenský plášť. Později se stal biskupem. Jeho svátek je spojován s prvním sněhem, svatomartinskou pečenou husou, mladým vínem a pečenými rohlíky s mákem.


Ukázka dravců

22. 11. 2019

v sokolovně se uskutečnila akce – ukázka dravců. Velice zajímavou formou povídání o orlech, káňatech, sovičkách a ostatních dravcích se děti dozvěděly mnoho zajímavostí. Ale ne jen děti. Jednou ze zajímavostí bylo seznámení s čimangem, kterého jsou v naší republice už jen 3 kusy. Orel bělovlasý pochází z Ameriky, ale je téměř vyhuben, k hnízům by se neměla přidělávat bidýlka, a tak by se dalo pokračobvat dál a dál. Ukázka se všem moc líbila a hlavně nás něco přiučila.


Krajské kolo Zimní čtyřboj

20. 11. 2019

V sobotu 16.11. se konalo krajské kolo soutěže Zimní čtyřboj v Havlíčkově Brodě. Z naší školy postoupily z okresního kola dvě děti – Mia Špačková a Jakub Anděl. Docela se jim dařilo. Jakub získal ve své kategorii 5. místo a Mia 13. místo. Blahopřejeme.


REGIONÁLNÍ SOUTĚŽ JEŘABINKA

22. 9. 2019

V úterý 17. září jsme se zapojili do akce Jeřabinka, která byla tradičně v areálu Zámku a po naučné stezce kolem Konventského rybníka. A tentokrát hodně aktivně. Nejstarší žáci páté třídy pomáhali na stanovištích a čtvrťáci se věnovali v areálu sportovním a výtvarným aktivitám, do kterých se mohli zapojit soutěžící, aby si zkrátil čekání na soutěž.Třetí a první třída se vydala po stopách soutěže a potom si na školní dvorku opekla buřtíky. Za naši školu soutěžili ze čtvrté třídy Adam Blažíček a Hana Bukáčková a z páté třídy Michal Milichovský a Markéta Němcová. Vyhráli v mladší kategorii 2. místo Kromě diplomu si odnesli i odměny a určitě i velikou radost z vítězství.


Sportovní dopoledne druháků

22. 9. 2019

V úterý 17.9. se druháci zúčastnili sportovního dopoledne v areálu nového hřiště za ZŠ Švermova. Své síly a možnosti si společně s ostatními druháky poměřili při štafetovém běhu a bez pozornosti také nezůstala skluzavka. Prohlédli si budovu školy např. třídy, tělocvičny, školní družinu a bufet, kde si mohli koupit zdravou svačinu. Dopoledne bylo zakončeno společným obědem ve školní jídelně.


Dopravní hřiště pro čtvrťáky

22. 9. 2019

Ve čtvrté třídě většina dětí bude mít nebo má 10 let. Od deseti let mohou jezdit děti samy na kolech. Aby jízdu zvládly, dělají řidičský průkaz na kolo. Dnešní podzimní lekce na dopravním hřišti byla první příprava . Děti si opakovaly dopravní značky, řešily křižovatky a nakonec měly zkušební jízdy na kolech. Děti si vyzloušely jízdy na kruhovém objezdu, na křižovatkách nebo na vlakovém přejezdu. Samy tak zjistily co zvládnou a co ne.


BESIP – besedy s policistkou

15. 9. 2019

K zahájení nového školního roku patří už tradičně besedy s policistkou paní Dagmar Pálkovou.  Ty jsou zaměřeny na osvojování základních pravidel bezpečného přecházení vozovky , ale také na bezpečnost nejen v silničním provozu , ale i na osobní bezpečí.


Ukázka juda

15. 9. 2019

Žďárští judisté zavítali mezi žáky zámecké školy.  V sokolovně v tělocvičně zapojili všechny děti do sportovních aktivit formou her, které mají děti nejraději. Hra na rybáře a rybičky s různými obměnami byla jednou z nich.  Základem juda je kotoul , který zvládli všichni. Potom si děti vyzkoušely  základní postoje a pády pod dohledem trenérů. Ukázka byla bezvadná.  A třeba se někdo rozhodne a začne judo trénovat .


Archiv