Aktuality a publicita


Výstava černí rytíři našich lesů

16. 11. 2023

Výstavu na Tvrzi o černé zvěři – prasatech divokých – jsme navštívili v rámci výuky prvouky. Chování zvěře, myslivecké názvy, preparáty, trofeje a zajímavé povídání se nám moc líbilo. Těšíme se na další výstavu.


Žďár nad Sázavou – město budoucnosti

16. 11. 2023

V průběhu měsíce října až do půle listopadu se žáci 5. Z věnovali projektu firmy Hettich: ŽĎÁR - MĚSTO BUDOUCNOSTI.


Zimní čtyřboj

14. 11. 2023

8. listopadu jsme se zúčastnili soutěže Zimní čtyřboj , který se konal v tělocvičně na Základní škole Palachova ve Žďáře nad Sázavou.


Od sklepa po půdu

6. 11. 2023

Tak se jmenoval pořad naší žďárské knihovny, kterou žáci 5.Z navštívili ve čtvrtek 2. listopadu. Tentokrát jsme knihovnu zažili zcela jinak. Prohlédli jsme si všechna zákoutí, archivy, místnosti a už všichni věříme, že knihovna má i půdu.


Stavím, stavíš, stavíme ….. z lega

1. 11. 2023

Mezi nejoblíbenější soutěže ve škole patří soutěž JÁ STAVITEL.  Letos děti soutěžily se stavebnicemi LEGO a téma bylo FANTAZIE DĚTÍ. Výrobky byly vystaveny k prohlédnutí na chodbě. Děti, které nesoutěžily, hlasovaly, která stavba se jim nejvíce líbí. A jak to dopadlo? Na výsledky a na fotografie se podívejte v článku.Hvězdárna a planetárium Brno

30. 10. 2023

To je celý název instituce, kterou žáci 5. Z navštívili ve středu 25. října 2023 společně s ostatními 5. třídami ZŠ Švermova.


Poznávej

5. 10. 2023

Bazilika ve Žďáře nad Sázavou nabízí programy, které jsou zaměřeny na témata:  život v klášteře, přírodu, historii, umění a architekturu. Nás zaujal program „S mnichy do přírody.“ Vydali jsme se proto prozkoumat baziliku a rajský dvůr, dozvěděli jsme se, kdo byli mniši, proč potřebujeme rybníky a lesy, proč je část přírody i v kostele. A na závěr si děti vytvořily vlastní klášterní zahradu.


Sportem ke zdraví

25. 9. 2023

Tento týden jsme se zapojili do projektu Pěšky do školy a v pátek 22. září jsme projekt podpořili sportovní akcí Sportem ke zdraví. Pátá třída připravila soutěže  na různých stanovištích a ostatní děti, které byly rozděleny do družstev, plnily úkoly. Mezi soutěžemi si  děti mohly opékat buřtíky, hrát si na hřišti nebo si jen tak užívat společné chvíle. Celá akce se konala za Pilskou nádrží na Táborkách. Počasí nám přálo a všichni jsme si společný den pěkně užili. Na fotografie se podívejte rozkliknutím článku.


Žákovský parlament

20. 9. 2023

Zástupci žákovského parlamentu na školní rok 2023/2024 jsou :

Adam Jelínek, Martin Svoboda, Samuel Straka a Filip Jan Hendrych. V rámci parlamentu žáci pomáhají organizovat různé školní akce, podílejí se na organizaci školních projektů a pravidelně informují své spolužáky o činnosti žákovského parlamentu.

Parlament se schází 1 krát za čtrnáct dní vždy ve středu na ZŠ Švermova 4.


Začínáme nový školní rok

18. 9. 2023

Začátek nového školního roku bývá spojen s besedami, které se týkají bezpečnosti dětí, dopravní výchovy, řešení různých situací, které děti musí občas řešit.  V naší škole s dětmi beseduje pravidelně strážník městské policie paní Pálková, která na závěr dětem odpovídá na jejich dotazy. Děti jsou tak připraveny na bezpečné chození do školy i ze školy.
Dnes přišel kouzelník…

29. 6. 2023

Poslední společnou akcí v tomto školním roce bylo kouzelnické vystoupení. Zmizení a znovu objevení kuličky, proměna karet, vykouzlení holubice nebo králíka a jiné triky zaujaly nejen děti, ale i učitele.


S lesníkem do lesa, 4.Z

27. 6. 2023

V pátek 23. 6. 2023 se čtvrťáci vydali na stezku kolem Konventního rybníka, tentokrát v doprovodu zaměstnanců společnosti Kinský Žďár, a.s. Ti nás na 4 stanovištích seznámili s některými obyvateli lesa, se stromy, které se u nás objevují a ukázali nám, jak se stromy z lesa těží.


Poučná pohádka

23. 6. 2023

Žáci devátých tříd nacvičili pohádku a pozvali nás, abychom se na ni přišli podívat. Pohádka byla o Růžence, která byla závislá na mobilu a vůbec nic ji nezajímalo. Dětem se vystoupení líbilo a možná si vzaly z příběhu poučení, že bychom neměli být závislí jen na mobilech, počítačích atd.


Den prevence dětských úrazů

21. 6. 2023

V úterý 20. června se vypravili třeťáci na akci Den prevence dětských úrazů pořádanou Červeným křížem v tělocvičnách 5. ZŠ . Na šesti stanovištích si v průběhu tří hodin  prakticky vyzkoušeli základy první pomoci, seznámili se s nebezpečnými situacemi a jak jim předcházet. Dětem se akce velmi líbila, odnesly si spoustu vědomostí i dovedností.


4. Z na dopravním hřišti

15. 6. 2023

Ve středu 14. 6. 2023 si čtvrťáci vyzkoušeli své znalosti v oblasti dopravní výchovy. Po krátkém oživení přednosti v jízdě na křižovatkách, si žáci napsali test a drtivá většina získala průkaz cyklisty. Vše si pak ještě vyzkoušeli v praktické jízdě.


Letní biatlon 2023

12. 6. 2023

Ve středu 7. 6. jsme se zúčastnili LETNÍHO BIATLONU na hřišti u ZŠ Švermova. Děti plnily disciplíny v běhu a hodu na cíl.  I když počasí nebylo zrovna nejlepší, tak závodníkům se dařilo. První místa obsadila Veronika Šulcová, Mia Pohanková, Sára Špačková, druhá místa Václav Bukáček, Adam Kryštof, třetí místa Tomáš Zedníček a Eliška Loučková. Všem dětem blahopřejeme.


Výletnici se vydali na hrad Pernštejn

12. 6. 2023

Do vlaku směrem Nedvědice nastoupili brzy ráno ve čtvrtek 8.6. žáčci druhé a třetí třídy, aby mohli navštívit hrad Pernštejn.


Archiv