Publicita

Jak se učime doma a jak to zvládáme?

26. 4. 2020

Již několikátý týden probíhá výuka on line. Děti využívají počítače, různé výukové programy a informace od učitelů, aby učivo zvládly. A daří se jim…..


Archiv