Publicita

Besipáček Žďárský 2019

21. 4. 2019

Nejúspěšnější řešitel třídního kola Besipáčka byl Michal Milichovský, který postoupil do dalšího kola a mile nás překvapil. V kategorii žáků čtvrtých tříd žďárských škol obsadil 3. místo. Míšo, bahopřejeme. V pátek 26.4. bude na radnici ve 13.00hodin slavnostní vyhlášení vítězů, kam jsou pozváni všichni účastníci soutěže i s pedagogy a rodiči.


Velikonoce zámek 2019

21. 4. 2019

Velikonoční svátky jsou spojeny nejen s tradicemi a zvyky, ale také s výtvarným tvořením. Děti si zdobily vajíčka, skládaly z papíru slepičky nebo ze dřeva vyráběly zajíčky Své výrobky věnovaly maminkám a babičkám nebo je použily na velikonoční výzdobu.


Matematický KLOKAN - zámek

13. 4. 2019

Dne 22. března se konala matematická soutěž – Klokan 2019. V kategorii Klokánek byl maximální počet bodů 120. Soutěže se účastnila 4A,4B,4C,4Z ,5A,5B,5C,5D,5Z. Nejúspěšnější řešitelé zámecké školy byli: Denis Brodský 5.Z / 97 bodů/- celkově byl na druhém místě ze všech žáků . Novotná Marie Anna 5.Z / 93 bodů/ a Milichovský Michal 4.Z / 89 bodů/. Blahopřejeme .


Tonda Obal

13. 4. 2019

Chránit přírodu, šetřit papírem a třídit odpad je hlavní úkolem akce Tonda Obal. Zábavnou formou a zapojením do různých činností se děti učí správně třídit odpad. Také se dozví, jak se některé matriály mohou recyklovat a proč je potřeba odpad třídit.


Staré pověsti české

13. 4. 2019

Divadelní vystoupení v podání Jana Přeučila a Evy Hruškové nezklamalo. Pověsti O Faustovi a O Horymírovi hrané pomocí loutek, veselých písniček a pohybových doprovodů byly perfektní. Dětem se divadlo moc líbilo. Věříme , že vystoupení nebylo poslední.


Den naruby

7. 4. 2019

Akce žákovského parlamentu k připomenutí si Dne učitelů 28. března – někteří žáci si vyměnili role s učiteli a převzali jejich úkol. U nás ve škole si tak pozice vystřídali ve 4. a 5. Z. Čtvrťáci si vyzkoušeli učit tělocvik a páťáci si vzali matematiku, češtinu a angličtinu. Sami nakonec naznali, že býti učitelem není jednoduché.


Vědomostní soutěž Všeználek

7. 4. 2019

Ve čtvrtek 28.3. se čtyřčlenné družstvo – Denis Brodský, Adéla Krejčová, Marie Anna Novotná a Adrian Staněk - utkalo s dalšími družstvy 5. ročníků. Soutěž se konala v Active clubu ve Žďáře n.S. Ostatní žáci své kamarády nadšeně povzbuzovali. Po téměř dvouhodinovém vědomostním souboji se naši umístili na 4. místě.


Hravá Aj v 5.Z

30. 3. 2019

V pondělí a úterý si žáci 5. třídy donesli plyšáky, vytvořili si cedulky s cenami a zahráli si na obchod. Tentokrát ale nakupovali v angličtině. Za pomoci učebnice si nakonec nakoupili všichni.


Soutěžíme

24. 3. 2019

Nejen sportovní, ale i vědomostní soutěže mají u dětí velký úspěch. Zapojili jsme se do přírodovědné soutěže Divočina blízko nás, kterou pořádá stanice Pavlov. Děti vyplňují pracovní listy, kam zapisují různé informace, které získávají z encyklopedíí, ze školy nebo od rodičů. Oceňuje se snaha dětí, které tak získávají kladný vztah k přírodě a ke zvířatům. Ukázka prací : foto


Okresní kolo šplh

24. 3. 2019

V březnu se konalo okresní kolo ve šplhu, kam postoupili z okrskového kola nejúspěšnější závodníci. Mezi nimi byla Mia Špačková, Jakub Anděl, Isabel Morales a Martin Šandera.
I zde děti zabodovaly. Mia Špačková získala 3. místo a Jakub Anděl také 3. místo. Blahopřejeme.


Závody na bruslích

3. 3. 2019

Poslední hodinu na zimním stadioně pro nás připravili trenéři závody. Děti soutěžili po jednotlivých třídách. Ukázaly, co se naučily nebo v čem se zdokonalily. Bylo to príma. A výsledky pro radost.
První tři z každé třídy získali diplom a malou odměnu.1. třída: Šimon Blažek, Vojtěch Doležal aLaura Morales, 2. třída: Matouš Forst, Luklie Honisová a Jan Štěpánek, 3. třída: Aleš Kment, Jakub Anděl a Oskar Píbil, 4. třída: Michal Milichovský, Adam Staněk a Klára Haiduková,5. třída: Matěj Hansl, Adéla Krejčová a Michaela Stejskalová. A heslo závodů – Za rok zase na ledě.


Karneval

23. 2. 2019

Období masopustu a karnevalů je tady, Děti si v kroužku vyráběly různé masky. A docela se jim podařily.


Matematická olympiáda

17. 2. 2019

Okresní kolo matematické olympiády se uskutečnilo 30. ledna 20019 na ZŠ Švermova Žďár nad Sázavou.
Žáci, kteří získali 9 a více bodů jsou úspěšnými řešiteli okresního kola. Maximální počet bodů byl 18. Úspěšným  řešitelem zámecké školy je Anežka Vintrová, která měla 12 bodů.
Marie Anna Novotná  získala 8 bodů.
Blahopřejeme.


Ochutnávka

17. 2. 2019

V 5. Z se tento týden připravovalo studené občerstvení. Na hodinu pracovek si žáci donesli potřebné ingredience, na kterých se museli předem navzájem ve skupinách domluvit. Tentokrát nikdo pomůcky na hodinu nezapomněl! Vyvrcholením byla ochutnávka pro všechny paní učitelky. A hodnocení? No máme tady mistry kulinářského umění!


Veselé zoubky

17. 2. 2019

V 1. a 2. třídě proběhl ve dnech 13. a 14. února program „Veselé zoubky“.
V preventivní hodině se děti zábavně-vzdělávací formou dozvěděly, jak se správně starat o své zuby.
S pomocí vyučujících vyplňovaly pracovní listy zaměřené na funkci zubů, správnou techniku čištění a zásady prevence zubního kazu. Na závěr hodiny děti dostaly preventivní balíček – taštičku, která obsahovala produkty péče o zoubky.


Prevence

3. 2. 2019

V lednu se uskutečnily prevence , které byly zaměřeny na téma 1. třída Pravidla nejsou strašidla, 2. třída neničme své tělo a 3. třída kolik co stojí?. Zajímavé programy a aktivní zapojení dětí do programů ukazuje, že prevence jsou důležitou součástí výuky žáků.


Výtvarná soutěž

3. 2. 2019

Žáci naší školy se zapojili do soutěže Požární ochrana dětí, kterou pořádá Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Dále do soutěže Voda, kterou vyhlásila KMJS ve Žďáře nad Sázavou a soutěž Namaluj, co ti chutná od společnosti Lidl. Tak uvidíme, jak to dopadne.


Výstava KYBERŠIKANA

3. 2. 2019

Žáci 5. Z se ve čtvrtek 24.1.2019 zúčastnili komentované výstavy STOP – Kyberšikana. Program proběhl ve vestibulu 4. ZŠ. Žáci s pracovníky MÚ, kteří putovní výstavu na základních školách provázejí, připomenuli základní pravidla při používání sociálních sítí i možností nebezpečí s nimi spojená.


Muzikál O Perníčkovi

23. 12. 2018

V rámci projektu jsme se s dětmi vydali do Horáckého divadla v Jihlavě na muzikál O Perníčkovi od Davida Wooda.

Ve staré kredenci bydleli mořský vlk Solnička, slečna Pepřenka a zlá Čajbaba. Na stěně visely hodiny a v nich kukal pan Kukačka, který byl nachlazený, takže už moc nekukal. Hrozilo mu, že bude vyhozen do popelnice. Toho se bál. Naštěstí se objevil Perníček, který ho společně s Pepřenkou, Solničkou, ale i Čajbabou , chtěli zachránit. Všechno jim chtěl překazit Myšák. Naštěstí všechno dobře dopadlo. Krásné přestavení plné vtipných dialogů, zpěvu a tanců zpříjemnilo dětem den a dostaly tak krásný dárek na Vánoce.


MALOVÁNÍ

23. 12. 2018

Také v letošním roce jsme se setkali s výtvarnicí paní Matouškovou. V době adventní jsme s dětmi tvořily dárky . Byly to brože, čelenky do vlasů a batůžky na záda. Děti si tvoření užívaly a dárečky se jim dařily.


ADVENTNÍ ČAS

23. 12. 2018

Celý měsíc prosinec jsme se scházeli u adventního kalendáře. Na každý den děti dostávaly různé úkoly. Zpívali jsme koledy, předváděli vánoční zvyky, udržovali pořádek ve třícách a na chodbách, chovali se k sobě hezky a také si užili společné stolování ve školní jídelně, kterou si děti vyzdobilypodle svého. Měsíc utekl jako voda a adventní čas jsme si krásně zpříjemnili.


Hudební soutěž – zpěv , hra na hudební nástroje

23. 12. 2018

Poslední školní den v letošním roce jsme uspořádali pro děti hudební soutěž. Děti zpívaly písničky dle vlastního výběru. Někteří měli trochu trému, ale všichni soutěž zvládli. Mezi rozhodováním o umístění si děti zatančily, podívaly se ukázky moderních tanců nebo si zazpívaly koledy. Ve druhé půlce soutěže se hrálo na hudební nástroje – klavír, flétna, kytara. Soutěž byla vyrovnaná a rozhodování obtížné. Nakonec všichni soutěžící dostali krásné ceny a byli odměněni potleskem diváků.


Společná nadílka

23. 12. 2018

Zámecká škola se sešla u vánočního stromku, kde na děti čekalo překvapení. Pod stromečkem byla nadílka pro všechny děti. A jaké to bylo překvapení? Knihy. Stále platí přísloví ,,Kniha - nejlepší přítel člověka.“ Knihy budou k dispozici ve školní knihovně a každý žáček si je může kdykoliv vypůjčit a přečíst.


Ježíškova vnoučata

16. 12. 2018

Děti z naší školy se zúčastnily akce Ježíškova vnoučata a vyrobily vánoční přání pro babičky a dědečky v domovech důchodců. Tato přání jsme poslali do Českého rozhlasu,který tuto akci vyhlásil.


ČERTI a ČERTICE

8. 12. 2018

Den plný očekávání. A je to tu. Čertovská nadílka. A vydařila se. Děti zpívaly a přednášely básničky.Čertíci je trochu postrašili a Mikuláš jim nadělil malý dárek.


Ukázka práce v kroužku dovedné ruce

2. 12. 2018

Děti už se těší na mikulášskou nadílku, proto jsme v kroužku vyráběli masky – čertíky. A dětem se opravdu povedly.


Soutěž v mluveném projevu

2. 12. 2018

Každoroční setkání žáků, kteří se účastnili soutěžě Mluvený projev, se uskutečnilo v úterý 27.listopadu po vyučování. Soutěž je zaměřena na techniku mluveného projevu. 1. třída přednášela básničku. 1. místo Barbora Koloušková. 2. místo Václav Dvořák, 3. místo Anna Filipi. 2. třída si přečetla pohádku a musela ji potom převyprávět. 1. místo: Sára Vaňkátová,2. Místo Tezera Hořínková,3. Místo Jan Štěpánek. 3. třída vyprávěla příběh podle kreslené osnovy. 1. místo Adam Blažíček, 2. místo Hana Buáčková, 3. místo Tereza Zedníčková. 4. třída vyhledávala v encyklopedii a převyprávěla. 1. místo Adam Staněk, 2. místo Miriam Jurková, 3. místo Markéta Němcová. 5. třída musela vymyslet příbeh na daná slova. 1. místo Šárka Kovářová, 2. místo Vanesa Tálská, 3. místo Michaela Stejskalová. Blahopřejeme.


Tělocvik trochu jinak

28. 11. 2018

V rámci tělesné výchovy jsme využili vhodné počasí a vydali se cvičit do přírody. U naučné stezky kolem Konventského rybníka jsme si zahráli společně pohybové hry.  Na běh jsme využili schody, které vedou na Zelenou horu. Po cestičkách okolo Zelené hory jsme trénovali indiánský běh a chůzi. Hodina tělocviku byla jiná, ale přesto jsme si ji všichni užili.


Výlov rybníku Konvent

28. 11. 2018

Poslední listopadové pondělí jsme se s dětmi šli podívat na výlov rybníka Konvent. Některé děti viděly výlov poprvé  a byl to pro ně zážitek. Rybník plný bahna. Rybáři v holínkách a nepromokavých oblecích naháněli ryby do sítí a společně je potom vytahovali a dávali do kádí. Děti tak měly možnost zblízka si prohlédnout nejen kapry, ale i štiky a líny.


100 let republiky

3. 11. 2018

Také naši žáci se zapojili do oslav výročí založení republiky. Děti si vyzdobily školu, vyráběly vlaštovky v barvách naší vlajky, popisovaly události vzniku republiky a měly oblečení v barvách státní vlajky. Oslavy jsme zakončili pouštěním papírových vlaštovek


Projekt Vlaštovkiáda

3. 11. 2018

Poslední říjnový den se uskutečnil projektový den Vlaštovkiáda. Například ve třetí třídě probíhala výuka ve skupinách. Děti doplňovaly texty o vlaštovce obecné, počítaly matematické hádanky a příklady o vlaštovkách a jiřičkách a četly si zajímavé texty s křížovkou. Ve spojovačkách si vytvořily obrázek vlaštovky a na závěr si vlaštovky poskládaly. Potom všechny děti ze školy šly ven, kde se uspořádaly závody v jednotlivých třídách. Soutěžilo se o nejdelší let vlaštovky do dálky a nejdelší let vlaštovky na čas. Počasí bylo perfektní a akce se vydařila. Na závěr všechny děti dostaly malou sladkost od paní Marie Kinské.


Úklid okolí školy

3. 11. 2018

V rámci výuky pracovních činností jsme s dětmi hrabaly listí u školy. Děti si donesly vlastní hrabičky nebo použily hrabičky školní a s chutí se pustily do práce. Práce nám šla od ruky a brzy byly u školy hromady listí. Doufáme, že je vítr neroznese, než bude listí odvezeno.


Ukázka HÁZENÁ

28. 10. 2018

V rámci výuky tělesné výchovy nás navštívili házenkáři z Nového Veselí. S dětmi si zacvičili a zahráli různé soutěže. Na závěr dostaly fotografie házenkářů i s podpisy. Dětem se akce líbila a někteří se určitě přihlásí do házené.
Náborový leták


Archiv