Publicita

Matematická olympiáda

17. 2. 2019

Okresní kolo matematické olympiády se uskutečnilo 30. ledna 20019 na ZŠ Švermova Žďár nad Sázavou.
Žáci, kteří získali 9 a více bodů jsou úspěšnými řešiteli okresního kola. Maximální počet bodů byl 18. Úspěšným  řešitelem zámecké školy je Anežka Vintrová, která měla 12 bodů.
Marie Anna Novotná  získala 8 bodů.
Blahopřejeme.


Ochutnávka

17. 2. 2019

V 5. Z se tento týden připravovalo studené občerstvení. Na hodinu pracovek si žáci donesli potřebné ingredience, na kterých se museli předem navzájem ve skupinách domluvit. Tentokrát nikdo pomůcky na hodinu nezapomněl! Vyvrcholením byla ochutnávka pro všechny paní učitelky. A hodnocení? No máme tady mistry kulinářského umění!


Veselé zoubky

17. 2. 2019

V 1. a 2. třídě proběhl ve dnech 13. a 14. února program „Veselé zoubky“.
V preventivní hodině se děti zábavně-vzdělávací formou dozvěděly, jak se správně starat o své zuby.
S pomocí vyučujících vyplňovaly pracovní listy zaměřené na funkci zubů, správnou techniku čištění a zásady prevence zubního kazu. Na závěr hodiny děti dostaly preventivní balíček – taštičku, která obsahovala produkty péče o zoubky.


Prevence

3. 2. 2019

V lednu se uskutečnily prevence , které byly zaměřeny na téma 1. třída Pravidla nejsou strašidla, 2. třída neničme své tělo a 3. třída kolik co stojí?. Zajímavé programy a aktivní zapojení dětí do programů ukazuje, že prevence jsou důležitou součástí výuky žáků.


Výtvarná soutěž

3. 2. 2019

Žáci naší školy se zapojili do soutěže Požární ochrana dětí, kterou pořádá Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Dále do soutěže Voda, kterou vyhlásila KMJS ve Žďáře nad Sázavou a soutěž Namaluj, co ti chutná od společnosti Lidl. Tak uvidíme, jak to dopadne.


Výstava KYBERŠIKANA

3. 2. 2019

Žáci 5. Z se ve čtvrtek 24.1.2019 zúčastnili komentované výstavy STOP – Kyberšikana. Program proběhl ve vestibulu 4. ZŠ. Žáci s pracovníky MÚ, kteří putovní výstavu na základních školách provázejí, připomenuli základní pravidla při používání sociálních sítí i možností nebezpečí s nimi spojená.


Muzikál O Perníčkovi

23. 12. 2018

V rámci projektu jsme se s dětmi vydali do Horáckého divadla v Jihlavě na muzikál O Perníčkovi od Davida Wooda.

Ve staré kredenci bydleli mořský vlk Solnička, slečna Pepřenka a zlá Čajbaba. Na stěně visely hodiny a v nich kukal pan Kukačka, který byl nachlazený, takže už moc nekukal. Hrozilo mu, že bude vyhozen do popelnice. Toho se bál. Naštěstí se objevil Perníček, který ho společně s Pepřenkou, Solničkou, ale i Čajbabou , chtěli zachránit. Všechno jim chtěl překazit Myšák. Naštěstí všechno dobře dopadlo. Krásné přestavení plné vtipných dialogů, zpěvu a tanců zpříjemnilo dětem den a dostaly tak krásný dárek na Vánoce.


MALOVÁNÍ

23. 12. 2018

Také v letošním roce jsme se setkali s výtvarnicí paní Matouškovou. V době adventní jsme s dětmi tvořily dárky . Byly to brože, čelenky do vlasů a batůžky na záda. Děti si tvoření užívaly a dárečky se jim dařily.


ADVENTNÍ ČAS

23. 12. 2018

Celý měsíc prosinec jsme se scházeli u adventního kalendáře. Na každý den děti dostávaly různé úkoly. Zpívali jsme koledy, předváděli vánoční zvyky, udržovali pořádek ve třícách a na chodbách, chovali se k sobě hezky a také si užili společné stolování ve školní jídelně, kterou si děti vyzdobilypodle svého. Měsíc utekl jako voda a adventní čas jsme si krásně zpříjemnili.


Hudební soutěž – zpěv , hra na hudební nástroje

23. 12. 2018

Poslední školní den v letošním roce jsme uspořádali pro děti hudební soutěž. Děti zpívaly písničky dle vlastního výběru. Někteří měli trochu trému, ale všichni soutěž zvládli. Mezi rozhodováním o umístění si děti zatančily, podívaly se ukázky moderních tanců nebo si zazpívaly koledy. Ve druhé půlce soutěže se hrálo na hudební nástroje – klavír, flétna, kytara. Soutěž byla vyrovnaná a rozhodování obtížné. Nakonec všichni soutěžící dostali krásné ceny a byli odměněni potleskem diváků.


Společná nadílka

23. 12. 2018

Zámecká škola se sešla u vánočního stromku, kde na děti čekalo překvapení. Pod stromečkem byla nadílka pro všechny děti. A jaké to bylo překvapení? Knihy. Stále platí přísloví ,,Kniha - nejlepší přítel člověka.“ Knihy budou k dispozici ve školní knihovně a každý žáček si je může kdykoliv vypůjčit a přečíst.


Ježíškova vnoučata

16. 12. 2018

Děti z naší školy se zúčastnily akce Ježíškova vnoučata a vyrobily vánoční přání pro babičky a dědečky v domovech důchodců. Tato přání jsme poslali do Českého rozhlasu,který tuto akci vyhlásil.


ČERTI a ČERTICE

8. 12. 2018

Den plný očekávání. A je to tu. Čertovská nadílka. A vydařila se. Děti zpívaly a přednášely básničky.Čertíci je trochu postrašili a Mikuláš jim nadělil malý dárek.


Ukázka práce v kroužku dovedné ruce

2. 12. 2018

Děti už se těší na mikulášskou nadílku, proto jsme v kroužku vyráběli masky – čertíky. A dětem se opravdu povedly.


Soutěž v mluveném projevu

2. 12. 2018

Každoroční setkání žáků, kteří se účastnili soutěžě Mluvený projev, se uskutečnilo v úterý 27.listopadu po vyučování. Soutěž je zaměřena na techniku mluveného projevu. 1. třída přednášela básničku. 1. místo Barbora Koloušková. 2. místo Václav Dvořák, 3. místo Anna Filipi. 2. třída si přečetla pohádku a musela ji potom převyprávět. 1. místo: Sára Vaňkátová,2. Místo Tezera Hořínková,3. Místo Jan Štěpánek. 3. třída vyprávěla příběh podle kreslené osnovy. 1. místo Adam Blažíček, 2. místo Hana Buáčková, 3. místo Tereza Zedníčková. 4. třída vyhledávala v encyklopedii a převyprávěla. 1. místo Adam Staněk, 2. místo Miriam Jurková, 3. místo Markéta Němcová. 5. třída musela vymyslet příbeh na daná slova. 1. místo Šárka Kovářová, 2. místo Vanesa Tálská, 3. místo Michaela Stejskalová. Blahopřejeme.


Tělocvik trochu jinak

28. 11. 2018

V rámci tělesné výchovy jsme využili vhodné počasí a vydali se cvičit do přírody. U naučné stezky kolem Konventského rybníka jsme si zahráli společně pohybové hry.  Na běh jsme využili schody, které vedou na Zelenou horu. Po cestičkách okolo Zelené hory jsme trénovali indiánský běh a chůzi. Hodina tělocviku byla jiná, ale přesto jsme si ji všichni užili.


Výlov rybníku Konvent

28. 11. 2018

Poslední listopadové pondělí jsme se s dětmi šli podívat na výlov rybníka Konvent. Některé děti viděly výlov poprvé  a byl to pro ně zážitek. Rybník plný bahna. Rybáři v holínkách a nepromokavých oblecích naháněli ryby do sítí a společně je potom vytahovali a dávali do kádí. Děti tak měly možnost zblízka si prohlédnout nejen kapry, ale i štiky a líny.


100 let republiky

3. 11. 2018

Také naši žáci se zapojili do oslav výročí založení republiky. Děti si vyzdobily školu, vyráběly vlaštovky v barvách naší vlajky, popisovaly události vzniku republiky a měly oblečení v barvách státní vlajky. Oslavy jsme zakončili pouštěním papírových vlaštovek


Projekt Vlaštovkiáda

3. 11. 2018

Poslední říjnový den se uskutečnil projektový den Vlaštovkiáda. Například ve třetí třídě probíhala výuka ve skupinách. Děti doplňovaly texty o vlaštovce obecné, počítaly matematické hádanky a příklady o vlaštovkách a jiřičkách a četly si zajímavé texty s křížovkou. Ve spojovačkách si vytvořily obrázek vlaštovky a na závěr si vlaštovky poskládaly. Potom všechny děti ze školy šly ven, kde se uspořádaly závody v jednotlivých třídách. Soutěžilo se o nejdelší let vlaštovky do dálky a nejdelší let vlaštovky na čas. Počasí bylo perfektní a akce se vydařila. Na závěr všechny děti dostaly malou sladkost od paní Marie Kinské.


Úklid okolí školy

3. 11. 2018

V rámci výuky pracovních činností jsme s dětmi hrabaly listí u školy. Děti si donesly vlastní hrabičky nebo použily hrabičky školní a s chutí se pustily do práce. Práce nám šla od ruky a brzy byly u školy hromady listí. Doufáme, že je vítr neroznese, než bude listí odvezeno.


Ukázka HÁZENÁ

28. 10. 2018

V rámci výuky tělesné výchovy nás navštívili házenkáři z Nového Veselí. S dětmi si zacvičili a zahráli různé soutěže. Na závěr dostaly fotografie házenkářů i s podpisy. Dětem se akce líbila a někteří se určitě přihlásí do házené.
Náborový leták


Sport pro všechny okresní kolo pro žáky ZŠ ve čtyřboji

21. 10. 2018

Ve středu 17. října se konala na ZŠ Palachova ve Žďáře nad Sázavou sportovní soutěž Zimní čtyřboj. Soutěžilo celkem 215 žáků, z toho bylo 103 divek a 112 chlapců.
Z naší školy soutěžili vybraní žáci čtvrté a páté třídy. A výsledky?
Adam Bárta 4.Z – 26 místo, Tobiáš Pružinec 4.Z - 27. místo, Miriam Jurková 4.Z – 11. místo, Klára Haiduková 4.Z – 19. místo.
Matěj Hansl 5.Z – 16. místo, Václav Kobera 5.Z – 24. místo, Anna Koloušková 5.Z – 17. místo, Michaela Stejskalová 5. Z – 28. místo.


Dopravní hřiště

7. 10. 2018

Ve středu 26.9. jsme se vypravili na dopravní hřiště. Nejprve jsme si v učebně zopakovali pravidla silničního provozu, vyřešili spoustu křižovatek a pak jsme se vydali do terénu. Za chůze jsme se seznámili s celým dopravním hřištěm. Poté jsme dostali zánovní kola a vyrazili. Děti se velmi snažily a snad i zapamatovaly řešení dopravních křižovatek. Bude se jim to hodit v dubnu, kdy budou skládat zkoušky cyklisty.


Šermíři

26. 9. 2018

Ukázka šermířů z Pardubic byla zaměřena na historické zpracování  Starých pověstí  českých od Aloise Jiráska. Děti viděly scénky o příchodu Čecha na horu Říp, seznámily se s kněžnou Libuší, poznaly silného Bivoje, který skolil kance a  také se dozvěděly, jak to bylo s Horymírem a jeho koněm Šemíkem.

Jako vždy- šermíři nezklamali. foto


Pohybem ke zdraví

26. 9. 2018

Jedna z nejoblíbenějších akcí pro děti se uskutečnila v úterý 19.září v areálu Táborky. Žáci páté třídy připravili pro spolužáky různé soutěže  a  úkoly. Ostatní děti se rozdělily do družstev.  Čtvrťáci se ujali role vedoucích a postupně obcházeli stanoviště, kde plnili různé úkoly.  Úkoly byly různé. Např. ping –pongová dráha, paměť,třídění surovin,poznáváme podle čichu , hmatu, chuti atd. Mezi soutěžením si děti nasbíraly dříví, opékaly špekáčky, hrály různé hry, pobíhaly po lese nebo si jen tak povídaly. Po celou dobu bylo perfektní počasí i nálada. Den se opravdu vydařil.

 


Archiv