Rodičovská rada

Zápis ze setkání rodičovské rady

7. 10. 2018

Po skončení Klubu rodičů se sešla Rodičovská rada. Na setkání se projednaly tyto body.

1. příspěvek rodičů na školní rok 2018/2019
2. zájmová činnost ve škole
3. příspěvek na školní kalendář
4. ovoce a mléko do školy
5. pitný režim
6. opravy a vybavení školy
7. čerpání Klubu rodičů
8. nové zvonění – stejné jako na ZŠ Švermova
9. každou poslední středu v měsíci bude ve škole výchovná poradkyně Mgr. Ilona Polcarová


Archiv