Rodičovská rada

Rodičovská rada - setkání 10.9.2019

15. 9. 2019

Rodičovská rada a její zástupci se sešly po ukončení schůzky Klubu rodičů Zámek a projednala tyto body.

1. přijetí nového člena klubu rodičů – paní T. Jelínková / zástupce  rodičů z první třídy/

2. na předsedu Klubu navržena paní Bukáčková /  p. Jurková ukončí činnost předsedy Klubu/

3. odsouhlasení finanční čászky na školní kalendáře 5000,- Kč

4. ukončení vaření čaje pro zájemce – děti si nosí pití z domova

5.  využití ranní školní družiny – individuálně bude řešeno s vedením školy

6. škola bude nadále psát měsíční informace pro rodiče

7. další setkání RR bude v lednu – termín bude včas upřesněn

 


Archiv