Rodičovská rada

Zápis ze setkání rodičovské rady

7. 10. 2018

Po skončení Klubu rodičů se sešla Rodičovská rada. Na setkání se projednaly tyto body.

1. příspěvek rodičů na školní rok 2018/2019
2. zájmová činnost ve škole
3. příspěvek na školní kalendář
4. ovoce a mléko do školy
5. pitný režim
6. opravy a vybavení školy
7. čerpání Klubu rodičů
8. nové zvonění – stejné jako na ZŠ Švermova
9. každou poslední středu v měsíci bude ve škole výchovná poradkyně Mgr. Ilona Polcarová


Zápis z rodičovské rady zámek

26. 5. 2018

Rodičovská rada

Rada se sešla po třídních schůzkách 24.5. v 16.00 hodin v učebně 4.Z  a projednala tyto body:

 • úspěšnost žáků – přijímací řízení na  víceletá gymnázia
 • zápis do 1. třídy – přijato 22 dětí
 • pondělí 28.5 – fotografování  tříd a jednotlivců
 • ovoce a mléko do škol není možný  –  hlavní důvoz závozu do areálu Zámku
 • Den dětí – ZOO Jihlava s různými programy
 • plán na opravy ve škole o prázdninách – výměna lina ve třídách
 • Otevřené zahrady – výzdoba altánu Kinských – zámecké děti
 • od příštího roku sjednoceno zvońění se ZŠ Švermova – posun  o 5 minut
 • vyřazení žáků 5. třídy – 14.6.2018 v 15.30 hod.
 • pomůcky na příští školní rok – upřesní TU
 • pedagogická rada 25.6.2018
 • čerpání Klubu rodičů – zprávu zajistí p. A. Blažíčková

Archiv