akce parlamentu

Akce Žákovského parlamentu v letošním školním roce

12. 7. 2022

Žákovský parlament i v letošním roce uspořádal několik tradičních akcí. Během prvního pololetí kvůli covidové situaci nebyla setkání tolik pravidelná, proto jsme si vše vynahradili v druhé polovině roku.

V únoru se uskutečnilo Valentárium. Ve vestibulu školy mohli žáci celé školy vkládat valentýnská přáníčka pro své kamarády a učitele. Parlamenťáci roznesli do tříd více než 1000 přáníček, která udělala všem radost.

V březnu jsme pořádali u příležitosti Dne učitelů tzv. Den naruby. Každý žák si mohl vyzkoušet práci učitele ve vybraných předmětech. Největší zájem vyměnit si role měli žáci 3. až 7. ročníku. Tuto úspěšnou akci jsme také prezentovali na setkání ředitelů škol – projekt Dobrá škola.

V měsíci květnu naši parlamenťáci pořádali sběr papíru. Tato akce se nesetkala s tak velkým zájem jako v minulých letech, přesto jsme odevzdali 3 800 kilo. Nejvíce papíru nasbíraly třídy 5.A a 7.B, které za svoji snahu dostaly zmrzlinou.

V červnu jsme pořádali největší akci – Letní biatlon. Ve středu 8. června se na start běhu a hodu na cíl postavilo 108 závodníků! Při této akci nám pomáhali učitelé a také žákyně z 9. ročníku. Pitný režim zajistily paní kuchařky ze školní jídelny. Děkujeme za pomoc!! Fotky z této akce naleznete v galerii.

Ve stejné termínu se také uskutečnilo tradiční Setkání žákovských parlamentů na krajské úrovni v Jihlavě. Tuto akci pořádal náš školní parlament společně se spřáteleným parlamentem ZŠ Dobronín. Jednotlivé parlamenty měly za úkol představit své akce, které během školního roku pořádaly. Díky tomu jsme během setkání načerpali inspiraci na příští školní rok.

Školní parlamenťácký rok jsme ukončili tradičně velkou zmrzlinou a slíbili jsme si, že se v dalším školním roce budeme opět jednou za 14 dní setkávat.

Mgr.Jitka Holemářová, Mgr. Kateřina Novotná


Archiv