akce parlamentu

Pozvání na 9. krajské setkání školních parlamentů

29. 11. 2023

Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4 a Základní škola a mateřská škola Dobronín zvou všechny zájemce ze ZŠ i SŠ na 9. krajské setkání školních parlamentů pod záštitou hejtmana Mgr. Schreka Vítězslava, MBA.AKCE ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU VE ŠKOLNÍM ROCE 2022/2023

29. 6. 2023

Žákovský parlament letošní rok navštěvovalo průměrně 20 žáků. Do kroužku parlamentu byli zapojeni žáci 3.-9. ročníků, a i v letošním roce žákovský parlament uspořádal několik tradičních akcí.


Pořádáme setkání žákovských parlamentů.

9. 6. 2023
Přes 150 žáků z 26 škol se sešlo na krajském úřadě, viz připojená pozvánka, aby na tradiční krajské konferenci pořádané pod patronací hejtmana Kraje Vysočina diskutovali o zkušenostech školních parlamentů. Po prezentování vydařených akcí žáci diskutovali o aktuálních tématech školního života. Konferenci tradičně spolupořádá ZMŠ Dobronín a naše 4. ZŠ Žďár Nad Sázavou. Naši parlamenťáci se podíleli i na moderování, představení své akce, která proběhla ve škole a inspirovala ostatní a potom následovalo i představení jednoho prodiskutovaného tématu s možnostmi řešení. Velké poděkování za přípravu patří učitelkám, koordinátorkám žákovského parlamentu, Jitce Holemářové a Markétě Kozákové.
Zapsal J.Ptáček

Archiv