Školní družina


Informace o ŠKOLNÍ DRUŽINĚ pro rodiče žáků prvních tříd a ostatních zájemců o zájmové vzdělávání


Podmínky přijímání uchazečů:     O přijetí žáka do ŠD rozhoduje ředitel školy. Na základě přihlášky do zájmového vzdělávání jsou přijímáni účastníci až do naplnění kapacity školní družiny. Důvodem pro nepřijetí účastníka může být nedodání řádně vyplněné přihlášky v řádném termínu.

Školní družina je umístěna v budově školy v pěti upravených a vybavených hernách ,dvě společné v nové ŠD-vchod od skleníku, tři v hlavní budově, čtyři v hlavní budově.
 
Provoz  ŠD ZŠ Švermova: ráno   6.30 ÷ 7.45 hodin       odpoledne 11.30 ÷ 16.30 hodin    
                                             nová ŠD pro všechny děti      od 15.30 hod. budou všechny děti sloučeny
                                             vchod od skleníku                  v nové ŠD (vchod od skleníku)                 
                                                                                          
                                                                                                                 
 Provoz  ŠD Zámek:       ráno   6.25 ÷ 7.40 hodin       odpoledne 11.40 ÷ 16.00 hodin  

Po vyučování a po obědě odvádějí p. vychovatelky děti do prostor školní družiny. Děti, které mají 5. vyučovací hodinu docházejí do ŠD samy. Je-li dítě přihlášeno do družiny, vyplní rodiče zápisní lístek a vyznačí, zda dítě bude ze ŠD odcházet samo nebo si dítě vyzvednou. Pokud dítě odchází samo, je nutno vyznačit čas, kdy lze dítě propustit (např. 13.30 hodin). Každou změnu doby odchodu, která není na zápisním lístku, je třeba sdělit p. vychovatelce písemně, např. poslat lístek po dítěti. Rodič je také povinen každou absenci dítěte řádně omluvit, jedná se o bezpečnost dítěte. Pokud si rodiče dítě do 16.30 dítě nevyzvednou, bude postupováno dle platných směrnic.

Od 13.30 do 14.30 hodin chodí děti pravidelně na vycházky a tuto dobu nelze dítě propouštět nebo vyzvednout ze ŠD. Je dobré, aby si dítě pro tento účel přineslo převlečení (tepláky či jiné sportovní oblečení dle ročního období). Prosíme o výrazné označení věcí a přezůvek. Pro pobyt v ŠD si dítě donese také ručník.
Pitný režim – čaj v jídelně nebo nákup pití ve školním bufetu.

Čísla telefonů školní družiny, jednotlivých oddělení:
Družina 1.        566 503 978    (p. vedoucí vychovatelka Blanka Kupcová)-nová ŠD
Družina 2.        566 503 978    (p. vychovatelka Hana Hartlová)-nová ŠD
Družina 3.        566 503 983    (p. vychovatelka Mgr. Jana Pondělíčková)
Družina 4.         566 503 985          (p. vychovatelka Pohlová Zina)  
Družina 5.                       566 503 982        (p. vychovatelka Šárka Hamalová)
Družina 6.                       566 503 983        (p. vychovatelka Mgr. Lenka Nováková)
Družina 7.  ŠD Zámek       566 624 492        (p. vychovatelka Marie Uhlířová)  
ŠD mobil                          703 375 479
Měsíční poplatek činí Kč 90,- a lze jej uhradit následovně:

A) platba trvalým příkazem:
vystavit trvalý příkaz na Kč 90,- ve prospěch účtu  701 909 604 / 0600   nebo
vystavit platební příkaz na jednorázovou platbu pro 10 měsíců (celý školní rok) Kč 900,-  ve prospěch
účtu  701 909 604 / 0600

B) platba v hotovosti:
zpětně za uplynulý měsíc nejpozději do 10. dne měsíce následujícího   nebo
předem Kč 900,- ve dvou splátkách:   první v měsíci září,    Kč 360,-  za měsíce do konce kalendářního roku
                                                                   druhá v měsíci lednu Kč 540,-  za měsíce do konce roku školního
Neuhrazení poplatku nejpozději do konce měsíce října může být důvodem pro vyřazení z docházky
Důležité:

pro možnost zpětné kontroly provedené platby prosíme o písemné sdělení čísla účtu peněžního ústavu a jméno majitele, ze kterého byla platba uskutečněna.
v platebním příkaze nezapomeňte ve zprávě pro příjemce platby uvést jméno a příjmení Vašeho dítěte !


Děkujeme  za pochopení a spolupráci
                            Za školní družinu
                                                                                                                     Blanka Kupcová
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Údaje o Vašem bankovním spojení:                                 Tyto údaje dodejte prosím co nejdříve po zápisu dítěte do ŠD
 
Číslo Vašeho účtu:   ………………………………………………………/…………………………
 
Jméno majitele účtu:   ……………………………………jméno dítěte:……………………………………………………třída………………………