Švermova

Schůzka žáků i rodičů budoucích šestých tříd

2. 6. 2023

Dne 8.6. 2023 se v 15:30 hodin koná schůzka žáků i rodičů budoucích šestých tříd .
Žáci se seznámí se svými budoucími třídními učiteli a společně se vyfotografují do školního kalendáře.
Rodiče obdrží informace o harmonizačních dnech, které proběhnou na počátku příštího školního roku.


LETNÍ BIATLON

2. 6. 2023

Dne 7.6.2023 od 14:00 proběhne akce s názvem Letní biatlon. Informační leták s více informacemi najdete po rozkliknutí článku.INFORMACE PRO RODIČE BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ

23. 5. 2023

Vážení rodiče,
Těšíme se na první setkání s Vámi v úterý 6. června 2023 v 15:00h na Švermové a v 16:00h na Zámku. (Další setkání plánujeme 12. 9. 2023 v 15:00h v rámci třídních schůzek 1. roč.). Na červnové schůzce s budoucí třídní učitelkou se dozvíte důležité informace ohledně nástupu vašeho dítěte do 1. ročníku a děti budou mít možnost se vyfotit se spolužáky do školního kalendáře.


Střípky z návštěvy našich kamarádů z polské družební školy.

10. 5. 2023

Od čtvrtka 4. května do neděle 7. května 2023 u nás pobývalo 16 žáků z polské základní školy z města Krzywiň. Ti přijeli a těšili se na svoje žďárské kamarády, vrstevníky z naší školy, kteří u nich v Polsku strávili krásné 4 dny v říjnu minulého roku.MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA

3. 5. 2023

Výsledky okresního kola Matematické olympiády. 


ZÁPIS DO 1. TŘÍDY – PŘIJATÍ ŽÁCI.

19. 4. 2023

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY – PŘIJATÍ ŽÁCI


Projekt – Vracíme sovy lesům

18. 4. 2023

Jak to všechno začalo?
Jednou na podzim loňského roku našel pan učitel Sláma při procházce lesem  billboard, který ho velice zaujal. Psalo se tam o projektu zaměřeném na záchranu sov v naší přírodě. A tak se rozhodl zapojit do něj i naši školu, konkrétně žáky 8.B a 8.D. S žádostí o spolupráci oslovil i pana učitele Šimurdu, který zprostředkoval kontakt na pana lesníka Miroslava Matouška.


ZÁPIS DO 1. TŘÍDY

16. 4. 2023

Vážení rodiče,
vážíme si Vaší důvěry i toho, v jakém množství jste u nás absolvovali v pátek a sobotu zápisy do 1.tříd. Toho, jak byly Vaše děti připraveny, krásně a pozitivně přistoupily k tomuto opravdu závažnému kroku. Naši učitelé byli také moc spokojeni, chválili a chválili.
Děkujeme.
Za vedení školy Jaroslav Ptáček , ředitel školy


Zápisy do 1. tříd

12. 4. 2023
  • pátek 14. 4. 2023  14:00 - 17:00 hodin 
  • sobota 15. 4. 2023  9: 00 - 11:00 hodin

* podrobné informace zde


Vysočina v pohybu

12. 4. 2023

V týdnu od 17. do 22. dubna proběhne na naší škole Týden sportu pro všechny zdarma s názvem Vysočina v pohybu. V rámci této celokrajské akci můžete na naší škole vyzkoušet svoje dovednosti na lezecké stěně v těchto termínech:

  • Pondělí 17.4.   17:00 – 18:30
  • Úterý     18.4.   18:30 – 21:00
  • Sobota   22.4.    9:00  -  13.00

Vezměte si s sebou sportovní oblečení a obuv. Lezecký materiál vám bude zapůjčen zdarma. Při lezení se o vás postarají zkušení instruktoři.
Těšíme se na Vaši návštěvu. Za organizátory  Mgr. Ivo Šimurda

Propagační leták


Výsledky přijímacího řízení

5. 4. 2023

Den otevřených dveří

24. 1. 2023

Nabízíme ochutnávku obědů v naší školní jídelně během DOD v úterý 28.3.2023.
Je to možnost vyzkoušet si standardní jídlo ze školního jídelního lístku našich žáků. Vyberete si z nabídky jídel na tento den. Oběd pro cizí strávníky stojí 75,- Kč, částku uhradíte před odebráním oběda v kanceláři jídelny. Obědy se vydávají 11,15 - 13,35 hodin, ale počítejte s tím, že v časech 11,30 i v 12,25 i v 13,20 si můžete vyzkoušet i malou frontičku na obědy. Objednat si ale musíte nejdéle ve čtvrtek 23.3.2023 !!! Strava prostá, ale chutná, bez jakýchkoliv dochucovadel, přesvědčte se sami


Pozvánka pro rodiče žáků I. stupně

6. 1. 2023

Vážení rodiče, zveme Vás na konzultace s třídními učiteli ve čtvrtek 12. 1. 2023 od 15:00 do 17:00 hodin. Třídní učitelé ještě termíny potvrdí, popřípadě upřesní v jednotlivých třídách, jak budou konzultace probíhat.


Zamyšlení nad rokem 2022

29. 12. 2022

Malé zamyšlení na konci roku 2022 s blahopřáním všeho dobrého v roce 2023.

Vážení rodiče, žáci, kolegové a přátelé naší školy, prošel jsem si loňská přání a předsevzetí.

V některých našich prioritách došlo vlivem objektivních okolností k posunům, základem samozřejmě zůstává poctivá práce a příprava našich žáků. Umět sdílet a spolupracovat, poskytovat prostor pro svobodné vyjádření, podporovat vlastní aktivity a odpovědnosti, důvěra a otevřenost, to jsou vize naší školy.

Proběhly mnohé akce, o nichž jste se podrobně dočetli na našich stránkách, mnohé jste navštívili, sdružení i klub rodičů nám pomáhá, školská rada spolupracuje.

Rozpočet na rok 2023 je schválený, je to kompromis možného, na některá bolavá místa musíme shánět vícezdrojové financování. Ale na činnost naší příspěvkové organizace, na mzdy, na světlo, topení i pomůcky je prostředků dostatek, tak jdeme do toho znovu v novém kalendářním roce.

Opět budeme řešit každodenní problémy, máme starosti, a občas i radosti.

„Odárečkovaný“ smrk před naší školou, který vytvořili naši žáci, budí každoročně zaslouženou pozornost, stejně jako úžasná výzdoba školy a tříd.

Přejme si tedy klidné sváteční dny a spokojenost, zdraví i štěstí v novém roce 2023.

Jaroslav Ptáček, ředitel školy

 


Program Vzpoura úrazům

19. 12. 2022

Právě v těchto dnech žáci čtvrtých a pátých tříd absolvují Program vzpoura úrazům.

Projekt  je zaměřen na prevenci úrazů a nehod u dětí a je realizován ve spolupráci s hendikepovanými pracovníky VZP ČR, kteří se snaží dětem problematiku úrazů přiblížit, upozornit je na rizikovost určitých životních situací a naučit je, jak lze vhodnými preventivními opatřeními tato rizika omezit na minimum.

Naši školu navštívili dva ambasadoři projektu, pohovořili o svém úrazu a o životě s následným postižením. Součástí setkání jsou interaktivní soutěže a diskuse na téma úrazů.

Právě hendikepovaní pracovníci VZP z vlastní zkušenosti vědí, jaké je to žít s trvalými následky po úrazu a dokážou děti a studenty motivovat k zodpovědné péči o vlastní zdraví a zdraví lidí v jejich okolí. Společným úsilím tak přispíváme k tomu, aby nepřibývalo dětí, jež v důsledku úrazu žijí s celoživotním handicapem.

Děkujeme za poutavou a působivou besedu a záslužnou práci, kterou děláte.


Archiv