Švermova

Ve Žďárském zpravodaji se objevil tento článeček od nás.

21. 10. 2018

Sluncem zalitý další ročník JEŘABINKY 2018, úspěšné přírodovědné a regionální soutěže. Soutěžící opět vyrazili naučnou stezkou kolem rybníka Konvent a na sedmi stanovištích plnili aktuální úkoly. Sešlo se 17 družstev mladších a starších žáků, jako přející pořádající škola jsme rádi pogratulovali vítězům z Nového Veselí, Polničky, Radostína i Štěpánova, škoda, že se žďárské školy, kromě 3.ZŠ, neúčastní. V krajském finále v přespolním běhu naši školu reprezentovalo družstvo starších dívek (Káťa Mičková, Markéta Košetická, Kája Bílková, Klára Strnadová, Petra Musílková a Markéta Škarková) a po přesvědčivém vítězství postoupilo do republikového finále v Hradci Králové, zde vybojovaly úžasné čvrté místo. V zámecké škole se líbil projektový den Pohybem ke zdraví. V Třebíči obsadilo naše kreativní družstvo v krajské soutěži se stavebnicí TEIFOC dost dobré 9. místo a navíc poblahopřáli skvělým vítězům ze 3.ZŠ. Také jsme vyzkoušeli vědomosti z anglického jazyka žáků osmých a devátých tříd, kteří se zúčastnili v Městském divadle divadelního představení One Day in London divadelní společnosti The Easy English Theatre. Celá hra měla vysokou profesionální úroveň, kterou ocenili vyučující i žáci. Své znalosti z oblasti literatury i hudby pak mohli naši žáci uplatnit při prvním představení Kulturního minima s názvem Filmová a muzikálová hudba. Starší, ale i mladší žáci naší školy i zde prokazovali výborné znalosti z těchto oblastí a ještě si skvěle zazpívali. Z divadla odcházeli s písničkou. A tak doufáme, že nám tento hezký začátek vydrží co nejdéle.

A já ještě dodávám, že akcí, přehlídek, soutěží je hodně, určitě sledujete naše stránky a naši žáčci vám o všem podrobně vyprávějí. I o svých úspěších ve výuce, vždyť už máme za sebou 7 školních týdnů.

A jestli vás v pátek ráno 26.10. překvapí sedmisetčlenná červenomodrobílá skupina dětí, tak vězte, že to je akce BAREVNÝ DEN, uspořádaná žákovským parlamentem na počest 100.výročí REPUBLIKY. Škola je k tomuto výjimečnému výročí krásně vyzdobena, ve čtvrtek se za námi přijede podívat i skupina žáků z ukrajinského Chustu, kterým se se vším pochlubíme a seznámíme s činností žákovského parlamentu a dalšími aktivitami.

Jaroslav Ptáček, ředitel 4.ZŠ


Školní sbor

7. 10. 2018

Kdy?         Každý čtvrtek  od 14.30 do 15.30 h,
                   1. zkouška ČT      4.10. v HUDEBNĚ
                          
Cena?        300Kč+ 100KČ – Pomůcky+část  odměn -  na pololetí
                   ( doneste do 15.10.)
Věk žáků?     2. - 7., (8.) ročník
Počet žáků?     Max. 35 žáků

Přihlášku  – najdete k vyplnění u vyučujících sboru,  a odevzdávejte u vyučujících sboru do 10.10. , pokud jste tak již neučinili


Školní rok 2018-2019

3. 9. 2018

Vážení a milí rodiče, přátelé školy, jsme na začátku nového školního roku.
Jsme připraveni a natěšeni stejně jako Vy. Hodně věcí jsme vylepšili. Třídy, pracovny, jídelna i výdejna, tělocvičny, školní bufet, ale i další prostory jsou připraveny. Venkovní školní hřiště prochází zásadní rekonstrukcí, která bude probíhat celý školní rok.
Náhradní řešení pro žáky máme připraveno, vás jenom poprosíme, abyste připomenuli svým dětem, aby dodržovaly bezpečnostní pokyny, protože se budou pohybovat v okolí stavby.
A vás opět žádáme, abyste nejezdili svými automobily až před školu. Děkujeme.
Těšíme se na spolupráci s vámi a doufám, že naše společné úsilí bude po zásluze odměněno. Úspěšný vstup a vše dobré v novém školním roce 2018-2019.
Za vedení školy PaedDr. Jaroslav Ptáček, ředitel školy.


Jak to bude 1. školní týden 2018?

2. 9. 2018

pondělí   3. 9.    

1. roč.        - výuka do 8:40h (1 vyučovací hodina)– není přihlášen oběd
2. – 5. roč. – výuka do 9:35h – pak oběd (přihlášení jsou všichni strávníci)
Družina „funguje“ pro všechny přihlášené děti.
6. – 9. roč.  - výuka do 8:40h - pak oběd (přihlášení jsou všichni strávníci)

úterý      4. 9.      
1. roč.       – výuka do 9:35 (2 vyučovací hodiny)

  1.   pak  do 11:00h družina (pro přihlášené) ve třídách
  2.   11:00h oběd
  3.   11:30h družina v odděleních družiny

2. – 9. roč. – výuka dle rozvrhu od úterka


středa  5. 9. , čtvrtek 6. 9.        
1. roč. – výuka do 10:35h (3 vyučovací hodiny)

  1. pak  do 11:00h družina (pro přihlášené) ve třídách
  2. 11:00h oběd
  3. 11:30h družina v odděleních družiny

pátek 7. 9.        
1. roč. – výuka do 11:30h (4 vyučovací hodiny)

  1. 11:30h oběd
  2.  družina v odděleních družiny

Rodiče prvňáčků mohou děti doprovodit do budovy školy prvních 14 dní. Pak vzhledem k bezpečnosti našich žáků prosíme rodiče, aby později děti doprovázeli pouze ke dveřím školy. 
Úspěšný start v novém školním roce přeje  vedení školy


Přání našim absolventům.

20. 8. 2018

Všem našim  úspěšným absolventům, kteří byli úžasní na slavnostním vyřazení 28.6.2018 v reprezentačních prostorách Staré radnice, přejeme hodně úspěchů a spokojenosti na středních školách, kam zanedlouho nastoupí. Ať se vám, naši milí řáci, i nadále daří. Připojujeme fotografie jednotlivých tříd.  ZDE.  Vedení školy.  


Náš nový ŠKOLNÍ KALENDÁŘ je zde, oslavil už 14 let.

18. 8. 2018

V roce 2004 měla naše škola 40. výročí vzniku. Jeden z nápadů, který byl součástí oslav, byl vytvořit originální školní kalendář, ve kterém by byly důležité akce školy, termíny, školní perličky, ale především fotodokumentace pestré činnosti našich žáků.
Podařilo se. Titulní stránku tvořila koláž z dobových výstřižků z novin Vysočina, použili jsme některé žákovské „přebrebty“ a všichni jsme se vyfotografovali na školním hřišti se státní vlajkou.
Zpočátku byl kalendář určen jen pro 80 zaměstnanců školy, 900 žáků a pro našeho zřizovatele Město Žďár nad Sázavou.

Postupně se ale zdokonaloval, přibývaly údaje, harmonogramy školy, upozornění na akce Města, festivaly sociálních služeb i vzdělávání, seznámení s prezentací, úspěchy i zaměřením školy. Díky finanční podpoře SRPŠ Švermova 4, Klubu rodičů Zámek i mnohých sponzorů se dosah a rozsah mohl zásadně rozšířit. Dnes už kalendář dostávají zdarma všichni naši žáci a zaměstnanci, vedení města, příspěvkových organizací, městské policie, mnozí spolupracovníci, podporovatelé a přátelé školy.

Jsme rádi, že se nám podařila vhodná a oceňovaná prezentace příspěvkové organizace města s výrazným motivačním a inspirujícím charakterem, zkrátka skvělý průvodce dalším školním rokem. 

 Děkujeme vám všem za spolupráci, podporu i přízeň. Moc si toho ceníme.  Jaroslav Ptáček, ředitel školy  


PaedDr.Jaroslav Ptáček, ředitel školy

1. 7. 2018

Vážení a milí, jedna moje kolegyně mne inspirovala k této promluvě  při  zakončení školního roku.

Měsíce školního roku uběhly, s ním i naplněné cíle a úkoly, úspěch, ale i malá zklamání, které s sebou rok nesl, přešly nemalé starosti i radosti. Za námi je  poslední den školního roku a s ním i mé poděkování, milí kolegové a všichni zaměstnanci, za vaši práci. Určitě jste společně za všech okolností dělali  vše, jak jste nejlépe dovedli, nabízeli žákům, rodičům a zřizovateli jen to dobré. Hledali jste často a v mnoha situacích signál lidského štěstí a radosti, abyste od každého dalšího dne přirozeně opět udělali nejen to, co musíte, ale co pomůže škole a všem okolo ní - „žít“ v ní lépe  a dokonaleji. Nejen to stejné přeji ať se daří i v příštím školním roce, ale také, aby Vám dal vše, co budete od něj chtít, to co hřeje člověka nejvíc – úctu druhých, umět si uvědomit, co je zbytečné a co naopak důležité, a to posílit.

Po dobu školních prázdnin přijměte přání krásné dovolené, načerpejte novou sílu, užijte dny léta, i když vím, že tomu tak často nebývá z důvodu oprav a rekonstrukcí budov. Přesto si najděte a udělejte čas na sebe, zkuste se zastavit, protože nikdo jiný není  za naše zdraví a štěstí zodpovědný kromě nás samotných.

    Těším se na další spolupráci.


Pracovní sešity

28. 6. 2018

Informace o pracovních sešitech pro 2. stupeň najdete v záložce Rodiče.


CO TAKHLE SI VYJÍT NA ŠPACÍR?

6. 6. 2018

CO TAKHLE SI VYJÍT NA ŠPACÍR? V NEDĚLI 10.6. 2018 SE KONÁ SPOLEČNÁ AKCE SRPŠ a dětí ŠPACÍR 2018 .
Start účastníků od hlavního vchodu školy

1. a 2.třídy - 13.00 (časy jsou orientační, dojděte v intervalu 45 minut vašeho

3. a 4.třídy - 13.45 startu z důvodu hladšího průběhu akce)

5.třídy, 2.stupeň a Zámek - 14.30

Těšíme se na Vás……………………….rodiče


Polština opět bude znít v hodinách na naší základní škole.

29. 5. 2018

Překvapení čeká žáky v pátek 1.6. Bude nejen Den dětí, ale do hodin přijdou učit i polští učitelé, kteří zde pobývají v rámci mnohaleté výměny družebních základních škol Žďár nad Sázavou a Krzywiň.

Skupina 15 učitelů v čele s panem ředitelem i paní zástupkyní k nám přijede ve čtvrtek odpoledne. Proběhne setkání s vedením města, před tím ale ve školní jídelně i s našimi učiteli, pozváni jsou i zástupci SRPŠ. V pátek odpoledne proběhne exkurze do spolupracujících žďárských firem PKS a ENPEKA, na sobotu je naplánována návštěva Zelené hory i Telče. Ale především nám jde o výměnu zkušeností mezi žďárskými a polskými kolegy a naplánování dalšího výměnného pobytu našich žáku do polských rodin na příští rok. Součástí bude samozřejmě poznávání reálií, způsobu života, vzájemná inspirace a procvičení jazykových dovedností.

J.Ptáček, ředitel školy


Pro budoucí prvňáčky

25. 5. 2018

Milý prvňáčku,

zveme tě na návštěvu do školy, kde se setkáš s budoucími spolužáky a se svou paní učitelkou.
Vezmi s sebou rodiče a přijď do třídy v úterý 5. ČERVNA 2018 v 15:00 hodin.
Těšíme se na tebe

1. A Mgr. Jarmila Ohrazdová
1. B Mgr. Ilona Polcarová
1. C Mgr. Vladimíra Veselá


Budoucí šesťáci

25. 5. 2018

Dne 7.6. 201 8 se v 15,30 hodin koná schůzka žáků i rodičů budoucích šestých tříd .
Žáci se seznámí se svými budoucími třídními učiteli a společně se vyfotografují do školního kalendáře.
Rodiče obdrží informace o harmonizačních dnech, které proběhnou na počátku příštího školního roku.


„Letní biatlon“ – 3. ročník

25. 5. 2018

Zveme děvčata a kluky 1. stupně k účasti ve 3. ročníku „Letního biatlonu”


SBĚR PAPÍRU

9. 5. 2018

Ve dnech 16. a 17. května 2018 proběhne tradiční akce – sběr papíru. Papír do připravených kontejnerů bude možné odevzdat (svázaný a zvážený) ve středu od 13, 00 do 16,00 hodin a ve čtvrtek ráno od 6,45 do 8,00 hodin.   Prosíme o dodržení časů, kdy bude papír vybírán a zapisován.

Větší množství ( nad 60 kg) prosíme odevzdat přímo ve sběrném dvoře areálu firmy AVE Vysočina - Jihlavská a nahlásit, že se jedná o sběr pro 4. ZŠ Švermova. Ve škole u zapisujících nahlásit množství.
Podle množství odevzdaného papíru bude částka rozdělena do jednotlivých tříd.
Děkujeme těm, kteří se akce zúčastní.


Květnové novinky.

8. 5. 2018

Vážení rodiče, dovolte několik postřehů z naší školy v průběhu několika posledních týdnů.
Proběhlo setkání třídních důvěrníků SRPŠ, kde jste na mnohé věci dostali vyčerpávající odpovědi, představil se vám tam i nový člen Školské rady Petr Staněk, který byl vámi zvolen jako zástupce rodičů. Nahradil odstupující Danu Královou, které moc děkuji za aktivní činnost a inspirující spolupráci.

Všechny bych vás chtěl jménem třídních učitelů pozvat na rodičovské schůzky, které nejsou dle mého názoru nahraditelné ani případnými dodatečnými osobními návštěvami školy. Děkuji za vaši účast.

Velmi si vážíme i důvěry, se kterou jste si vybrali naši školu při zápisech do prvních tříd i při přechodu a nástupu na druhý stupeň. Blahopřejeme těm, kteří úspěšně složili přijímací zkoušky do matematické třídy a na základě těchto výsledků jsme je mohli do této třídy zařadit. Proto se nyní budu věnovat především druhému stupni na naší škole.

Začneme dvoudenním projektem pro všechny žáky 9. ročníku, spojeným i s návštěvou Drážďan a Terezína. Měl název Cestou 2. světové války a proběhl v předvečer květnových událostí. Všechny zaujal, osobní prožitek i dojal. Vloni se naši žáci účastnili celostátního kola zajímavého projektu I KID, letos finišují s realizací svého nového nápadu, který má pomoci nevidomým. A co olympiády a jejich výsledky? Matematická- v okresním kole naši žáci z 6., 7. i  8. ročníku byli vždy v první desítce. V chemii tradičně výborně připravení žáci sklízí úspěchy - na okrese obsadili 1., 4. a 8. místo. V německém jazyce je také 3. místo na okrese, ale myslím, že 3. místo v krajském kole olympiády v anglickém jazyce je velmi velmi dobré. A ve fyzice také zanedlouho proběhne krajské kolo i s naší účastí.  Žáci z naší družiny sklidili zasloužený ohlas výstavou portrétů instalovaných v knihovně M. J. Sychry.

Sport ve škole je plný úspěchů. A je to díky skvělým učitelům, trenérům i podporovatelům. Šachisté pravidelně přivážejí poháry, úžasné a obdivuhodné bylo 3. místo děvčat v republikovém finále ve florbalu. Ve vybíjené byly žákyně v okresním kole druhé, ale v mixu naši žáci vyhráli a postoupili do krajského kola. V malé kopané nás po vítězství v okrskovém kole čeká okresní kolo. Spolupracujeme s basketbalovým oddílem a pomáháme jim vychovávat nástupce, prezentujeme tady házenou i ostatní sporty.

V praktické výuce nám pomáhá střední zdravotnická škola, rychlá záchranná služba, hasiči, ekoorganizace i spřízněné firmy. Na naši činnost a způsob výuky pracovních činností se přijela podívat i Česká televize, reportáž Radovana Daňka ve sledovaném čase zaujala, stejně jako reportáž TV Vysočina.  

Koordinátoři našeho žákovského parlamentu, který je zároveň i krajským metodickým centrem, se účastnili třídenní celostátní konference, kde jsme všechny seznámili s tím, že opět organizujeme 8.6.2018 setkání zástupců škol na KrÚ v Jihlavě. To celé povedou naši parlamenťáci  se svými kolegy z Dobronína.
Učitelé, vychovatelé i provozní zaměstnanci  využili volného dne 7.5. ke vzdělávání a především ke vzájemné návštěvě a výměně zkušeností s kolegy se základní školy Velká Bíteš. Setkání bylo plné nápadů, inspirací, porovnávání vybavení škol, jídelen, družin, jejich využití i příklady dobré praxe.
Tak to bylo několik střípků z naší organizace, přejeme všem pěkné jarní dny, ale především elán a sílu do konce školního roku.
PaedDr. Jaroslav Ptáček, ředitel školy


Třídní schůzky

5. 5. 2018

Milí rodiče,
zveme Vás dne 10. 5. 2018 v 16:00 hodin na třídní schůzky, které se uskuteční  v budově Švermova 4.
Třídní učitelé Vám předají informace o GDPR. Budeme potřebovat Vaše vyjádření k některým z dokumentů, týkajících se Vašich dětí, proto je Vaše účast žádoucí.


Výsledky přijímacího řízení do matematické třídy

4. 5. 2018

Výsledky


Vyhlášení ředitelského volna

30. 4. 2018

Rada města projednala oznámení o vyhlášení ředitelského volna na Základní škole Švermova 4 v pondělí 7.5.2018 z provozních a organizačních důvodů.

Usnesení


Informace o přijímacích zkouškách do MT - změna termínu vyhlášení

30. 4. 2018

Výsledky a počet přijatých do matematické třídy budou oznámeny v pátek 4.5.2018


Archiv