Švermova

UPOZORNĚNÍ ŠKOLNÍ JÍDELNY

2. 6. 2022

DNE  30. 6. MAJÍ  VŠICHNI  STRÁVNÍCI  OBĚD  ODHLÁŠENÝ. KDO  MÁ  ZÁJEM  O  OBĚD,  MUSÍ  SI  HO  SÁM  PŘIHLÁSIT NEJPOZDĚJI  DO  ČTVRTKA  23.  6. DO 10.00 HODIN.  VÝDEJ  BUDE  OD  10.00 – 12.00 HODIN


INFORMACE PRO RODIČE BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ

20. 5. 2022

Vážení rodiče,
Těšíme se na první setkání s Vámi v úterý 7. června 2022 v 15:00h 
(další setkání plánujeme 8. 9. 2022 v 15:00h v rámci třídních schůzek 1. roč.). Na schůzce s budoucí třídní učitelkou se dozvíte důležité informace ohledně nástupu vašeho dítěte do 1. ročníku a děti budou mít možnost se vyfotit se spolužáky do školního kalendáře.

Ve školním roce 2022/2023 přivítáme v naší škole 96 prvňáčků. Z toho 74 na Švermové a 22 na Zámku.
Žáci se budou vzdělávat podle ŠVP RŮZNÉ CESTY, SPOLEČNÝ CÍL.
Prvňáčci se budou učit 20 hodin týdně, denně do 11:30 hodin. První dny si žáčci budou zvykat na nový režim a hodiny jim budou postupně přibývat. 
Ve čtvrtek 1. 9. se slavnostně přivítáme v 7:45 s dětmi a rodiči a strávíme čas do 8:40h. V následujících dnech bude výuka probíhat takto: 
2. 9., 5. 9. do 9:35h, 6. 9. do 10:30h a od 7. 9. do 11:30h.

Pro hladký nástup do školy prosíme rodiče, aby v co nejkratším čase poslali nebo vhodili do schránky školy tyto dokumenty (vše nejlépe do 23. 6. 2022):
- PŘIHLÁŠKU NA OBĚD na adresu trojakova@4zszdar.cz 
- PŘIHLÁŠKU DO ŠKOLNÍ DRUŽINY na adresu kupcova@4zszdar.cz
Přihlášky i informace o ŠD a ŠJ najdete na stránkách školy, také budou k dispozici na informační schůzce.
Žáci, kteří budou mít oběd přihlášený na školní rok 2022/2023 budou mít oběd automaticky přihlášený od 2. 9. 2022. V případě, že první týden nepůjde některý z žáků na oběd, je nutné, aby rodiče žákovi oběd odhlásili např. telefonicky u vedoucí ŠJ (tel. 566 503 994).

Výuka AJ je zařazena od 3. ročníku. V 1. a 2. třídě se žáci mohou přihlásit v budově Švermova do Jazykové školičky paní Ing. M. Zvěřinové, která rodiče kontaktuje 1. 9. 2022. Žáci jsou přihlášeni do projektu OVOCE A ZELENINA DO ŠKOL a MLÉKO DO ŠKOL, což znamená, že budou 1x týdně dostávat zdarma mléko neochucené, jogurt nebo sýr a ovoce nebo zeleninu.
 
Brzy na shledanou
 
Mgr. Hana Bořilová 1.A
Mgr. Radka Müllerová 1.B
Mgr. Ivona Veselská 1.C
Mgr. Iveta Klementová 1.Z (Zámek)


Schůzka žáků i rodičů budoucích šestých tříd

20. 5. 2022

Dne 9.6. 2022 se v 15,30 hodin koná schůzka žáků i rodičů budoucích šestých tříd .
Žáci se seznámí se svými budoucími třídními učiteli a společně se vyfotografují do školního kalendáře.
Rodiče obdrží informace o harmonizačních dnech, které proběhnou na počátku příštího školního roku.


UPOZORNĚNÍ ŠKOLNÍ JÍDELNY

20. 5. 2022

DNE  30. 6. MAJÍ  VŠICHNI  STRÁVNÍCI  OBĚD  ODHLÁŠENÝ.

KDO  MÁ  ZÁJEM  O  OBĚD,  MUSÍ  SI  HO  SÁM  PŘIHLÁSIT NEJPOZDĚJI  DO  ČTVRTKA  23.  6. DO 10.00 HODIN.
VÝDEJ  V JÍDELNĚ   BUDE  OD  10.00 – 12.00 HODIN


Upozornění na zabezpečení koloběžek

3. 5. 2022

Škola poskytuje k jejich uložení venkovní (mezi základní školou a mateřskou školou) a vnitřní (šatnová kóje) prostory. Ale je nutno si koloběžky zabezpečit zámkem.
Vedení školy


Výsledky přijímacího řízení

28. 4. 2022

Výsledky přijímacího řízení matematická třída 2022/2023 


V týdnu 25.-29.4.2022 se uskuteční celokrajský projekt Vysočina v pohybu

20. 4. 2022

Vysočina v pohybu

Naše škola se zapojuje zpřístupněním lezecké stěny pro širokou veřejnost.
Stěnu můžete navštívit v těchto termínech:
Pondělí   25.4.   16-18 hod.
Čtvrtek    28.4.   15-18 hod.
Pátek       29.4.  15-17 hod.
Provoz a vaše bezpečnost bude zajištěna zkušenými instruktory, materiál na lezení vám rádi zapůjčíme.
Těšíme se na vaši návštěvu.  Za organizátory Ivo Šimurda


Velikonoční přání.

14. 4. 2022

Milí rodiče, žáci a přátelé naší školy, chtěli bychom Vám popřát vše dobré k velikonočním svátkům. A předáváme i krásné, tradiční přání od našich polských přátel z družební školy v Krzywini.
Přání, aby  velikonoční čas nás naplnil silou, radostí a optimismem a úsměv nás provázel každý den, je i naším přáním.
Za vedení školy Jaroslav Ptáček


Přijatí žáci k základnímu vzdělávání 2022/2023

13. 4. 2022

Třídní schůzky a Den otevřených dveří

28. 3. 2022

Vážení rodiče, zveme Vás dne 7. 4. 2022 na třídní schůzky v budově Švermova. Schůzky ve třídách 2. stupně začnou v 15:30 hodin, na 1. stupni v 16:00 hodin.
V tento den od 14:00 do 18:00 hodin otvíráme školu pro veřejnost. Můžete si prohlédnout odborné učebny, třídy, tělocvičny, hřiště, školní družinu, jídelnu, školní bufet i skleník. 
Těšíme se na setkání.


Zápisy do 1. tříd 2022/2023

6. 3. 2022
  • 8. dubna 2022 od 14:00 do 17:00 hodin
  • 9. dubna 2022 od 9:00 do 11:00 hodin

Koordinátor: Mgr. Jarmila Hrdinová tel.: 734 313 352 e-mail: hrdinova@4zszdar.cz


INFORMACE PRO RODIČE ŽÁKŮ 9.TŘÍD

18. 2. 2022

Vydávání zápisových lístků zákonným zástupcům žáků 9.tříd - ve vestibulu školy v těchto termínech:
23.2.2022 - 13:45 – 16:00
2.3.2022 - 13:45 – 16:00
9.3.2022 - 13:45 – 16:30

J. Bajerová, výchovná poradkyně pro 2.st.


Archiv