Školní parlament

Od roku 2012 pracuje ve škole školní parlament, jehož prostřednictvím se žáci podílejí na řízení školy. Dávají podněty a připomínky k životu a organizaci školy, navrhují a sami organizují své vlastní projekty a školní akce - Ponocování ve škole, Adventní kalendář, Valentárium a mnohé další. Aktivity jsou prezentovány i ve školním kalendáři a na krajském setkání ŠP.

Škola byla vybrána v Kraji Vysočina do projektu Centra pro demokratické učení – SOS žákovské parlamenty. Spolu se ZŠ Dobronín jsme se stali metodickým centrem a pomocníkem ostatním školám kraje. Pravidelně organizujeme tato setkání a program.

ŠP se skládá ze zástupců jednotlivých tříd od 3. do 9. ročníku, ti se zabývají řešením problémů školy, předáváním informací a jednotlivých návrhů žáků. Má stmelovací roli, také provází návštěvníky školy i žáky z partnerských škol. Parlament se schází podle potřeby, obvykle jednou za 14 dní ve středu od 13,30 hodin ve školním klubu (čítárně) v suterénu školy.
Vedením ŠP jsou pověřeny Mgr. Jitka Holemářová a Mgr. Markéta Naarová.