Školní parlament

Školní parlament při ZŠ Švermova umožňuje všem žákům školy spolupodílet se prostřednictví svých zástupců na životě školy.
Skládá se ze zástupců jednotlivých tříd od 2. do 9. ročníku, kteří se zabývají řešením problémů školy a návrhy žáků.
Parlament se schází podle potřeby, obvykle jednou za 14 dní ve středu od 13,30 hodin ve školním klubu (čítárně) v suterénu školy.
Vedením ŠP jsou pověřeny Mgr. Jitka Holemářová a Mgr. Simona Kirchnerová.
Prostřednictvím ŠP komunikují žáci s vedením školy, mají možnost podílet se na různých akcích a dozvídat se nové informace o dění ve škole.

4. ročník:

4. B Jan Krajíc

4. D Lukas Eckert, Marek Doležal

4. Z Klára Haiduková, Kateřina Bystřická

5. ročník:

5. B Patrik Doležal

5. Z Matěj Hansl

6. ročník: 6. A Barbora Horká, Jonáš Soukal

7. ročník:

7. A Monika Sáblíková, Eva Trojánková

7. C Věra Polášková

8. ročník:

8. A Lucie Sobotková

8. C Eva Řezníčková, Antonín Sejkora, Vítek Pospíchal

8. D Jan Turinský

9. ročník:

9. C Tomáš Květoň

 

 

Pozn.: Výše uvedený seznam je seznamem pravidelných členů ŠP. Na setkání přicházejí příležitostně ovšem i další žáci.