Náboženství – nepovinný předmět

Kateřina Šalandová - 2. a 3. třída – čtvrtek 13:00 – 13:45

Martina Cočevová – 4. a 5. třída – středa 13:45 – 14:30

Lenka Šustrová – 6. – 9. třída – středa 14:20 – 15:05